Boeken over wetenschapsfilosofie

 • Diderik Batens boeken
  Diderik Batens - Logicaboek

  Dat iedereen in staat zou zijn correct te redeneren is een mythe. Zelfs gestudeerden kunnen dikwijls niet precies zeggen waar eenvoudig klinkende Nederlandse zinnen op neerkomen. In onze cultuur bestaat overigens een sterke tendens om meer te beweren dan aan… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  20,00
 • Jan H. van Bemmel boeken
  Jan H. van Bemmel - Waar was je?

  Wie zijn ogen voor het eerst in deze wereld opendoet, heeft er geen idee van dat er zojuist een wonder is gebeurd. Tijdens de geboorte vonden er gebeurtenissen plaats, ingewikkelder dan het lanceren van een ruimtevoertuig. Bij het opgroeien bleek de natuur vol… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  16,95
 • Clifford A. Pickover boeken
  Clifford A. Pickover - Het Wiskunde boek

  Dit prachtig geïllustreerde wiskundeboek bevat 250 van de meest intrigerende mijlpalen uit de geschiedenis van de wiskunde. Op originele wijze beschrijft de auteur Pickover de stellingen, reeksen, functies, uitvindingen, problemen et cetera. Het boek brengt… (Harde kaft)

  Lees meer...
  19,95
 • R. Vermij boeken
  R. Vermij - Kleine geschiedenis van de wetenschap

  Kleine geschiedenis van de wetenschap laat zien dat de wetenschap zoals wij haar kennen, een lange weg naar verzelfstandiging heeft afgelegd. Zij moest zich continu aan nieuwe omstandigheden en vragen aanpassen. Elke wetenschappelijke stap heeft veel… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,95
 • Mieke Mosmuller boeken
  Mieke Mosmuller - De categorieen van Aristoteles

  De logica van Aristoteles vangt aan met de categorieënleer. De categorieën zijn de grondbegrippen van het verstand en de rede, die onafhankelijk van de taal in al het menselijke denken worden gebruikt, zonder dat de denker daar een bewustzijn van behoeft te… (Harde kaft)

  Lees meer...
  45,00
 • Mieke Mosmuller boeken
  Mieke Mosmuller - Begrijpen van het denken

  In 'Begrijpen van het denken' wordt de lezer meegevoerd op een ontdekkingstocht in het denken zelf. Met het denken trachten we de wereld en ons zelf te begrijpen. Het is echter zelf het onbegrepen deel in de wereld en ons zelf. Het ontdekken van dit niet… (Harde kaft)

  Lees meer...
  16,95
 • Mieke Mosmuller boeken
  Mieke Mosmuller - Aanschouwen van het denken

  In ?Aanschouwen van het denken? wordt de specifieke spirituele weg van het Avondland (Europa) beschreven, die voortvloeit uit enerzijds de oude Griekse Mysteriën, anderzijds is vernieuwd door het esoterische Christendom. De aanschouwing van het denken toont… (Harde kaft)

  Lees meer...
  14,50
 • Mieke Mosmuller boeken
  Mieke Mosmuller - De Kunst van het Denken

  De intelligentie is voor de meeste mensen een geliefde aanleg, een vaardigheid om trots op te zijn. Op school wordt al vlug gekeken hoe intelligent de kinderen zijn. Er bestaan uiteenlopende tests om de intelligentie kwantitatief vast te leggen (IQ). Ook is de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  20,00
 • Rik Verhulst boeken
  Rik Verhulst - De zes hamerslagen van de westerse rationaliteit

  Dit boek schetst het unieke parcours van de westerse rationaliteit. Waarom heeft het zich hier kunnen voordoen en waarom niet eerder of later in andere, soms verder ontwikkelde culturen? Hoe kon het gebeuren dat ruim zesentwintig eeuwen geleden in Griekenland,… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,00
 • Erik Weber, Bert Leuridan, Merel Lefevere boeken
  Erik Weber, Bert Leuridan, Merel Lefevere - Wetenschap: wat, hoe en waarom?

  Wetenschapsfilosofie is kritische reflectie over wetenschap en wetenschappelijk onderzoek. Wetenschappelijk onderzoek neemt uiteenlopende vormen aan en mondt ook uit in verschillende soorten resultaten.Die variatie leidt tot verschillende clusters van vragen… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  34,90
 • Sikko Argelo boeken
  Sikko Argelo - Spel van replicatoren

  Dit boek is bedoeld voor lezers die niet hoeven te worden overtuigd van de juistheid van de evolutietheorie. Darwin had ongetwijfeld gelijk. Maar hebben we het darwinisme ook grondig doordacht als iets wat echt bij ons hoort? De auteur nodigt uit om naar… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  26,90
 • Herman Koningsveld boeken
  Herman Koningsveld - Kleine inleiding wetenschapsfilosofie

  Compact overzicht van de wetenschapsfilosofie in 61 pagina's. Kort en goed en onmisbaar voor elke student in het WO. Inhoud: 1 Het standaardbeeld van wetenschap: van verificatie naar confirmatie 2 De kritiek van Popper op het standaardbeeld: het… (Zachte kaft)

  Lees meer...
    7,50
 • Martine Lejeune boeken
  Martine Lejeune - Logica en filosofie van de taal

  Denken en taal zijn met elkaar verbonden als de lijnen in de tekening van een haas die eruitziet als een eend of van een eend die eruitziet als een haas, afhankelijk van hoe je ze bekijkt. Soms lijkt taal denken. Soms lijkt denken taal. Voor wie aandachtig… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,90
 • Tim Trachet boeken
  Tim Trachet - De ster van Bethlehem

  Zowat iedereen in de westerse cultuur kent de ster van Bethlehem, maar wat kan die ster precies geweest zijn? Welke waarneming zou de 'wijzen uit het Oosten' aangespoord kunnen hebben om op reis te vertrekken en een kind te aanbidden als de koning der Joden?… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  14,50
 • Gustaaf C. Cornelis boeken
  Gustaaf C. Cornelis - Wetenschapsethisch manifest

  Geregeld klaagt er een stem over mistoestanden aan de universiteiten. Jonge vorsers zouden kampen met mentale problemen. Academici zouden onder al te grote werkdruk staan. De media rapporteren over opleidingen die uitdoven, over een fraudegeval of over een… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  22,00
 • Arie Aalders boeken
  Arie Aalders - Wetenschap en Spiritualiteit transcenderen tot hoger Niveau

  'Wetenschap en Spiritualiteit transcenderen tot hoger Niveau. T ij d = I l l u s i e' is een meer uitgebreide versie van het boek: 'Leef - Tijd'. Het was logisch dat deze nieuwe visie tot verdere verdieping opriep. Een apart hoofdstuk om vragen te beantwoorden… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,95
 • Marie-Agnes De Grave boeken
  Marie-Agnes De Grave - Sterrenhemels en de tijd

  Amélie en haar vrienden hebben de kans om samen een lezingenreeks over de sterrenhemel te volgen. Dit leidt voor hen tot het ontdekken van tijd en ruimte in een andere dimensie dan zij gewoon waren.Ruim honderd jaar na de ontdekking van het fenomeen van… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  13,95
 • Ano boeken
  Ano - Pi-Phi

  De titel van dit boek houdt in, dat door te vergelijken we tot meer inzicht kunnen komen. De antieken zeiden daarover: Zo in het groot, zo in het klein. En ook: God schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis heeft daarmee te maken. Jezus zei eens, wie mij… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  27,95
 • Martine van Veelen boeken
  Martine van Veelen - Geloof in de wetenschap

  In de zomer van 2011 is door ForumC onderzoek gedaan onder hoogleraren van Nederland over het thema Levensbeschouwing en Wetenschap. Dit boek geeft de resultaten weer. Het laat ook tien hoogleraren aan het woord, ieder met een eigen verhaal en een eigen visie… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  16,00
 • Gustaaf Christiaan Cornelis boeken
  Gustaaf Christiaan Cornelis - Het geheim van de kosmologie ontrafeld

  In het jaar 1610 brengt Galileo Galileï zijn boodschap van de sterren. Met zijn publicatie Sidereus Nuncius (Sterrenbericht) markeert hij het begin van de moderne astronomie. Zowat 400 jaar later geeft Gustaaf C. Cornelis de moderne lezer een stand van zaken.… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,95
 • Chunglin Kwa boeken
  Chunglin Kwa - Kernthema's in de wetenschapsfilosofie

  De wetenschap van de 21e eeuw is niet meer die van dertig jaar geleden. Disciplinaire scheidslijnen vervagen. De grenzen tussen de natuurwetenschappen en de technologie lijken wel uitgewist. Sociale wetenschappers staan in een heel andere wereld dan die van… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  27,50
 • Armand Leroi boeken
  Armand Leroi - De lagune

  Aan de westkust van Turkije ligt het eiland Lesbos, dat door een lagune vrijwel in tweeën is verdeeld. Dit is de plek waar, 2400 jaar geleden, Aristoteles besloot zich te gaan verdiepen in de natuurlijke wereld. Iedereen kent Aristoteles als filosoof - maar… (Harde kaft)

  Lees meer...
  25,00
 • William James boeken
  William James - De onsterfelijkheid van het bewustzijn, twee zogenaamde bezwaren tegen dit beginsel

  Volgens William James heeft onze hedendaagse cultuur een probleem met denken over leven na de dood. Allerlei populair-wetenschappelijke werkjes beweren keer op keer dat ons spirituele leven volstrekt afhankelijk is van de werking van de hersenen. Hoe is het… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  16,90
 • J. van Benthem, H. van Ditmarsch, J. van Eijck boeken
  J. van Benthem, H. van Ditmarsch, J. van Eijck - Logica in actie

  Logica is een belangrijke pijler voor alle wetenschappen. Naast een eeuwenoudehistorie van argumentatie en bewijs dragen recente resultaten binnen het vak -gebied bij aan de studie van informatie, rationeel gedrag, en 'intelligente interactie' als verbindend… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  26,95
 • Evert W. Beth boeken
  Evert W. Beth - Amsterdam Academic Archive Door wetenschap tot wijsheid

  Door wetenschap tot wijsheid is een verzameling essays van prof. dr. E.W. Beth (1908- 1964) over uiteenlopende onderwerpen, zoals het causaliteitsbegrip, de vermeende invloed van de moderne abstracte wiskunde op de moderne kunst en de verhouding tussen… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,95