Boeken over sociale kennistheorie

 • Alexander von Schmid boeken
  Alexander von Schmid - Kritisch denken over goed en slecht

  Welk vak je later ook uitoefent, je zult vroeg of laat te maken krijgen met kwesties van goed en slecht. Soms hoef je daar alleen maar over na te denken, maar vaak zul je ook een standpunt moeten innemen en op grond hiervan moeten handelen. Daarbij zal het… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  34,50
 • Kees Schuyt boeken
  Kees Schuyt - Tussen fout en fraude

  De toegenomen aandacht voor integriteit kan men nog het beste bezien als onderdeel van een omvattender beroepscultuur in een verhard en kil maatschappelijk klimaat, waarin integriteit, als kernwaarde van het professionele handelen, niet meer vanzelfsprekend is… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  22,50
 • P.C.M. Laumans boeken
  P.C.M. Laumans - Vrijheid in Relaties

  Dit boek gaat over Dit boek onthult vervuilende identificaties die jou ervan weerhouden te ontwikkelen als mens, maar die de mensheid leiden naar degeneratie en ziekte. Als je wilt evolueren als mens, moet je bewust zijn van jouw identificaties die je bang… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  26,00
 • Hans Wesseling, Suzan Langenberg boeken
  Hans Wesseling, Suzan Langenberg - Over leven in werk

  De crisis die onze politici bezig houdt, is een andere dan die wij, eenvoudige stervelingen, ervaren. Bij ons gaat het niet om de 3%-norm of een verlaging van de rating op de financiële markten. Crisis komt bij ons hard en concreet aan. Het voelt als een… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  26,00
 • Theo Boer, Dick Mul boeken
  Theo Boer, Dick Mul - Lijden en volhouden

  Ieder mens krijgt vroeg of laat met lijden te maken. Lijden roept veel vragen op. Vragen naar het waarom en naar hoe je met lijden zou kunnen omgaan in concrete situaties. Is het mogelijk om positieve ervaringen aan lijden te verbinden? In deze bundel gaan… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  16,95
 • J. Delnoij boeken
  J. Delnoij - Morele oordeelsvorming en de integere organisatie

  Met haar indringende voordracht over integriteit van de overheid, heft wijlen minister Dales integriteit in 1992 duidelijk op de politieke en ambtelijke agenda gezet. Nadat in eerste instantie de aandacht bij overheden veelal uitging naar repressieve… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,90
 • Theo Boer, Dick Mul boeken
  Theo Boer, Dick Mul - Goede zorg

  Christelijk geïnspireerde ethiek van geval tot geval. De bundel is opgebouwd uit beschrijvingen van praktijksituaties, voorzien van kort commentaar. Het boekje is bedoeld als steun voor werkers in de gezondheidszorg, maar ook voor belangstellenden daarbuiten. (Zachte kaft)

  Lees meer...
  14,95
 • Antoon Vandevelde boeken
  Antoon Vandevelde - Het geweld van geld

  Wat is de waarde van het kapitalisme in onze tijd?Zijn westerlingen de armen op de wereld iets verschuldigd?En loont het eigenlijk wel om eerlijk te zijn?Ethiek en economie staan haaks op elkaar, zo wordt vaak gezegd. De zucht naar rijkdom en de logica van de… (Harde kaft)

  Lees meer...
  19,99
 • Gosse A. Postma boeken
  Gosse A. Postma - Existentiële zorg

  Geestelijke verzorging: Existentiële Zorg tussen Habitus en Ethische gevoeligheid: een vergelijkende oriëntatie op (zorg)ethiek in de verstrengeling van lichaam en geest bij Jackie Leach Scully en Emmanuel Levinas en de betekenis voor de geestelijke… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  16,50
 • Gosse A. Postma boeken
  Gosse A. Postma - Tast als leven

  De Gronings-Friese haptotherapeut en ethicus GOSSE A. POSTMA (1946) is sinds jaren werkzaam als zelfstandig therapeut en opleider aan de opleiding Haptonomiek Protacte. Na de kweekschool studeerde hij theologie en volgde opleidingen in het kader van… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  21,50
 • Thomas Biebericher boeken
  Thomas Biebericher - Onvermoed en onvermijdelijk

  Is de indrukwekkende zegetocht van het neoliberalisme voorbij? De staat moest kleiner, de burger moest de verantwoordelijkheid voor zichzelf gaan dragen - een verantwoordelijkheid die vroeger door het collectief werd gedragen. De markt zou de zaken beter… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  15,00
 • Esmé Wiegman - van Meppelen Scheppink boeken
  Esmé Wiegman - van Meppelen Scheppink - Wat is goed?

  Wil ik een 20-wekenecho? Wil ik mijn organen na mijn dood afstaan? Wil ik nog gereanimeerd worden? Die behandeling die de arts voorstelt, is die echt nog zinvol in mijn situatie? Wat is goed? Het zijn vragen waar we vroeg of laat tegenaan lopen. De ene keer… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  15,00
 • Willy Deckers boeken
  Willy Deckers - Ethisch leiderschap onderwijs

  Over het boek: Leiderschap staat vandaag hoog op de agenda: van bedrijfswereld tot politiek, van school tot zorginstelling. In dit boek houdt de auteur een sterk pleidooi om als leidinggevende ethisch om te gaan met mensen en situaties. Men moet de dingen niet… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  18,90
 • Frits de Lange boeken
  Frits de Lange - In andermans handen

  Frits de Lange schrijft een pleidooi om zorg te baseren op verwachting en vertrouwen. Volgens hem heeft de zorg behoefte aan naastenliefde.Frits de Lange schrijft een pleidooi om zorg te baseren op verwachting en vertrouwen. Volgens hem heeft de zorg behoefte… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  14,99
 • Otto Kroesen boeken
  Otto Kroesen - Leven in organisaties

  Leven in Organisaties Ondertitel: Ethiek, Communicatie, Spiritualiteit Auteur Otto Kroesen Een inzichtgevend basisboek over hoe een organisatie kan werken aan humaniteit en duurzaamheid, en tegelijkertijd dynamisch kan blijven. De lezer wordt meegenomen in een… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,50
 • Pierre Winkler, M. van Kemenade boeken
  Pierre Winkler, M. van Kemenade - Ethiek voor techniek en ICT

  Ethiekvoor techniek en ICTDe laatste decennia is het besef sterk toegenomen dat het bedrijfsleven een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft. Daarnaast heeft het bedrijfsleven echter ook de verantwoordelijkheid winst te maken. Organisatie-ethiek is… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  26,00
 • Maurice Becker boeken
  Maurice Becker - Bestuurlijke ethiek

  "Iedere bestuurder krijgt te maken met ethische vraagstukken. Bij de behandeling hiervan kunnen politici en ambtenaren niet (meer) terugvallen op vastliggende oriëntaties. Bezinning is noodzakelijk, over integriteitsvraagstukken in engere zin en over de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,50
 • Adriaan in 't Groen, Pieter de Slaman, Charlotte de Roon boeken
  Adriaan in 't Groen, Pieter de Slaman, Charlotte de Roon - Leids-Haags Allegorieënlexicon

  'Het Leids-Haags Allegorieënlexicon' toont nieuwe perspectieven op de maatschappelijke werkelijkheid met een actuele duiding van vijftig kernthema's uit de wetenschap. De auteurs zijn de duale promovendi en hun promotores van Leiden University Dual PhD Centre… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,95
 • Christopher Panza, Adam Potthast boeken
  Christopher Panza, Adam Potthast - Ethiek voor Dummies

  Ontdek de principes van de ethiek en hoe je ze in het dagelijks leven toepast. Wat is het verschil tussen goed en fout? Weet je wie John Stuart Mill en Thomas Hobbes zijn? De pocketeditie van Ethiek voor Dummies laat je snel en effectief kennismaken met de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  14,99
 • Gosse A. Postma boeken
  Gosse A. Postma - Haptonomiek

  Dit boek is bedoeld als inleiding op de haptonomiek) voor belangstellenden, in het bijzonder voor hen die een basisopleiding volgen aan de opleiding Pro Tacte. (www.protacte.nl). Dit boek wil bijdragen aan de praktijk en het gesprek rond de haptonomische en… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  13,50
 • Wieger van Dalen boeken
  Wieger van Dalen - Ethiek de basis

  Dagelijks kom je in aanraking met morele standpunten, oordelen en argumenten, zowel op het werk als in de persoonlijke omgeving. Er wordt doorlopend van je gevraagd om zelf een moreel standpunt in te nemen. Met Ethiek de basis verbeteren studenten de morele… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,00
 • L.L.E. Bolt, M.F. Verweij, J.J.M. van Delden boeken
  L.L.E. Bolt, M.F. Verweij, J.J.M. van Delden - Ethiek in praktijk

  "?Normen en waarden? spelen een belangrijke, vaak vanzelfsprekende rol in het dagelijks handelen. Pas bij morele problemen worden ze expliciet aan de orde gesteld en blijkt de interpretatie ervan tegenstellingen of vragen op te roepen. Hoe analyseer je… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  33,50
 • Axel Liégois boeken
  Axel Liégois - Handboek Waarden in dialoog

  Waarden in dialoog biedt een praktisch toepasbaar en theoretisch gefundeerd model voor ethiek in de zorg, dat gegroeid is vanuit praktijkervaring en studie. Het fundament van ethiek wordt gelegd in de zorgrelatie en in het relationeel personalisme. Daaruit… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  22,99
 • Paul van Tongeren boeken
  Paul van Tongeren - Deugdelijk leven

  Een inleiding in de deugdethiek.Vandaag ontdekken we weer dat deugd eigenlijk niets met een dergelijke mentaliteit te maken heeft, maar eerder met kracht, voortreffelijkheid, kwaliteit van leven en levenskunst. Wie wil weten wat menselijk leven is en hoe het… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  23,50
 • H. Bax, Aad van den Heuvel boeken
  H. Bax, Aad van den Heuvel - Ethiek in beweging

  "Wat verstaan we onder bewegen? Hoe kijken we naar menselijk bewegen? Wat mag en wat mag niet? Wat hebben bewegen, sport en ethiek eigenlijk met elkaar te maken? Binnen onderwijs, sport en gezondheidssector is er sprake van beïnvloeding van bewegen. Bewegen… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  32,95