Boeken over filosofie

 • Jos Kessels boeken
  Jos Kessels - Socrates, maak muziek!

  Zoals alle goede filosofie leert Socrates, maak muziek! de lezer de wereld opnieuw te bezien, met muziek als metafoor voor het leven.Voor Socrates staat muziek gelijk aan het zoeken naar harmonie. Harmonie ontstaat in het verzoenen van tegenstellingen, van het… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  25,00
 • Clifford A. Pickover boeken
  Clifford A. Pickover - Het Wiskunde boek

  Dit prachtig geïllustreerde wiskundeboek bevat 250 van de meest intrigerende mijlpalen uit de geschiedenis van de wiskunde. Op originele wijze beschrijft de auteur Pickover de stellingen, reeksen, functies, uitvindingen, problemen et cetera. Het boek brengt… (Harde kaft)

  Lees meer...
  19,95
 • Jan Drost boeken
  Jan Drost - Denken helpt

  Filosofie zweverig? Níét nadenken over je leven is pas zweverig! Wie zichzelf geen grote vragen stelt, leeft in het wilde weg en kan hopeloos verdwalen in leegte en machteloosheid. Om een betekenisvol en voorspoedig leven te kunnen leiden moeten we weten wat… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,99
 • Pieter R. Adriaens boeken
  Pieter R. Adriaens - Denken over denken

  Wijsbegeerte is een verwarrende bezigheid. Filosofen zijn immers erg bedreven in het ondermijnen van onze dierbare zekerheden en vanzelfsprekendheden. Ze zijn steeds bereid een tegenstem te vertolken en zijn dol op tegenkanting, tegenvoorbeelden en… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  22,00
 • Pieter R. Adriaens boeken
  Pieter R. Adriaens - Denken over leven

  Wijsbegeerte is een verwarrende bezigheid. Filosofen zijn immers erg bedreven in het ondermijnen van onze dierbare zekerheden en vanzelfsprekendheden. Ze zijn steeds bereid een tegenstem te vertolken en zijn dol op tegenkanting, tegenvoorbeelden en… (Harde kaft)

  Lees meer...
  20,00
 • G.K. Chesterton boeken
  G.K. Chesterton - Klassiek Orthodoxie

  'Orthodoxie' verscheen in 1908 en werd in 1910 al in het Nederlands vertaald. Die eerste vertaling is volledig geautoriseerd door Chesterton zelf, in tegenstelling tot alle latere vertalingen. Vandaar dat deze vertaling ook leidraad bij deze nieuwe ver- en… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,99
 • Thierry Baudet, Michiel Visser boeken
  Thierry Baudet, Michiel Visser - Conservatieve vooruitgang

  Conservatieve vooruitgang biedt portretten van de belangrijkste moderne conservatieve denkers: van Ludwig Wittgenstein en C.S. Lewis tot Johan Huizinga en Leo Strauss. Het bevat bijdragen van prominente geestverwanten als Roger Scruton, Andreas Kinneging,… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,99
 • Mark Leegsma boeken
  Mark Leegsma - Extreem in de klas

  In menige schoolklas zijn de afgelopen jaren twee werelden ontstaan. Allochtone en autochtone leerlingen mijden elkaar, contacten beperken zich tot de eigen groep. Intussen oordelen de groepen steeds harder over elkaar. Botsingen in de klas die daarvan het… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  14,95
 • Markus Gabriel boeken
  Markus Gabriel - Waarom we vrij zijn als we denken - Filosofie van de geest voor de eenentwintigste eeuw

  De jonge Duitse bestsellerfilosoof houdt in Waarom we vrij zijn als we denken een pleidooi voor de menselijke vrijheid. Hij gaat op zoek naar onze echte identiteit, en doet dat met veel humor en vaart. In Waarom we vrij zijn als we denken gaat Gabriel op zoek… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  26,00
 • D. Kleinlugtenbelt boeken
  D. Kleinlugtenbelt - Mensbeelden en levenskunst

  Mensbeelden zijn van alle tijden en hebben een grote praktische betekenis. Ze dienen dan ook begrepen en verhelderd te worden vanuit levenservaringen en samenlevingsverbanden. Iedere mens leeft een bepaald mensbeeld.Levenskunst richt zich op de vormgeving van… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  16,90
 • J. Locke boeken
  J. Locke - John Locke, Brief over tolerantie

  John Locke (1632-1704), een van de belangrijkste filosofen uit de zeventiende eeuw, is vermoedelijk het meest bekend geworden door zijn omvangrijke epistemologische 'An Essay concerning Human Understanding'. Maar Locke bestreek alle terreinen van de filosofie… (Harde kaft)

  Lees meer...
  17,90
 • J. Pieper boeken
  J. Pieper - Maatstaf Rust en beschaving bij voorbaat

  Josef Pieper (1904-1997) heeft in zijn lange leven in een hele reeks fraaie, kleine boeken, het denken van Plato, Aristoteles en omas van Aquino vertaald voor onze tijd. De beide essays 'Muße und Kult' en 'Was heißt Philosophieren?' die hier in vertaling… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  16,95
 • Rudolf Steiner boeken
  Rudolf Steiner - De kernpunten van het sociale vraagstuk (Werken en voordrachten)

  In de sociale chaos in Duitsland tijdens en na de eerste wereldoorlog werd Steiner tot verrassing van velen maatschappelijk actief. Gesteund door arbeiders en tegengewerkt door vakbonden en politici sprak hij voor volle zalen over een nieuwe sociale orde die… (Harde kaft)

  Lees meer...
  27,50
 • Aristoteles boeken
  Aristoteles - Over het geheugen, de slaap en de droom

  Aristoteles was een pionier op velerlei terrein van wetenschap en wijsbegeerte - zo ook op dat van de psychologie. In het verlengde van zijn fundamentele werk Over de ziel, waarin hij de basisfuncties van levende wezens uiteenzet, wijdt hij speciale studies… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  22,50
 • R. Barthes boeken
  R. Barthes - Het werkelijkheidseffect

  Roland Barthes is de ware essayist. Met zijn essays - in de vijf delen van zijn Verzameld werk vindt men er talloze - tracht hij steeds in kort bestek de betekenis te duiden van culturele verschijnselen die hem omringen, theater, film, fotografie, literatuur,… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,95
 • De verzameling van middellange leerredes, deel 1: De eerste vijftig leerredes (Mulapannasa)

  Dit boek bevat een integrale vertaling van het eerste deel van de Majjhima-Nikaya (MN), 'De verzameling van middellange leerredes' van de Boeddha. De Majjhima-Nikaya is in de traditionele telling - na de Digha-Nikaya - de tweede verzameling (nikaya) van de… (Harde kaft)

  Lees meer...
  39,95
 • T. Slootweg, L. Smit boeken
  T. Slootweg, L. Smit - Bij tijd en wijle

  De tegenwoordige tijd en de huidige cultuur worden schijnbaar beheerst door de arbeid en dat wat maakbaar is. Ook de vrije tijd en het geestelijk leven worden in toenemende mate opgevorderd door het activisme van een steeds verder oprukkende arbeidswereld.… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  16,95
 • De verzameling van middellange leerredes, deel 2: De middelste vijftig leerredes (Majjhimapannasa)

  Dit boek bevat een integrale vertaling van het tweede deel van de Majjhima-Nikaya (MN), 'De verzameling van middellange leerredes' van de Boeddha. De Majjhima-Nikaya is in de traditionele telling - na de Digha-Nikaya - de tweede verzameling (nikaya) van de… (Harde kaft)

  Lees meer...
  39,95
 • Jan Bijlsma boeken
  Jan Bijlsma - Over het voortreffelijke

  Wanneer "deugt" mijn leven, wanneer "deugt" de samenleving? Deze vragen vormen de kern van de brede ethiek en eveneens van de Ethica van Aristoteles. Als logisch gevolg gaat deze kennismaking met de Ethica daarom ook over brede ethiek. Daarin onderscheidt dit… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  46,95
 • F. Kotterer boeken
  F. Kotterer - Tegelwijsheden

  Kunststof staat al jaren voor een boeiend en spannend gesprek op Radio 1. Zonder opsmuk, sterk in zijn eenvoud. Al even ontwapenend is de inmiddels vermaarde tegel. 15 x 15 centimeter, glanzend, maagdelijk wit. Als even voor achten de laatste seconden… (Harde kaft)

  Lees meer...
    6,50
 • Plotinus boeken
  Plotinus - Enneaden

  Plotinus is ongetwijfeld de grootste Griekse filosoof na Plato en Aristoteles. Hij werd in 205 nC. geboren in Egypte, studeerde tot zijn veertigste jaar in Alexandrië en vestigde zich daarna in Rome. Hij stierf in 270 in Minturnae in Campanië.Tijdens zijn… (Harde kaft)

  Lees meer...
  54,90
 • D. Hume boeken
  D. Hume - Hume - Gesprekken over de natuurlijke religie

  Vertaling: Ton VinkDe 'Dialogues Concerning Natural Religion' van de Schotse filosoof David Hume (1711 - 1776) vormen de neerslag van een levenslange interesse in het verschijnsel religie. Hume had de reputatie verworven een scepticus en atheïst te zijn.… (Harde kaft)

  Lees meer...
  16,90
 • J. Huizinga boeken
  J. Huizinga - Maatstaf In de schaduwen van morgen

  Dit kleine boekje maakte de Nederlandsehistoricus Johan Huizinga (1872-1945) tot eenpublieke figuur van Europees formaat. In deschaduwen van morgen verscheen in 1935,toen Hitler in Duitsland twee jaar aan demacht was, Stalin in Rusland het bewindvoerde en… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,95
 • N. van Bodegraven boeken
  N. van Bodegraven - Schatgraven

  Wat zijn de schatten in jouw leven? Welke mensen zijn belangrijk voor je? Hoeveel betekenen dieren voor je? Wie zijn je helden en waarom? Hoe ga je om met iets belangrijks dat verdwijnt uit je leven? Wat betekent de oerkracht waar de wereld uit voortkomt voor… (Zachte kaft)

  Lees meer...
    9,90
 • Frans Brinkman boeken
  Frans Brinkman - Sociaal agogisch basiswerk Denken over je vak

  Het belangrijkste instrument dat sociaal werkers hebben, zijn zij zelf. Het vak vraagt dan ook als geen ander om bespiegeling. Nadenken over je vak kan je op vier punten verder helpen; je leert hoe je moet handelen, je verbetert je handelen, je kunt omgaan met… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  40,95