Boeken over filosofie

 • Blaise Pascal boeken
  Blaise Pascal - Grote klassieken Gedachten

  Blaise Pascal was een geniaal wiskundige en natuurkundige uit de zeventiende eeuw en staat bekend als de grondlegger van de waarschijnlijkheidsrekening. Hij werd echter vooral beroemd door zijn filosofisch-theologische geschriften.In Gedachten verwoordt Blaise… (Harde kaft)

  Lees meer...
  39,90
 • Florence Caplow, Susan Moon boeken
  Florence Caplow, Susan Moon - Het verborgen licht

  Het verborgen licht is een verzameling van honderd koans en verhalen van boeddhistische vrouwen, vanaf de tijd van de historische Boeddha tot vandaag. In deze bijzondere en unieke verzameling bevinden zich tientallen leerverhalen die eeuwenlang onbekend zijn… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,95
 • Sabine Wassenberg boeken
  Sabine Wassenberg - Kinderlogica

  Sabine Wassenberg is al tien jaar lang filosofiejuf op multiculturele basisscholen in Amsterdam-West. Ze praat met haar leerlingen over grote vragen en gaat taboes niet uit de weg. En wat blijkt? De logica van deze kinderen is vaak helderder en directer dan… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  16,95
 • Jos Kessels boeken
  Jos Kessels - Socrates, maak muziek!

  Zoals alle goede filosofie leert Socrates, maak muziek! de lezer de wereld opnieuw te bezien, met muziek als metafoor voor het leven.Voor Socrates staat muziek gelijk aan het zoeken naar harmonie. Harmonie ontstaat in het verzoenen van tegenstellingen, van het… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  25,00
 • Koen Wessels boeken
  Koen Wessels - Dan maken we ons onderwijs zelf wel!

  Het Nederlandse onderwijs is in beweging. De focus ligt veelal op zijn kwalificerende, 'in staat stellende' taak, maar aan de hand van het opgekomen bildungsideaal lijkt een bredere opvatting van de bedoeling van onderwijs gestalte te krijgen. Als onderdeel… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  14,95
 • Gert Jan Kloens, Grethe van Duijn boeken
  Gert Jan Kloens, Grethe van Duijn - Wat is liefde?

  Mensen zijn ervan overtuigd dat ze zonder liefde niet kunnen leven. Wetenschappers stellen unaniem vast dat liefdevolle mensen gezonder en gelukkiger zijn dan mensen die geen liefde kunnen geven en mensen die liefde ontberen. Tegelijkertijd constateren ze dat… (Harde kaft)

  Lees meer...
  24,90
 • P. Bayle boeken
  P. Bayle - Over Spinoza

  Niet Erasmus maar Pierre Bayle (1647-1706) draagt de bijnaam 'filosoof van Rotterdam'. Behorend tot de vervolgde protestantse minderheid in het absolutistische Frankrijk van Lodewijk XIV vond hij in 1681 onderdak in de vrije Republiek der Zeven Verenigde… (Harde kaft)

  Lees meer...
  19,90
 • Ad Verbrugge boeken
  Ad Verbrugge - Onderwijs in tijden van digitalisering

  Over de zin en onzin van digitalisering in het onderwijs.Heeft het zin om kinderen van jongs af aan te leren programmeren? Verandert ons denken door het gebruik van computers? Wat zijn de schaduwkanten van computers in de collegezaal? Ad Verbrugge en Jelle van… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,90
 • Aristoteles boeken
  Aristoteles - De ziel

  Aristoteles' traktaat over De ziel, De anima, is een van de weinige werken waarvan niemand wil betwisten dat het met recht tot de selecte canon van klassieke werken behoort, die iedere filosoof tot zich nemen moet. Dit traktaat gunt de lezer een blik op de op… (Harde kaft)

  Lees meer...
  28,50
 • Daan Roovers boeken
  Daan Roovers - Mensen maken

  'Alles is goed zoals het uit de handen van de Schepper komt, alles raakt verdorven in de handen van de mens,' schreef Rousseau in zijn Emile, of Over de opvoeding uit 1762, waarschijnlijk het beroemdste boek over opvoeding ooit. Laat het kind vooral kind zijn,… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  10,00
 • Eva Rovers boeken
  Eva Rovers - Ik kom in opstand dus wij zijn

  'Ik kom in opstand, dus wij zijn' van Eva Rovers (cultuurhistoricus en biografe van Helene Kröller-Muller en, te verschijnen in 2016, Boudewijn Büch) stelt de vraag: biedt sociale media eigenlijk wel echt de mogelijkheid tot verzet tegen de bestaande orde of… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  10,00
 • Ina van der Meulen boeken
  Ina van der Meulen - LevenXL

  Dit boek bevat levensverhalen van mensen die ernstig ziek zijn (geweest). Ze gaan over wat er met hen is gebeurd. Wat hebben ze verloren en wat hebben ze gewonnen? Noodgedwongen moesten zij hun leven anders inrichten. Wat heeft hen geïnspireerd? Hun verhalen,… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  14,95
 • Gosse A. Postma boeken
  Gosse A. Postma - Haptonomiek

  Dit boek is bedoeld als inleiding op de haptonomiek) voor belangstellenden, in het bijzonder voor hen die een basisopleiding volgen aan de opleiding Pro Tacte. (www.protacte.nl). Dit boek wil bijdragen aan de praktijk en het gesprek rond de haptonomische en… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  13,50
 • Jan de Koning boeken
  Jan de Koning - Het leven is echt niet zo kwaad

  De auteur is praktiserend psycholoog. Hij gaf jarenlang adviezen op het gebied van intermenselijke contacten en relatieproblemen. Dit boek gaat over zijn ervaringen als raadgever op dit gebied. Zijn motief is gebaseerd op het feit dat veel mensen vaak denken… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  14,95
 • Gerard Adelaar boeken
  Gerard Adelaar - De onverbeterlijke mens

  Kan het leven meer diepte, schoonheid en zin krijgen dan alleen in de vorm van gezondheid, een steeds hogere leeftijd en de daarbij behorende onderwerping aan medische handelingen? Gerard Adelaar exploreert het braakliggende terrein tussen aan de ene kant de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,99
 • Tim Trachet boeken
  Tim Trachet - De ster van Bethlehem

  Zowat iedereen in de westerse cultuur kent de ster van Bethlehem, maar wat kan die ster precies geweest zijn? Welke waarneming zou de 'wijzen uit het Oosten' aangespoord kunnen hebben om op reis te vertrekken en een kind te aanbidden als de koning der Joden?… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  14,50
 • J. van Rijckenborgh boeken
  J. van Rijckenborgh - De Egyptische oergnosis en haar roep in het eeuwige nu 2

  De Hermetische geschriften, vooral de 18 boeken van het Corpus Hermeticum, zijn een neerslag van ervaringen met de wereld van de geest. Het zijn wijsgerige uiteenzettingen, die een wegwijzer bieden naar die geestelijke wereld. J. van Rijckenborgh ontsluit in… (Harde kaft)

  Lees meer...
  28,50
 • Mark Kinet boeken
  Mark Kinet - Onderzocht en ondervonden

  Filosofie is rationeel op zoek gaan naar de waarheid: van het zijn, het weten, de geest, het goede, het rechtvaardige, het schone enzovoort. Al redenerend, nu eens in redetwist, dan in dialoog met anderen, ontwikkelt de filosofie hierover een oorspronkelijk… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,00
 • Costica Bradatan boeken
  Costica Bradatan - Sterven voor een idee

  In 'Sterven voor een idee' behandelt de Roemeense filosoof en auteur Costica Bradatan het spectaculaire levenseinde van o.a. Socrates, Giordano Bruno en Thomas Moore. Hoewel Socrates nooit een letter op papier zette, werd zijn dood een bestseller die hem… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,99
 • Herman Koningsveld boeken
  Herman Koningsveld - Kleine inleiding wetenschapsfilosofie

  Compact overzicht van de wetenschapsfilosofie in 61 pagina's. Kort en goed en onmisbaar voor elke student in het WO. Inhoud: 1 Het standaardbeeld van wetenschap: van verificatie naar confirmatie 2 De kritiek van Popper op het standaardbeeld: het… (Zachte kaft)

  Lees meer...
    7,50
 • Pieter R. Adriaens boeken
  Pieter R. Adriaens - Denken over leven

  Wijsbegeerte is een verwarrende bezigheid. Filosofen zijn immers erg bedreven in het ondermijnen van onze dierbare zekerheden en vanzelfsprekendheden. Ze zijn steeds bereid een tegenstem te vertolken en zijn dol op tegenkanting, tegenvoorbeelden en… (Harde kaft)

  Lees meer...
  20,00
 • Lode Lauwaert boeken
  Lode Lauwaert - Filosofie van geweld

  Nadenken over geweld doen we meestal in morele zin: het is goed of fout. Van filosofen wordt dan verwacht dat ze argumenten geven die voor of tegen het gebruik van geweld pleiten. Dat volstaat niet. Lode Lauwaert vroeg daarom toonaangevende filosofen uit… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,99
 • André de Vries, Erno Eskens boeken
  André de Vries, Erno Eskens - Amor fati

  Wanneer is je leven geslaagd? Volgens Friedrich Nietzsche bestaat er een eenvoudige test voor: je leven is gelukt als je het nogmaals wilt. Stemt dit vooruitzicht je vrolijk, dan heb je amor fati (liefde voor het lot). De kwestie van het geslaagde leven komt… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,95
 • Mabel Collins boeken
  Mabel Collins - Licht op het pad

  De eerste editie van dit boek werd gepubliceerd in 1885. Op de titelpagina werd het omschreven als een "essay voor persoonlijk gebruik voor hen die onwetend zijn inzake de Oosterse wijsheid en die verlangen om de invloed te ervaren." Het boek wordt geacht een… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,57
 • Jacques de Visscher boeken
  Jacques de Visscher - Figuren van de gastvrijheid

  Welke rol spelen de dingen in ons leven? Wat dromen we over huis en stad? Hoe ensceneren we ons bestaan? Waarom eerder subjectiviteit dan objectiviteit? Wat leren kinderen en ouderen ons over de werkelijkheid? Wat verwachten we van de politiek? Deze vragen… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,99