Boeken over filosofie

 • Monica Meijsing boeken
  Monica Meijsing - Waar was ik toen ik er niet was?

  Waar ben je als je onder narcose bent? Lig je gewoon op de operatietafel, tijdelijk buiten bewustzijn, of is de 'echte' jij daar helemaal niet bij? Om die vraag te beantwoorden, moet je weten wie je uiteindelijk bent: wie of wat is de 'echte' jij? Veel mensen… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,95
 • Afshin Ellian, Gelijn Molier, Bastiaan Rijpkema boeken
  Afshin Ellian, Gelijn Molier, Bastiaan Rijpkema - De strijd om de democratie - Essays over democratische zelfverdediging

  Wat is een weerbare democratie? Hoe gaan we om met krachten die zich niet aan de regels van onze rechtsstaat houden? Vooraanstaande denkers gaan in op deze uiterst actuele vragen. Steeds meer politieke partijen stellen ongrondwettelijke maatregelen voor,… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,90
 • Bhikkhu Analayo boeken
  Bhikkhu Analayo - Compassie en leegte

  In zijn onderzoek naar de klassieke leerredes richt Bhikkhu Analayo zich hier op compassie en leegte, twee fundamentele begrippen uit het vroegboeddhistische onderricht. Compassie moet niet simpelweg als medeleven of medelijden worden opgevat, maar als… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,95
 • Gregory Bassham boeken
  Gregory Bassham - Het filosofieboek

  Dit boek biedt een chronologische reis langs 250 intrigerende mijlpalen uit de geschiedenis van de filosofie, vanaf circa 1500 v.Chr. Het Filosofieboek begint met de Veda's, de geboorte van de westerse filosofie en de Tao. De auteur gaat tijdens deze tijdreis… (Harde kaft)

  Lees meer...
  19,95
 • Jaap Scholing boeken
  Jaap Scholing - Alsof grenzen er niet meer toe doen

  Een sluitende omschrijving van wat mens-zijn inhoudt is niet goed mogelijk. Ieder individu vertoont een bepaalde eenzijdigheid die hem of haar tot een gemankeerd wezen veroordeelt. Eenheid is pas te realiseren in relatie met anderen, volgens filosoof Jaap… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  20,00
 • Gosse A. Postma boeken
  Gosse A. Postma - Existentiële zorg tussen Habitus en Ethische gevoeligheid

  Geestelijke verzorging: Existentiële Zorg tussen Habitus en Ethische gevoeligheid: een vergelijkende oriëntatie op (zorg)ethiek in de verstrengeling van lichaam en geest bij Jackie Leach Scully en Emmanuel Levinas en de betekenis voor de geestelijke… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  16,50
 • Gosse A. Postma boeken
  Gosse A. Postma - Tast als leven

  De Gronings-Friese haptotherapeut en ethicus GOSSE A. POSTMA (1946) is sinds jaren werkzaam als zelfstandig therapeut en opleider aan de opleiding Haptonomiek Protacte. Na de kweekschool studeerde hij theologie en volgde opleidingen in het kader van… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  21,50
 • Thomas Macho boeken
  Thomas Macho - Het leven is onrechtvaardig

  Thomas Macho bekijkt in Het leven is onrechtvaardig de onrechtvaardigheid die we in onze huidige maatschappij steeds meer ervaren. We stellen onszelf niet meer de vraag of wij het wellicht beter hebben dan onze grootouders; veeleer zien we iedere dag hoe vele… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  14,99
 • Timothy Morton boeken
  Timothy Morton - Ecologisch wezen

  In 'Ecologisch wezen' laat Timothy Morton zien dat we niks hoeven te veranderen om ecologisch bewust te handelen. We zijn al ecologisch bewust en moeten alleen beseffen dat wij voortdurend in contact staan met de natuur. Morton heeft geen feiten nodig om te… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,99
 • Ben Schomakers boeken
  Ben Schomakers - Het begin van de melancholie

  In Het begin van de melancholie betoogt Ben Schomakers dat we ons hoofd niet moeten afwenden van ons verdriet. Immers, verdriet kan ons inzicht geven in wie wij zijn, maar ook in wat een mens is. In dit prachtige essay komen verschillende, zeer herkenbare… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,99
 • Frans van de Goor boeken
  Frans van de Goor - Uit je dak denken

  Verbeelding staat aan de wieg van elke verbetering, innovatie en ontwikkeling van de mensheid. Een mens die zijn verbeelding negeert kijkt zoals hij altijd heeft gekeken. Hij zal blijven denken zoals hij altijd gedacht heeft. Hij zal blijven geloven wat hij… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  20,00
 • Titus Burckhardt boeken
  Titus Burckhardt - Soefisme, hart van de Islam

  Dit boek is een inleiding tot de esoterische leringen van het soefisme, een mystieke stroming binnen de islam. Het behandelt naast de wereld- en mensbeschouwing van het soefisme, tevens het godsbeeld, de deugdenleer, de spirituele ontwikkelingsweg en, als… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,95
 • Rommert Casimir boeken
  Rommert Casimir - Uit de ontwikkelingsgeschiedenis van het menselijk denken

  Het boek, waarvan hier het eerste deelt de lezer aangeboden wordt, verschijnt zonder enige pretentie. Het beoogt, een beetje thuis te brengen in de geschiedenis van de wijsbegeerte; meer niet. Op oorspronkelijkheid maakt het geen aanspraak. Vrucht van… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,95
 • Frits Bosch boeken
  Frits Bosch - Wereld op een keerpunt

  Het gaat goed met de economische groei, bedrijfsinvesteringen, consumptie en beleggen. Zijn we er door verblind? Door conflicten, verbrokkeling en verschuivende loyaliteiten hebben we een gevoel van onrust en onbehagen. Het schuurt. De wereld verandert… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  32,95
 • Joost Van Driessche boeken
  Joost Van Driessche - Muishond

  Met Muishond exploreert taalfilosoof Joost Van Driessche de ethische verhoudingen van taal. Techno-wetenschappelijke taal en literaire taal staan niet lijnrecht tegenover elkaar - zoals feiten staan tegenover verzinsels - maar maken deel uit van een… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,99
 • Jan Hein Mooren, Dick Kleinlugtenbelt, Thieu Dollevoet boeken
  Jan Hein Mooren, Dick Kleinlugtenbelt, Thieu Dollevoet - Dialogisch begeleiden, werken met de dialoog

  Bij het begrip dialoog denken we aan goede en waardevolle gesprekken. Het schudt een verlangen wakker. Het gaat om betekenisvolle gesprekken, waarin actief naar elkaar geluisterd wordt, begrip voor elkaar ontstaat, openhartig gesproken wordt, je kwetsbaar kunt… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  22,50
 • Rob Kiekens boeken
  Rob Kiekens - GOD?

  In een ver verleden bedacht de mens goden, godinnen, halfgoden, engelen, duivels, demonen, djinns en andere virtuele wezens, in een poging om de wereld te begrijpen, te verklaren en te ordenen. Veel godheden werden ‘naar het beeld en gelijkenis’ van de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  20,35
 • Kees Meijlink boeken
  Kees Meijlink - Meijlink, Eigen wijs

  Er komt dagelijks in hoog tempo onwaarschijnlijk veel informatie op ons af. Moet je al die informatie geloven? Of juist niet? En hoe kun je het best je weg vinden door de jungle van informatie? Eigen wijs is hierbij jouw gids. In 33 lemma's leidt Kees Meijlink… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  14,90
 • Angela Saini boeken
  Angela Saini - Ondergeschikt

  In Ondergeschikt ontmaskert wetenschapsjournalist Angela Saini de subjectieve blik van de wetenschap over vrouwen. Saini wijst talloze vooroordelen over vrouwen aan waar je ze het minst verwacht. De sluipende overtuiging dat vrouwen intellectueel inferieur… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,99
 • Tom Zwitser boeken
  Tom Zwitser - Oppervlaktetrilogie Heerlijke platte wereld

  In mei 2016 verscheen Permafrost, het eerste deel van de Oppervlaktetrilogie. De proloog van deze trilogie heet Heerlijke platte wereld en verschijnt een paar maanden later. Heerlijke platte wereld bevat een beknopt filosofisch concept van de moderniteit. Dit… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  18,50
 • Bert Keizer boeken
  Bert Keizer - Voltooid

  'Voltooid' van Bert Keizer is onderdeel van de essayreeks Nieuw Licht, waarbij Nederlandse denkers een klassiek geworden essay naar de hedendaagse wereld toe trekken om te zien hoe houdbaar de ideeën zijn. Arts en filosoof Bert Keizer herleest als ervaren… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  10,00
 • Dick van Biemen boeken
  Dick van Biemen - Het cultuurbegrip van Emmanuel Levinas

  Het begrip 'cultuur' in termen van eigen en vreemd is meer dan ooit een hot item: kritische vragen over de eigen cultuur en die van de ander geven blijk van een groeiende desoriëntatie. Juist hier weet de Frans-Joodse filosoof Emmanuel Levinas vanuit een… (Harde kaft)

  Lees meer...
  38,00
 • Jan Amos Comenius boeken
  Jan Amos Comenius - Jan Amos Comenius, Engel van de vrede

  Het traktaat 'Engel van de vrede' was bedoeld als een bijdrage tot het realiseren van de Vrede van Breda (1667), die een eind moest maken aan de tweede Nederlands-Engelse oorlog. Volgens dit vredestraktaat komt van een duurzame vrede niets terecht als landen… (Harde kaft)

  Lees meer...
  14,90
 • Remco van Mulligen boeken
  Remco van Mulligen - Verantwoording Alleen God kan ons nog redden

  Egbert Schuurman is een eigenzinnige denker. Als techniekfilosoof heeft hij zich gebogen over onderwerpen die zeer actueel zijn: robots en cyborgs, genetische manipulatie en de klimaatcrisis. Als politicus zat hij drie decennia in de Eerste Kamer en drukte hij… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,90
 • Wouter Sanderse, Jos Kole boeken
  Wouter Sanderse, Jos Kole - Karakter. Deugden voor professionals

  Volgens de deugdethiek komt goed handelen voort uit houdingen die je gaandeweg je leven ontwikkelt, zoals moed, rechtvaardigheid en integriteit. Als je karakter hebt, streef je zulke deugden na. Ze maken je eigen leven en dat van je medemensen goed, ook als je… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,95