Boeken over filosofie

 • Emanuel Rutten boeken
  Emanuel Rutten - Het retorische weten

  In zijn filosofie richt de Amsterdamse filosoof zich op godsdienstfilosofie. Ruttens wijsgerige denken omvat echter veel meer onderwerpen. Van dit overige werk is tot dusver weinig gepubliceerd. Toen hij door Leesmagazijn benaderd werd om dit gemis ongedaan te… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,95
 • Steve A. Velleman boeken
  Steve A. Velleman - De Maakschappij en het ego

  Alweer een collega met een burn-out of een vriendin die antidepressiva slikt na een relatiebreuk. Onrustige kinderen worden chemisch gekalmeerd en er is een vervangleerkracht omdat de juf thuis zit met loopbaanonderbreking. En zelf voel je je ook niet al te… (Harde kaft)

  Lees meer...
  15,00
 • Wim Dr. Distelmans, Anna Luyten boeken
  Wim Dr. Distelmans, Anna Luyten - Over hoe graag mensen leven

  Professor en dokter Wim Distelmans staat vooral bekend om zijn inzet voor de euthanasiewet uit 2002. Een verenging die hem geen recht aandoet. Want Distelmans is ook een voorvechter voor een volwaardige palliatieve zorg. En vanuit zijn humanisme is hij vooral… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  22,99
 • De Jonge Denkers boeken
  De Jonge Denkers - De Jonge Denkers

  Filosofische essays van De Jonge Denkers 2018. De Jonge Denkers is een landelijke schrijfwedstrijd onder middelbare scholieren. www.dejongedenkers.org (Zachte kaft)

  Lees meer...
    4,95
 • Jan Prij boeken
  Jan Prij - God en geld

  Met God en geld opent filosoof en econoom Jan Prij een nieuw debat over de tegenstelling tussen God en geld en die tussen het 'hogere' en het 'lagere'. Deze tegenstellingen berusten op een misverstand, zowel over de aard van religie als ook over de aard van… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  21,99
 • Gerard Visser boeken
  Gerard Visser - Gelatenheid

  Het zogeheten 'lege gemoed' is een kernbegrip in het werk van de middeleeuwse mysticus Meister Eckhart. De filosoof Gerard Visser onderzoekt het mystieke concept van het lege gemoed en plaatst het tegen de achtergrond van Aristoteles' doordenking van het… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,90
 • Onno Zijlstra boeken
  Onno Zijlstra - Een zekere twijfel

  De vier 'grote vragen' van Immanuel Kant vormen de leidraad van deze heldere inleiding in de filosofie: Wat kan ik weten? Wat moet ik doen? Wat mag ik hopen? Wat is de mens? Onno Zijlstra brengt de vragen tot leven en weet de antwoorden die grote denkers in de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,90
 • Edwin Koster, Rob Boschhuizen boeken
  Edwin Koster, Rob Boschhuizen - Glazen slijpen

  Kritische reflectie op wetenschap behoort een kernactiviteit van de universiteit te zijn. Welke aannames en welke belangen sturen wetenschappelijk onderzoek? Heeft het bedrijven van wetenschap bepaalde ethische consequenties en wat is eigenlijk het… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  18,90
 • Mieke Mosmuller boeken
  Mieke Mosmuller - De poort naar de geestelijke wereld

  M I E K E M O S M U L L E R De poort naar de geestelijke wereld In dit boek tracht de auteur - door uitvoerig in te gaan op verschillende standpunten met betrekking tot het vraagstuk van het observeren van het denken - te laten zien dat de poort naar de… (Harde kaft)

  Lees meer...
  30,00
 • Aaron James boeken
  Aaron James - Surfen met Sartre

  Welke levenslessen kunnen we leren van surfers? Deze vraag stelt Aaron James, filosoof en surfer, zichzelf in Surfen met Sartre. De meeste filosofen zien het leven als iets statisch, iets wat je kunt beschrijven en beheersen. Maar het leven is voortdurend in… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,95
 • Michiel Korthals boeken
  Michiel Korthals - Goed eten

  Eten is een van de belangrijkste dingen in ons leven. Maar wat stoppen we precies in onze mond? En is het niet zo dat uitbuiting, extreem over- gewicht, ondervoeding, honger en grote milieuschade enkele gevolgen zijn van onze wijze van consumeren? Dit zou toch… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,95
 • Else M. Barth boeken
  Else M. Barth - Empirische logica

  Else Barth vond dat filosofie in dienst zou moeten staan van de combinatie van medemenselijkheid en helder, geïnformeerd denken en discussiëren. Barth was ervan overtuigd dat zorgvuldig redeneren en debatteren noodzakelijk is voor het verbeteren van… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  22,99
 • Ton de Kok boeken
  Ton de Kok - God voor niet-gelovigen

  Ton de Kok legt in lichtvoetige stijl uit hoe Spinoza tot een rationeel godsbeeld kwam en wat zijn 'God' voor ons levensgeluk kan betekenen. De God van Spinoza valt samen met de natuur en wij mensen zijn een tijdelijke verschijningsvorm van God Natuur. Spinoza… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  14,95
 • Paul van Tongeren boeken
  Paul van Tongeren - Willen sterven

  'Wie anders dan ik zelf zou het recht hebben om zelf te beslissen over mijn leven?' In dit essay 'Willen sterven' van Paul van Tongeren wordt die notie autonomie nader onderzocht, evenals het begrip van de wil, dat immers een centrale rol speelt in die… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  12,99
 • Peter C Prins boeken
  Peter C Prins - The Samatic Scripture

  The Samatic Scripture is a philosophical movement of the first magnitude. A new belief system based on indulgence. We are living in an era of intellectual awareness unlike any the world has ever seen. This book has the potential to change your life. It is an… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  16,99
 • Lieven De Cauter boeken
  Lieven De Cauter - Van de grote woorden en de kleine dingen

  Dit is het boek der verbazing. Een verzameling poëtische miniaturen over de Grote Woorden en de kleine dingen: van geluk en vriendschap tot liefde en dood, van het paradijs tot de informatietechnologie, en over alles wat daartussen ligt. Een brede waaier aan… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  22,50
 • Rogier van der Wal boeken
  Rogier van der Wal - Cicero

  Cicero, Het bestaan van de goden Vertaald door Vincent Hunink Ingeleid door Rogier van der Wal De Grieks-Romeinse cultuur is ondenkbaar zonder goden. Hun tempels en afbeeldingen, en vooral hun talrijke verhalen vervulden de wereld. Maar bestonden de klassieke… (Harde kaft)

  Lees meer...
  24,90
 • Dennis de Gruijter boeken
  Dennis de Gruijter - De solidariteit van de schok

  Dennis de Gruijter is al lang gefascineerd door het denken en het leven van Pato?ka. In De solidariteit van de schok presenteert hij de veelzijdigheid van Pato?ka's gedachtegoed. Pato?ka wilde écht weten wat er aan de hand is, in de maatschappij, in de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,95
 • Peter Roemeling boeken
  Peter Roemeling - Excelleren in vrijheid

  Excelleren in vrijheid | Een recept voor persoonlijke ontwikkeling is een nuttig en waardevol handboek voor iedereen die behoefte heeft aan handvatten, meer structuur en aansprekende voorbeelden om sturing te geven aan zijn of haar eigen leven. Duik in de… (Harde kaft)

  Lees meer...
  34,50
 • Leonie Wolters boeken
  Leonie Wolters - 'De erfenis is op.'

  We leven in de Nieuwe Middeleeuwen, stelt intellectueel geschiedkundige Frank Ankersmit. Die middeleeuwen zijn immers in veel opzichten teruggekeerd in ons politieke systeem. En niet alleen onze democratie is de terugval nabij, ook onze cultuur heeft haar… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,95
 • Marli Huijer boeken
  Marli Huijer - Beminnen

  'Beminnen' is een pamflet in de serie Nieuw Licht. Filosoof Marli Huijer bestudeert in 'Beminnen' de ideologie van de seksuele vrijheid. Hebben we sinds de revolutie van de jaren zestig werkelijk aan vrijheid gewonnen? Onophoudelijk vertellen we of we homo,… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  10,00
 • Peter Sloterdijk boeken
  Peter Sloterdijk - Wat gebeurde er in de twintigste eeuw?

  De nieuwste uitgave van bestsellerauteur Peter Sloterdijk biedt een aanzet tot nieuwe perspectieven op globalisering, geschiedenis, ecologie en economie. Wat gebeurde er in de twintigste eeuw? laat zich uitstekend lezen als eerste kennismaking met het werk van… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,90
 • Henri Oosthout boeken
  Henri Oosthout - Het schandaal van de filosofie

  Henri Oosthout toont ons in Het schandaal van de filosofie wat filosofische scepsis betekent: het is een twijfel, een opschorting van oordeel op beredeneerde gronden. De lezer wordt in dit magistrale standaardwerk over het scepticisme meegenomen in de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  21,99
 • René Ten Bos boeken
  René Ten Bos - Het volk in de grot

  Denker des Vaderlands René ten Bos ontwikkelt op eigenzinnige wijze een nieuwe visie op de tegenstelling tussen volk en elite. In Plato's beroemde allegorie van de grot wordt het volk door de ontwikkelde mens aangespoord om de grot te verlaten en naar buiten… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  20,00
 • Paul Cortois boeken
  Paul Cortois - Symbolische essenties

  Wie de geschiedenis van de filosofie er op nakijkt, zal vaststellen dat het grotendeels een geschiedenis van verschillende vormen van essentialisme is. Van Plato, over Artistoteles, tot in de middeleeuwen werd gesteld dat ieder ding een 'essentie' heeft:… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,99