Boeken over filosofie

 • Hans Alderliesten boeken
  Hans Alderliesten - Grote denkers over grote dingen

  Grote denkers over grote dingen van Hans Alderliesten bevat 365 citaten van filosofen van alle tijden over thema’s als eenzaamheid, gastvrijheid, leiderschap, liefde, omgangsvormen en verantwoordelijkheid. Veel van hun ideeën blijven toepasselijk, ook al… (Harde kaft)

  Lees meer...
  13,99
 • Gijs van Oenen boeken
  Gijs van Oenen - Overspannen democratie

  Overspannen democratie geeft een breder filosofisch kader om de toekomst van de democratie te kunnen begrijpen. Van Oenen stuit op een opvallende paradox: democratie wordt niet bedreigd door mensen die tegen democratie zijn, maar juist door degenen die zeer… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  20,00
 • Frank Rebel boeken
  Frank Rebel - Basisboek filosofische antropologie

  Rechtop lopen heeft zo zijn voordelen: we kunnen beter voor ons kijken en we houden onze handen vrij om, indien nodig, hulpmiddelen zoals een wandelstok te gebruiken. Maar de mens heeft ook eigenschappen die niet onverdeeld gunstig zijn. Anders dan de meeste… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,95
 • Djehuti Ankh Kheru boeken
  Djehuti Ankh Kheru - Boterzacht en flinterdun

  Volgens de mainstream Eurocentrische versie van de geschiedenis was de Griekse beschaving de belangrijkste beschaving die er ooit geweest is. Griekenland zou namelijk de bakermat zijn van de filosofie (wetenschap en wijsbegeerte), en alle beschavingen die… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  20,00
 • Floris van den Berg boeken
  Floris van den Berg - De olijke atheïst

  Wie nu nog in god gelooft, heeft ergens iets gemist. Geloven in god is als denken dat de aarde plat is. Miljarden mensen leven onnodig in een leugen - die kennis is allang voorhanden. Religie is een gesel van de mensheid die de vrijheid van zovelen onnodig… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  22,99
 • Stijn Bruers boeken
  Stijn Bruers - Beter worden in goed doen

  Wie geld aan een goed doel schenkt, helpt de wereld vooruit en heeft dus een goed hart. Daar kan niemand iets op tegen hebben. Of toch?Moraalfilosoof Stijn Bruers betoogt dat niet elke euro voor een goed doel per definitie goed besteed is, en pleit ervoor om… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,99
 • Jean-Jacques Rousseau boeken
  Jean-Jacques Rousseau - Brief aan d’Alembert over het theater

  Hoeveel beschaving verdraagt de mens? Tijdens de opmars van de verlichting hield die vraag de filosoof Jean-Jacques Rousseau in de ban. Zijn antwoord was verrassend negatief. Kunst en wetenschap maken de mens wel beschaafder, maar niet beter. Een twist uit… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  20,00
 • Walter Weyns boeken
  Walter Weyns - Marx begrijpen

  Marx’ denken is uitermate actueel. Dat is misschien verrassend. Het kapitalisme is voorlopig nog niet door een fatale crisis aan haar eind gekomen. Revoluties braken her en der uit, maar niet daar waar Marx ze het meest verwachtte. Natuurlijk, er is veel… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,99
 • Edmund Husserl boeken
  Edmund Husserl - De crisis van de Europese wetenschappen en de transcendentale fenomenologie

  Diepgaande analyse van de zingevingscrisis van de westerse wereld, door de grondlegger van de fenomenologie. Verhelderend en onverminderd actueel. De crisis van de Europese wetenschappen en de transcendentale fenomenologie is een van de hoofdwerken van Edmund… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  39,90
 • Iemke Epema boeken
  Iemke Epema - Niets gaat ooit verloren

  In zijn magistrale werk A Secular Age (2007) levert de Canadese filosoof CHARLES TAYLOR (1931) een belangrijke bijdrage aan een breed en open debat tussen verschillende gelovige en ongelovige posities over de toekomst van religie. Daarnaast geeft hij een… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  35,00
 • Marinus N. Verbaten boeken
  Marinus N. Verbaten - Hersenen en de ziel

  Bestaat er een onsterfelijke ziel? Hebben we een vrije wil? Welke rol spelen onbewuste processen in ons zieleleven? Uit onderzoek blijkt dat onbewuste processen een veel belangrijkere rol spelen in ons bestaan dan werd gedacht sinds de wetenschappelijke… (Harde kaft)

  Lees meer...
  17,95
 • Michel Lafaille boeken
  Michel Lafaille - Verlangen naar tuin

  Stap voor stap begeleidt Michel Lafaille de lezer naar dat ultieme tuingeluk: hij staat stil bij de geschiedenis van de tuin en bij de gevonden tuin – dat plekje natuur dat je plots ontdekt.Stel dat je morgen langs het paradijs zou lopen. Zou je dan denken:… (Harde kaft)

  Lees meer...
  39,99
 • Pieter van Dijk boeken
  Pieter van Dijk - En wat als het de evolutie is?

  Aan de hand van drie sleutelbegrippen bewustzijn, individualiteit en de tijd neemt Pieter van Dijk de lezer mee in de ontdekking van de verborgen dynamiek van de huidige evolutiefase. Dit levert een heel andere kijk op deze tijd dan we nu hebben. We zijn anno… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,00
 • Andreas Kinneging, Gerard Versluis, Paul de Hert boeken
  Andreas Kinneging, Gerard Versluis, Paul de Hert - De Federalist Papers

  De 'Federalist Papers' worden zeer geprezen door vele presidenten van de V.S., waaronder Washington, Jefferson en Theodore Roosevelt. Het Amerikaanse Hooggerechtshof citeert er tot op de dag van vandaag regelmatig uit als maatgevend voor de uitleg van de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,90
 • Simon Gusman, Arjen Kleinherenbrink boeken
  Simon Gusman, Arjen Kleinherenbrink - Avonturen bestaan niet

  Simon Gusman en Arjen Kleinherenbrink zetten in Avonturen bestaan niet op een bijzondere en originele manier een probleem dat ons allen aangaat op de kaart: heeft het leven een plot of een doel? Onze obsessie met het idee dat het leven een avontuur moet zijn… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  22,50
 • Kahlil Gibran, Neil Douglas-Klotz boeken
  Kahlil Gibran, Neil Douglas-Klotz - Een boekje over het leven

  In dit prachtige boekje met uitspraken van Kahlil Gibran ontdek je wat het betekent om te leven. Volgens Kahlil Gibran zit het leven in alles wat je ziet en voelt, maar ook in je verbeelding.In dit prachtige boekje met uitspraken van Kahlil Gibran ontdek je… (Harde kaft)

  Lees meer...
  12,99
 • Gosse A. Postma boeken
  Gosse A. Postma - Tast als leven

  De Gronings-Friese haptotherapeut en ethicus GOSSE A. POSTMA (1946) is sinds jaren werkzaam als zelfstandig therapeut en opleider aan de opleiding Haptonomiek Protacte. Na de kweekschool studeerde hij theologie en volgde opleidingen in het kader van… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  21,50
 • Thomas Macho boeken
  Thomas Macho - Het leven is onrechtvaardig

  Thomas Macho bekijkt in Het leven is onrechtvaardig de onrechtvaardigheid die we in onze huidige maatschappij steeds meer ervaren. We stellen onszelf niet meer de vraag of wij het wellicht beter hebben dan onze grootouders; veeleer zien we iedere dag hoe vele… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  14,99
 • Lammert Kamphuis boeken
  Lammert Kamphuis - Filosofie voor een weergaloos leven

  Voor het leven is er geen generale repetitie. Je hebt slechts één kans. Gelukkig zijn grote denkers je voorgegaan en kun je bij hen terecht voor wijze raad. Zo helpt Diogenes je om je authentieke zelf te zijn, Epicurus om niet te veel geld uit te geven… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  17,99
 • Paulien Koning boeken
  Paulien Koning - Het vlees is zwak

  " Waakt en bidt, opdat gij niet in verzoeking komt; de geest is gewillig, maar het vlees is zwak." - Matthäus 26:41 Maar is het vlees zwak? En welk vlees? Op Wijsgerig Festival DRIFT 2017 verzamelde zich een Zwerm filosofen geflankeerd door kunstenaars en… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  12,50
 • Titus Burckhardt boeken
  Titus Burckhardt - Soefisme, hart van de Islam

  Dit boek is een inleiding tot de esoterische leringen van het soefisme, een mystieke stroming binnen de islam. Het behandelt naast de wereld- en mensbeschouwing van het soefisme, tevens het godsbeeld, de deugdenleer, de spirituele ontwikkelingsweg en, als… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,95
 • Rommert Casimir boeken
  Rommert Casimir - Uit de ontwikkelingsgeschiedenis van het menselijk denken

  Het boek, waarvan hier het eerste deelt de lezer aangeboden wordt, verschijnt zonder enige pretentie. Het beoogt, een beetje thuis te brengen in de geschiedenis van de wijsbegeerte; meer niet. Op oorspronkelijkheid maakt het geen aanspraak. Vrucht van… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,95
 • Jan Hein Mooren, Dick Kleinlugtenbelt, Thieu Dollevoet boeken
  Jan Hein Mooren, Dick Kleinlugtenbelt, Thieu Dollevoet - Dialogisch begeleiden, werken met de dialoog

  Bij het begrip dialoog denken we aan goede en waardevolle gesprekken. Het schudt een verlangen wakker. Het gaat om betekenisvolle gesprekken, waarin actief naar elkaar geluisterd wordt, begrip voor elkaar ontstaat, openhartig gesproken wordt, je kwetsbaar kunt… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  22,50
 • Max van den Broek boeken
  Max van den Broek - Alledaagse paradoxen

  In Alledaagse paradoxen gebruikt Max van den Broek filosofische paradoxen om alledaagse problemen op te lossen. Hoe kom je eerder uit bed? Met de soritesparadox. Hoe stop je met roken? Met de leugenaarsparadox. En wat is het geheim van afvallen? Kijk naar de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  12,50
 • Søren Kierkegaard boeken
  Søren Kierkegaard - Voorwoorden

  In 1844 publiceerde Kierkegaard, alias Nicolaus Notabene, samen met 'Het begrip angst' een verzameling van acht voorwoorden tot onbestaande boeken, voorafgegaan door een voorwoord. In die voorwoorden richt de schrijver zijn pijlen hoofdzakelijk op de Deense… (Harde kaft)

  Lees meer...
  27,90