Boeken over filosofie

 • H.P. Blavatsky boeken
  H.P. Blavatsky - De sleutel tot de theosofie

  Na publicatie van De geheime leer kreeg H.P. Blavatsky veel verzoeken om een eenvoudiger uiteenzetting van de oude wijsheid. Ze reageerde hierop met De sleutel tot de theosofie, geschreven in vraag-en-antwoord-stijl. Wat is theosofie? Wat is het beleid van de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  15,00
 • G. de Purucker boeken
  G. de Purucker - Aspecten van de occulte filosofie

  In korte toegankelijke artikelen komen allerlei onderwerpen aan bod die verband houden met de geheime kennis uit de oudheid. De auteur graaft diep in de leringen van de klassieke tradities van Azië en het Midden-Oosten en licht de betekenis ervan toe… (Harde kaft)

  Lees meer...
  34,50
 • M. Collins boeken
  M. Collins - Licht op het Pad & Door de Gouden Poort

  Licht op het pad is geschreven voor aspirant-leerlingen die de moeilijke weg willen gaan om hun eigen hart te leren kennen, wat alleen kan door het verbreken van de boeien van de persoonlijkheid. Het bevat voorschriften op het gebied van het innerlijke leven… (Harde kaft)

  Lees meer...
  14,00
 • R.G. Lanphear boeken
  R.G. Lanphear - Eenheid met je Hogere Zelf

  De zachtmoedige en hoogst verlichte meester Babaji, van wie gezegd wordt dat hij een materialisatie is van de hogepriester Melchizedek, is een inspiratiebron voor vele zoekers van spirituele wasdom. Reeds in 1987 liet Roger Lanphear zich door Babaji inspireren… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  13,20
 • Heidegger boeken
  Heidegger - Over het wezen van de grond . over het wezen van de waarheid

  In deze band worden twee teksten van Martin Heidegger gepresenteerd. In 'Over het wezen van de grond' behandelt Heidegger de problematiek van de wijsgerige fundering. Een zeer belangrijke problematiek, omdat vele centrale filosofische en wetenschappelijke… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  12,90
 • Lewis Carroll, J. Tober boeken
  Lewis Carroll, J. Tober - De Indigo-kinderen

  Je mag ze je liefde schenken, maar niet je gedachten opdringen, want zij hebben gedachten van zichzelf............ Kahlil Gibran Indigo-kinderen vertonen geheel nieuwe en ongebruikelijke psychologische eigenschappen en een gedrag en bewustzijn die niet eerder… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  15,90
 • William Q. Judge boeken
  William Q. Judge - Brieven die me hebben geholpen 1

  Deze verzameling brieven van Judge laat zien welke beproevingen de oprechte zoeker op het spirituele pad ontmoet en hoe moeilijkheden kunnen worden overwonnen. Telkens opnieuw moedigt Judge ons aan om onopvallend maar standvastig onze medemens te helpen. Er… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  14,50
 • N.A. Amneus boeken
  N.A. Amneus - Het levensraadsel

  Amnéus geeft een boeiende en vlot leesbare presentatie van de tijdloze beginselen van de oude wijsheid. Vooral stimulerend zijn de talloze voorbeelden uit het dagelijks leven aan de hand waarvan hij ingaat op vragen over de dood, reïncarnatie, karma en onze… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  16,00
 • Ellen de Bruin boeken
  Ellen de Bruin - Erasmus in 90 minuten

  De naam Erasmus is veel gebruikt: van brug tot universiteit. Maar wie was Erasmus? In 1469 werd hij geboren als Gerrit Gerritszoon. Zijn ouders stierven jong en noodgedwongen gaat hij in het klooster, in de hoop daar te kunnen studeren. Maar zowel de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
    7,50
 • G.F. Knoche boeken
  G.F. Knoche - Duizend lichten aansteken

  Duizend lichten aansteken geeft een heldere kijk op de kernvragen van het menselijk bestaan. Met warmte en begrip schrijft Grace F. Knoche over onderwerpen zoals evolutie, het ontwaken van het denkvermogen, reïncarnatie, dood en ziekte, karma en mededogen.… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  15,00
 • Rogier Boon boeken
  Rogier Boon - Een progressief conservatief

  De grote staatsman Edmund Burke is de geschiedenis ingegaan als de vader van het conservatisme. Deze bekendheid heeft hij voornamelijk te danken aan de vlijmscherpe kritiek die hij in zijn Refl ections heeft geleverd op de Franse Revolutie. Al bij het begin… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  14,95
 • Douwe Tiemersma boeken
  Douwe Tiemersma - De elf grote Upanishaden

  Het uitgangspunt bij het maken van dit boek was een cursus waarin elf docenten teksten uit de Upanishaden lazen en een toelichting daarop gaven. Alle deelnemers waren over de inhoud van wat zij brachten zo enthousiast, dat het plan werd opgevat de teksten uit… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  20,00
 • Brad Warner boeken
  Brad Warner - Een godloze kijk op God

  Na een seculiere opvoeding ging Brad Warner op zoek naar een hogere macht en kwam uit bij het boeddhisme, ondanks dat het boeddhisme geen god aanbidt. Nu is hij best-selling-auteur en geeft hij als zenboeddhist een unieke kijk op de vraag of God bestaat. Na… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,95
 • Edward O. Wilson boeken
  Edward O. Wilson - Het raadsel van het menselijk bestaan

  Wat maakt een mens tot mens? Pulitzerprijswinnaar Edward O. Wilson onderzoekt wat de menselijke soort zo ontegenzeggelijk anders maakt. Hij gaat niet uit van een puur technische definitie van het mensbegrip, maar zoekt naar wat Nietzsche ooit 'de… (Harde kaft)

  Lees meer...
  14,95
 • Jean-Francois Lyotard boeken
  Jean-Francois Lyotard - Waarom filosoferen?

  Vanwaar komt het filosofische spreken? In vier colleges, in 1964 gehouden voor beginnende studenten, gaat Lyotard welbewust voorbij aan de abstracte vraag 'wat is filosofie?' om in plaats daarvan antwoord te geven op de bijzondere vraag 'waarom… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  16,99
 • Jan Bransen boeken
  Jan Bransen - Je brein of je leven

  'Thuis zijn in je leven - dat is een hele kunst, een prestatie van jewelste. Je kunt het ook niet uitbesteden, thuis zijn in je leven. Niet aan de overheid. Niet aan een goeroe, een expert, of een coach. Niet aan je linkerhand of aan je stem. Niet aan een… (Zachte kaft)

  Lees meer...
    7,50
 • Renee van Riessen, Onnno Zijlstra boeken
  Renee van Riessen, Onnno Zijlstra - Wat bezielt Kierkegaard?

  Søren Kierkegaard blijft intrigeren. De belangstelling voor zijn werk is in de eenentwintigste eeuw groter dan ooit tevoren. Dat komt wellicht doordat hij niet zomaar denker is, maar existentieel denker, en niet alleen denker, maar ook schrijver, niet alleen… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  16,90
 • Coen Brummer boeken
  Coen Brummer - Vuile handen

  Vulie handen Coen Brummer Vuile handen Michael Ignatieff en andere politieke denkers over de strijd tussen ideeën en macht Veel filosofen willen met hun ideeën bijdragen aan een betere politiek. Maar politiek draait niet alleen om ideeën, het gaat vaak om… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  14,95
 • Pierre-Joseph Proudhon boeken
  Pierre-Joseph Proudhon - Wat is eigendom?

  Wat is eigendom? (1840) van Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865) is een klassieker om meerdere redenen. Het gaf niet alleen naam aan een stroming binnen het socialisme en vorm aan het verzet tegen ongelijkheid, maar het beschreef ook een nieuwe, vrije… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  22,50
 • Wim Kuiper, Thijs Tromp, Jan Hoogland boeken
  Wim Kuiper, Thijs Tromp, Jan Hoogland - Geloof in je werk

  Welke inspiratie voor je werk haal je uit de christelijke of katholieke identiteit van je organisatie?In dit boek geven 60 leidinggevenden uit zorg, onderwijs en bedrijfsleven antwoord op deze vraag. De verhalen zijn geschreven in de vorm van een speech voor… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,50
 • Bas Hengstmengel boeken
  Bas Hengstmengel - Denken met het hart

  'Calvinisme en filosofie' lijkt geen gelukkige combinatie. Laat de calvinistische leer van de allesdoortrekkende zonde wel ruimte voor beoefening van de wijsbegeerte? Toch bestaat er tot op de dag van vandaag een respectabele school van filosofen die… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,50
 • Alain Badiou, Nicolas Truong boeken
  Alain Badiou, Nicolas Truong - Ode aan de liefde

  De liefde wordt bedreigd, waarschuwt de Franse filosoof Alain Badiou. Door ons verlangen naar comfort, veiligheid en zelfbescherming, verzekeren we ons liever tegen de risico's van de liefde dan dat we onszelf op het spel zetten. Ook de filosofie is hieraan… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  15,95
 • Pieter van den Blink, Katrien Gottlieb boeken
  Pieter van den Blink, Katrien Gottlieb - The medium kills the message

  Internationaal journalist Pieter van den Blink legt in 'The medium kills the message' hedendaagse journalistiek langs de meetlat. Informatie is steeds onmiddellijk beschikbaar en blijft dat vaak ook; sociale media hebben invloed op het maatschappelijk debat;… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  10,00
 • Julien Offray de la Mettrie boeken
  Julien Offray de la Mettrie - Het geluk

  Een literair en filosofisch meesterwerk, nu eindelijk in het Nederlands vertaald In 1748 schreef de excentrieke Franse arts Julien Offray de Lamettrie een boek over het geluk. Het sloeg in als een bom, want het ging lijnrecht in tegen de heersende opvatting… (Harde kaft)

  Lees meer...
  19,99
 • Isabell Lorey boeken
  Isabell Lorey - Het regeren van precairen

  Alle met precair verbonden begrippen verwijzen naar situaties die kwetsbaar maken en onzekerheid of gevaar met zich meebrengen. De fundamentele onzekerheid over inkomen en levensonderhoud - een realiteit voor uiteenlopende groepen in de samenleving - is onder… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  16,50