Boeken over filosofie

 • Ted Bagchus, Rien Jonkers boeken
  Ted Bagchus, Rien Jonkers - Leven met en zonder Héloïse

  Pierre Abélard is misschien het meest bekend door zijn catastrofale liefdesgeschiedenis met Heloïse. Maar het leven en werk van deze eigengereide Middeleeuwse denker naast deze romantische geschiedenis verdient meer aandacht dan het tot nu toe gekregen heeft… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  20,99
 • Gerard Adelaar boeken
  Gerard Adelaar - De onverbeterlijke mens

  Kan het leven meer diepte, schoonheid en zin krijgen dan alleen in de vorm van gezondheid, een steeds hogere leeftijd en de daarbij behorende onderwerping aan medische handelingen? Gerard Adelaar exploreert het braakliggende terrein tussen aan de ene kant de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  20,99
 • Joost van der Net boeken
  Joost van der Net - Aan de Europese natie

  Op het continent van Europa staan we er zo beroerd nog niet voor als in Engeland en de Verenigde Staten, al lijken we wel hard op weg naar 'Amerikaanse toestanden'. Daarom roept Joost van der Net de leden van onze nog jonge Europese natie op om, nu het nog… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  20,99
 • René Willemsen boeken
  René Willemsen - Ontspoord eigenbelang

  Geïnspireerd door Montaignes Essais tast René Willemsen onontgonnen terrein af. Hij zoekt en vindt onverwachte parallellen tussen Spinoza, misschien wel onze grootste filosoof, en de economen die na de kredietcrisis van 2008 een nieuw economisch paradigma,… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  16,99
 • Shri Nisargadatta Maharaj boeken
  Shri Nisargadatta Maharaj - Ik ben zijn

  Het standaardwerk uit de Advaita Vedanta-traditie Ik Ben / Zijn van Shri Nisargadatta Maharaj is al decennialang het basisboek voor mensen die geïnteresseerd zijn in non-dualiteit. Deze bundeling bevat de twee eerder apart verschenen boeken van de Indiase… (Harde kaft)

  Lees meer...
  49,95
 • Tomas Serrien boeken
  Tomas Serrien - Klank

  Muziek kan ontroeren, pijn verzachten of de dansbenen prikkelen. Maar wat ervaren we precies als we luisteren naar Chopin, Pink Floyd of Bob Dylan? Wat maakt onze beleving van muziek zo kenmerkend? Tomas Serrien tracht in dit boek te achterhalen hoe we muziek… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,99
 • Maurice Merleau-Ponty boeken
  Maurice Merleau-Ponty - Fenomenologie van de waarneming

  Fenomenologie van de waarneming uit 1945 is het hoofdwerk van Maurice Merleau-Ponty, de filosoof die de fenomenologie op een heel nieuw spoor heeft gezet. Dit klassieke en tijdloze werk blijft het denken over lichaam en geest tot op de dag van vandaag bepalen.… (Harde kaft)

  Lees meer...
  49,90
 • Achille Mbembe boeken
  Achille Mbembe - Kritiek van de zwarte rede

  'Over ras en racisme kan alleen worden gesproken in een taal die onvermijdelijk tekortschiet, een taal die grijs en soms inadequaat is. Vooralsnog volstaan we met de opmerking dat het ras een oerbeeld is. Omdat dit beeld nauwelijks een onderscheid weet te… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  26,00
 • Henk Oosterling boeken
  Henk Oosterling - Waar geen wil is, is een weg

  'Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen het westerse en het oosterse denken? De westerse hang naar vrijheid met zijn nadruk op kritisch denken en autonoom handelen versterkt het ego. In het oosterse verlangen om bevrijd te worden van de begeerte als… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  26,00
 • Rudolf Steiner boeken
  Rudolf Steiner - Karmaonderzoek I werken en voordrachten

  De voordrachten in Karmaonderzoek 1 en de daaropvolgende delen stammen uit de laatste fase van Steiners leven. Ze vormen tevens een hoogtepunt in zijn werk. Nooit eerder had Steiner zo uitvoerig en vooral zo concreet over reïncarnatie en karma gesproken. Na… (Harde kaft)

  Lees meer...
  24,50
 • Swami Dayananda boeken
  Swami Dayananda - Inleiding tot Vedanta

  Dit boek geeft een helder inzicht in het fundamentele, menselijke probleem van gebrek. Zodra het fundamentele probleem helder is, weet je waar je bevrijding kunt vinden: niet in zekerheid en plezier, maar in de juiste kennis van jezelf. Je bent vol-maakt.We… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  15,00
 • Swami Dayananda Saraswati boeken
  Swami Dayananda Saraswati - Emotioneel volwassen

  In dit boek laat Swami Dayananda zien hoe je kunt groeien tot een emotioneel volwassen mens: iemand die feiten aan-vaardt en opgewekt door het leven gaat.Een jongetje huilt als zijn speelgoedautootje stukgaat. Een volwassen man, of hij nu twintig of vijftig… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  16,00
 • Swami Dayananda boeken
  Swami Dayananda - De onderwijstraditie van Advaita Vedanta

  Vele moderne academici en spirituele leraren presenteren Advaita Vedanta als een filosofische stroming. Volgens hen is Vedanta een theorie en krijg je door praktische toepassing de ervaring van eenheid. In dit boekje laat Swami Dayananda zien wat er onjuist is… (Zachte kaft)

  Lees meer...
    8,95
 • Swami Dayananda boeken
  Swami Dayananda - De waarde van waarden

  Universele waarden verhogen de kwaliteit van het leven. Ze zijn niet alleen van groot belang voor spirituele zoekers als voorbereiding op zelfkennis; ze zijn even belangrijk voor iedereen die gelukkig wil worden in het leven. In dit boek onderwijst Swami… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  16,00
 • D. van Houten boeken
  D. van Houten - De standaardmens voorbij

  De standaardmens is gezond en heeft een baan. Dit beleidsadagium is meer en meer de norm geworden. Voldoe je daar niet aan, dan heb je een probleem, of beter, dan ben je een probleem.Maar hoe zit het dan met de sociale positie van werklozen, van mensen die… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  32,00
 • H. Poincare boeken
  H. Poincare - Een nacht vol opwinding

  Poincaré's belangstelling strekte zich onder andere uit tot maatschappelijke onderwerpen, de letteren en de filosofie. In discussies die hij met bekende filosofen aanging was hij niet zozeer geïnteresseerd in het al of niet juist zijn van uitspraken binnen… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,00
 • Hans Achterhuis boeken
  Hans Achterhuis - Met alle geweld

  Beste filosofie boek van het jaar 2008In het voetspoor van Arendt, en ook veelvuldig in discussie met de actualiteit en de grote romanliteratuur, probeert Hans Achterhuis in zijn 750 pagina's tellende magnum opus Met alle geweld de vele verschijningsvormen van… (Harde kaft)

  Lees meer...
  59,95
 • Ann Van Sevenant boeken
  Ann Van Sevenant - Kleine filosofie van het vrijen

  Over het boek:Deze Kleine filosofie van het vrijen komt tegemoet aan de vraag naar een diepzinnige benadering van seksualiteit. De auteur beroept zich op de geschriften van Plato, Augustinus, Kant, Hegel, Schopenhauer, Nietzsche, Bataille, Fromm, Sartre,… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,90
 • Marc van den Bossche boeken
  Marc van den Bossche - Sport als levenskunst

  Ik durf er een stevig paar pinten op te verwedden dat u na een halve of hele marathon of de beklimming van de Mont Ventoux de volgende vraag krijgt: "En, in welke tijd hebt u dat gedaan?" Zelden zal iemand in een eerste reactie peilen naar uw subjectieve… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,95
 • Tjeerd van de Laar, Sander Voerman boeken
  Tjeerd van de Laar, Sander Voerman - Vrije wil

  Vrije wilDiscussies over verantwoordelijkheid, zelfverwerkelijking en bewustzijn?Kan jouw sterkste verlangen in strijd zijn met je eigen wil? Als je blijft roken omdat je verslaafd bent, terwijl je regelmatig probeert te stoppen, rook je dan nog wel uit vrije… (Harde kaft)

  Lees meer...
  24,95
 • Hans Achterhuis boeken
  Hans Achterhuis - Zonder vrienden geen filosofie

  'Zonder vrienden zou niemand willen leven', stelt Aristoteles. Zonder vrienden kan in elk geval, zo is de ervaring van Hans Achterhuis, een filosoof geen filosofie bedrijven. Bij al zijn filosofische werk is Achterhuis zich steeds meer bewust geworden van zijn… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  12,50
 • Herman Berger boeken
  Herman Berger - De ethica van Spinoza

  Over het boek Het werk van de Nederlandse filosoof Spinoza staat weer volop in de belangstelling. Niet alleen zijn politieke geschriften, maar ook zijn levenswerk, Ethica, drijft mee op de golf aan hernieuwde belangstelling. Dat is niet verwonderlijk. Het werk… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  22,90
 • Stine Jensen boeken
  Stine Jensen - Dag vriend!

  'Dag vriend! kan zowel een welkomstgroet als een afscheidsgroet betekenen. Van Dale mocht het afgelopen jaar een nieuwe term verwelkomen, namelijk "ontvrienden", waarmee gedoeld wordt op het instant verwijderen van iemand uit je vriendenkring met een druk op… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  12,50
 • Andreas Kinneging, Paul De Hert, Stefan Somers boeken
  Andreas Kinneging, Paul De Hert, Stefan Somers - Tocqueville, profeet van de moderne democratie

  Tocqueville is actueler dan ooit. Het werk van deze negentiende-eeuwse filosoof, historicus en staatsman heeft een welhaast profetische kracht. Hij lijkt veel van de huidige maatschappelijke problemen te hebben voorspeld, zoals het verval van egalitaire… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,50
 • Hans van Stralen boeken
  Hans van Stralen - Denken over duiden

  Over het boek:De hermeneutiek is de oudste discipline die zich met het denken over de interpretatie van diverse fenomenen (teksten, kunstwerken, gedrag, juridische kwesties) heeft beziggehouden. In Denken over duiden wordt het vruchtbare en actuale karakter… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  21,00