Boeken over filosofie

 • Rudolf Steiner boeken
  Rudolf Steiner - De kernpunten van het sociale vraagstuk (Werken en voordrachten)

  In de sociale chaos in Duitsland tijdens en na de eerste wereldoorlog werd Steiner tot verrassing van velen maatschappelijk actief. Gesteund door arbeiders en tegengewerkt door vakbonden en politici sprak hij voor volle zalen over een nieuwe sociale orde die… (Harde kaft)

  Lees meer...
  27,50
 • Aristoteles boeken
  Aristoteles - Over het geheugen, de slaap en de droom

  Aristoteles was een pionier op velerlei terrein van wetenschap en wijsbegeerte - zo ook op dat van de psychologie. In het verlengde van zijn fundamentele werk Over de ziel, waarin hij de basisfuncties van levende wezens uiteenzet, wijdt hij speciale studies… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  22,50
 • R. Barthes boeken
  R. Barthes - Het werkelijkheidseffect

  Roland Barthes is de ware essayist. Met zijn essays - in de vijf delen van zijn Verzameld werk vindt men er talloze - tracht hij steeds in kort bestek de betekenis te duiden van culturele verschijnselen die hem omringen, theater, film, fotografie, literatuur,… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,95
 • De verzameling van middellange leerredes, deel 2: De middelste vijftig leerredes (Majjhimapannasa)

  Dit boek bevat een integrale vertaling van het tweede deel van de Majjhima-Nikaya (MN), 'De verzameling van middellange leerredes' van de Boeddha. De Majjhima-Nikaya is in de traditionele telling - na de Digha-Nikaya - de tweede verzameling (nikaya) van de… (Harde kaft)

  Lees meer...
  39,95
 • Jan Bijlsma boeken
  Jan Bijlsma - Over het voortreffelijke

  Wanneer "deugt" mijn leven, wanneer "deugt" de samenleving? Deze vragen vormen de kern van de brede ethiek en eveneens van de Ethica van Aristoteles. Als logisch gevolg gaat deze kennismaking met de Ethica daarom ook over brede ethiek. Daarin onderscheidt dit… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  46,95
 • F. Kotterer boeken
  F. Kotterer - Tegelwijsheden

  Kunststof staat al jaren voor een boeiend en spannend gesprek op Radio 1. Zonder opsmuk, sterk in zijn eenvoud. Al even ontwapenend is de inmiddels vermaarde tegel. 15 x 15 centimeter, glanzend, maagdelijk wit. Als even voor achten de laatste seconden… (Harde kaft)

  Lees meer...
    6,50
 • D. Hume boeken
  D. Hume - Hume - Gesprekken over de natuurlijke religie

  Vertaling: Ton VinkDe 'Dialogues Concerning Natural Religion' van de Schotse filosoof David Hume (1711 - 1776) vormen de neerslag van een levenslange interesse in het verschijnsel religie. Hume had de reputatie verworven een scepticus en atheïst te zijn.… (Harde kaft)

  Lees meer...
  16,90
 • N. van Bodegraven boeken
  N. van Bodegraven - Schatgraven

  Wat zijn de schatten in jouw leven? Welke mensen zijn belangrijk voor je? Hoeveel betekenen dieren voor je? Wie zijn je helden en waarom? Hoe ga je om met iets belangrijks dat verdwijnt uit je leven? Wat betekent de oerkracht waar de wereld uit voortkomt voor… (Zachte kaft)

  Lees meer...
    9,90
 • B. Heesen boeken
  B. Heesen - Klein maar dapper

  Klein maar dapper is in eerste instantie een bundel verhalen die kinderen (maar ook volwassenen!) prikkelt tot nadenken over fundamentele vragen. Door de toevoeging van verwerkingsvragen en toelichtingen is dit boek tevens te gebruiken als een methode die een… (Harde kaft)

  Lees meer...
  14,90
 • Søren Kierkegaard boeken
  Søren Kierkegaard - Wat de liefde doet

  Vertaald door Lineke Buijs en Andries VisserEindredactie van dit deel: Udo Doedens, Pieter Vos Ieder mens heeft behoefte aan liefde; aan geliefd te zijn en lief te hebben. Wie het spoor van de liefde zoekt, vindt in Søren Kierkegaards Wat de liefde doet een… (Harde kaft)

  Lees meer...
  39,90
 • J. Wiersma boeken
  J. Wiersma - Een wiel dat draait

  In de 20e eeuw verloren veel vaste houdingen, overtuigingen en begrippen hun betekenis en verbleekten ideologieën. Menigeen ging bungelen en werd getroffen door identiteitscrisis en identiteitsvlucht. De ongenode gast van het nihilisme is langer gebleven dan… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,50
 • L. da Vinci boeken
  L. da Vinci - Kijken is weten

  Leonardo da Vinci maakte voortdurend aantekeningen: zijn observaties, losse gedachten en plotselinge invallen schreef hij daar, waar net nog plaats was: in de marge van een bladzij, of op de achterzijde van een tekening. De hier verzamelde en op onderwerp… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  14,90
 • Otto Kroesen boeken
  Otto Kroesen - Leven in organisaties

  Leven in Organisaties Ondertitel: Ethiek, Communicatie, Spiritualiteit Auteur Otto Kroesen Een inzichtgevend basisboek over hoe een organisatie kan werken aan humaniteit en duurzaamheid, en tegelijkertijd dynamisch kan blijven. De lezer wordt meegenomen in een… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,50
 • Rudy Vandamme boeken
  Rudy Vandamme - De appel valt niet ver van de boom, maar wel in de tuin van de buurman

  De appel valt niet ver van de boom, maar wel in de tuin van de buurman (2008)
  108 blz, Entos 2008 / ISBN 978-90-77458-06-8 / NUR 730 / geb. geiil. ¿ 12,50

  Vijftig jaar is Rudy Vandamme (1958) nu op weg in zijn oneindige verhaal van ontwikkeling.… (Harde kaft)

  Lees meer...
  12,50
 • N.D. Walsch boeken
  N.D. Walsch - Gesprekken met God

  Miljoenen mensen hebben de ´Gesprekken met God? van Neale Donald Walsch gelezen en gewaardeerd. Vele duizenden van deze lezers hebben vragen aan Walsch naar aanleiding van zijn boeken. Vragen over religie, goed en kwaad, fysieke en geestelijke gezondheid,… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,50
 • Hans Achterhuis boeken
  Hans Achterhuis - Met alle geweld

  Beste filosofie boek van het jaar 2008In het voetspoor van Arendt, en ook veelvuldig in discussie met de actualiteit en de grote romanliteratuur, probeert Hans Achterhuis in zijn 750 pagina's tellende magnum opus Met alle geweld de vele verschijningsvormen van… (Harde kaft)

  Lees meer...
  59,95
 • José Ortega y Gasset boeken
  José Ortega y Gasset - Wat is filosofie?

  José Ortega y Gasset (1883-1955) is de belangrijkste en een van de beroemdste moderne Spaanse filosofen. Wat is filosofie? is ontstaan tijdens een reeks voordrachten die hij in 1929, na de sluiting van de universiteit tijdens de dictatuur van generaal Primo… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  18,50
 • S. van der Velden boeken
  S. van der Velden - 125 jaar Marx

  Karl Marx overleed in 1883. Zijn naam was tot 1989 verbonden aan regimes die hun achterstand op de westerse wereld probeerden in te halen. Zij koppelden de naam van Marx aan die van hun eigen leiders en claimden het alleenrecht op het marxistische gedachtegoed… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  12,90
 • Martin Heidegger boeken
  Martin Heidegger - Wat is metafysica?

  Vertaald en van een nawoord voorzien door Vincent Blok. Heideggers Wat is metafysica? bevat drie teksten. De hoofdtekst betreft de inaugurele rede die Heidegger op 24 juli 1929 hield bij de aanvaarding van zijn ambt als hoogleraar aan de universiteit van… (Harde kaft)

  Lees meer...
  16,90
 • Malcolm Gladwell boeken
  Malcolm Gladwell - Wat de hond zag en andere avonturen

  Voordat Malcolm Gladwell zijn eerste bestseller Het beslissende momentschreef, was hij al befaamd vanwege zijn stukken in het Amerikaanse tijdschrift The New Yorker. Alle goede ideeën werden eerst in dat tijdschrift getoetst.Maar dan zijn er nog tientallen… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,50
 • Hans Jonas boeken
  Hans Jonas - Het principe verantwoordelijkheid

  Hans Jonas (1903-1993) vlucht als kind van Joodse ouders in 1933 uit Duitsland. Nadat hij tussen 1940 en 1948 mee heeft gevochten op allerlei slagvelden in Europa en het Midden-Oosten, komt hij in 1955 in New York terecht waar hij zal blijven tot aan zijn dood… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,50
 • Friedrich von Schiller boeken
  Friedrich von Schiller - Brieven over de esthetische opvoeding van de mens

  Schillers magnum opus Brieven over de esthetische opvoeding van de mens behoort tot de belangrijkste filosofische werken van de Duitse Romantiek. Met de zijns inziens catastrofale gevolgen van de Franse Revolutie voor ogen, komt Schiller ertoe geen heil meer… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  12,50
 • Jan de Breet, Rob Janssen, Boeddha boeken
  Jan de Breet, Rob Janssen, Boeddha - De verzameling van thematisch geordende leerredes, Deel 1: Het Deel der verzen (Sagatha-Vagga)

  Dit boek bevat een integrale vertaling van het eerste Deel van de Samyutta-Nikaya, 'De verzameling van thematisch geordende leerredes' van de Boeddha. De Samyutta-Nikaya is in de traditionele telling - na de Digha- en de Majjhima-Nikaya - de derde verzameling… (Harde kaft)

  Lees meer...
  39,95
 • Inayat Khan boeken
  Inayat Khan - Gezondheid van lichaam en geest

  Dit is de eerste Nederlandse vertaling van 'Sufi Teachings: The Art of Being'.In deze lezingen zet soefileraar Inayat Khan buitengewoon diepgaand en toch helder uiteen hoe we onze lichamelijke en geestelijke gezondheid kunnen verbeteren en welke rol hierin… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  12,00
 • Roger Scruton boeken
  Roger Scruton - Wat heet beschaving?

  Roger Scruton (1944) is een van de meest prominente Britse filosofen van deze tijd. Tegelijkertijd roept zijn werk veel weerstand op, niet het minst vanwege zijn ver doorgevoerde conservatisme en traditionalisme. Dat conservatieve instinct werd eens te meer… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  22,99