Boeken over filosofie

 • André Rozendaal boeken
  André Rozendaal - Zelfrealisatie

  Ben je tevreden met je leven zoals het nu is? Vraag je je wel eens af of dit nu alles is? Voel je je vrij? Ben je rustig van binnen? Kun je zijn wie je werkelijk bent? Niet veel mensen zullen al deze vragen met 'ja' kunnen beantwoorden. De weinigen die dat wel… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  14,95
 • Marcel Verweij boeken
  Marcel Verweij - De remedie van Epicurus

  Epicurus is een even belangrijke als miskende filosoof. Hij ontwikkelde 2300 jaar geleden een filosofie welke recht tegen de bestaande stroming van filosofie, religie en mystiek inging. Epicurus zag filosofie als geneeskunde van de ziel. Dit boek is een… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,95
 • Marc Slors boeken
  Marc Slors - Dat had je gedacht!

  Hebben de hersenwetenschappen het failliet van de vrije wil nu wel of niet aangetoond? In de lawine aan recent verschenen brein- en hersenboeken blijft die vraag opvallend onbeantwoord. Tijd dus voor een goed leesbaar en gedegen boek over deze cruciale kwestie… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  20,90
 • Philip Zimbardo boeken
  Philip Zimbardo - Het lucifer effect

  Sadisten en lafaards, ze zitten in ons allemaal. Het Lucifer Effect gaat over het beruchte gevangenisexperiment van Philip Zimbardo, waaruit blijkt dat mensen als u en ik onder bepaalde omstandigheden tot gruwelijke dingen in staat zijn. Het Lucifer Effect… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,95
 • Immanuel Kant boeken
  Immanuel Kant - De religie binnen de grenzen van de rede

  De religie binnen de grenzen van de redeImmanuel Kant De religie binnen de grenzen van de rede is Kants reflectie op het ?radicale kwaad? in de menselijke natuur. Hij onderzoekt daarbij of het goede over dit kwaad kan zegevieren, en welke rol de religie… (Harde kaft)

  Lees meer...
  39,10
 • Inayat Khan boeken
  Inayat Khan - In een Oosterse rozentuin

  Dit boek bestaat uit 20 lezingen die Hazrat Inayat Khan, de brenger van de Soefi-boodschap, in het Engels gehouden heeft in 1918, 1919 en 1920. Deze nieuwe editie is een moderne en getrouwe vertaling van de eerste, geautoriseerde druk die nog tijdens het leven… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  10,00
 • Paul Heeffer boeken
  Paul Heeffer - Ontologie en subjectiviteit

  Martin Heideggers meesterwerk Zijn en tijd uit 1927 is en blijft een boek dat zowel leken als beroepsfilosofen prikkelt en intrigeert. Voor elke generatie lezers rijst echter ook opnieuw de vraag hoe greep te krijgen op dit bergmassief. De filosoof Paul… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  15,00
 • Emanuel Rutten, Jeroen de Ridder boeken
  Emanuel Rutten, Jeroen de Ridder - En dus bestaat God

  Is het onlogisch, onredelijk of achterhaald om in God te geloven? Veel mensen denken van wel en willen het ook anderen doen geloven. Er zouden geen goede argumenten zijn voor het bestaan van God zijn en de oude argumenten die er waren, zijn allang door… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  14,50
 • Chris Buskes, Herman Simissen boeken
  Chris Buskes, Herman Simissen - Analytische filosofie

  Aan het eind van de negentiende eeuw kwamen de Engelse filosofen Bertrand Russell en G.E. Moore in verzet tegen de traditie waarin zij waren opgeleid. Zij verweten haar vaagheid en dubbelzinnigheid. Naar hun mening moest de filosofie een nieuw begin maken, en… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,50
 • Pierre-Joseph Proudhon boeken
  Pierre-Joseph Proudhon - Wat is eigendom?

  Wat is eigendom? (1840) van Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865) is een klassieker om meerdere redenen. Het gaf niet alleen naam aan een stroming binnen het socialisme en vorm aan het verzet tegen ongelijkheid, maar het beschreef ook een nieuwe, vrije… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  22,50
 • P. Bayle boeken
  P. Bayle - Over Spinoza

  Niet Erasmus maar Pierre Bayle (1647-1706) draagt de bijnaam 'filosoof van Rotterdam'. Behorend tot de vervolgde protestantse minderheid in het absolutistische Frankrijk van Lodewijk XIV vond hij in 1681 onderdak in de vrije Republiek der Zeven Verenigde… (Harde kaft)

  Lees meer...
  19,90
 • Demokritos boeken
  Demokritos - Stofjes in het zonlicht

  De wondere wereld van de atomen heeft de mensen al meer dan tweeduizend jaar gefascineerd. Reeds in de vijfde eeuw voor onze jaartelling formuleerde de Griekse filosoof Demokritos de stelling dat ons hele universum in feite bestond uit atomen en het lege. Deze… (Harde kaft)

  Lees meer...
  17,90
 • Etienne Vermeersch boeken
  Etienne Vermeersch - De ogen van de panda

  In de loop van de jaren tachtig ging Etienne Vermeersch op zoek naar de essentie van het ecologisch probleem. Hoe is het ontstaan, hoe komen we tot een oplossing en welke milieu-ethiek is daarvoor nodig? In 1988 publiceerde hij de bestseller De ogen van de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  18,99
 • Ignaas Devisch boeken
  Ignaas Devisch - Het empathisch teveel

  In een tijd waarin maatschappelijke tegenstellingen en sociale ongelijkheid op de voorgrond treden, klinkt een sterke roep om meer empathie. Van Barack Obama en Angela Merkel tot Jesse Klaver – velen beschouwen het menselijk vermogen zich in te leven in… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,99
 • H. Poincare boeken
  H. Poincare - Een nacht vol opwinding

  Poincaré's belangstelling strekte zich onder andere uit tot maatschappelijke onderwerpen, de letteren en de filosofie. In discussies die hij met bekende filosofen aanging was hij niet zozeer geïnteresseerd in het al of niet juist zijn van uitspraken binnen… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,00
 • René Descartes boeken
  René Descartes - Brief over de liefde

  René Descartes (1596-1650) wordt algemeen beschouwd als de vader van de moderne filosofie. Minder bekend is zijn theorie van de passies, die weliswaar sedert eeuwen het meest invloedrijk is geweest. Het belang dat Descartes aan de passies toekent is… (Zachte kaft)

  Lees meer...
    9,95
 • Hans Jansen boeken
  Hans Jansen - De egoïst Max Stirner

  Onbegrepen, verguisd, vergeten, eeuwige dissident; tot deze kwalificaties verdoemd, bleef het werk van filosoof Max Stirner voor velen onbekend. Als pleitbezorger van het ?egoïsme? werd Stirner jarenlang doodgezwegen omdat hij in zijn boek "De enkeling" en… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  17,00
 • Elly Nooyen, Henri Borel boeken
  Elly Nooyen, Henri Borel - Mysteriën van Tao en de Daodejing

  Tao is in de kosmos, in ons zonnestelsel, overal op aarde, in de bomen, in de planten en de dieren, in de bergen en stenen. In cellen en atomen. Tao is ook in de mens. Toch is Tao op geen enkele manier waarneembaar. Verdiep je in thema's van de daodejing van… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,50
 • Gilles Deleuze boeken
  Gilles Deleuze - Kritisch en klinisch

  'Kritisch en klinisch' verscheen in 1993 en is het laatste boek dat de Franse filosoof Gilles Deleuze (1925-1995) zelf heeft samengesteld. Deleuze was zijn leven lang geïnteresseerd in de relatie tussen literatuur en filosofie. Hij was ervan overtuigd dat… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  18,50
 • Gilles Deleuze boeken
  Gilles Deleuze - Francis Bacon

  'Francis Bacon, logica van de gewaarwording' verscheen in 1981, toen Gilles Deleuze en Francis Bacon wereldwijd bekendheid genoten. Voor de filosoof Deleuze is Bacon een kunstenaar die 'prepicturale' krachten tot uitdrukking wil brengen, een schilder van… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,50
 • Theodor W. Adorno boeken
  Theodor W. Adorno - Zonder richtlijn

  "Zonder richtlijn" verscheen in een reeks essaybundels over cultuurkritiek en maatschappij van Theodor W. Adorno. In deze 'kleine esthetica', zoals de ondertitel luidt, weigert Adorno richtlijnen te formuleren omdat hij zich afvraagt of een algemene esthetica… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  17,00
 • Søren Kierkegaard boeken
  Søren Kierkegaard - Een idee om voor te leven en te sterven

  "Het gaat erom een waarheid te vinden die voor mij waarheid is, de idee te vinden waarvoor ik wil leven en sterven." Met deze woorden schreef de jonge Søren Kierkegaard (1813-1855) zich de onsterfelijkheid in. Ze zijn ontleend aan zijn dagboekaantekeningen… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  14,90
 • B. Schomakers boeken
  B. Schomakers - De kern van het zijnde

  Tot de vier of vijf belangrijkste filosofische werken die het westerse denken vormgegeven hebben, behoort zonder enige twijfel de geniale Metafysica van Aristoteles. Niet alleen heeft dit werk directe en diepe invloed uitgeoefend op andere grote denkers van… (Harde kaft)

  Lees meer...
  19,90
 • L. Logister boeken
  L. Logister - John Dewey, een inleiding tot zijn filosofie

  John Dewey (1859-1952) is niet alleen een van de grondleggers van het wijsgerig pragmatisme, maar kan tevens beschouwd worden als een van de belangrijkste filosofen van de twintigste eeuw. Zijn teksten zijn van invloed geweest op de ontwikkeling van bekende… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  16,90
 • Bruno Latour boeken
  Bruno Latour - Oog in oog met Gaia

  In 'Oog in oog met Gaia' stelt de Franse filosoof en wetenschapsantropoloog Bruno Latour dat de natuur niet langer de stabiele achtergrond vormt van ons doen en laten. We zijn toegetreden tot het tijdvak van het antropoceen, het tijdvak waarin de ecologische… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  27,50