Boeken over filosofie

 • S.W. Couwenberg boeken
  S.W. Couwenberg - Tijdsein

  In iedere eeuw is er minstens één generatie die zichzelf verheft tot the hinge of history en zich zodoende een historische sleutelpositie toeschrijft. We moeten dus voorzichtig zijn met de eigen generatie zo'n bijzondere historische rol toe te kennen. Toch,… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  22,95
 • Robert Kromhof boeken
  Robert Kromhof - De belevingsreis van baarmoeder tot kist

  Wil jij alles nog één keer opnieuw beleven, zoals een kind woordeloos verwonderd worden door alles wat om je heen gebeurt? De verwondering die jij als kind had is langzaam verdwenen doordat men je antwoorden gegeven heeft. Want zo gauw men alles gaat… (Harde kaft)

  Lees meer...
  27,95
 • Hans Sizoo boeken
  Hans Sizoo - Een geheim in de haard

  De Schotse filosoof David Hume (1711-1776), die door zijnbewonderaars als de grootste van het Engelse taalgebied wordtgeëerd, was 18 jaar oud toen hij dag na dag een geestelijke strijdregistreerde rond het christelijke geloof dat hem van huis uit… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  18,95
 • Jos de Mul boeken
  Jos de Mul - Paniek in de polder

  Er waart een spook door Europa en omstreken - het spook van het populisme. Het multiculturalisme is failliet verklaard, de rechtsstaat en parlementaire democratie staan onder druk, de Europese Unie kraakt in haar voegen. Donald Trump heeft de VS in de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,95
 • Marc van den Bossche boeken
  Marc van den Bossche - Religie na de dood van God

  Hedendaagse debatten over religieuze diversiteit worden vaak op het scherp van de snee gevoerd. Waarheden botsen met andere Waarheden. Van een echt gesprek is nauwelijks sprake. Dit boek wil uitgaan van een mogelijke conversatie die niet vertrekt vanuit vaste,… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,95
 • Vladimir Megre boeken
  Vladimir Megre - Vertellingen uit de toekomst

  Vertellingen uit de toekomst De bundel Vertellingen uit de toekomst bevat enkele waargebeurde verhalen die nog geschiedenis gaan worden. Elk verhaal heeft betrekking op een specifieke projectie van de wereld in de toekomst. De verhalen zijn ontleend aan… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  17,90
 • Ton de Kok boeken
  Ton de Kok - Wat is God ?

  Waarom is er iets en niet niets? Een adembenemende gedachte voor wie er even bij stilstaat. Na de filosofen en schrijvers uit zijn eerste boek sluit Ton de Kok zijn zoektocht naar het Westerse rationeel-religieuze denken over het bestaansmysterie af met… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,95
 • Paul Moyaert boeken
  Paul Moyaert - Schizofrenie

  Schizofrenie is de meest pregnante vorm van waanzin. Waanzin spreekt tot de verbeelding en schrikt af. Maar wat is waanzin? De handboeken psychiatrie vatten hem op als een defect, een tekort. Ook de psychoanalyse ontsnapt niet helemaal aan een negatieve… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,95
 • Walter Benjamin boeken
  Walter Benjamin - Denkbeelden

  De Denkbeelden van Walter Benjamin zijn als foto's in proza. Of hij nu schrijft over Napels, Parijs of de Noordzee, over eten, dromen, liefde of reizen - het onderwerp ontstijgt altijd de conventionele grenzen van filosofie, journalistiek en literatuur.… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,95
 • J. Delnoij boeken
  J. Delnoij - Morele oordeelsvorming en de integere organisatie

  Met haar indringende voordracht over integriteit van de overheid, heft wijlen minister Dales integriteit in 1992 duidelijk op de politieke en ambtelijke agenda gezet. Nadat in eerste instantie de aandacht bij overheden veelal uitging naar repressieve… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,90
 • Søren Kierkegaard, Thomasine Gyllembourg boeken
  Søren Kierkegaard, Thomasine Gyllembourg - Twee tijdperken / Een literaire recensie

  Thomasine Gyllembourg: Twee tijdperkenSøren Kierkegaard: Een literaire recensieVertaling: Annelies van Hees & Frits FlorinEindredactie: Frits Florin, Annelies van Hees & Onno ZijlstraNawoord: Annelies van Hees & Frits FlorinDeze uitgave is de unieke… (Harde kaft)

  Lees meer...
  39,90
 • Wilhelm Dilthey boeken
  Wilhelm Dilthey - De onmogelijkheid van de metafysica

  Vertaling en annotatie door Gerrit Steunebrink en Koenraad VerryckenDilthey is niet weg te denken uit de geschiedenis van de moderne filosofie. Hij is één van de grondleggers van de hermeneutiek. Hij staat daardoor aan de wieg van de wetenschapsleer van de… (Harde kaft)

  Lees meer...
  24,90
 • J.A. van der Ven boeken
  J.A. van der Ven - Ondraaglijk lijden zonder uitzicht

  Over het boekWat is de morele grondslag van euthanasie? In het publieke debat worden allerlei religieuze en niet-religieuze opvattingen naar voren gebracht ter afwijzing van euthanasie. Er worden ook tal van religieuze en niet-religieuze opvattingen te berde… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,90
 • Søren Kierkegaard boeken
  Søren Kierkegaard - Een idee om voor te leven en te sterven

  "Het gaat erom een waarheid te vinden die voor mij waarheid is, de idee te vinden waarvoor ik wil leven en sterven." Met deze woorden schreef de jonge Søren Kierkegaard (1813-1855) zich de onsterfelijkheid in. Ze zijn ontleend aan zijn dagboekaantekeningen… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  14,90
 • Aristoteles over poezie

  In de Oudheid zelf en gedurende een groot deel van de Middeleeuwen bleef Aristoteles' tractaatje 'Over poëzie' een curieuze tekst, die weinig gelezen werd en waar men maar slecht mee omging. Op een gegeven moment lijkt zelfs het tweede deel, dat over de… (Harde kaft)

  Lees meer...
  19,90
 • S. Schaap boeken
  S. Schaap - Het onvermogen te vergeten

  Dit boek is een zeer leesbare inleiding tot het denken van Nietzsche waarbij de auteur tevens de actuele betekenis van dit denken duidelijk maakt.Wie gedacht mocht hebben dat de moderne samenleving tevredenheid zou voortbrengen, lijkt zich te vergissen:… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,90
 • Rudi te Velde boeken
  Rudi te Velde - De filosoof en de dood

  De 'Phaedo' is wellicht Plato's meest bekende dialoog, die in de westerse wijsbegeerte de onbetwiste status van een klassiek werk heeft verworven. De dialoog toont ons Socrates die op de laatste dag van zijn leven in de gevangenis met vrienden discussieert… (Harde kaft)

  Lees meer...
  17,90
 • Op het tweede oog

  Het boek bestaat uit vijf delen: 1) Biografisch Wil Derkse - intellectuele minibiografie Charles Vergeer - hechting, thuiszijn 2) Bronnen Ben Schomakers - Verhoeven als lezer van Plato Jacob van Sluis - Bedachtzaam katholiek Alfred Denker - Verhoeven als lezer… (Harde kaft)

  Lees meer...
  24,90
 • S. Schaap boeken
  S. Schaap - De mens als maat

  Als geen ander heeft Nietzsche doorzien hoe de belevingswereld van de moderne mens beheerst wordt door rancune, ressentiment. Hij heeft deze mens een gezicht gegeven, dat van de laatste mens. Deze zoekt het geluk, maar vindt veeleer onvrede, die afgewenteld… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  15,90
 • H.E.S. Woldring boeken
  H.E.S. Woldring - Politieke filosofie van de christendemocratie

  Dit boek gaat over de christen-democratie in Nederland. Het belicht de levensbeschouwelijke en filosofische achtergronden ervan en ook bepaalde ideeën over de inrichting van staat en samenleving.De centrale vraag is: bestaan er wel eigen… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  16,90
 • B. Schomakers boeken
  B. Schomakers - De kern van het zijnde

  Tot de vier of vijf belangrijkste filosofische werken die het westerse denken vormgegeven hebben, behoort zonder enige twijfel de geniale Metafysica van Aristoteles. Niet alleen heeft dit werk directe en diepe invloed uitgeoefend op andere grote denkers van… (Harde kaft)

  Lees meer...
  19,90
 • W. Klever boeken
  W. Klever - Spinoza classicus

  Geen denker is moderner dan Spinoza. Zijn fysische 'menskunde' en zijn magistrale causale verklaring van politieke processen geven hem een unieke positie in de geschiedenis van de laatste eeuwen. De wetmatigheden die hij als 'proposities' formuleert en… (Harde kaft)

  Lees meer...
  29,90
 • J. Schaaf boeken
  J. Schaaf - Marx, zó gelezen

  Marx, zó gelezen is een bundel korte stukken over Karl Marx, Friedrich Engels en het marxisme. Dit boek geeft niet zozeer een systematische inleiding in de meest bekende thema's van Marx' historisch materialisme, maar wil nadenken over diverse onderwerpen aan… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  16,90
 • M. van den Bossche, C. Bremmers boeken
  M. van den Bossche, C. Bremmers - De actualiteit van Martin Heideggers 'Zijn en tijd'

  Deze bundel wordt geopend door Otto Pöggeler, die internationaal al enkele decennia geldt als één van de belangrijkste commentatoren van het werk van Heidegger. De actu aliteit van Heideggers Sein und Zeit wordt voorts getraceerd door filosofen uit… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  18,90
 • Ton Vink boeken
  Ton Vink - Zelf over het Levenseinde beschikken

  Opzet van deze publicatie is om op toegankelijke wijze inzicht te verschaffen in de praktijk van het zelf beschikken over het levenseinde. Daartoe zijn een aantal voorbeelden uit die praktijk bijeengebracht.Euthanasie is een kwestie waarbij de doorslaggevende… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  16,90