Boeken over filosofie

 • Ronald Commers boeken
  Ronald Commers - De legende 1717

  Het jaar 2017 is een feestjaar voor vrijmetselaars. In hun organisaties wordt driehonderd jaar universele vrijmetselarij gevierd, met 1717 als legendarische datum. Maar het ontbreekt aan duidelijkheid over wat er toen is gebeurd. Wat men erover weet, berust op… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,50
 • Heleen Torringa boeken
  Heleen Torringa - Uitspraken beweren niets

  W ie wil begrijpen wat uitspraken uitdrukken, verplaatst zich in de mensen die uitspraken doen. Uit dat onderzoek komen passende kritische vragen voort die aanzet geven tot reflectief oordelen. In 'Uitspraken beweren niets' maakt de lezer kennis met de manier… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  13,90
 • Georgio Agamben boeken
  Georgio Agamben - Wat rest er van Auschwitz?

  Giorgio Agamben beschrijft hoe een mens kan getuigen van het onmenselijke. De overlevenden van Auschwitz hebben iets meegemaakt dat onmogelijk in woorden te vatten is. De verschrikkingen van Auschwitz en de Holocaust zijn van onmenselijke aard. Hij werpt een… (Harde kaft)

  Lees meer...
  17,95
 • Arthur d' Ansembourg boeken
  Arthur d' Ansembourg - Er zit iets achter

  Aan de hand van in kleur afgedrukte kunstwerken laat filosoof Arthur d' Ansembourg zien hoe filosofen nadenken over kunst. Hij bespreekt filosofische vragen die schuilgaan achter kunstwerken en laat zien hoe opvattingen over schoonheid en kunst in de moderne… (Harde kaft)

  Lees meer...
  44,95
 • Frits Bosch boeken
  Frits Bosch - Wereld op een keerpunt

  Het gaat goed met de economische groei, bedrijfsinvesteringen, consumptie en beleggen. Zijn we er door verblind? Door conflicten, verbrokkeling en verschuivende loyaliteiten hebben we een gevoel van onrust en onbehagen. Het schuurt. De wereld verandert… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  32,95
 • Pierre Rabhi boeken
  Pierre Rabhi - Het geluk van het genoeg

  Pierre Rabhi is begin twintig als hij eind jaren vijftig, midden in de zogenoemde Dertig Glorieuze Jaren, besluit zich aan de moderne beschaving te onttrekken en terug te keren naar het Franse platteland. In Frankrijk en Europa is hij getuige van een triest… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  17,99
 • Marte Kaan boeken
  Marte Kaan - Onderbuik

  Marte kaan Onderbuik Nieuw Licht op redelijkheid Wees toch eens redelijk! Die oproep is een erfenis van het verlichtingsdenken, waarin geloof en bijgeloof plaatsmaakten voor redelijkheid. In een wereld zonder God zou de rede onze redding zijn. Maar biedt de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  10,00
 • Diderik Batens boeken
  Diderik Batens - Logicaboek

  Dat iedereen in staat zou zijn correct te redeneren is een mythe. Zelfs gestudeerden kunnen dikwijls niet precies zeggen waar eenvoudig klinkende Nederlandse zinnen op neerkomen. In onze cultuur bestaat overigens een sterke tendens om meer te beweren dan aan… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  20,00
 • Rommert Casimir boeken
  Rommert Casimir - Uit de ontwikkelingsgeschiedenis van het menselijk denken

  Het boek, waarvan hier het eerste deelt de lezer aangeboden wordt, verschijnt zonder enige pretentie. Het beoogt, een beetje thuis te brengen in de geschiedenis van de wijsbegeerte; meer niet. Op oorspronkelijkheid maakt het geen aanspraak. Vrucht van… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,95
 • Daniel Schreiber boeken
  Daniel Schreiber - Thuis

  Daniel Schreiber is een jonge upcoming filosoof die in Thuis schrijft over misschien wel de belangrijkste zoektocht in ons leven: die naar een thuis. Vroeger was 'thuis' de plek waar je vandaan kwam: de plaats waar je geboren was, het gezin waartoe je… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  18,99
 • Het Jozef Rulof Naslagwerk Deel 2 Onze Reïncarnaties

  Het Jozef Rulof Naslagwerk Deel 2 Onze Reïncarnaties Het Jozef Rulof naslagwerk bestaat hoofdzakelijk uit een thematische bundeling van teksten uit de 11.000 pagina’s die via Jozef Rulof (1898 - 1952) op aarde zijn gekomen. Deel 2 belicht reïncarnatie als… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  15,00
 • Mieke Moor boeken
  Mieke Moor - Werken in het wit

  De witte jas die een verborgen wereld opent. De dokter die in de rijkdom van de data ook de verwarring van het weten ontdekt. De patiënt die in de stilte van de dokter zichzelf hervindt. De verpleegkundige die ín de spanning rust creëert. De wetenschapper… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  25,00
 • Willem Gooijer boeken
  Willem Gooijer - De mus vliegt waar ooit de adelaar zweefde

  Iedereen weet wat macht is. We hebben er voortdurend mee te maken. Allemaal kennen we de afhankelijkheidsrelaties die samenhangen met het begrip 'macht'. Desondanks is het juist door zijn veelkoppigheid een moeilijk, zelfs vloeibaar begrip. Dat is dan ook de… (Harde kaft)

  Lees meer...
  24,50
 • Femke Kaulingfreks boeken
  Femke Kaulingfreks - Straatpolitiek - Op zoek naar nieuw engagement

  Van rappers en straatvloggers tot rellende jongeren: Straatpolitiek laat het politieke engagement van jongeren zien, buiten het stemhokje en de politieke partijen om. Jongeren voelen zich steeds minder vertegenwoordigd in de politiek. Daarom zoeken zij hun… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  22,50
 • Joseph Chilton Pearce boeken
  Joseph Chilton Pearce - De barst in het kosmisch ei

  Actuele klassieker over de relatie geest - werkelijkheid Wij leven in een vicieuze cirkel van mentale voorstel- lingen over de wereld en de mogelijkheden die de wereld ons - volgens diezelfde voorstellingen - te bieden heeft. Binnen deze schil bevinden wij ons… (Harde kaft)

  Lees meer...
  26,50
 • Homo Sapiens boeken
  Homo Sapiens - Van homo sapiens naar homo galacticus

  Is er nog een kans voor de homo sapiens van de planeet Aarde? Wat moeten we doen om de planeet niet te verliezen? De auteur van het zojuist verschenen boek Van homo sapiens naar homo galacticus geeft zijn kijk op de geschiedenis en de toekomst van de mensheid… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  28,00
 • Paul van Tongeren boeken
  Paul van Tongeren - J.H. van Oosbreelezing Mens-zijn doe je niet alleen

  Individuele autonomie is een van de kernwaarden van de moderne tijd. In allerlei maatschappelijke en morele kwesties beroepen we ons op ons recht om zelf onze eigen wil te bepalen. In deze tekst worden vraagtekens geplaatst bij de vanzelfsprekendheid van die… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  15,00
 • Frank Rebel boeken
  Frank Rebel - Basisboek wijsgerige ethiek

  Ethiek raakt ons in het dagelijks leven. Vaak staan we wel stil bij de vraag of we goed of slecht handelen, of juist of onjuist, maar weten we niet goed hoe we daarover na moeten denken. De wijsgerige ethiek is bij uitstek de discipline die zich buigt over het… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,95
 • Djehuti Ankh Kheru boeken
  Djehuti Ankh Kheru - Boterzacht en flinterdun

  Volgens de mainstream Eurocentrische versie van de geschiedenis was de Griekse beschaving de belangrijkste beschaving die er ooit geweest is. Griekenland zou namelijk de bakermat zijn van de filosofie (wetenschap en wijsbegeerte), en alle beschavingen die… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  20,00
 • Sid Lukkassen boeken
  Sid Lukkassen - Levenslust en doodsdrift

  levenslust en doodsdrift De zomer en herfst van 2017 stonden in het teken van de ophanden zijnde ondergang van West-Europa. Onder meer GeenStijl, De Correspondent en De Groene Amsterdammer mengden zich in het debat. Eerst was er maandenlang een debat over het… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  22,00
 • Marlies De Munck boeken
  Marlies De Munck - Waarom Chopin de regen niet wilde horen

  In 1838 reisde Frédéric Chopin naar Mallorca om de winter te ontvluchten. Hij kreeg er ruzie met zijn minnares, de Franse schrijfster George Sand. Niet over het onverwacht barre weer op het Spaanse eiland, maar over de betekenis van muziek. Heeft muziek wel… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  12,00
 • Thomas van Aquino boeken
  Thomas van Aquino - Thomas van Aquino, Over het zijnde en het wezen

  Thomas van Aquino (1224/5-1274) staat bekend als een van de belangrijkste theologen uit de christelijke traditie. Daarnaast is hij ook een groot en origineel filosoof. Hij leefde in de Middeleeuwen, in een tijd waarin, via de Arabische filosofen, de filosofie… (Harde kaft)

  Lees meer...
  19,90
 • Jean-Jacques Rousseau boeken
  Jean-Jacques Rousseau - Brief aan d’Alembert over het theater

  Hoeveel beschaving verdraagt de mens? Tijdens de opmars van de verlichting hield die vraag de filosoof Jean-Jacques Rousseau in de ban. Zijn antwoord was verrassend negatief. Kunst en wetenschap maken de mens wel beschaafder, maar niet beter. Een twist uit… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  20,00
 • Mogobe Ramose boeken
  Mogobe Ramose - Ubuntu

  De Zuid-Afrikaanse filosoof Mogobe Ramose schreef het klassieke werk over ubuntu. Deze Afrikaanse filosofie verandert onze kijk op taal, politiek, religie, het rechtssysteem, onze omgang met de aarde en elkaar. Zij laat ons de wereld als totaal nieuw ervaren.… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,99
 • Carl Schmitt boeken
  Carl Schmitt - Klassiek Land en zee

  'Land en zee' - deze elementaire gegevenheden van het menselijk bestaan en handelen, bepalen zowel het volkenrecht als oorlogen. De verschillende opvattingen van naties en staatsmannen over politiek, oorlog, vijandschap, recht en humaniteit wortelen in de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,50