Boeken over antroposofie

 • Rudolf Steiner boeken
  Rudolf Steiner - Zintuigen en levensprocessen (werken en voordrachten)

  Het onderwerp zintuigen neemt in het werk van Steiner een aparte plaats in. Hij onderscheidt naast de bekende zintuigen onder meer ook een spraakzin, een denkzin en een ik-zin en komt in totaal op twaalf zintuigen. Steiners zintuigleer is daarmee een klassiek… (Harde kaft)

  Lees meer...
  24,50
 • Rudolf Steiner boeken
  Rudolf Steiner - Metamorfosen van de ziel

  Geweten, waarheidszin, eerbied, maar ook egoïsme en boosheid - dat zijn enkele van de grote thema's die Rudolf Steiner in deze voordrachten aansnijdt. Ieder die zich wil ontwikkelen, heeft met deze thema's te maken. Boosheid en egoïsme bijvoorbeeld zijn… (Harde kaft)

  Lees meer...
  24,50
 • Rudolf Steiner boeken
  Rudolf Steiner - Opvoedkunst (werken en voordrachten)

  Voor de start van de eerste 'vrijeschool' gaf Rudolf Steiner de toekomstige leraren een driedelige spoedcursus spirituele pedagogie. Opvoedkunst is het tweede en meest toegankelijke deel van die cursus. Het algemene mensbeeld wordt hierin vertaald in concrete… (Harde kaft)

  Lees meer...
  24,50
 • Rudolf Steiner boeken
  Rudolf Steiner - De strijd om het mens-zijn

  In deze uitgave staat een thema centraal dat uniek is voor het werk van Rudolf Steiner: het mysterie van het kwaad. Wat zijn het voor krachten die 'goed' dan wel 'kwaad' in de wereld brengen, waar komen ze vandaan, en hoe werken ze? Met deze vragen heeft… (Harde kaft)

  Lees meer...
  27,50
 • Helmut Kiene boeken
  Helmut Kiene - Fantoomlichaam, stigmatisatie en geesteswetenschappelijk onderzoek

  De beschrijvingen door Judith Von Halle over het mysterie van Golgotha en het begrijpen daarvan zijn aanleiding tot een actuele en controversiële discussie over methodiek en inhoud van het ­antroposofische geestesonderzoek. Dit boek verdiept de discussie.… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  14,50
 • Judith von Halle boeken
  Judith von Halle - De ontmoeting met Christus in de huidige tijd en de geest van het Goetheanum

  Wie is de etherische Christus? Welke voorwaarden kunnen wij vervullen om Hem tegenwoordig te ontmoeten? De schrijfster wijdt zich aan deze vragen ook met het oog op de unieke poging van de geestelijke wereld om door de werkzaamheid van Rudolf Steiner in de… (Harde kaft)

  Lees meer...
  22,50
 • Judith von Halle boeken
  Judith von Halle - Paaszaterdag

  Judith von Halle richt de geestelijke blik op het inwendige van de aarde, die zelf een levend organisme is en als een spiegel de zielentoestanden van de mensheid uit het verleden, het heden en de toekomst weergeeft. Uitgaande van de aanduidingen van Rudolf… (Harde kaft)

  Lees meer...
  16,50
 • Judith von Halle boeken
  Judith von Halle - Het christelijke uit het hout tevoorschijn slaan...

  Over de betekenis van de Dornacher houtplastiek in de zin van de christelijk-esoterische scholingsweg.Over de geestelijke wezens die hierin voortdurend levend werkzaam zijn.Over het geestelijke en kunstzinnige wordingsproces van het werk.Over de karmische… (Harde kaft)

  Lees meer...
  18,50
 • Judith von Halle, John Wilkes boeken
  Judith von Halle, John Wilkes - De houtplastiek van het Goetheanum

  'Als iets waarin alles samengevat is wat er aan vormen leefde, en wat ooit gezegd of kunstzinnig gevormd kon worden in het Goetheanum, zou een negen meter hoge plastische groep uit hout dienen waarin de mensheidsrepresentant als Christus uitgebeeld was bij de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,50
 • Rudolf Steiner boeken
  Rudolf Steiner - Spiritualiteit en pathologie

  In Spiritualiteit en pathologie spreekt Rudolf Steiner onder meer over de overeenkomsten en verschillen tussen 'heiligen'en 'dwazen'. Zo volgt hij de mystieke stadia van de bekende mystica Theresia van Avila en vergelijkt die met specifieke pathologische… (Harde kaft)

  Lees meer...
  24,50
 • Judith von Halle boeken
  Judith von Halle - De Kerstgedachte van de Isis-Horus-mythe

  In hun geestelijk schouwen beseften eertijds de ­wijzen van het zonneorakel van Heliopolis het kosmische geheel van de hiërarchieën alsook het wezen van de Logos en hoe deze geleidelijk de aarde naderde. Het waarnemen van de verandering van de Logos op zijn… (Harde kaft)

  Lees meer...
  16,50
 • Mieke Mosmuller boeken
  Mieke Mosmuller - De Hemel op aarde

  In een wereld vol van haat en strijd tussen mensen ontstaat bij velen een gevoel van machteloosheid en angst voor de toekomst. De enkeling, die verlangt naar vrede en harmonie heeft immers geen enkele inbreng. In dit boekje met voordrachten en werkgroepen in… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  25,00
 • Rudolf Steiner boeken
  Rudolf Steiner - Karma van het beroepsleven

  In de tijd waarin Steiner deze voordrachten hield (1916), was het werkleven al drastisch veranderd. Mechanisatie, specialisatie en formalisering van taken hadden de vroegere emotionele betrokkenheid van de mens bij het product van zijn arbeid tenietgedaan.… (Harde kaft)

  Lees meer...
  24,50
 • Rudolf Steiner boeken
  Rudolf Steiner - Het Bijbelse scheppingsverhaal

  Het scheppingsverhaal uit de Bijbel staat voor veel mensen haaks op het moderne natuurwetenschappelijke beeld van de evolutie. Rudolf Steiner maakt in deze voordrachten duidelijk dat je aan het begrip evolutie ook een spirituele invulling kunt geven en dat de… (Harde kaft)

  Lees meer...
  24,50
 • Rudolf Steiner boeken
  Rudolf Steiner - Uit de schoot der goden

  Aan het begin van onze kosmische evolutie staat geen Big Bang, maar een door goddelijke wezens uit liefde gebracht offer. Alle materie, alle daarin en daarmee levende schepselen danken hun bestaan aan dit offer. De materie maakt een verdichting door van warmte… (Harde kaft)

  Lees meer...
  24,50
 • Adriaan Bekman boeken
  Adriaan Bekman - Het jaar van de ziel

  Dertien momenten om stil te staan bij de ontwikkeling van onze eigen ziel. Dertien momenten ook om mogelijk te delen met anderen. Wij dringen dieper door in het wezenlijke van ons eigen bestaan, de zin daarvan. Wij geven meer ruimte aan bezinning in ons drukke… (Harde kaft)

  Lees meer...
  15,00
 • Ilse Marrevee boeken
  Ilse Marrevee - Antroposofie ontmoet

  Wat betekent antroposofie, het gedachtegoed van Rudolf Steiner (1861-1925), voor een arts, rechter, boer, hulpverlener, orthopedagoog, docent kunst, historicus, verpleegkundige, planoloog?Wat betekent antroposofie, het gedachtegoed van Rudolf Steiner… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,90
 • Judith von Halle boeken
  Judith von Halle - De tempeliers deel 2

  Na de voorbereidende beschrijving van het eerste en derde onderdeel van de inwijdingsritus van de tempeliers wordt hier het tweede onderdeel van het driedelige ritueel beschreven. Het vormt - zowel in de onderhavige presentatie alsook in de historische… (Harde kaft)

  Lees meer...
  22,50
 • Judith von Halle boeken
  Judith von Halle - Het leven op het keerpunt der tijden

  Een treffende inzage in de gebruiken en verschillende leefwijzen van het Joodse volk op het keerpunt der tijden laat de veelsoortige betrekkingen zien tot het mysterie van Golgotha. Over de toenmalige religieus-politieke groeperingen, hun verhouding tot… (Harde kaft)

  Lees meer...
  22,50
 • Judith von Halle boeken
  Judith von Halle - De leerlingen van Christus

  De twaalf apostelen: de 'eenvoudige' mannen uit Palestina?- De lichamelijke stamboom van de mensheid, van de apostelen en van Jezus van Nazareth;- Het keerpunt van de mensheidsontwikkeling: de twaalf apostelen als stamvaders van onze geestelijke stamboom;- De… (Harde kaft)

  Lees meer...
  16,50
 • Judith von Halle boeken
  Judith von Halle - Over de geheimen van de kruisweg en het graalbloed

  Ook de beschrijvingen in dit derde deel van de reeks 'Bijdragen tot inzicht in het Christusgebeuren' zijn voortgekomen uit het autonome geestelijk beleven van de schrijfster. Enerzijds gaat het daarbij om het directe meebeleven van de historische… (Harde kaft)

  Lees meer...
  16,50
 • Judith von Halle boeken
  Judith von Halle - Materie sterft - Geest wordt geboren

  De evangelieteksten stellen ons voor diepe inzichtsvragen. Vaak kan achter de woorden die - oppervlakkig gezien - uiterlijke gebeurtenissen beschrijven, de eigenlijke boodschap, namelijk de bovenzinnelijke betekenis worden gevonden.Een brandende inzichtsvraag… (Harde kaft)

  Lees meer...
  16,50
 • Mieke Mosmuller boeken
  Mieke Mosmuller - Het menselijke mysterie

  Wat kan de mens in het leven meer verwerven, Dan dat zich God-Natuur aan hem openbaart, Hoe zij het vaste tot geest laat vervloeien, Hoe zij het geest-verwekte vast bewaart! J.W. von Goethe (Zachte kaft)

  Lees meer...
  22,50
 • Mieke Mosmuller boeken
  Mieke Mosmuller - Levend denken

  Levend denken Mieke Mosmuller In het begin van het Johannes-Evangelie wordt gesproken over het Woord, de Logos. Uit ons woordgebruik (logisch, psychologie, logistiek) blijkt de samenhang van de Logos met het menselijke denken. Deze samenhang is in dit boek… (Harde kaft)

  Lees meer...
  30,00
 • Danielle van Dijk boeken
  Danielle van Dijk - De Lijkwade van Turijn

  De Lijkwade van Turijn is geen vervalsing en geen schildering! In maart 2014 is eindelijk door vooraanstaande wetenschappers aangetoond dat de Lijkwade van Turijn de echte lijkwade van Jezus is. Het wonder van de Lijkwade is dat de okerkleurige afbeelding van… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  17,50