Boeken over antroposofie

 • Rudolf Steiner boeken
  Rudolf Steiner - Macrokosmos en microkosmos

  In de oudheid waren er twee soorten inwijdingswegen. De ene werd onder meer gepraktiseerd in de noordelijke mysteriën en leidde naar de geestelijke wereld achter de natuur: de macrokosmos. De andere werd gepraktiseerd in de Isis- en Osirismysteriën van het… (Harde kaft)

  Lees meer...
  24,50
 • Judith von Halle boeken
  Judith von Halle - Jozef van Arimathea en de weg van de heilige graal

  Dit boek biedt heel nieuwe en diepe inzichten in de vroegchristelijke mysteriegeschiedenis van Europa en belicht de 'eerstesteen-leggingen' voor een esoterisch christendom tussen Efeze en Gallië tot aan Ierland.De eigenlijke verdienste van Jozef van… (Harde kaft)

  Lees meer...
  22,50
 • Danielle van Dijk boeken
  Danielle van Dijk - De Lijkwade van Turijn

  De Lijkwade van Turijn is geen vervalsing en geen schildering! In maart 2014 is eindelijk door vooraanstaande wetenschappers aangetoond dat de Lijkwade van Turijn de echte lijkwade van Jezus is. Het wonder van de Lijkwade is dat de okerkleurige afbeelding van… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  17,50
 • Mieke Mosmuller boeken
  Mieke Mosmuller - Levend denken

  Levend denken Mieke Mosmuller In het begin van het Johannes-Evangelie wordt gesproken over het Woord, de Logos. Uit ons woordgebruik (logisch, psychologie, logistiek) blijkt de samenhang van de Logos met het menselijke denken. Deze samenhang is in dit boek… (Harde kaft)

  Lees meer...
  30,00
 • Rudolf Steiner boeken
  Rudolf Steiner - Karma van het beroepsleven

  In de tijd waarin Steiner deze voordrachten hield (1916), was het werkleven al drastisch veranderd. Mechanisatie, specialisatie en formalisering van taken hadden de vroegere emotionele betrokkenheid van de mens bij het product van zijn arbeid tenietgedaan.… (Harde kaft)

  Lees meer...
  24,50
 • Judith von Halle boeken
  Judith von Halle - De Kerstgedachte van de Isis-Horus-mythe

  In hun geestelijk schouwen beseften eertijds de ­wijzen van het zonneorakel van Heliopolis het kosmische geheel van de hiërarchieën alsook het wezen van de Logos en hoe deze geleidelijk de aarde naderde. Het waarnemen van de verandering van de Logos op zijn… (Harde kaft)

  Lees meer...
  16,50
 • Judith von Halle boeken
  Judith von Halle - De leerlingen van Christus

  De twaalf apostelen: de 'eenvoudige' mannen uit Palestina?- De lichamelijke stamboom van de mensheid, van de apostelen en van Jezus van Nazareth;- Het keerpunt van de mensheidsontwikkeling: de twaalf apostelen als stamvaders van onze geestelijke stamboom;- De… (Harde kaft)

  Lees meer...
  16,50
 • Mieke Mosmuller boeken
  Mieke Mosmuller - De hemel op aarde

  In een wereld vol van haat en strijd tussen mensen ontstaat bij velen een gevoel van machteloosheid en angst voor de toekomst. De enkeling, die verlangt naar vrede en harmonie heeft immers geen enkele inbreng. In dit boekje met voordrachten en werkgroepen in… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  25,00
 • Judith von Halle, John Wilkes boeken
  Judith von Halle, John Wilkes - De houtplastiek van het Goetheanum

  'Als iets waarin alles samengevat is wat er aan vormen leefde, en wat ooit gezegd of kunstzinnig gevormd kon worden in het Goetheanum, zou een negen meter hoge plastische groep uit hout dienen waarin de mensheidsrepresentant als Christus uitgebeeld was bij de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,50
 • Rudolf Steiner boeken
  Rudolf Steiner - Egyptische mythen en mysterien

  Steiner onderzoekt de Egyptische cultuur op een unieke manier. Bij hem vinden we geen interpretaties van het Egyptische dodenboek, maar wel een op eigen onderzoek gebaseerde beschrijving van de essentie van de Egyptische inwijding. Hij plaatst de Egyptische… (Harde kaft)

  Lees meer...
  24,50
 • Rudolf Steiner, G. Zunneberg boeken
  Rudolf Steiner, G. Zunneberg - De theosofie van de Rozenkruisers

  De voordrachtencyclus van Rudolf Steiner die door Gerrit Zunneberg werd 'hertaald' is een sublieme uiteenzetting over de hoofdlijnen van de geesteswetenschap, ook vaak esoterie genoemd. De hechte samenhang tussen mens en kosmos tijdens en buiten het aardse… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  22,50
 • Rudolf Steiner boeken
  Rudolf Steiner - Esoterische scholing

  Esoterie is de actieve vorm van spiritualiteit. Zij is iets levends, iets wat de poorten kan openen tot het geestelijke. Honderd jaar geleden begon Rudolf Steiner met zijn werk op esoterisch gebied. Hij deed dit in de vorm van een esoterische school, waarin… (Harde kaft)

  Lees meer...
  24,50
 • Rudolf Steiner, Ita Wegman boeken
  Rudolf Steiner, Ita Wegman - Grondslagen voor een verruiming van de geneeskunde volgens geesteswetenschappelijke inzichten

  Dit boek schreef Rudolf Steiner samen met de Nederlandse arts Ita Wegman in de laatste jaren van zijn leven. Het verbindt inzichten uit de antroposofische fysiologie en natuurwetenschap met de medisch-therapeutische praktijk. Toen het in 1925 verscheen, waren… (Harde kaft)

  Lees meer...
  21,50
 • Rudolf Steiner boeken
  Rudolf Steiner - Inzicht in het mysterie van Golgotha

  Deze elf voordrachten uit 1917 hebben een even spannende als gecompliceerde inhoud: de inslag die het ?mysterie van Golgotha? in de wereld heeft betekend, en de gang die het historische christendom sindsdien heeft genomen. Vanuit verschillende, ook verrassende… (Harde kaft)

  Lees meer...
  24,50
 • Rudolf Steiner boeken
  Rudolf Steiner - Door de poort van de dood

  In deze uitgave zijn enkele teksten en meditatieve spreuken bijeengebracht die kunnen bijdragen tot een beter begrip van de werkelijkheid van de dood, en die een hulp kunnen zijn om de gestorvenen op hun weg van de aardse naar de geestelijke wereld zinvol te… (Harde kaft)

  Lees meer...
  16,50
 • Rudolf Steiner boeken
  Rudolf Steiner - Antroposofie voor jonge mensen

  Tegenstellingen tussen de oude en jonge generatie zijn van alle tijden. Maar aan het begin van de twintigste eeuw groeit een jeugd op met een spirituele honger die radicaal verschilt van alle vorige generaties. Na de eerste wereldoorlog stroomt die jeugd ook… (Harde kaft)

  Lees meer...
  24,50
 • Rudolf Steiner boeken
  Rudolf Steiner - Opvoedkunst

  Voor de start van de eerste 'vrijeschool' gaf Rudolf Steiner de toekomstige leraren een driedelige spoedcursus spirituele pedagogie. Opvoedkunst is het tweede en meest toegankelijke deel van die cursus. Het algemene mensbeeld wordt hierin vertaald in concrete… (Harde kaft)

  Lees meer...
  24,50
 • Rudolf Steiner boeken
  Rudolf Steiner - Zintuigen en levensprocessen

  Het onderwerp zintuigen neemt in het werk van Steiner een aparte plaats in. Hij onderscheidt naast de bekende zintuigen onder meer ook een spraakzin, een denkzin en een ik-zin en komt in totaal op twaalf zintuigen. Steiners zintuigleer is daarmee een klassiek… (Harde kaft)

  Lees meer...
  24,50
 • Danielle van Dijk boeken
  Danielle van Dijk - Maria Magdalena vrouw naast Jezus

  Moeder, maagd of hoer: we lijken in het christendom weinig andere archetypen voor het vrouw-zijn te hebben. Is dit terecht? Was het vrouwbeeld in het oorspronkelijk christendom werkelijk zo eenzijdig? Waar is de vrouw die tegelijkertijd evenknie en minnares… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,50
 • Rudolf Steiner boeken
  Rudolf Steiner - Jaarfeesten

  In dit boek gaat Steiner in op afzonderlijke jaarfeesten, zoals de bekende christelijke van Kerstmis, Pasen en Pinksteren, alsmede de minder bekende van Sint-Jan en Michaël in de tweede helft van het jaar. Steiner biedt een verrassende kijk op deze… (Harde kaft)

  Lees meer...
  24,50
 • Helmut Kiene boeken
  Helmut Kiene - Fantoomlichaam, stigmatisatie en geesteswetenschappelijk onderzoek

  De beschrijvingen door Judith Von Halle over het mysterie van Golgotha en het begrijpen daarvan zijn aanleiding tot een actuele en controversiële discussie over methodiek en inhoud van het ­antroposofische geestesonderzoek. Dit boek verdiept de discussie.… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  14,50
 • Judith von Halle boeken
  Judith von Halle - Paaszaterdag

  Judith von Halle richt de geestelijke blik op het inwendige van de aarde, die zelf een levend organisme is en als een spiegel de zielentoestanden van de mensheid uit het verleden, het heden en de toekomst weergeeft. Uitgaande van de aanduidingen van Rudolf… (Harde kaft)

  Lees meer...
  16,50
 • Rudolf Steiner boeken
  Rudolf Steiner - Spiritualiteit en pathologie

  In Spiritualiteit en pathologie spreekt Rudolf Steiner onder meer over de overeenkomsten en verschillen tussen 'heiligen'en 'dwazen'. Zo volgt hij de mystieke stadia van de bekende mystica Theresia van Avila en vergelijkt die met specifieke pathologische… (Harde kaft)

  Lees meer...
  24,50
 • Judith von Halle boeken
  Judith von Halle - Over ziekten en genezingen

  Dit vierde deel van de reeks Bijdragen tot inzicht in het Christusgebeuren is gewijd aan de vraag naar het wezen van de in de evangeliën beschreven ziekten, die karakteristiek waren voor het keerpunt der tijden, en hoe deze door Christus genezen konden worden… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  16,50
 • Ilse Marrevee boeken
  Ilse Marrevee - Antroposofie ontmoet

  Wat betekent antroposofie, het gedachtegoed van Rudolf Steiner (1861-1925), voor een arts, rechter, boer, hulpverlener, orthopedagoog, docent kunst, historicus, verpleegkundige, planoloog?Wat betekent antroposofie, het gedachtegoed van Rudolf Steiner… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,90