Boeken over antroposofie

 • Judith von Halle boeken
  Judith von Halle - Over ziekten en genezingen

  Dit vierde deel van de reeks Bijdragen tot inzicht in het Christusgebeuren is gewijd aan de vraag naar het wezen van de in de evangeliën beschreven ziekten, die karakteristiek waren voor het keerpunt der tijden, en hoe deze door Christus genezen konden worden… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  16,50
 • Rudolf Steiner boeken
  Rudolf Steiner - Macrokosmos en microkosmos

  In de oudheid waren er twee soorten inwijdingswegen. De ene werd onder meer gepraktiseerd in de noordelijke mysteriën en leidde naar de geestelijke wereld achter de natuur: de macrokosmos. De andere werd gepraktiseerd in de Isis- en Osirismysteriën van het… (Harde kaft)

  Lees meer...
  24,50
 • Judith von Halle boeken
  Judith von Halle - Jozef van Arimathea en de weg van de heilige graal

  Dit boek biedt heel nieuwe en diepe inzichten in de vroegchristelijke mysteriegeschiedenis van Europa en belicht de 'eerstesteen-leggingen' voor een esoterisch christendom tussen Efeze en Gallië tot aan Ierland.De eigenlijke verdienste van Jozef van… (Harde kaft)

  Lees meer...
  22,50
 • Danielle van Dijk boeken
  Danielle van Dijk - De Lijkwade van Turijn

  De Lijkwade van Turijn is geen vervalsing en geen schildering! In maart 2014 is eindelijk door vooraanstaande wetenschappers aangetoond dat de Lijkwade van Turijn de echte lijkwade van Jezus is. Het wonder van de Lijkwade is dat de okerkleurige afbeelding van… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  17,50
 • Adriaan Bekman boeken
  Adriaan Bekman - Het jaar van de ziel

  Dertien momenten om stil te staan bij de ontwikkeling van onze eigen ziel. Dertien momenten ook om mogelijk te delen met anderen. Wij dringen dieper door in het wezenlijke van ons eigen bestaan, de zin daarvan. Wij geven meer ruimte aan bezinning in ons drukke… (Harde kaft)

  Lees meer...
  15,00
 • Adriaan Bekman boeken
  Adriaan Bekman - Het laatste avondmaal

  'Het laatste avondmaal' beschrijft de laatste fase in het leven van een oudere man. Onvrijwillig opgenomen in een verzorgingstehuis ervaart hij de radicale vervreemding en moet hij zijn leven loslaten.Dan gaat hij over de drempel en komt in een andere wereld.… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  12,50
 • Rudolf Steiner boeken
  Rudolf Steiner - Metamorfosen van de ziel

  Geweten, waarheidszin, eerbied, maar ook egoïsme en boosheid - dat zijn enkele van de grote thema's die Rudolf Steiner in deze voordrachten aansnijdt. Ieder die zich wil ontwikkelen, heeft met deze thema's te maken. Boosheid en egoïsme bijvoorbeeld zijn… (Harde kaft)

  Lees meer...
  24,50
 • Judith von Halle boeken
  Judith von Halle - Het leven op het keerpunt der tijden

  Een treffende inzage in de gebruiken en verschillende leefwijzen van het Joodse volk op het keerpunt der tijden laat de veelsoortige betrekkingen zien tot het mysterie van Golgotha. Over de toenmalige religieus-politieke groeperingen, hun verhouding tot… (Harde kaft)

  Lees meer...
  22,50
 • Judith von Halle boeken
  Judith von Halle - Paaszaterdag

  Judith von Halle richt de geestelijke blik op het inwendige van de aarde, die zelf een levend organisme is en als een spiegel de zielentoestanden van de mensheid uit het verleden, het heden en de toekomst weergeeft. Uitgaande van de aanduidingen van Rudolf… (Harde kaft)

  Lees meer...
  16,50
 • Rudolf Steiner boeken
  Rudolf Steiner - Antroposofische weekspreuken

  De nieuwe editie van de bekende 'weekspreuken'.Sinds hun publicatie in 1912 worden de zogenoemde 'weekspreuken' van Rudolf Steiner door veel mensen individueel en in groepen gebruikt als bezinningsstof. Te beginnen met Pasen geven de spreuken de veranderende… (Harde kaft)

  Lees meer...
  19,50
 • Jaap van de Weg boeken
  Jaap van de Weg - Waarom doe ik wat ik doe?

  Ja, waarom doe ik wat ik doe? Meestal doe ik iets zonder erbij na te denken, zeg maar op de automatische piloot. Dat geldt bijvoorbeeld voor het lopen. Daar denk ik niet over na. Ik kijk om me heen of praat met iemand, maar houd me niet met mijn voeten bezig.… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  16,50
 • Judith von Halle boeken
  Judith von Halle - De leerlingen van Christus

  De twaalf apostelen: de 'eenvoudige' mannen uit Palestina?- De lichamelijke stamboom van de mensheid, van de apostelen en van Jezus van Nazareth;- Het keerpunt van de mensheidsontwikkeling: de twaalf apostelen als stamvaders van onze geestelijke stamboom;- De… (Harde kaft)

  Lees meer...
  16,50
 • Ed Taylor boeken
  Ed Taylor - Elisabeth Vreede

  Wie was Elisabeth Vreede? Kunnen we een gevoel krijgen voor wat deze raadselachtige individualiteit op aarde wilde komen doen en vanwaar ze de kwaliteiten meenam om dat ook te verwezenlijken?Jarenlang was Vreede naaste medewerker van Rudolf Steiner. Ze zorgde… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  10,00
 • Mieke Mosmuller boeken
  Mieke Mosmuller - Het menselijke mysterie

  Wat kan de mens in het leven meer verwerven, Dan dat zich God-Natuur aan hem openbaart, Hoe zij het vaste tot geest laat vervloeien, Hoe zij het geest-verwekte vast bewaart! J.W. von Goethe (Zachte kaft)

  Lees meer...
  22,50
 • Rudolf Steiner boeken
  Rudolf Steiner - Jaarfeesten

  In dit boek gaat Steiner in op afzonderlijke jaarfeesten, zoals de bekende christelijke van Kerstmis, Pasen en Pinksteren, alsmede de minder bekende van Sint-Jan en Michaël in de tweede helft van het jaar. Steiner biedt een verrassende kijk op deze… (Harde kaft)

  Lees meer...
  24,50
 • Mieke Mosmuller boeken
  Mieke Mosmuller - De categorieën van Aristoteles

  Twee voordrachten gehouden te Rotterdam over de categorieën van Aristoteles. (Zachte kaft)

  Lees meer...
    7,50
 • Mieke Mosmuller boeken
  Mieke Mosmuller - Rudolf Steiner

  Rudolf Steiner (1861-1925) was een beroemde spirituele leraar in zijn tijd, zijn werk draagt tot op de dag van vandaag vrucht. Hij studeerde wiskunde, natuurkunde en filosofie in Wenen, promoveerde in Rostock tot doctor in de filosofie en werkte van 1890-1897… (Harde kaft)

  Lees meer...
  39,90
 • Rudolf Steiner boeken
  Rudolf Steiner - Zintuigen en levensprocessen

  Het onderwerp zintuigen neemt in het werk van Steiner een aparte plaats in. Hij onderscheidt naast de bekende zintuigen onder meer ook een spraakzin, een denkzin en een ik-zin en komt in totaal op twaalf zintuigen. Steiners zintuigleer is daarmee een klassiek… (Harde kaft)

  Lees meer...
  24,50
 • Rudolf Steiner boeken
  Rudolf Steiner - Egyptische mythen en mysterien

  Steiner onderzoekt de Egyptische cultuur op een unieke manier. Bij hem vinden we geen interpretaties van het Egyptische dodenboek, maar wel een op eigen onderzoek gebaseerde beschrijving van de essentie van de Egyptische inwijding. Hij plaatst de Egyptische… (Harde kaft)

  Lees meer...
  24,50
 • Rudolf Steiner boeken
  Rudolf Steiner - De wereld van de gestorvenen

  Deze uitgave bevat merendeels niet eerder vertaalde voordrachten, waarin Rudolf Steiner spreekt over het leven na de dood en de verbinding tussen levenden en gestorvenen. Op haar reis door de planetaire sferen na de dood doet de ziel zeer verschillende… (Harde kaft)

  Lees meer...
  24,50
 • Rudolf Steiner boeken
  Rudolf Steiner - Esoterische scholing

  Esoterie is de actieve vorm van spiritualiteit. Zij is iets levends, iets wat de poorten kan openen tot het geestelijke. Honderd jaar geleden begon Rudolf Steiner met zijn werk op esoterisch gebied. Hij deed dit in de vorm van een esoterische school, waarin… (Harde kaft)

  Lees meer...
  24,50
 • Rudolf Steiner, Ita Wegman boeken
  Rudolf Steiner, Ita Wegman - Grondslagen voor een verruiming van de geneeskunde volgens geesteswetenschappelijke inzichten

  Dit boek schreef Rudolf Steiner samen met de Nederlandse arts Ita Wegman in de laatste jaren van zijn leven. Het verbindt inzichten uit de antroposofische fysiologie en natuurwetenschap met de medisch-therapeutische praktijk. Toen het in 1925 verscheen, waren… (Harde kaft)

  Lees meer...
  21,50
 • Rudolf Steiner boeken
  Rudolf Steiner - Inzicht in het mysterie van Golgotha

  Deze elf voordrachten uit 1917 hebben een even spannende als gecompliceerde inhoud: de inslag die het ?mysterie van Golgotha? in de wereld heeft betekend, en de gang die het historische christendom sindsdien heeft genomen. Vanuit verschillende, ook verrassende… (Harde kaft)

  Lees meer...
  24,50
 • Rudolf Steiner boeken
  Rudolf Steiner - Opvoedkunst

  Voor de start van de eerste 'vrijeschool' gaf Rudolf Steiner de toekomstige leraren een driedelige spoedcursus spirituele pedagogie. Opvoedkunst is het tweede en meest toegankelijke deel van die cursus. Het algemene mensbeeld wordt hierin vertaald in concrete… (Harde kaft)

  Lees meer...
  24,50
 • Rudolf Steiner boeken
  Rudolf Steiner - Antroposofie voor jonge mensen

  Tegenstellingen tussen de oude en jonge generatie zijn van alle tijden. Maar aan het begin van de twintigste eeuw groeit een jeugd op met een spirituele honger die radicaal verschilt van alle vorige generaties. Na de eerste wereldoorlog stroomt die jeugd ook… (Harde kaft)

  Lees meer...
  24,50