Boeken over antroposofie

 • Rob Gruben boeken
  Rob Gruben - Karmisch mengelwerk

  Karma en reïncarnatie vormen de basis voor het moderne geesteswetenschappelijke onderzoek. Het is dus van groot belang inzicht te hebben in de thema's van de eigen levensloop. Hoewel die thema's in hoge mate persoonlijk zijn, volgen ze spirituele… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  18,50
 • Rudolf Steiner boeken
  Rudolf Steiner - Sociale en antisociale impulsen in de mens

  Zodra twee mensen elkaar ontmoeten, betekent dat eenvoudig dat er een bepaalde kracht werkzaam wordt van mens tot mens. Als we in ons leven in contact komen met iemand anders, kunnen we niet onverschillig tegenover elkaar staan, zelfs niet in ons gedachten- en… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  10,00
 • Peter Selg, Sergej O. Prokofieff boeken
  Peter Selg, Sergej O. Prokofieff - Het leven beschermen

  De aanleiding tot de hier samengebrachte artikelen is de discussie rond 'hulp bij zelfdoding' in Zwitserland. Wie zich bezighoudt met alles wat met deze thematiek te maken heeft, moet vaststellen dat de bereidheid om een mensenleven kunstmatig te beëindigen… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  12,50
 • Kim Lapré boeken
  Kim Lapré - Dit kan ik jullie nog vertellen

  Kim Lapré (1936-2017), vrijeschoolleraar voortgezet onderwijs, gaf aan verschillende vrijescholen les in economie, wiskunde, aardrijkskunde en religieuze oriëntatie. 'In de oudheid werden tempels, bijvoorbeeld in Egypte, omgeven door een hoge muur omdat ze… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  11,50
 • Dorian Schmidt boeken
  Dorian Schmidt - Levenskrachten - vormkrachten

  Dorian Schmidt beschrijft een reeks praktische oefeningen die kunnen leiden tot een uitbreiding van de perceptie van de levende natuur. Hij beschrijft de methodologische basis ervan en geeft voorbeelden van waarnemingen op het gebied van vormkrachten. (Zachte kaft)

  Lees meer...
  25,00
 • Rudolf Steiner boeken
  Rudolf Steiner - Over de drempel

  "Wie zich werkelijk verdiept in Steiners mysteriedrama’s, hoeft zijn boeken niet meer te lezen" aldus, vrij weergegeven, de auteur zelf. Rudolf Steiner ‘ontving’ deze drama’s, hij bedacht ze niet. Ze tonen de spirituele ontwikkelingswegen van… (Harde kaft)

  Lees meer...
  27,50
 • Adriaan Bekman boeken
  Adriaan Bekman - Het jaar van de ziel

  Dertien momenten om stil te staan bij de ontwikkeling van onze eigen ziel. Dertien momenten ook om mogelijk te delen met anderen. Wij dringen dieper door in het wezenlijke van ons eigen bestaan, de zin daarvan. Wij geven meer ruimte aan bezinning in ons drukke… (Harde kaft)

  Lees meer...
  15,00
 • Adriaan Bekman boeken
  Adriaan Bekman - Het laatste avondmaal

  'Het laatste avondmaal' beschrijft de laatste fase in het leven van een oudere man. Onvrijwillig opgenomen in een verzorgingstehuis ervaart hij de radicale vervreemding en moet hij zijn leven loslaten.Dan gaat hij over de drempel en komt in een andere wereld.… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  12,50
 • Ed Taylor boeken
  Ed Taylor - Elisabeth Vreede

  Wie was Elisabeth Vreede? Kunnen we een gevoel krijgen voor wat deze raadselachtige individualiteit op aarde wilde komen doen en vanwaar ze de kwaliteiten meenam om dat ook te verwezenlijken?Jarenlang was Vreede naaste medewerker van Rudolf Steiner. Ze zorgde… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  10,00
 • Judith von Halle boeken
  Judith von Halle - De ontmoeting met Christus in de huidige tijd en de geest van het Goetheanum

  Wie is de etherische Christus? Welke voorwaarden kunnen wij vervullen om Hem tegenwoordig te ontmoeten? De schrijfster wijdt zich aan deze vragen ook met het oog op de unieke poging van de geestelijke wereld om door de werkzaamheid van Rudolf Steiner in de… (Harde kaft)

  Lees meer...
  22,50
 • E.W. Baars, Auke van der Meij, Guus van der Bie, Edmond Schoorel, Arie Bos boeken
  E.W. Baars, Auke van der Meij, Guus van der Bie, Edmond Schoorel, Arie Bos - Imaginatie, inspiratie, intuïtie

  Hoe maak je een diagnose van een patiënt op maat? Hoe een beeld van een leerling? En hoe vind je vervolgens de passende interventie? Hoe stuur je in een nijpende situatie? Hoe evalueer je effecten in unieke en complexe situaties?Dit zijn vragen uit het… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  28,50
 • Rudolf Steiner boeken
  Rudolf Steiner - Metamorfosen van de ziel

  Geweten, waarheidszin, eerbied, maar ook egoïsme en boosheid - dat zijn enkele van de grote thema's die Rudolf Steiner in deze voordrachten aansnijdt. Ieder die zich wil ontwikkelen, heeft met deze thema's te maken. Boosheid en egoïsme bijvoorbeeld zijn… (Harde kaft)

  Lees meer...
  27,50
 • Rudolf Steiner boeken
  Rudolf Steiner - Macrokosmos en microkosmos

  In de oudheid waren er twee soorten inwijdingswegen. De ene werd onder meer gepraktiseerd in de noordelijke mysteriën en leidde naar de geestelijke wereld achter de natuur: de macrokosmos. De andere werd gepraktiseerd in de Isis- en Osirismysteriën van het… (Harde kaft)

  Lees meer...
  27,50
 • Rudolf Steiner boeken
  Rudolf Steiner - Drie stappen van de antroposofie

  'Het is onze taak aan te tonen dat aan de filosofie werkelijkheidskarakter kan worden verleend, en dat een kosmologie mogelijk is die de mens mede omvat, en dat een religieus leven mogelijk is dat op de grondslag van inzicht berust.''De filosoof gaat lijken op… (Harde kaft)

  Lees meer...
  21,00
 • Rudolf Steiner boeken
  Rudolf Steiner - Egyptische mythen en mysterien

  Steiner onderzoekt de Egyptische cultuur op een unieke manier. Bij hem vinden we geen interpretaties van het Egyptische dodenboek, maar wel een op eigen onderzoek gebaseerde beschrijving van de essentie van de Egyptische inwijding. Hij plaatst de Egyptische… (Harde kaft)

  Lees meer...
  27,50
 • Rudolf Steiner, G. Zunneberg boeken
  Rudolf Steiner, G. Zunneberg - De theosofie van de Rozenkruisers

  De voordrachtencyclus van Rudolf Steiner die door Gerrit Zunneberg werd 'hertaald' is een sublieme uiteenzetting over de hoofdlijnen van de geesteswetenschap, ook vaak esoterie genoemd. De hechte samenhang tussen mens en kosmos tijdens en buiten het aardse… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  23,50
 • Rudolf Steiner boeken
  Rudolf Steiner - De wereld van de gestorvenen

  Deze uitgave bevat merendeels niet eerder vertaalde voordrachten, waarin Rudolf Steiner spreekt over het leven na de dood en de verbinding tussen levenden en gestorvenen. Op haar reis door de planetaire sferen na de dood doet de ziel zeer verschillende… (Harde kaft)

  Lees meer...
  32,50
 • Rudolf Steiner boeken
  Rudolf Steiner - Esoterische scholing

  Esoterie is de actieve vorm van spiritualiteit. Zij is iets levends, iets wat de poorten kan openen tot het geestelijke. Honderd jaar geleden begon Rudolf Steiner met zijn werk op esoterisch gebied. Hij deed dit in de vorm van een esoterische school, waarin… (Harde kaft)

  Lees meer...
  27,50
 • Rudolf Steiner, Ita Wegman boeken
  Rudolf Steiner, Ita Wegman - Grondslagen voor een verruiming van de geneeskunde volgens geesteswetenschappelijke inzichten

  Dit boek schreef Rudolf Steiner samen met de Nederlandse arts Ita Wegman in de laatste jaren van zijn leven. Het verbindt inzichten uit de antroposofische fysiologie en natuurwetenschap met de medisch-therapeutische praktijk. Toen het in 1925 verscheen, waren… (Harde kaft)

  Lees meer...
  24,50
 • Rudolf Steiner boeken
  Rudolf Steiner - Inzicht in het mysterie van Golgotha

  Deze elf voordrachten uit 1917 hebben een even spannende als gecompliceerde inhoud: de inslag die het ?mysterie van Golgotha? in de wereld heeft betekend, en de gang die het historische christendom sindsdien heeft genomen. Vanuit verschillende, ook verrassende… (Harde kaft)

  Lees meer...
  32,50
 • Rudolf Steiner boeken
  Rudolf Steiner - Antroposofie voor jonge mensen

  Tegenstellingen tussen de oude en jonge generatie zijn van alle tijden. Maar aan het begin van de twintigste eeuw groeit een jeugd op met een spirituele honger die radicaal verschilt van alle vorige generaties. Na de eerste wereldoorlog stroomt die jeugd ook… (Harde kaft)

  Lees meer...
  27,50
 • Rudolf Steiner boeken
  Rudolf Steiner - Opvoedkunst

  Voor de start van de eerste 'vrijeschool' gaf Rudolf Steiner de toekomstige leraren een driedelige spoedcursus spirituele pedagogie. Opvoedkunst is het tweede en meest toegankelijke deel van die cursus. Het algemene mensbeeld wordt hierin vertaald in concrete… (Harde kaft)

  Lees meer...
  27,50
 • Mieke Mosmuller boeken
  Mieke Mosmuller - Rudolf Steiner

  Rudolf Steiner (1861-1925) was een beroemde spirituele leraar in zijn tijd, zijn werk draagt tot op de dag van vandaag vrucht. Hij studeerde wiskunde, natuurkunde en filosofie in Wenen, promoveerde in Rostock tot doctor in de filosofie en werkte van 1890-1897… (Harde kaft)

  Lees meer...
  39,90
 • Rudolf Steiner boeken
  Rudolf Steiner - Jaarfeesten

  In dit boek gaat Steiner in op afzonderlijke jaarfeesten, zoals de bekende christelijke van Kerstmis, Pasen en Pinksteren, alsmede de minder bekende van Sint-Jan en Michaël in de tweede helft van het jaar. Steiner biedt een verrassende kijk op deze… (Harde kaft)

  Lees meer...
  27,50
 • Danielle van Dijk boeken
  Danielle van Dijk - Maria Magdalena vrouw naast Jezus

  Moeder, maagd of hoer: we lijken in het christendom weinig andere archetypen voor het vrouw-zijn te hebben. Is dit terecht? Was het vrouwbeeld in het oorspronkelijk christendom werkelijk zo eenzijdig? Waar is de vrouw die tegelijkertijd evenknie en minnares… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,95