Boeken over antroposofie

 • Bernard Lievegoed boeken
  Bernard Lievegoed - Mensheidsperspectieven

  Mensheidsperspectieven werpt een verrassende blik op de geschiedenis, waarin fundamentele verschillen toch tot vruchtbare samenwerking kunnen leiden. (Zachte kaft)

  Lees meer...
  14,50
 • Bernard Lievegoed boeken
  Bernard Lievegoed - Over de redding van de ziel

  Over de redding van de ziel vat het levenslange streven van Bernard Lievegoed samen: de integratie van antroposofie en maatschappij ten dienste van een betere wereld. (Zachte kaft)

  Lees meer...
  16,50
 • Judith von Halle boeken
  Judith von Halle - De Johannes-individualiteit

  Volgens antroposofisch-menskundige gezichtspunten is Johannes de evangelist een eenmalige verschijning: een wezen geweven uit de geestelijke wezensdelen van de representanten van twee mensheidsstromingen, de Kaïn- en de Abelstroom. Maar deze chymische… (Harde kaft)

  Lees meer...
  16,50
 • Rudolf Steiner boeken
  Rudolf Steiner - Over de drempel

  "Wie zich werkelijk verdiept in Steiners mysteriedrama’s, hoeft zijn boeken niet meer te lezen" aldus, vrij weergegeven, de auteur zelf. Rudolf Steiner ‘ontving’ deze drama’s, hij bedacht ze niet. Ze tonen de spirituele ontwikkelingswegen van… (Harde kaft)

  Lees meer...
  27,50
 • Rudolf Steiner boeken
  Rudolf Steiner - Vruchtbare landbouw op biologisch-dynamische grondslag

  De bekende 'landbouwcursus' uit 1924: een spirituele benadering van de natuur, van kosmische ritmen tot en met de chemie van de plant. Met een nawoord van Albert de Vries. (GA 327) Nu in een herziene druk. (Harde kaft)

  Lees meer...
  32,50
 • Bernard Lievegoed boeken
  Bernard Lievegoed - Mens op de drempel

  Mens op de drempel biedt inzicht in de lichte en donkere kanten van de menselijke psyche. (Zachte kaft)

  Lees meer...
  16,50
 • Elisabeth Vreede boeken
  Elisabeth Vreede - Enkele brieven uit 1943

  In deze kleine publicatie geeft de auteur een levendige beschrijving van ­Elisabeth Vreede. Zij was door Rudolf Steiner voorgesteld als lid van het bestuur van de Algemene Antroposofische Vereniging die in de Kerstbijeenkomst van 1923 werd opgericht. Samen… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  10,00
 • Wolf-Ulrich Klünker boeken
  Wolf-Ulrich Klünker - Het antwoord van de ziel

  "Is de ziel afhankelijk van de processen van het lichaam en dus met het lichaam sterfelijk? Of stamt zij uit geestelijke werkelijkheid en heeft daardoor een onsterfelijke existentie? Is zij drager van de ik-individualiteit of de werking ervan? (...) Hoe kan er… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  12,50
 • Bernard Lievegoed boeken
  Bernard Lievegoed - De levensloop van de mens

  Levensloop van de mens is het basisboek voor het begrijpen van de menselijke biografie. (Zachte kaft)

  Lees meer...
  16,50
 • Rudolf Steiner boeken
  Rudolf Steiner - Menswaardige voeding

  Voeding is de basale levensbehoefte die het meest directaan onze gezondheid is gerelateerd. Opmerkelijk genoegheerst juist op dit gebied in onze moderne tijd een groteonzekerheid. Wetenschappelijke inzichten over wat gezondis en wat niet wisselen bijna met de… (Harde kaft)

  Lees meer...
  27,50
 • Bernard Lievegoed boeken
  Bernard Lievegoed - Het goede doen in de 21e eeuw

  Het goede doen in de 21e eeuw bevat voordrachten voor jonge mensen in de Verenigde Staten, met een toekomstvisie die krachtig hun moraliteit oproept. (Zachte kaft)

  Lees meer...
  14,50
 • Gea Koren, Maria Ratering boeken
  Gea Koren, Maria Ratering - Samen smeden

  Samen smeden biedt u een kijkje achter de schermen in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Centraal in Samen smeden staan de verhalen rond vier zorgvragers (cliënten bij Ilmarinen). Zij zijn niet of nauwelijks in staat om het eigen verhaal… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  18,90
 • Rudolf Steiner, G. Zunneberg boeken
  Rudolf Steiner, G. Zunneberg - De theosofie van de Rozenkruisers

  De voordrachtencyclus van Rudolf Steiner die door Gerrit Zunneberg werd 'hertaald' is een sublieme uiteenzetting over de hoofdlijnen van de geesteswetenschap, ook vaak esoterie genoemd. De hechte samenhang tussen mens en kosmos tijdens en buiten het aardse… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  22,50
 • Rudolf Steiner boeken
  Rudolf Steiner - Door de poort van de dood

  In deze uitgave zijn enkele teksten en meditatieve spreuken bijeengebracht die kunnen bijdragen tot een beter begrip van de werkelijkheid van de dood, en die een hulp kunnen zijn om de gestorvenen op hun weg van de aardse naar de geestelijke wereld zinvol te… (Harde kaft)

  Lees meer...
  16,50
 • Helmut Kiene boeken
  Helmut Kiene - Fantoomlichaam, stigmatisatie en geesteswetenschappelijk onderzoek

  De beschrijvingen door Judith Von Halle over het mysterie van Golgotha en het begrijpen daarvan zijn aanleiding tot een actuele en controversiële discussie over methodiek en inhoud van het ­antroposofische geestesonderzoek. Dit boek verdiept de discussie.… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  14,50
 • Judith von Halle boeken
  Judith von Halle - De ontmoeting met Christus in de huidige tijd en de geest van het Goetheanum

  Wie is de etherische Christus? Welke voorwaarden kunnen wij vervullen om Hem tegenwoordig te ontmoeten? De schrijfster wijdt zich aan deze vragen ook met het oog op de unieke poging van de geestelijke wereld om door de werkzaamheid van Rudolf Steiner in de… (Harde kaft)

  Lees meer...
  22,50
 • Judith von Halle, John Wilkes boeken
  Judith von Halle, John Wilkes - De houtplastiek van het Goetheanum

  'Als iets waarin alles samengevat is wat er aan vormen leefde, en wat ooit gezegd of kunstzinnig gevormd kon worden in het Goetheanum, zou een negen meter hoge plastische groep uit hout dienen waarin de mensheidsrepresentant als Christus uitgebeeld was bij de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,50
 • Rudolf Steiner boeken
  Rudolf Steiner - Spiritualiteit en pathologie

  In Spiritualiteit en pathologie spreekt Rudolf Steiner onder meer over de overeenkomsten en verschillen tussen 'heiligen'en 'dwazen'. Zo volgt hij de mystieke stadia van de bekende mystica Theresia van Avila en vergelijkt die met specifieke pathologische… (Harde kaft)

  Lees meer...
  24,50
 • Judith von Halle boeken
  Judith von Halle - De Kerstgedachte van de Isis-Horus-mythe

  In hun geestelijk schouwen beseften eertijds de ­wijzen van het zonneorakel van Heliopolis het kosmische geheel van de hiërarchieën alsook het wezen van de Logos en hoe deze geleidelijk de aarde naderde. Het waarnemen van de verandering van de Logos op zijn… (Harde kaft)

  Lees meer...
  16,50
 • Rudolf Steiner boeken
  Rudolf Steiner - Karma van het beroepsleven

  In de tijd waarin Steiner deze voordrachten hield (1916), was het werkleven al drastisch veranderd. Mechanisatie, specialisatie en formalisering van taken hadden de vroegere emotionele betrokkenheid van de mens bij het product van zijn arbeid tenietgedaan.… (Harde kaft)

  Lees meer...
  24,50
 • Rudolf Steiner boeken
  Rudolf Steiner - Het Bijbelse scheppingsverhaal

  Het scheppingsverhaal uit de Bijbel staat voor veel mensen haaks op het moderne natuurwetenschappelijke beeld van de evolutie. Rudolf Steiner maakt in deze voordrachten duidelijk dat je aan het begrip evolutie ook een spirituele invulling kunt geven en dat de… (Harde kaft)

  Lees meer...
  24,50
 • Rudolf Steiner boeken
  Rudolf Steiner - Uit de schoot der goden

  Aan het begin van onze kosmische evolutie staat geen Big Bang, maar een door goddelijke wezens uit liefde gebracht offer. Alle materie, alle daarin en daarmee levende schepselen danken hun bestaan aan dit offer. De materie maakt een verdichting door van warmte… (Harde kaft)

  Lees meer...
  24,50
 • Judith von Halle boeken
  Judith von Halle - Materie sterft - Geest wordt geboren

  De evangelieteksten stellen ons voor diepe inzichtsvragen. Vaak kan achter de woorden die - oppervlakkig gezien - uiterlijke gebeurtenissen beschrijven, de eigenlijke boodschap, namelijk de bovenzinnelijke betekenis worden gevonden.Een brandende inzichtsvraag… (Harde kaft)

  Lees meer...
  16,50
 • Judith von Halle boeken
  Judith von Halle - Over ziekten en genezingen

  Dit vierde deel van de reeks Bijdragen tot inzicht in het Christusgebeuren is gewijd aan de vraag naar het wezen van de in de evangeliën beschreven ziekten, die karakteristiek waren voor het keerpunt der tijden, en hoe deze door Christus genezen konden worden… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  16,50
 • Rudolf Steiner boeken
  Rudolf Steiner - Macrokosmos en microkosmos

  In de oudheid waren er twee soorten inwijdingswegen. De ene werd onder meer gepraktiseerd in de noordelijke mysteriën en leidde naar de geestelijke wereld achter de natuur: de macrokosmos. De andere werd gepraktiseerd in de Isis- en Osirismysteriën van het… (Harde kaft)

  Lees meer...
  24,50