Boeken over antroposofie

 • Antoon Vermeulen boeken
  Antoon Vermeulen - De levensweg na de dood

  Is met de dood alles voorbij? Of gaat alleen het zichtbare lichaam dood? En als er dan leven is achter de horizon, hoe ziet dat er uit? Ga je daar eveneens een levensweg? Ga je die alleen? Wie ontmoet je en in welke gedaante? Er zijn mensen geweest, die… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  12,50
 • Menswaardige voeding

  Voeding is de basale levensbehoefte die het meest directaan onze gezondheid is gerelateerd. Opmerkelijk genoegheerst juist op dit gebied in onze moderne tijd een groteonzekerheid. Wetenschappelijke inzichten over wat gezondis en wat niet wisselen bijna met de… (Harde kaft)

  Lees meer...
  27,50
 • Peter Selg, Sergej O. Prokofieff boeken
  Peter Selg, Sergej O. Prokofieff - Het leven beschermen

  De aanleiding tot de hier samengebrachte artikelen is de discussie rond 'hulp bij zelfdoding' in Zwitserland. Wie zich bezighoudt met alles wat met deze thematiek te maken heeft, moet vaststellen dat de bereidheid om een mensenleven kunstmatig te beëindigen… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  12,50
 • Rob Gruben boeken
  Rob Gruben - Karmisch mengelwerk

  Karma en reïncarnatie vormen de basis voor het moderne geesteswetenschappelijke onderzoek. Het is dus van groot belang inzicht te hebben in de thema's van de eigen levensloop. Hoewel die thema's in hoge mate persoonlijk zijn, volgen ze spirituele… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  18,50
 • Rudolf Steiner boeken
  Rudolf Steiner - De weg tot inzicht in hogere werelden

  Steiners hoofdwerk over kenmerken, voorwaarden en oefeningen van de innerlijke scholing. (GA 10) Werken en voordrachten, deel d1. (Harde kaft)

  Lees meer...
  27,50
 • Rudolf Steiner boeken
  Rudolf Steiner - Sociale en antisociale impulsen in de mens

  Zodra twee mensen elkaar ontmoeten, betekent dat eenvoudig dat er een bepaalde kracht werkzaam wordt van mens tot mens. Als we in ons leven in contact komen met iemand anders, kunnen we niet onverschillig tegenover elkaar staan, zelfs niet in ons gedachten- en… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  10,00
 • Rudolf Steiner, John Hogervorst boeken
  Rudolf Steiner, John Hogervorst - Mani en zijn betekenis voor onze tijd

  "Een vorm voor het leven van de zesde cultuurperiode, die moet nog geschapen worden. Die moet vóór deze periode geschapen worden, want ze moet er zijn opdat het christelijke leven in deze vorm kan binnenstromen. Deze vorm moet worden voorbereid door mensen… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  10,00
 • Mieke Mosmuller boeken
  Mieke Mosmuller - Over de Hierarchieën van de Engelen

  Over de Hiërarchieën van de EngelenDe derde Hiërarchie Mieke Mosmuller' Dat is eigenlijk ook voor ons het beeld van de geestkennis - dat datgene waar nu het gewone denken, voelen en willen zit, doorzichtig wordt en dat dan daar de Hiërarchieën, die er al… (Harde kaft)

  Lees meer...
  30,00
 • Judith von Halle boeken
  Judith von Halle - De Apocalyps van Johannes

  De mogelijkheid om historische gebeurtenissen, bijvoorbeeld uit het begin van de christelijke jaartelling, in een innerlijk beleven als reëel mee te maken, respectievelijk je daarin in te leven, zoals dat mogelijk was sinds het optreden van de wondtekenen… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  13,00
 • Rudolf Steiner boeken
  Rudolf Steiner - De sterrenwereld en de mens

  De moderne astronomie onderzoekt het heelal op natuurwetenschappelijke wijze met een overmacht aan apparatuur. Wat dit heelal met de mens te maken heeft blijft echter volledig buiten beeld. Het antroposofisch onderzoek van Steiner onthult een heel ander,… (Harde kaft)

  Lees meer...
  27,50
 • Kim Lapré boeken
  Kim Lapré - Dit kan ik jullie nog vertellen

  Kim Lapré (1936-2017), vrijeschoolleraar voortgezet onderwijs, gaf aan verschillende vrijescholen les in economie, wiskunde, aardrijkskunde en religieuze oriëntatie. 'In de oudheid werden tempels, bijvoorbeeld in Egypte, omgeven door een hoge muur omdat ze… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  12,00
 • Rudolf Steiner boeken
  Rudolf Steiner - Over de drempel

  "Wie zich werkelijk verdiept in Steiners mysteriedrama’s, hoeft zijn boeken niet meer te lezen" aldus, vrij weergegeven, de auteur zelf. Rudolf Steiner ‘ontving’ deze drama’s, hij bedacht ze niet. Ze tonen de spirituele ontwikkelingswegen van… (Harde kaft)

  Lees meer...
  27,50
 • Dorian Schmidt boeken
  Dorian Schmidt - Levenskrachten - vormkrachten

  Dorian Schmidt beschrijft een reeks praktische oefeningen die kunnen leiden tot een uitbreiding van de perceptie van de levende natuur. Hij beschrijft de methodologische basis ervan en geeft voorbeelden van waarnemingen op het gebied van vormkrachten. (Zachte kaft)

  Lees meer...
  26,00
 • Bernard Lievegoed boeken
  Bernard Lievegoed - Het goede doen in de 21e eeuw

  Het goede doen in de 21e eeuw bevat voordrachten voor jonge mensen in de Verenigde Staten, met een toekomstvisie die krachtig hun moraliteit oproept. (Zachte kaft)

  Lees meer...
  15,00
 • Bernard Lievegoed boeken
  Bernard Lievegoed - De levensloop van de mens

  Levensloop van de mens is het basisboek voor het begrijpen van de menselijke biografie. (Zachte kaft)

  Lees meer...
  17,00
 • Bernard Lievegoed boeken
  Bernard Lievegoed - Over de redding van de ziel

  Over de redding van de ziel vat het levenslange streven van Bernard Lievegoed samen: de integratie van antroposofie en maatschappij ten dienste van een betere wereld. (Zachte kaft)

  Lees meer...
  17,00
 • Mieke Mosmuller boeken
  Mieke Mosmuller - Levend denken

  Levend denken Mieke Mosmuller In het begin van het Johannes-Evangelie wordt gesproken over het Woord, de Logos. Uit ons woordgebruik (logisch, psychologie, logistiek) blijkt de samenhang van de Logos met het menselijke denken. Deze samenhang is in dit boek… (Harde kaft)

  Lees meer...
  30,00
 • Mieke Mosmuller boeken
  Mieke Mosmuller - De hemel op aarde

  In een wereld vol van haat en strijd tussen mensen ontstaat bij velen een gevoel van machteloosheid en angst voor de toekomst. De enkeling, die verlangt naar vrede en harmonie heeft immers geen enkele inbreng. In dit boekje met voordrachten en werkgroepen in… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  25,00
 • Rudolf Steiner boeken
  Rudolf Steiner - Spiritualiteit en pathologie

  In Spiritualiteit en pathologie spreekt Rudolf Steiner onder meer over de overeenkomsten en verschillen tussen 'heiligen'en 'dwazen'. Zo volgt hij de mystieke stadia van de bekende mystica Theresia van Avila en vergelijkt die met specifieke pathologische… (Harde kaft)

  Lees meer...
  27,50
 • Mieke Mosmuller boeken
  Mieke Mosmuller - De categorieën van Aristoteles

  Twee voordrachten gehouden te Rotterdam over de categorieën van Aristoteles. (Zachte kaft)

  Lees meer...
    7,50
 • Mieke Mosmuller boeken
  Mieke Mosmuller - Anthroposofie en de categorieen van Aristoteles

  Voordrachten en werkgroepen over Anthroposofie, de categorieën van Aristoteles en de Grondsteenspreuk gehouden in Rotterdam 2012 en 2013. (Zachte kaft)

  Lees meer...
  20,00
 • Rudolf Steiner, G. Zunneberg boeken
  Rudolf Steiner, G. Zunneberg - De theosofie van de Rozenkruisers

  De voordrachtencyclus van Rudolf Steiner die door Gerrit Zunneberg werd 'hertaald' is een sublieme uiteenzetting over de hoofdlijnen van de geesteswetenschap, ook vaak esoterie genoemd. De hechte samenhang tussen mens en kosmos tijdens en buiten het aardse… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  23,50
 • Rudolf Steiner boeken
  Rudolf Steiner - Metamorfosen van de ziel

  Geweten, waarheidszin, eerbied, maar ook egoïsme en boosheid - dat zijn enkele van de grote thema's die Rudolf Steiner in deze voordrachten aansnijdt. Ieder die zich wil ontwikkelen, heeft met deze thema's te maken. Boosheid en egoïsme bijvoorbeeld zijn… (Harde kaft)

  Lees meer...
  27,50
 • Rudolf Steiner boeken
  Rudolf Steiner - De strijd om het mens-zijn

  In deze uitgave staat een thema centraal dat uniek is voor het werk van Rudolf Steiner: het mysterie van het kwaad. Wat zijn het voor krachten die 'goed' dan wel 'kwaad' in de wereld brengen, waar komen ze vandaan, en hoe werken ze? Met deze vragen heeft… (Harde kaft)

  Lees meer...
  32,50
 • Judith von Halle boeken
  Judith von Halle - Over het mysterie van Lazarus en de drie Johannesfiguren

  Het mysterie van Lazarus-Johannes is een van de belangrijkste christelijke erfenissen om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de huidige en toekomstige mens. Daarbij hoort de tot nu toe verborgen gebleven samenhang tussen het ontstaan van Lazarus-Johannes… (Harde kaft)

  Lees meer...
  23,50