Boeken over antroposofie

 • Rudolf Steiner boeken
  Rudolf Steiner - Wederkomst en weerstand

  De belangrijkste gebeurtenis in de 20e eeuw was de wederkomst van Christus in de etherische wereld. Rudolf Steiner wees er met nadruk op dat deze gebeurtenis niet onopgemerkt voorbij mocht gaan. In de drie voordrachten in deze uitgave spreekt hij over occulte… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  12,75
 • Rudolf Steiner boeken
  Rudolf Steiner - De wereld van de gestorvenen

  Deze uitgave bevat merendeels niet eerder vertaalde voordrachten, waarin Rudolf Steiner spreekt over het leven na de dood en de verbinding tussen levenden en gestorvenen. Op haar reis door de planetaire sferen na de dood doet de ziel zeer verschillende… (Harde kaft)

  Lees meer...
  27,50
 • Rudolf Steiner boeken
  Rudolf Steiner - Menswaardige voeding

  Voeding is de basale levensbehoefte die het meest directaan onze gezondheid is gerelateerd. Opmerkelijk genoegheerst juist op dit gebied in onze moderne tijd een groteonzekerheid. Wetenschappelijke inzichten over wat gezondis en wat niet wisselen bijna met de… (Harde kaft)

  Lees meer...
  27,50
 • Rudolf Steiner boeken
  Rudolf Steiner - De weg tot inzicht in hogere werelden

  Steiners hoofdwerk over kenmerken, voorwaarden en oefeningen van de innerlijke scholing. (GA 10) Werken en voordrachten, deel d1. (Harde kaft)

  Lees meer...
  27,50
 • Rudolf Steiner, John Hogervorst boeken
  Rudolf Steiner, John Hogervorst - Mani en zijn betekenis voor onze tijd

  "Een vorm voor het leven van de zesde cultuurperiode, die moet nog geschapen worden. Die moet vóór deze periode geschapen worden, want ze moet er zijn opdat het christelijke leven in deze vorm kan binnenstromen. Deze vorm moet worden voorbereid door mensen… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  10,00
 • Judith von Halle boeken
  Judith von Halle - De Apocalyps van Johannes

  De mogelijkheid om historische gebeurtenissen, bijvoorbeeld uit het begin van de christelijke jaartelling, in een innerlijk beleven als reëel mee te maken, respectievelijk je daarin in te leven, zoals dat mogelijk was sinds het optreden van de wondtekenen… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  13,00
 • Antoon Vermeulen boeken
  Antoon Vermeulen - De levensweg na de dood

  Is met de dood alles voorbij? Of gaat alleen het zichtbare lichaam dood? En als er dan leven is achter de horizon, hoe ziet dat er uit? Ga je daar eveneens een levensweg? Ga je die alleen? Wie ontmoet je en in welke gedaante? Er zijn mensen geweest, die… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  12,50
 • Mieke Mosmuller boeken
  Mieke Mosmuller - Over de Hierarchieën van de Engelen

  Over de Hiërarchieën van de EngelenDe derde Hiërarchie Mieke Mosmuller' Dat is eigenlijk ook voor ons het beeld van de geestkennis - dat datgene waar nu het gewone denken, voelen en willen zit, doorzichtig wordt en dat dan daar de Hiërarchieën, die er al… (Harde kaft)

  Lees meer...
  30,00
 • Rudolf Steiner boeken
  Rudolf Steiner - Sociale en antisociale impulsen in de mens

  Zodra twee mensen elkaar ontmoeten, betekent dat eenvoudig dat er een bepaalde kracht werkzaam wordt van mens tot mens. Als we in ons leven in contact komen met iemand anders, kunnen we niet onverschillig tegenover elkaar staan, zelfs niet in ons gedachten- en… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  10,00
 • Peter Selg, Sergej O. Prokofieff boeken
  Peter Selg, Sergej O. Prokofieff - Het leven beschermen

  De aanleiding tot de hier samengebrachte artikelen is de discussie rond 'hulp bij zelfdoding' in Zwitserland. Wie zich bezighoudt met alles wat met deze thematiek te maken heeft, moet vaststellen dat de bereidheid om een mensenleven kunstmatig te beëindigen… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  12,50
 • Rob Gruben boeken
  Rob Gruben - Karmisch mengelwerk

  Karma en reïncarnatie vormen de basis voor het moderne geesteswetenschappelijke onderzoek. Het is dus van groot belang inzicht te hebben in de thema's van de eigen levensloop. Hoewel die thema's in hoge mate persoonlijk zijn, volgen ze spirituele… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  18,50
 • Kim Lapré boeken
  Kim Lapré - Dit kan ik jullie nog vertellen

  Kim Lapré (1936-2017), vrijeschoolleraar voortgezet onderwijs, gaf aan verschillende vrijescholen les in economie, wiskunde, aardrijkskunde en religieuze oriëntatie. 'In de oudheid werden tempels, bijvoorbeeld in Egypte, omgeven door een hoge muur omdat ze… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  12,00
 • Dorian Schmidt boeken
  Dorian Schmidt - Levenskrachten - vormkrachten

  Dorian Schmidt beschrijft een reeks praktische oefeningen die kunnen leiden tot een uitbreiding van de perceptie van de levende natuur. Hij beschrijft de methodologische basis ervan en geeft voorbeelden van waarnemingen op het gebied van vormkrachten. (Zachte kaft)

  Lees meer...
  26,00
 • Adriaan Bekman boeken
  Adriaan Bekman - Het jaar van de ziel

  Dertien momenten om stil te staan bij de ontwikkeling van onze eigen ziel. Dertien momenten ook om mogelijk te delen met anderen. Wij dringen dieper door in het wezenlijke van ons eigen bestaan, de zin daarvan. Wij geven meer ruimte aan bezinning in ons drukke… (Harde kaft)

  Lees meer...
  15,50
 • Adriaan Bekman boeken
  Adriaan Bekman - Het laatste avondmaal

  'Het laatste avondmaal' beschrijft de laatste fase in het leven van een oudere man. Onvrijwillig opgenomen in een verzorgingstehuis ervaart hij de radicale vervreemding en moet hij zijn leven loslaten.Dan gaat hij over de drempel en komt in een andere wereld.… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  13,00
 • Ed Taylor boeken
  Ed Taylor - Elisabeth Vreede

  Wie was Elisabeth Vreede? Kunnen we een gevoel krijgen voor wat deze raadselachtige individualiteit op aarde wilde komen doen en vanwaar ze de kwaliteiten meenam om dat ook te verwezenlijken?Jarenlang was Vreede naaste medewerker van Rudolf Steiner. Ze zorgde… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  10,00
 • Rudolf Steiner boeken
  Rudolf Steiner - Drie stappen van de antroposofie

  'Het is onze taak aan te tonen dat aan de filosofie werkelijkheidskarakter kan worden verleend, en dat een kosmologie mogelijk is die de mens mede omvat, en dat een religieus leven mogelijk is dat op de grondslag van inzicht berust.''De filosoof gaat lijken op… (Harde kaft)

  Lees meer...
  21,00
 • Judith von Halle boeken
  Judith von Halle - De Johannes-individualiteit

  Volgens antroposofisch-menskundige gezichtspunten is Johannes de evangelist een eenmalige verschijning: een wezen geweven uit de geestelijke wezensdelen van de representanten van twee mensheidsstromingen, de Kaïn- en de Abelstroom. Maar deze chymische… (Harde kaft)

  Lees meer...
  17,00
 • Elisabeth Vreede boeken
  Elisabeth Vreede - Enkele brieven uit 1943

  In deze kleine publicatie geeft de auteur een levendige beschrijving van ­Elisabeth Vreede. Zij was door Rudolf Steiner voorgesteld als lid van het bestuur van de Algemene Antroposofische Vereniging die in de Kerstbijeenkomst van 1923 werd opgericht. Samen… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  10,50
 • Judith von Halle boeken
  Judith von Halle - Over het mysterie van Lazarus en de drie Johannesfiguren

  Het mysterie van Lazarus-Johannes is een van de belangrijkste christelijke erfenissen om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de huidige en toekomstige mens. Daarbij hoort de tot nu toe verborgen gebleven samenhang tussen het ontstaan van Lazarus-Johannes… (Harde kaft)

  Lees meer...
  23,50
 • Judith von Halle boeken
  Judith von Halle - De tempeliers Deel 1 de graalsimpuls in het inwijdingsritueel van de orde van de tempeliers

  In een inleidend overzicht wordt het wezen van de heilige graal beschouwd, met het oog op de geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van de mens. Het graalchristendom dat uit deze ontwikkeling voortkwam, werkte tot het einde van de vierde eeuw in het… (Harde kaft)

  Lees meer...
  23,50
 • Judith von Halle boeken
  Judith von Halle - Over de geheimen van de kruisweg en het graalbloed

  Ook de beschrijvingen in dit derde deel van de reeks 'Bijdragen tot inzicht in het Christusgebeuren' zijn voortgekomen uit het autonome geestelijk beleven van de schrijfster. Enerzijds gaat het daarbij om het directe meebeleven van de historische… (Harde kaft)

  Lees meer...
  17,00
 • Helmut Kiene boeken
  Helmut Kiene - Fantoomlichaam, stigmatisatie en geesteswetenschappelijk onderzoek

  De beschrijvingen door Judith Von Halle over het mysterie van Golgotha en het begrijpen daarvan zijn aanleiding tot een actuele en controversiële discussie over methodiek en inhoud van het ­antroposofische geestesonderzoek. Dit boek verdiept de discussie.… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  15,00
 • Judith von Halle boeken
  Judith von Halle - De graalsimpuls in het inwijdingsritueel van de orde van de tempeliers

  Na de voorbereidende beschrijving van het eerste en derde onderdeel van de inwijdingsritus van de tempeliers wordt hier het tweede onderdeel van het driedelige ritueel beschreven. Het vormt - zowel in de onderhavige presentatie alsook in de historische… (Harde kaft)

  Lees meer...
  23,50
 • Judith von Halle boeken
  Judith von Halle - Materie sterft - Geest wordt geboren

  De evangelieteksten stellen ons voor diepe inzichtsvragen. Vaak kan achter de woorden die - oppervlakkig gezien - uiterlijke gebeurtenissen beschrijven, de eigenlijke boodschap, namelijk de bovenzinnelijke betekenis worden gevonden.Een brandende inzichtsvraag… (Harde kaft)

  Lees meer...
  17,00