Boeken over antroposofie

 • Judith von Halle boeken
  Judith von Halle - Het christelijke uit het hout tevoorschijn slaan...

  Over de betekenis van de Dornacher houtplastiek in de zin van de christelijk-esoterische scholingsweg.Over de geestelijke wezens die hierin voortdurend levend werkzaam zijn.Over het geestelijke en kunstzinnige wordingsproces van het werk.Over de karmische… (Harde kaft)

  Lees meer...
  18,50
 • Walter Tessensohn boeken
  Walter Tessensohn - Het godsbeeld van de antroposofie

  HET GODSBEELD VAN DE ANTROPOSOFIE Eigenlijk is er geen sprake van een godsbeeld... Rudolf Steiner, de grondlegger van de antroposofie, heeft het niet of nauwelijks over God, maar wel spreekt hij uitvoerig over de hiërarchieën (engelen) en over zijn visie op… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  12,00
 • Rudolf Steiner boeken
  Rudolf Steiner - Antroposofische weekspreuken

  De nieuwe editie van de bekende 'weekspreuken'.Sinds hun publicatie in 1912 worden de zogenoemde 'weekspreuken' van Rudolf Steiner door veel mensen individueel en in groepen gebruikt als bezinningsstof. Te beginnen met Pasen geven de spreuken de veranderende… (Harde kaft)

  Lees meer...
  19,50
 • Judith von Halle boeken
  Judith von Halle - De zeven mysteriedrama's van Rudolf Steiner

  Rudolf Steiner heeft op verschillende manieren de antroposofische rozenkruiser inwijdingsweg en de stadia die de menselijke ziel daarbij doormaakt weergegeven - niet alleen in het boek De weg tot inzicht in hogere werelden!Een beeldend-aanschouwelijke vorm van… (Harde kaft)

  Lees meer...
  35,00
 • Judith von Halle boeken
  Judith von Halle - Het leven op het keerpunt der tijden

  Een treffende inzage in de gebruiken en verschillende leefwijzen van het Joodse volk op het keerpunt der tijden laat de veelsoortige betrekkingen zien tot het mysterie van Golgotha. Over de toenmalige religieus-politieke groeperingen, hun verhouding tot… (Harde kaft)

  Lees meer...
  22,50
 • Rudolf Steiner boeken
  Rudolf Steiner - Het Bijbelse scheppingsverhaal

  Het scheppingsverhaal uit de Bijbel staat voor veel mensen haaks op het moderne natuurwetenschappelijke beeld van de evolutie. Rudolf Steiner maakt in deze voordrachten duidelijk dat je aan het begrip evolutie ook een spirituele invulling kunt geven en dat de… (Harde kaft)

  Lees meer...
  24,50
 • Judith von Halle boeken
  Judith von Halle - Materie sterft - Geest wordt geboren

  De evangelieteksten stellen ons voor diepe inzichtsvragen. Vaak kan achter de woorden die - oppervlakkig gezien - uiterlijke gebeurtenissen beschrijven, de eigenlijke boodschap, namelijk de bovenzinnelijke betekenis worden gevonden.Een brandende inzichtsvraag… (Harde kaft)

  Lees meer...
  16,50
 • Judith von Halle boeken
  Judith von Halle - De ontmoeting met Christus in de huidige tijd en de geest van het Goetheanum

  Wie is de etherische Christus? Welke voorwaarden kunnen wij vervullen om Hem tegenwoordig te ontmoeten? De schrijfster wijdt zich aan deze vragen ook met het oog op de unieke poging van de geestelijke wereld om door de werkzaamheid van Rudolf Steiner in de… (Harde kaft)

  Lees meer...
  22,50
 • Adriaan Bekman boeken
  Adriaan Bekman - Het laatste avondmaal

  'Het laatste avondmaal' beschrijft de laatste fase in het leven van een oudere man. Onvrijwillig opgenomen in een verzorgingstehuis ervaart hij de radicale vervreemding en moet hij zijn leven loslaten.Dan gaat hij over de drempel en komt in een andere wereld.… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  12,50
 • Adriaan Bekman boeken
  Adriaan Bekman - Het jaar van de ziel

  Dertien momenten om stil te staan bij de ontwikkeling van onze eigen ziel. Dertien momenten ook om mogelijk te delen met anderen. Wij dringen dieper door in het wezenlijke van ons eigen bestaan, de zin daarvan. Wij geven meer ruimte aan bezinning in ons drukke… (Harde kaft)

  Lees meer...
  15,00
 • Rudolf Steiner boeken
  Rudolf Steiner - Uit de schoot der goden

  Aan het begin van onze kosmische evolutie staat geen Big Bang, maar een door goddelijke wezens uit liefde gebracht offer. Alle materie, alle daarin en daarmee levende schepselen danken hun bestaan aan dit offer. De materie maakt een verdichting door van warmte… (Harde kaft)

  Lees meer...
  24,50
 • Mieke Mosmuller boeken
  Mieke Mosmuller - Het menselijke mysterie

  Wat kan de mens in het leven meer verwerven, Dan dat zich God-Natuur aan hem openbaart, Hoe zij het vaste tot geest laat vervloeien, Hoe zij het geest-verwekte vast bewaart! J.W. von Goethe (Zachte kaft)

  Lees meer...
  22,50
 • Samuel Jonas van der Sloot boeken
  Samuel Jonas van der Sloot - De zeven rozenkruiserzegels

  De rozenkruiserzegels geven in de vorm van zeven afbeeldingen een samenvatting van de Openbaring van Johannes. Rudolf Steiner introduceerde de zegels in de antroposofische beweging op het congres van de Theosofische Vereniging, dat in 1907 plaatsvond in… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  27,50
 • Helmut Kiene boeken
  Helmut Kiene - Fantoomlichaam, stigmatisatie en geesteswetenschappelijk onderzoek

  De beschrijvingen door Judith Von Halle over het mysterie van Golgotha en het begrijpen daarvan zijn aanleiding tot een actuele en controversiële discussie over methodiek en inhoud van het ­antroposofische geestesonderzoek. Dit boek verdiept de discussie.… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  14,50
 • Rudolf Steiner boeken
  Rudolf Steiner - Spiritualiteit en pathologie

  In Spiritualiteit en pathologie spreekt Rudolf Steiner onder meer over de overeenkomsten en verschillen tussen 'heiligen'en 'dwazen'. Zo volgt hij de mystieke stadia van de bekende mystica Theresia van Avila en vergelijkt die met specifieke pathologische… (Harde kaft)

  Lees meer...
  24,50
 • Judith von Halle boeken
  Judith von Halle - Jozef van Arimathea en de weg van de heilige graal

  Dit boek biedt heel nieuwe en diepe inzichten in de vroegchristelijke mysteriegeschiedenis van Europa en belicht de 'eerstesteen-leggingen' voor een esoterisch christendom tussen Efeze en Gallië tot aan Ierland.De eigenlijke verdienste van Jozef van… (Harde kaft)

  Lees meer...
  22,50
 • Danielle van Dijk boeken
  Danielle van Dijk - De Lijkwade van Turijn

  De Lijkwade van Turijn is geen vervalsing en geen schildering! In maart 2014 is eindelijk door vooraanstaande wetenschappers aangetoond dat de Lijkwade van Turijn de echte lijkwade van Jezus is. Het wonder van de Lijkwade is dat de okerkleurige afbeelding van… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  17,50
 • Mieke Mosmuller boeken
  Mieke Mosmuller - Levend denken

  Levend denken Mieke Mosmuller In het begin van het Johannes-Evangelie wordt gesproken over het Woord, de Logos. Uit ons woordgebruik (logisch, psychologie, logistiek) blijkt de samenhang van de Logos met het menselijke denken. Deze samenhang is in dit boek… (Harde kaft)

  Lees meer...
  30,00
 • Mieke Mosmuller boeken
  Mieke Mosmuller - Anthroposofie en de categorieen van Aristoteles

  Voordrachten en werkgroepen over Anthroposofie, de categorieën van Aristoteles en de Grondsteenspreuk gehouden in Rotterdam 2012 en 2013. (Zachte kaft)

  Lees meer...
  20,00
 • Judith von Halle boeken
  Judith von Halle - De tempeliers Deel 1

  In een inleidend overzicht wordt het wezen van de heilige graal beschouwd, met het oog op de geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van de mens. Het graalchristendom dat uit deze ontwikkeling voortkwam, werkte tot het einde van de vierde eeuw in het… (Harde kaft)

  Lees meer...
  22,50
 • Judith von Halle boeken
  Judith von Halle - De tempeliers deel 2

  Na de voorbereidende beschrijving van het eerste en derde onderdeel van de inwijdingsritus van de tempeliers wordt hier het tweede onderdeel van het driedelige ritueel beschreven. Het vormt - zowel in de onderhavige presentatie alsook in de historische… (Harde kaft)

  Lees meer...
  22,50
 • Rudolf Steiner boeken
  Rudolf Steiner - Karma van het beroepsleven

  In de tijd waarin Steiner deze voordrachten hield (1916), was het werkleven al drastisch veranderd. Mechanisatie, specialisatie en formalisering van taken hadden de vroegere emotionele betrokkenheid van de mens bij het product van zijn arbeid tenietgedaan.… (Harde kaft)

  Lees meer...
  24,50
 • Rudolf Steiner boeken
  Rudolf Steiner - Macrokosmos en microkosmos

  In de oudheid waren er twee soorten inwijdingswegen. De ene werd onder meer gepraktiseerd in de noordelijke mysteriën en leidde naar de geestelijke wereld achter de natuur: de macrokosmos. De andere werd gepraktiseerd in de Isis- en Osirismysteriën van het… (Harde kaft)

  Lees meer...
  24,50
 • Judith von Halle boeken
  Judith von Halle - Over de geheimen van de kruisweg en het graalbloed

  Ook de beschrijvingen in dit derde deel van de reeks 'Bijdragen tot inzicht in het Christusgebeuren' zijn voortgekomen uit het autonome geestelijk beleven van de schrijfster. Enerzijds gaat het daarbij om het directe meebeleven van de historische… (Harde kaft)

  Lees meer...
  16,50
 • Rudolf Steiner boeken
  Rudolf Steiner - Door de poort van de dood

  In deze uitgave zijn enkele teksten en meditatieve spreuken bijeengebracht die kunnen bijdragen tot een beter begrip van de werkelijkheid van de dood, en die een hulp kunnen zijn om de gestorvenen op hun weg van de aardse naar de geestelijke wereld zinvol te… (Harde kaft)

  Lees meer...
  16,50