Boeken over mens en maatschappij

 • A.M.P.C. van Hartingsveldt-Moree boeken
  A.M.P.C. van Hartingsveldt-Moree - In de kerk 3

  Vrouwen nemen bij de heilsfeiten een bijzondere plaats in. Deze serie laat daar licht op vallen. In dit derde deel ontmoet je vrouwen in de kerk: vrouwen uit het Oude Testament en vrouwen uit het Nieuwe Testament. Daarbij gaat het niet om de vrouwen, maar om… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  12,95
 • Wim Verboom boeken
  Wim Verboom - Gouden oogst

  Dr. Wim Verboom is 50 jaar werkzaam als theoloog, eerst als predikant in diverse kerkelijke gemeenten, later als hoogleraar aan de universiteit. Jaren van theologische keuzes, geïnspireerd door medetheologen uit verleden en heden. In dit persoonlijke boek… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  22,99
 • Else M. Barth boeken
  Else M. Barth - Empirische logica

  Else Barth vond dat filosofie in dienst zou moeten staan van de combinatie van medemenselijkheid en helder, geïnformeerd denken en discussiëren. Barth was ervan overtuigd dat zorgvuldig redeneren en debatteren noodzakelijk is voor het verbeteren van… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  22,99
 • Onno Zijlstra boeken
  Onno Zijlstra - Een zekere twijfel, Inleiding in de westerse filosofie

  De vier 'grote vragen' van Immanuel Kant vormen de leidraad van deze heldere inleiding in de filosofie: Wat kan ik weten? Wat moet ik doen? Wat mag ik hopen? Wat is de mens? Onno Zijlstra brengt de vragen tot leven en weet de antwoorden die grote denkers in de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,90
 • Nico Riemersma boeken
  Nico Riemersma - Het Lucasevangelie onder de loep

  Het Lucasevangelie onder de loep brengt door 'close reading' de hoogstaande literaire vorm en de rijke theologische inhoud van het Lucasevangelie aan het licht. Deze nauwgezette manier van lezen zorgt voor een dieper tekstbegrip, waardoor dit evangelie extra… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  35,00
 • Marcus van Loopik boeken
  Marcus van Loopik - Kabbala als levenskunst

  Geluk, liefde, eigenbelang en rechtvaardigheid. Het zijn thema's die elk individu en elke gemeenschap raken. Hoe geven we op een zinvolle manier vorm aan ons leven en dragen we bij aan dat van anderen? Kortom: wat is de kunst van het leven? 'Kabbala als… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,95
 • De wonderen van Muhammed (SAW)* Bed?uzzaman SA?D NURS?

  Deze verhandeling verduidelijkt meer dan driehonderd wonderen. Evenals zij het wonder verklaart, welke het profeetschap van Muhammed (saw) weergeeft, vormt zijzelf ook een kar?mat van dit wonder. Deze verhandeling is in drie opzichten een uitzonderlijk… (Zachte kaft)

  Lees meer...
    7,00
 • Ed Oudejans boeken
  Ed Oudejans - Op het slappe koord

  Het brein speelt een centrale rol in gedrag als uitkomst van de interactie tussen iemands ervaring en zijn omgeving. Die interactie berust onder meer op de evolutionaire ontwikkeling van de hersenen, de vorming van iemands identiteit, de invloed daarop van de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,50
 • Henri Oosthout boeken
  Henri Oosthout - Het schandaal van de filosofie

  Henri Oosthout toont ons in Het schandaal van de filosofie wat filosofische scepsis betekent: het is een twijfel, een opschorting van oordeel op beredeneerde gronden. De lezer wordt in dit magistrale standaardwerk over het scepticisme meegenomen in de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  21,99
 • Lois Eijgenraam boeken
  Lois Eijgenraam - Spel, spelen en speelgoed

  Spelen, hutten bouwen, sjouwen, knutselen, kliederen, gamen, vervelen, speelgoed, speelmateriaal, klimmen, opruimen, jongens en meisjes, binnen en buiten: veel aspecten van het spelen komen in dit speelse boek aan bod. Spelen is van zeer groot belang voor de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  12,50
 • Jean-Claude Métraux boeken
  Jean-Claude Métraux - Migratie als metafoor

  We zijn allemaal migranten, in de ruimte of in de tijd, maar we houden onze gemeenschappelijke kern als migrant diep verborgen. We projecteren ons eigen anders-zijn op die anderen, met wie we niet eens een schijn van gelijkheid lijken te delen. Nochtans lijden… (Harde kaft)

  Lees meer...
  35,00
 • Veerle Waelkens boeken
  Veerle Waelkens - Mini-kids, stottertherapie bij jonge stotterende kinderen

  Mini-KIDS. Stottertherapie bij jonge stotterende kinderen biedt een praktische werkwijze en een bruikbare leidraad aan om op een directe manier te werken met jonge kinderen die stotteren. Dit handboek is gebaseerd op het therapieconcept voor directe… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  45,00
 • Erna van den Berg-Drabbe boeken
  Erna van den Berg-Drabbe - Zielsgraag

  Dit boek gaat over gebieden van voelen en denken waarmee men dagelijks van doen heeft, opgedeeld in tegenstellingen. Zitten wij niet altijd tussen ja en nee, tussen willen en moeten, tussen doen en laten, tussen weten, vermoeden, aanvoelen? Tussen alle… (Harde kaft)

  Lees meer...
  25,99
 • Dennis de Gruijter boeken
  Dennis de Gruijter - Solidariteit van de schok. Europa volgens Jan Patocka.

  Dennis de Gruijter is al lang gefascineerd door het denken en het leven van Pato?ka. In De solidariteit van de schok presenteert hij de veelzijdigheid van Pato?ka's gedachtegoed. Pato?ka wilde écht weten wat er aan de hand is, in de maatschappij, in de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,95
 • Elizabeth Rosner boeken
  Elizabeth Rosner - Survivor Café

  Een moedig non-fictieboek dat zich verdiept in de manier waarop overlevenden, getuigen en naoorlogse generaties over traumatische ervaringen praten en er vorm aan geven.Nu de directe getuigen van veel van de aangrijpendste gebeurtenissen van de twintigste eeuw… (Harde kaft)

  Lees meer...
  19,95
 • Marion Muller-Colard boeken
  Marion Muller-Colard - De andere God

  'Lijden is niet onrechtvaardig, want dan zou er ook zoiets als rechtvaardig lijden moeten bestaan.' Die uitspraak van Marion Muller-Colard (°1978), een protestants theologe en voormalig ziekenhuispastor, zet meteen de toon van dit boek. Toen haar twee maanden… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  18,95
 • Paul van Tongeren boeken
  Paul van Tongeren - Willen sterven

  'Wie anders dan ik zelf zou het recht hebben om zelf te beslissen over mijn leven?' In dit essay 'Willen sterven' van Paul van Tongeren wordt die notie autonomie nader onderzocht, evenals het begrip van de wil, dat immers een centrale rol speelt in die… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  11,99
 • Marcel Barnard boeken
  Marcel Barnard - Tot Gods eer

  Er verandert veel in de kerk: er wordt geëxperimenteerd, gepionierd en veel gediscussieerd. Door dit alles is er voor veel gemeentes verwarring als het gaat om de liturgie. Dit was voor de Protestantse Kerk reden om liturgie op haar agenda te zetten. De… (Zachte kaft)

  Lees meer...
    5,99
 • Guido Valkeneers, Tim Vanhoomissen boeken
  Guido Valkeneers, Tim Vanhoomissen - Inleiding in de statistiek voor de gedragswetenschappen

  Dit boek biedt een introductie in de statistiek en kan gebruikt worden als studie- en werkboek voor studenten in de gedragswetenschappen. Daarbij wordt de statistiek benaderd als een belangrijke tool bij het verzamelen, ordenen en analyseren van de data van… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  36,05
 • Miguel Goede boeken
  Miguel Goede - Universiteit Onwaardig

  Op 19 juni 2010 werd ik (Miguel Goede) benoemd tot Rector Magnificus van de Universiteit van de Nederlandse Antillen. Op 10 oktober 2010 werd het land Nederlandse Antillen ontbonden en kreeg Curaçao de status van autonoom land binnen het Koninkrijk der… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  26,95
 • Yvonne Molenaar boeken
  Yvonne Molenaar - Komkommertijd

  Yvonne Molenaar is sinds enige jaren de vaste manicure van een verzorgingstehuis, het laatste adres op aarde. Ze doet dit werk met heel veel plezier. Yvonne masseert handen en armen, gebruikt zacht geurende handcrème, beschildert de haar toegestoken nagels… (Zachte kaft)

  Lees meer...
    9,50
 • Lideweij Bosman boeken
  Lideweij Bosman - Naupaka

  Naupaka is een waargebeurd en indringend liefdesverhaal over vechten, loslaten en hervinden. Het is een boek dat je aan het denken zet over je leven en de keuzes die je maakt.Waargebeurd liefdesverhaalNaupaka is een waargebeurd en indringend liefdesverhaal… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  14,99
 • Zacharias Heyes boeken
  Zacharias Heyes - God weer vinden

  Zacharias Heyes God weer vinden. En waarom je Hem niet hoeft te zoeken Vele generaties zijn bepaald door een christelijke opvoeding, die de mensen voorschreef hoe ze moesten zijn en wat ze wel en niet moesten doen, als goed 'christen'. Tot vandaag toe is bij… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  16,90
 • Grace boeken
  Grace - God geeft

  'God geeft' is een nieuw 365-dagen-dagboek. Bemoedigende bijbeloverdenkingen en gebeden. Van Grace, de auteur achter de succesvolle community 'Zussenliefde'. Het omslag van het dagboek is luxe gewatteerd en bevat een leeslint. Er is ook een bijbehorend… (Harde kaft)

  Lees meer...
  17,95
 • Brian McLaren boeken
  Brian McLaren - De grote spirituele shift

  Volgens Brian McLaren staat het christendom op een kantelpunt. Steeds meer christenen definiëren zichzelf niet meer in termen van geloof, maar leven vanuit liefde. Gelovigen identificeren zich steeds minder met georganiseerde religie en meer met het… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  22,99