Boeken over mens en maatschappij

 • Edward van 't Slot boeken
  Edward van 't Slot - De politieke Bonhoeffer

  In 1941 was Hitler op het hoogtepunt van zijn macht. Niets leek hem te kunnen stuiten. Juist op dat moment werd aan Dietrich Bonhoeffer gevraagd een bezinningsstuk te schrijven over de houding die de kerk tegenover de overheid moest aannemen. Bonhoeffer kwam… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  14,99
 • Friedrich Weinreb boeken
  Friedrich Weinreb - Friedrich Weinreb vertelt de kruisweg aan de hand van zeven tekeningen van Roland Peter Litzenburger

  In dit boek vertelt Friedrich Weinreb over de kruisweg aan de hand van zeven tekeningen van de Duitse kunstenaar Roland Peter Litzenburger. Dat lijkt nogal haaks te staan op de wereld van de joodse traditie van waaruit Weinreb leeft en denkt; het… (Harde kaft)

  Lees meer...
  15,00
 • Sjef Laenen boeken
  Sjef Laenen - Joodse mystiek voor mensen van nu

  Deze bundel “Joodse mystiek voor mensen van nu” is de derde serie lezingen die Sjef Laenen in de afgelopen jaren heeft gegeven. Het eerste hoofdstuk, ‘De Islam’, bespreekt de vraag hoe wij de Islam zouden kunnen zien op grond van de Bijbel en de joodse… (Harde kaft)

  Lees meer...
  20,00
 • Sjef Laenen boeken
  Sjef Laenen - De kruisweg volgens de joodse mystiek

  “De kruisweg volgens de joodse mystiek” is een boektitel die niet onmiddellijk voor de hand ligt. Het thema van de kruisweg van Christus lijkt op het eerste gezicht haaks te staan op het denken van de joodse mystieke traditie. Het lijdensverhaal van Jezus… (Harde kaft)

  Lees meer...
  20,00
 • Sjef Laenen boeken
  Sjef Laenen - Goed en kwaad in de joodse mystiek

  Het thema van goed en kwaad speelt een centrale rol in veel godsdiensten en geestelijke stromingen. Zo ook in het Jodendom, in het bijzonder in de joodse mystieke traditie. In deze bundel stellen we de vraag wat de oude joodse overleveringen de huidige mens te… (Harde kaft)

  Lees meer...
  20,00
 • Paul Huybrechts, Frieda Van Wijck boeken
  Paul Huybrechts, Frieda Van Wijck - Désiré Collen, biotechpionier

  Hoe red je wereldwijd 400.000 haperende harten?Hoe werd Vlaanderen een bloeiende biotoop voor biotech?Hoe ontpopte de KU Leuven zich tot een topuniversiteit?Baron Désiré Collen ontdekt in de jaren 1980 t-PA, een geneesmiddel tegen hartinfarcten, en redt… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,99
 • Danny Praet, Jan Nelis boeken
  Danny Praet, Jan Nelis - Islam & christendom

  Zo'n vier miljard mensen hangen een vorm van islam of christendom aan. Dat is meer dan de helft van de wereldbevolking. De twee wereldreligies delen een geschiedenis van bijna 1400 jaar, en kwamen in diverse regio's met elkaar in contact. De tien bijdragen in… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  31,95
 • Wouter Beekers, Remco Van Mulligen boeken
  Wouter Beekers, Remco Van Mulligen - De goede gemeenschap

  De goede gemeenschap is een toegankelijke introductie in het katholiek-sociale denken, met twaalf artikelen van katholieke auteurs en vier dubbelinterviews met een katholiek en een protestant.Paus Franciscus tussen de vluchtelingen op Lampedusa. Dat is het… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  22,50
 • Karla van Leeuwen, Ad Vermulst, Gert Kroes, Ronald De Meyer, Jan Willem Veerman boeken
  Karla van Leeuwen, Ad Vermulst, Gert Kroes, Ronald De Meyer, Jan Willem Veerman - Handleiding VSOG

  De Vragenlijst Verkorte Schaal voor Ouderlijk Gedrag (VSOG) maakt deel uit van de set Vragenlijsten Gezin & Opvoeding (VG&O). Het gaat om vier vragenlijsten die diverse aspecten van de opvoedingsomgeving in beeld brengen en zelfstandig kunnen worden afgenomen.… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  23,50
 • Henk de Cock boeken
  Henk de Cock - Profeten en Profeteerders

  ‘Profeten en profeteerders’ is een grondige studie over de gave van profetie.‘Voorzeker, de Here HERE doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten.’ (Amos 3:7) Altijd al heeft God tot ons gesproken door middel van profeten.… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  14,95
 • Yuri Bijzitter boeken
  Yuri Bijzitter - Cultuurcrisis

  In het boek Cultuurcrisis legt debuutauteur Yuri Bijzitter stapsgewijs uit hoe beschavingen in relatie tot elkaar staan. Het boek begint bij het begin van het universum, de big bang, en gaat daarna verder tot het ontstaan van leven, het ontstaan van primaten… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  18,50
 • Joke Bruggenkamp boeken
  Joke Bruggenkamp - Gevoel is heel logisch

  Ongrijpbaar en frustrerend. Zo ervaren veel bèta’s en andere nuchtere mensen hun gevoelsleven. Wie zijn gevoelsleven niet snapt, raakt erin verstrikt en zet veel op het spel: relaties, carrières en levensgeluk. Voor je het weet, zwaai je met een… (Harde kaft)

  Lees meer...
  24,95
 • Paus Franciscus boeken
  Paus Franciscus - Gaudete et exsultate

  Gaudete et exultate Apostolische exhortatie van Paus Franciscus over de roeping tot heiligheid in de hedendaagse wereld. En verder enkele documenten die raken aan het thema heiligheid, waaronder Placuit Deo, Het heeft God behaagd, een brief van de congregatie… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  15,00
 • Ine Gevers boeken
  Ine Gevers - Robot love

  ROBOT LOVE presents a highly topical theme: what does it mean to be human and to love in the context of robotics and Artificial Intelligence (AI), and how to preserve certain distinctive qualities while we are merging with machines? There is already a tendency… (Harde kaft)

  Lees meer...
  39,99
 • Mark de West boeken
  Mark de West - #Notme

  Sinds de #metoo-verhalen in het nieuws zijn, is het duidelijk dat (met name) vrouwen veel last hebben van ongewenst, grensoverschrijdend gedrag. Het gaat niet altijd om geweld, maar ook om ongewenste intimiteiten op de werkvloer of intimiderend (seksueel)… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  20,00
 • Danny Vandormael boeken
  Danny Vandormael - Wees niet bang

  Ons veilig voelen, dat willen we allemaal. Maar wat betekent dat vandaag? En hoe kunnen we het gevoel van veiligheid concreet en geloofwaardig maken voor iedereen? Danny Vandormael pleit ervoor om niet blind te zijn voor de ingrijpende veranderingen in onze… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,99
 • Mick Matthys boeken
  Mick Matthys - Waarom Belgen gelijk hebben en Nederlanders gelijk krijgen

  Zonder erover na te denken nemen we als vanzelfsprekend aan dat emigratie van Belgen en Nederlanders naar het buurland helemaal niet moeilijk is. We zijn zo verwant, zo dichtbij en bekend, we delen zoveel gemeenschappelijks en spreken zelfs dezelfde taal. Maar… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,99
 • J.F. Mol boeken
  J.F. Mol - Immanuel Dagoverdenkingen 2019

  Immanuel Dagoverdenkingen is de 110e editie van het dagboek waaraan jaarlijks verschillende predikanten uit confessioneel-hervormde kring meewerken.Medewerkers aan deze uitgave zijn: prof. dr. W. Verboom te Harderwijk, ds. W.H. van Boeijen te Ter Aar, mevr. ds… (Zachte kaft)

  Lees meer...
    6,95
 • Lichtstralen uit het Woord 2019

  Lichtstralen uit het Woord is de evangelische dagkalender voor 2019 met aansprekende Bijbelse inhoud. Bruikbaar als dagboek, als handleiding bij stille tijd of als evangelisatiemiddel. Voorop elke kalenderpagina staat een leesrooster en een overdenking. Op de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
    9,95
 • Voor Hart en Huis 2019

  Voor Hart en Huis heeft voor veel mensen een vertrouwd gezicht. Iedere maand wordt één bijbelboek behandeld. Uitzondering hierop vormen de christelijke feestdagen, waarvoor een vrije tekstkeuze is. Per dag wordt een tekst door middel van een meditatie… (Zachte kaft)

  Lees meer...
    8,95
 • J. de Jong boeken
  J. de Jong - Filippus 2019

  Het Filippusdagboek is een praktisch en geliefd dagboek dat al meer dan 130 jaar lang aan velen ondersteuning biedt bij het bijbellezen. Voor elke dag is er een schriftlezing uit de Nieuwe Bijbelvertaling, een korte meditatie en een lied. Iedere predikant… (Zachte kaft)

  Lees meer...
    6,95
 • L. Ron Hubbard boeken
  L. Ron Hubbard - Assisten voor Ziektes en Verwondingen

  Zoals dat in het leven nu eenmaal gaat, krijgen mensen soms pijn te verduren. Het menselijk lichaam staat bloot aan ziektes, verwondingen en allerlei ongevallen van toevallige of opzettelijke aard.Door de eeuwen heen hebben religies geprobeerd om het fysieke… (Zachte kaft)

  Lees meer...
    4,95
 • Michiel Hoogeveen boeken
  Michiel Hoogeveen - Het kluizenaarskoninkrijk

  Michiel Hoogeveen schuift regelmatig aan bij Nieuwsuur en andere radio- en tv-programma's om de situatie rond Noord-Korea toe te lichten. Anders dan auteurs van Nederlandse Noordkoreaboeken, is hij wel in het land geweest. Tot nu toe reisde hij er vier keer… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,50
 • Pieter Tops, Judith van Valkenhoef, Edward van der Torre, Luuk van Spijk boeken
  Pieter Tops, Judith van Valkenhoef, Edward van der Torre, Luuk van Spijk - Waar een klein land groot in kan zijn

  Nederland is groot wat betreft het produceren en verhandelen van synthetische drugs (met name xtc en amfetamine). Sterker, Nederlandse criminelen zijn mondiale toppers, met netwerken en handelspraktijken over de hele wereld. Het is een miljardenbusiness, die… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  37,50
 • Saskia Van der Werff, Seline Palm boeken
  Saskia Van der Werff, Seline Palm - Filosofische vaardigheden.Praktijkboek

  Wat is filosofie? En wat is een goede filosoof? Waarom zou je aan filosofie gaan doen? Op deze vragen krijg je een antwoord als je dit praktijkboek openslaat. Het wordt zelfs nog beter: je leert hoe je omgaat met vragen waarop het antwoord al helemaal niet zo… (Harde kaft)

  Lees meer...
  25,00