Boeken over mens en maatschappij

 • Lieneke Koornstra, Ellie Teunissen boeken
  Lieneke Koornstra, Ellie Teunissen - Markante vrienden

  De Vereniging Vrienden van de ISVW is de trouwste en meestgeliefde compagnon van de Internationale School voorWijsbegeerte. Ook zij bestaat in 2016 honderd jaar. Al eeneeuw lang zijn de Vrienden nauw betrokken bij de ISVW.De Vereniging telt zo'n duizend… (Harde kaft)

  Lees meer...
  14,95
 • Josje den Ridder, Wouter Mensink, Paul Dekker, Esther Schrijver boeken
  Josje den Ridder, Wouter Mensink, Paul Dekker, Esther Schrijver - COB Burgerperspectieven 2016|2

  - Immigratie blijft met afstand het grootste maatschappelijke probleem- Nederlanders zijn positief over de economie en negatief over de politiek- Steun voor overheidsuitgaven voor bestrijden terrorisme groeit- Nederlanders zijn optimistisch in vergelijking met… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  12,50
 • Tinkebell boeken
  Tinkebell - Waarschuwing: de schrijver van dit boek is kunstenaar

  Ik voelde me door de grond zakken van schaamte. Nog voor ik antwoord kon geven op zijn vraag of hij de achterkant even mocht bekijken, haalde hij het werk al van de muur om het om te draaien. Zijn blik op het over een paar bij elkaar geraapte planken gespannen… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,99
 • Ewald Engelen boeken
  Ewald Engelen - De mythe van de gemaakte vrouw

  EWALD ENGELENDe mythe van de gemaakte vrouwNIEUW LICHT op het feminisme Dat de emancipatie van de vrouw nog niet is voltooid behoeft geen betoog. In alle statistieken legt zij het af tegen hem. Hoeveel feministische golven zijn er nog nodig om die ongelijkheid… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  10,00
 • Een stil moment: Griekse filosofen

  'Een stil moment... Griekse filosofen' is een geschenkboekje met quotes van filosofen als Plato en Aristoteles. Prachtig vormgegeven en met zorg uitgekozen citaten waarover je een moment kunt mediteren: even uitbreken uit de hectiek van de dag en je laten… (Zachte kaft)

  Lees meer...
    9,99
 • Alice van Essen boeken
  Alice van Essen - Een stil moment: Romantische dichters

  'Een stil moment... Romantische dichters' is een geschenkboekje met quotes van dichters uit de Romatiek. Prachtig vormgegeven en met zorg uitgekozen citaten waarover je een moment kunt mediteren: even uitbreken uit de hectiek van de dag en je laten inspireren… (Zachte kaft)

  Lees meer...
    9,99
 • Herman Wiersinga boeken
  Herman Wiersinga - Verzoening als affaire

  In zijn autobiografische boek 'Verzoening als affaire' kijkt Herman Wiersinga terug op een roerige tijd in de kerkgeschiedenis van de 20e eeuw. In de jaren zeventig stak er in gereformeerd Nederland een storm op naar aanleiding van de 'kwestie Wiersinga'. Deze… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  17,99
 • Karel Baert boeken
  Karel Baert - Mijn kind mishandelt me

  Over het boek:Kinderen die hun ouders mishandelen is een fenomeen dat meer voorkomt dan men zou denken. Veel literatuur en onderzoek bestaat er nog niet over. Dit hoeft niet te verwonderen. Het is een onderwerp dat we niet graag onder ogen zien, gewoon omdat… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  13,90
 • Frank Smeenk, Harm Rutten, Eric van de Laar boeken
  Frank Smeenk, Harm Rutten, Eric van de Laar - Toegewijde dokters. Catharina-reeks

  Geneeskunde is een steeds specialistischer vak geworden. Logisch dus dat in de artsenopleiding veel tijd en energie gestoken wordt in de medisch inhoudelijke en technische kant. Tegelijkertijd vraagt de praktische uitoefening van het artsenberoep in een… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,00
 • Anne Vogy boeken
  Anne Vogy - De verlichte borderliner

  De titel van dit boek is een paradox. In de visie van Anne Vogy zijn ''verlicht'' en ''borderline'' concepten die in het leven zijn geroepen om je geloof in je identiteit te bevestigen. Je identiteit waaraan je je hoopvol vastklampt om vermeend lijden op te… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  15,00
 • Jody Braam boeken
  Jody Braam - Eetgewoonten in films

  Rondom het gebruik van voeding zijn vele betekenissen verborgen. Er spelen culturele, sociale, religieuze en psychologische factoren mee in de manier waarop voeding gebruikt wordt. En hoe er met voeding wordt omgegaan. Hoe, met wie en wat men eet staat symbool… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  53,95
 • WRR Rapporten Big Data in een vrije en veilige samenleving

  Big Data-toepassingen bieden vele kansen voor opsporing en surveillance. Ze maken snelle en precieze reconstructies van misdaden mogelijk, evenals gerichte inspecties en het realtime volgen van ontwikkelingen bij crisissituaties. Tegelijkertijd ontstaan er… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  14,95
 • Anne-Marie Wegh boeken
  Anne-Marie Wegh - Johannes de Doper die Jezus de Christus werd

  Al tweeduizend jaar wordt Johannes de Doper gezien als degene die de komst van de Messias eerst voorspelt en Jezus vervolgens als 'het Lam van God' herkent bij zijn doop in de Jordaan. Johannes de Doper was echter niet slechts de aankondiger van Jezus. Hij was… (Harde kaft)

  Lees meer...
  20,00
 • Henriëtte van Nes-Velema, Hermineke Vonk-de Groot boeken
  Henriëtte van Nes-Velema, Hermineke Vonk-de Groot - In ontwikkeling

  Dit boek helpt om inzicht te krijgen in het bouwproces van je leven. Wat is een goede basis en wat kan er fout gaan? Wat zijn dan de gevolgen voor je leven met anderen en met God? Wat is er nodig voor herstel en genezing? Wat zegt de Bijbel en wat is de rol… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  17,50
 • Elise Pieck boeken
  Elise Pieck - Missie (on)mogelijk

  Elise Pieck verloor in een paar jaar tijd alles wat haar dierbaar was. De belangrijkste pijlers die meer dan twintig jaar haar leven hadden ondersteund, werden ineens weggeveegd. Deze heftige gebeurtenissen in haar leven brachten Elise op onverwachte paden.… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  14,50
 • Patrick van Beveren boeken
  Patrick van Beveren - Bewonersparticipatie in de Bijlmermeer

  Participatie is een veel gebruikt en diffuus begrip. Patrick van Beveren laat in deze studie zien dat er een veelheid bestaat aan definities, omschrijvingen en vormen, maar dat er in de afgelopen decennia tegelijkertijd nauwelijks theoretische concepten zijn… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  63,60
 • Karel Wellinghoff boeken
  Karel Wellinghoff - De grote ommekeer

  De onderwerpen in dit boek zijn velerlei, maar worden benaderd vanuit een spirituele zienswijze. Het gaat over een ander soort denken en ervaren en over een grote ommekeer, die ons te wachten zou staan. In dit boek wordt de vraag gesteld naar de bron van onze… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  16,95
 • A. Baars, P.C. Hoek, A.J. Kunz boeken
  A. Baars, P.C. Hoek, A.J. Kunz - Belijdenisgeschriften

  De belijdenisgeschriften van de Vroege Kerk staan vol met diepzinnig klinkende uitdrukkingen. Zijn die voor ons nog wel toegankelijk? En is het belijden van de Reformatie in de Heidelbergse Catechismus en de Nederlandse Geloofsbelijdenis nog wel relevant? De… (Zachte kaft)

  Lees meer...
    9,95
 • Christopher Love boeken
  Christopher Love - Puriteinen Wandelen in de waarheid

  Deel 5 serie Puriteinse teksten Dit boekje bevat vier preken van Love over Abia, de zoon van Jerobeam, in wie ‘wat goeds was voor de HEERE’. De preken zijn vooral gericht op jonge mensen. Ze zijn bemoedigend van toon. Men kan zelfs in een kwade tijd, en in… (Harde kaft)

  Lees meer...
  11,95
 • Rabbi John Duncan boeken
  Rabbi John Duncan - De nodiging van de grote Gastheer

  Veel tijdgenoten van John Duncan herinnerden zich vooral de diep geestelijke preken en toespraken die hij hield bij de bediening van het Heilig Avondmaal. Zes van deze toespraken vóór en na de bediening van het sacrament, dus eigenlijk twaalf, zijn in dit… (Zachte kaft)

  Lees meer...
    9,95
 • M. Klaassen boeken
  M. Klaassen - Vruchtbaar door verdrukking

  Het leven van Jozef is het verhaal van een verloren jeugd, gebroken dromen, verraad en verdriet, maar ook een geschiedenis van hoop, heling en herstel van relaties. Jozefs levensverhaal is een voorbeeld voor iedereen die wordt geconfronteerd met pijn, lijden… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  14,95
 • David Dickson boeken
  David Dickson - Om wijs te worden tot zaligheid

  Kernachtig legt David Dickson de Psalmen uit en past hij ze toe op het leven van alledag. En hoe actueel blijkt dan Bijbelgetrouwe uitleg te zijn voor elke generatie! Hij laat het licht van de Schrift over de ervaring van de dichter vallen, zodat we Christus… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  17,95
 • Marianne Golombek-Jansen, Annemarie Veenstra-van Pruissen, Elsbeth Visser-Vogel boeken
  Marianne Golombek-Jansen, Annemarie Veenstra-van Pruissen, Elsbeth Visser-Vogel - De allerbeste wensen

  De auteurs verbinden vanuit de Bijbel ons handelen in de opvoeding met onze achterliggende wensen: opvoedingsidealen. Ze stimuleren het bewust worden hiervan vanuit het ideaal van een gelovig kind, waaromheen zich de idealen van een gelukkig, sociaal,… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  12,95
 • J.T. Doornenbal boeken
  J.T. Doornenbal - Jakob en Ezau

  Ds. J.T. Doornenbal (1909-1975) diende de hervormde gemeenten van Woubrugge, Kesteren en Oene. Hij was een geliefd prediker, maar kreeg ook bekendheid door de artikelen die hij in de Oener ambtsperiode schreef in de Veluwse kerkbode. Na zijn overlijden… (Harde kaft)

  Lees meer...
  10,95
 • Ds. C. Neele boeken
  Ds. C. Neele - Gods stem in de natuur

  Gods Woord bevat hemels onderwijs. Ook over de natuur. Zo wijst de Bijbel op het weer in het algemeen (Matth. 16). En op de winter (Ps. 147). Maar ook heeft de Heere door de verschillende weersomstandigheden wat te zeggen. Denk aan de wind (Joh. 3), de regen… (Harde kaft)

  Lees meer...
  17,95