Boeken over mens en maatschappij

 • C. Harinck boeken
  C. Harinck - Bijbels belijnd Hemel en hel

  Hemel en hel Deel 2 serie Bijbels belijnd Hemel en hel, een zwaarbeladen en belangrijk onderwerp. Alle mensen zijn immers op reis óf naar de hemel óf naar de hel. De auteur schrijft op pastorale wijze over dit ernstige onderwerp. Hij probeert het onderwerp… (Zachte kaft)

  Lees meer...
    9,95
 • G. Roos boeken
  G. Roos - Elke week een woord.

  Dit Bijbels dagboek wil de boodschap van Gods Woord doorgeven. Uitgangspunt is wat God door Zijn Woord vandaag de dag tot jongeren te zeggen heeft. Het gaat er daarbij uiteraard ook om of je als lezer luistert; of je hoort wat Hij zegt. Sommige Bijbelse… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,95
 • Bénédicte Lemmelijn boeken
  Bénédicte Lemmelijn - Mindful geluk

  Vanuit eeuwenoude Bijbelse wijsheidWe zoeken met zijn allen naar geluk, zingeving en wijsheid. Getuige het toenemend succes van mindfulness, de aandacht voor het hier en nu, de yoga-hype, de groeiende aandacht voor allerlei meditatievormen, de positieve… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  15,00
 • Ronald Commers boeken
  Ronald Commers - De legende 1717

  Het jaar 2017 is een feestjaar voor vrijmetselaars. In hun organisaties wordt driehonderd jaar universele vrijmetselarij gevierd, met 1717 als legendarische datum. Maar het ontbreekt aan duidelijkheid over wat er toen is gebeurd. Wat men erover weet, berust op… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,50
 • Marcel Pheijffer boeken
  Marcel Pheijffer - Accountancy en andere zaken onder de loep (5)

  De laatste jaren komen accountants(organisaties) regelmatig in het nieuws. Soms positief, maar helaas ook vaak negatief. Door een toezichtsrapport van de AFM, een tuchtzaak of een alarmerende fraudekwestie. Marcel Pheijffer schrijft er graag over en doet dat… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,90
 • Jochen Devlieghere, Rudi Roose boeken
  Jochen Devlieghere, Rudi Roose - De mythe van rationalisering

  Het sociaal werk wordt steeds vaker geconfronteerd met de vraag naar rationalisering en vooral naar overrationalisering. Dit uit zich in een amalgaan aan procedures, protocollen, richtlijnen, methodes en regels die proberen om het sociaal werk voor te… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  16,00
 • Patrick Anthone, Hilde Ballegeer, Evelyne Deceur boeken
  Patrick Anthone, Hilde Ballegeer, Evelyne Deceur - Van buurtwerk 2.0 naar buurtwerk 3.0.

  Anno 2017 bestaat het Brugse buurtwerk net geen dertig jaar. Dit boek is het resultaat van een inspirerend visietraject waarin werd teruggeblikt op de historische wortels van het buurtwerk, kritisch werd gereflecteerd over hedendaagse uitdagingen en… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  20,00
 • Anne Dedry boeken
  Anne Dedry - Mantelzorg met kleur

  Mantelzorg met kleur haalt 'verborgen' mantelzorgers van onder de radar en roept hulpverleners op om mantelzorgers met migratieachtergrond beter te ondersteunen. Deze groep mantelzorgers is erg kwetsbaar en ervaart specifieke communicatieproblemen en drempels… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,99
 • Lique Tuijl boeken
  Lique Tuijl - Het taboe van de boze stiefmoeder

  Tips voor nieuwe en ervaren stiefmoeders en -vadersDit is niet zomaar weer een boek over stiefgezinnen. Daarvan zijn er al genoeg. In dit eerlijke boek staan de moeilijke gevoelens van de stiefmoeder centraal. Want veel stiefmoeders worstelen daarmee, maar… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  14,95
 • Danielle Oprel boeken
  Danielle Oprel - Niet gek

  In deze bundel zijn diverse columns van Danielle Oprel verzameld. De rubriek van Oprel is al vijf jaar een vast onderdeel van het Tijdschrift voor Psychotherapie. Haar columns bieden een vaak onvermoed inzicht in de veranderende wereld van de psychotherapeut.… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  15,00
 • Elise Pieck boeken
  Elise Pieck - De rode draad ontrafelt

  Kleuren en hun betekenis. We staan er heel weinig bij stil. Toch hebben kleuren een grote impact op ons leven. Ze bepalen onze stemmingen en ons gemoed. Ze vertegenwoordigen belangrijke levensthema's. Ze geven weer wie we zijn als persoon. De zeven kleuren van… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  16,50
 • Evert Pommer, Jeroen Boelhouwer boeken
  Evert Pommer, Jeroen Boelhouwer - SCP-publicatie Overall rapportage sociaal domein 2016

  Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet. Op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties maakt het SCP periodiek een "Overall Rapportage Sociaal… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  49,00
 • Chris Jonker boeken
  Chris Jonker - Schei-den!

  Kinderen en scheiden: een grotere tegenstelling bestaat bijna niet. Eigen en persoonlijke ervaringen hebben in 40 jaar sporen nagelaten die om een aanpak vroegen, die niet conventioneel was. Ervaringen die je wil delen, omdat volwassenen teveel en vaak alleen… (Harde kaft)

  Lees meer...
  15,95
 • Jan Terlouw, Laura Faber boeken
  Jan Terlouw, Laura Faber - Deventer Jan Terlouw-lezing We kunnen niet langer wachten

  Op 15 december 2017 werd in de Deventer Schouwburg de eerste editie van de Jan Terlouw-lezing gehouden. Doel van de jaarlijkse lezing is om in navolging van het gedachtegoed van Jan Terlouw een dialoog tussen generaties tot stand te brengen en de toehoorders… (Zachte kaft)

  Lees meer...
    7,50
 • Rudy Schreijnders boeken
  Rudy Schreijnders - Humanistisch erfgoed Rudy Kousbroek in de essayistisch-humanistische traditie

  Op de vraag welk literair genre bij het humanisme past, zullen veel humanisten als antwoord geven dat het de roman is. Daarin staat immers vaak een mens centraal die in de loop van het verhaal een ontwikkeling doormaakt. Rudy Schreijnders onderzocht in… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  25,00
 • Bernard Lievegoed boeken
  Bernard Lievegoed - Het goede doen in de 21e eeuw

  Het goede doen in de 21e eeuw bevat voordrachten voor jonge mensen in de Verenigde Staten, met een toekomstvisie die krachtig hun moraliteit oproept. (Zachte kaft)

  Lees meer...
  14,50
 • Ann Callebert boeken
  Ann Callebert - Herstel als antwoord op euthanasie?

  Ongeveer de helft van vragen naar euthanasie omwille van ondraaglijk psychisch lijden wordt ontvankelijk verklaard. Van die helft kiest meer dan een vijfde alsnog voor het leven. Is het de mogelijkheid van een zachte, waardige dood die deze patiënten… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  22,50
 • Rudolf Steiner boeken
  Rudolf Steiner - Menswaardige voeding

  Voeding is de basale levensbehoefte die het meest directaan onze gezondheid is gerelateerd. Opmerkelijk genoegheerst juist op dit gebied in onze moderne tijd een groteonzekerheid. Wetenschappelijke inzichten over wat gezondis en wat niet wisselen bijna met de… (Harde kaft)

  Lees meer...
  27,50
 • Daniëlle Koudijs boeken
  Daniëlle Koudijs - Dank & Gebedsboek

  Er is altijd iets om dankbaar voor te zijn. Door God te danken, ook voor de kleine dingen, geef je Hem de eer en toon je Hem jouw liefde. Dit Dank & Gebedsboek kan je daarbij helpen: het geeft meer structuur aan je gebedsleven en daagt je uit om bewust om te… (Zachte kaft)

  Lees meer...
    9,99
 • Thomas Keating boeken
  Thomas Keating - Leven uit liefde

  In de spirituele klassieker 'Leven uit liefde' gidst de Amerikaanse monnik en schrijver Thomas Keating ons op het pad naar christelijke contemplatie. Keating werkt al jaren aan de verspreiding van zijn methode voor 'centering prayer' (innerlijk gebed). Hij… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  18,99
 • Paul Dekker, Pepijn van Houwelingen boeken
  Paul Dekker, Pepijn van Houwelingen - COB Burgerperspectieven 2017|4

  - De economische stemming blijft positief en de houding tegenover de politiek is stabiel - Samenleven, gezondheidszorg en economie zijn redenen voor zorg én trots - Nu minder behoefte aan economische hervormingen dan in 2012 Kwartaalthema Tien jaar… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  12,50
 • Hans Nelen, Emile Kolthoff boeken
  Hans Nelen, Emile Kolthoff - Schaduwen over de rechtshandhaving

  In dit boek wordt verslag gedaan van de bevindingen van een onderzoek naar ernstige integriteits schendingen binnen vier rechtshandhavingsorganisaties - de politie, Douane, Koninklijke Marechaussee (KMar) en Fiscale Inlichtingen- en Op sporingsdienst (FIOD) -… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,50
 • Adri Blonk boeken
  Adri Blonk - Wijsheid

  Het thema "wijsheid" staat in dit boek centraal. Wijsheid is bij het laten opdoen van jouw ziel van de benodigde ervaringen namelijk onmisbaar. Deze wijsheid in jezelf zal in combinatie met liefde, waarheid, en dergelijke, de loop van jouw leven voor een deel… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  22,50
 • Aad Kamsteeg boeken
  Aad Kamsteeg - Vandaag heb ik een Papoea ontmoet

  'Wie kent de Papoea's van het voormalig Nederlands Nieuw-Guinea nog?' Onder buitenlandse druk en via een vervalste volksstemming kwamen zij onder Indonesisch bestuur terecht. Van de door Nederland aan de Papoea's beloofde zelfbeschikking en onafhankelijkheid… (Zachte kaft)

  Lees meer...
    9,95
 • Mirjam de Klerk, Alice de Boer, Inger Plaisier, Peggy Schyns boeken
  Mirjam de Klerk, Alice de Boer, Inger Plaisier, Peggy Schyns - SCP-publicatie Voor elkaar?

  Sinds 1 januari 2015 is de langdurige zorg en ondersteuning in Nederland anders ingericht. Op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) over de periode 2015 tot en met 2017 de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,50