Boeken over mens en maatschappij

 • Frank G Bosman boeken
  Frank G Bosman - Spelen met God

  Frank G. Bosman Spelen met God. Kleine theologie van videogames Games en religie zijn niet bepaald elkaars vanzelfsprekende vrienden. In veel games vliegen geweld, seks, drugs, alcohol en vloeken je om de oren. Omgekeerd wordt religie in games vaak beschreven… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,90
 • Dagboekkalender 2019

  De Banier Dagboekkalender is een dagboek bij de Statenvertaling. Voor elke dag is er een meditatie naar aanleiding van een Bijbelgedeelte. Daarnaast wordt een te lezen Schriftgedeelte en een te zingen psalm opgegeven. Verder staan er in dit dagboek diverse… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  12,95
 • Diverse Predikanten boeken
  Diverse Predikanten - Dagboekkalender 2019

  De Banier Dagboekkalender is een dagboek bij de Statenvertaling. Voor elke dag is er een meditatie naar aanleiding van een Bijbelgedeelte. Daarnaast wordt een te lezen Schriftgedeelte en een te zingen psalm opgegeven. Per dag vindt u bovendien de gegevens over… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  14,95
 • Ervin Laszlo boeken
  Ervin Laszlo - De intelligentie van de kosmos

  Een nieuw wetenschappelijk paradigma toont een wereld waarin alles met elkaar verbonden is als één samenhangend geheel en die geïnformeerd wordt door kosmische intelligentie. In het verouderde orthodoxe paradigma wordt de wereld gezien als een reusachtig… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  21,95
 • Haim Omer, Philipp Streit boeken
  Haim Omer, Philipp Streit - Nieuwe autoriteit voor ouders

  Kinderen opvoeden is niet altijd even makkelijk. Geregeld zitten we met onze handen in het haar: moeten we streng zijn en kinderen straffen als ze grenzen overschrijden? Of moeten we kinderen juist alle vrijheid geven zodat ze zelf leren ontdekken wat wel en… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,95
 • Psalmen

  Psalmboek met 150 psalmen en 12 gezangen in de berijming van 1773 (ritmisch). Met buigzame blauwe omslag van kunstleer. Formaat: 7,5 x 11,5 cm (Harde kaft)

  Lees meer...
    8,50
 • Tanja Tank boeken
  Tanja Tank - Wees bang, ik ben bij je

  Het bijzondere van dit boek is dat, naast het beschrijven van alle facetten van de karakters van narcisten en andere destructieve personen en hun manipulaties, de schrijfster laat zien hoe de agressor te werk gaat. Ze leert je destructieve symptomen te… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  21,75
 • Hans Alderliesten boeken
  Hans Alderliesten - Grote denkers over grote dingen

  Grote denkers over grote dingen van Hans Alderliesten bevat 365 citaten van filosofen van alle tijden over thema’s als eenzaamheid, gastvrijheid, leiderschap, liefde, omgangsvormen en verantwoordelijkheid. Veel van hun ideeën blijven toepasselijk, ook al… (Harde kaft)

  Lees meer...
  13,99
 • Patrick Loobuyck boeken
  Patrick Loobuyck - Samenleven met overtuigingen

  Wat moeten mensen weten als ze zich vandaag ernstig en genuanceerd met levensbeschouwelijke thema’s willen inlaten? Dat is de ambitieuze vraag van waaruit dit boek is ontstaan. Ondanks de secularisering zijn religie, levensbeschouwing en diversiteit nog… (Harde kaft)

  Lees meer...
  26,50
 • Sieberen Voordewind boeken
  Sieberen Voordewind - DE WANDEL VAN DE BRUIDSGEMEENTE

  Het boek van Sieberen Voordewind: “De wandel van de bruidsgemeente” gaat over hoe het leven van een christen, de bruid van Christus, dagelijks behoort te zijn. De Bijbel zegt in Openbaring 19:7 en 8: “Laten wij blijde zijn en vreugde bedrijven en Hem de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  14,50
 • Frank Rebel boeken
  Frank Rebel - Basisboek filosofische antropologie

  Rechtop lopen heeft zo zijn voordelen: we kunnen beter voor ons kijken en we houden onze handen vrij om, indien nodig, hulpmiddelen zoals een wandelstok te gebruiken. Maar de mens heeft ook eigenschappen die niet onverdeeld gunstig zijn. Anders dan de meeste… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,95
 • Loes Kamphuis, Elke Kamphuis boeken
  Loes Kamphuis, Elke Kamphuis - Mamaaa!

  Grappig boek met herkenbare illustraties en teksten over het moederschapSlaaptekort? Check. Overvolle wasmand? Check. Krijsend kind in de supermarkt? Check. Ontplofte woonkamer? Check. Herkenbaar? Plof dan op de bank met dit leuke boek boordevol hilarische… (Zachte kaft)

  Lees meer...
    5,99
 • Ina Wuite boeken
  Ina Wuite - Speelsekunst brainstormkaarten

  'SpeelseKunst brainstormkaarten' helpen je om op briljante ideeën te komen. De gekleurde achterkanten zijn kleurkaarten die je in contact brengen met je gevoel en het onderbewustzijn, wat zorgt voor persoonlijke en authentieke ideeën. Het spel bevat 43… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  39,95
 • L.F. Groenendijk, G.C. den Hertog, B. Wallet boeken
  L.F. Groenendijk, G.C. den Hertog, B. Wallet - Wat zal er van dit kind worden?

  Is een kind bij de geboorte als een onbeschreven blad papier óf onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? Wat betekent het als we belijden dat een pasgeborene ‘aan allerlei ellende, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen is, máár in Christus… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  11,95
 • Ann Meesschaert boeken
  Ann Meesschaert - Burn-out ontmaskerd. De dieperliggende oorzaken van burn-out

  In 2008 krijgt ze een zware burn-out als gevolg van een echtscheiding en herstructurering op het werk. Dit was voor Ann Meesschaert de trigger om antwoorden te zoeken. Ze volgde verscheidene opleidingen waarvan ze de inzichten nu toepast in haar… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  26,90
 • Kathleen Emmery, Dirk Luyten boeken
  Kathleen Emmery, Dirk Luyten - Partners in tijden van ouderschap

  Specialisten uit Vlaanderen en Nederland analyseren in dit boek de samenhang tussen ouderschap en partnerschap bij gezinnen vandaag. Minder dan vroeger zijn partnerschap en ouderschap met elkaar verbonden en meer dan vroeger kunnen partnerrelaties elkaar… (Harde kaft)

  Lees meer...
  41,00
 • P. De Decker, B. Vandekerckhove, E. Volckaert, C. Wellens boeken
  P. De Decker, B. Vandekerckhove, E. Volckaert, C. Wellens - Ouder worden op het Vlaamse platteland

  Vlaanderen vergrijst aan een snel tempo. Het aantal zestigplussers zal stijgen van 1,6 miljoen naar 2,3 miljoen in 2060, terwijl het aantal tachtigplussers zal verdubbelen. Vooral de Vlaamse plattelandsgemeenten zullen een groot deel van die vergrijzing op… (Harde kaft)

  Lees meer...
  33,90
 • Mieke Matthyssen, Jan Naert, Reinhard Haudenhuyse boeken
  Mieke Matthyssen, Jan Naert, Reinhard Haudenhuyse - Een nieuwe kijk op lichaamsgericht werken met jongeren

  In het pedagogisch werken met jongeren is er de laatste jaren steeds meer interesse voor psychofysieke, of lichaamsgerichte, methodieken. Psychofysieke methodieken kunnen zowel preventief, curatief als therapeutisch ingezet worden. Diverse sectoren zoals… (Harde kaft)

  Lees meer...
  19,90
 • Cornelis Van Tilburg boeken
  Cornelis Van Tilburg - Oudheid, reinheid en gezondheid

  Eeuwenlang heerste de opvatting dat Griekse en vooral Romeinse steden vele malen hygiënischer waren dan hun middeleeuwse opvolgers: een strikte scheiding van drink- en afvalwater, geen grote hoeveelheden modder, vuilnis en drek in het straatbeeld en mensen… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  26,90
 • Iris Berger boeken
  Iris Berger - Plan flow, organiseer indianentijd

  De tijden veranderen. Dat is altijd zo geweest en dat zal altijd zo blijven. Maar hoe houd je jezelf overeind als om je heen alles steeds sneller lijkt te gaan? Denk jij ook altijd dat je beter moet leren plannen? Dat je je aan moet passen aan iedereen om je… (Harde kaft)

  Lees meer...
  19,95
 • Jan Terwel, Danielle van de Koot-Dees, Rosa Rodrigues boeken
  Jan Terwel, Danielle van de Koot-Dees, Rosa Rodrigues - Die droom heb ik nog steeds

  "De in dit boek beschreven studie is om diverse redenen zeldzaam, belangrijk en leerzaam. Uit de literatuur kennen we het genre van de 'Bildungsroman'. Dit boek laat zich lezen als de wetenschappelijke variant daarvan." Prof. dr. H.J.M. (Bert) van Oers,… (Harde kaft)

  Lees meer...
  25,50
 • Binjamin Heyl boeken
  Binjamin Heyl - Moraal in de politiek

  Beroepsethiek en moraal binnen de politiekSinds de kwestie AP23/Spijkers is bekend dat zomaar voor de lol soldaten de dood injagen -moord met voorbedachten rade- volgens integere en betrouwbare bewindslieden ethisch verdedigbaar was en volgens de meerderheid… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  18,25
 • Ilse Cornu boeken
  Ilse Cornu - Seksuele ethiek in dynamisch en kwalitatief perspectief

  Mensen ervaren liefdesrelaties en seksualiteit als een bevoorrechte weg naar een gelukkig en 'gelukt', zinvol leven. Dit boek neemt deze zinzoektocht als rode draad: vanuit welke motivaties en maatschappelijke context maken mensen keuzes bij partnerrelaties en… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,90
 • Femke van Werkhoven boeken
  Femke van Werkhoven - Groot voornamenboek 2018

  Op zoek naar een mooie naam voor je baby? Of benieuwd naar de betekenis van je eigen naam? Het groot voornamenboek 2018 geeft niet alleen klassieke namen, maar ook de allernieuwste. Dus Jan, Piet en Klaas, maar ook Aras, Bojan, Ramses, Yari, Jill, Lexy en… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  14,95
 • Miriam Weigel boeken
  Miriam Weigel - De kernoorzaak van problemen

  Via 350 voorbeelden wordt uitgelegd hoe 'n trauma zich daadwerkelijk kan ontwikkelen tot depressie, paniek, eetstoornis, verslaving, terrorisme, slaapproblemen, borderline, moord, relatieproblemen etcWaardoor ontwikkelt iemand een depressie, een verslaving of… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  36,50