Boeken over mens en maatschappij

 • Preston Sprinkle boeken
  Preston Sprinkle - Geliefden

  GELIEFDEN OMDAT HOMOSEKSUALITEIT MEER IS DAN EEN KWESTIE 'Tegenwoordig slaap ik niet meer zo goed als vroeger. Ik word regelmatig wakker vo?o?r mijn wekker afgaat, vanwege het vele verdriet dat wij christenen onze homoseksuele medemensen hebben aangedaan.' Zo… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,95
 • Joop Stolk, Aline Hoogenboom boeken
  Joop Stolk, Aline Hoogenboom - Wat is het hier gezellig!

  Deel 5 in de serie Christelijke opvoeding Wat is het geweldig als je huis een thuis is. Een plek waar het veilig en gezellig is, waar iedereen tot zijn recht komt, de kinderen leuk met elkaar omgaan en je als ouders bijna nooit boos hoeft te worden. Toch?… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  15,95
 • Peter van de Goolberg boeken
  Peter van de Goolberg - Visioen

  Toen ik 22 jaar oud was had ik een visioen. Ik werd midden in de nacht wakker en boven mij ontvouwde zich een schouwspel van oogverblindende schoonheid. Je zou het kunnen vergelijken met de sterrenhemel op een heldere, maanloze winternacht. Maar dat is dan nog… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  18,95
 • Julie Hendrickx boeken
  Julie Hendrickx - Alsof de weg ons zocht

  In 1963 laat Jeanne Devos, begeesterd door de mystiek van India, het klooster van de Zusters van de Jacht in Heverlee bij Leuven achter zich om duizenden kilometers verderop haar levenslot te verweven met dat van dove kinderen. Wanneer in de buurt van het… (Harde kaft)

  Lees meer...
  29,99
 • J. Kommers boeken
  J. Kommers - En zij volgen het lichtend spoor

  Als oud-zendingspredikant kent dr. J. Kommers het zendingswerk. In dit boek geeft hij een overzicht van het spoor dat God door geroepen mannen en vrouwen getrokken heeft in deze wereld.Het laatste bevel van Jezus aan de discipelen om het Evangelie in de wereld… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  13,50
 • Herman van Wijngaarden boeken
  Herman van Wijngaarden - Om het hart van homo's

  Pastoraat aan homoseksuele jongeren roept in veel kerken en gemeenten grote verlegenheid op. Dat blijkt ook uit een onder- zoek dat voor dit boek is gedaan. Als het erom gaat wie of wat een positieve rol gespeeld heeft bij het accepteren van de eigen… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  14,95
 • G. Boer boeken
  G. Boer - Gegronde troost

  Gegronde troost’. Deze titel geeft aan waar het in de uitleg van de catechismus van ds. G. Boer om gaat. Het allesbeslissende is dat wij de Heere Jezus Christus kennen als onze getrouwe Zaligmaker. Daarin alleen vinden wij de enige troost in leven en sterven… (Harde kaft)

  Lees meer...
  59,95
 • M. Klaasen boeken
  M. Klaasen - Verbonden

  Hoe gaat God om met mensen? De Bijbel laat van Genesis tot Openbaring zien dat de relatie tussen God en mens bepaald wordt door het verbond. Adam, Abraham, David, Israël - allemaal waren ze verbonden met God dankzij het verbond. In dit toegankelijk geschreven… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  14,95
 • Gaby Stroecken, Rien Verdult boeken
  Gaby Stroecken, Rien Verdult - De verbroken verbinding

  We zijn een kind van de kosmos. Bij onze verwekking wordt het kosmische, eindeloze bewustzijn gepersonaliseerd in ons oer-bewustzijn. Het is de kiem van leven, van zelfbewustzijn, van verbinding. Door vroege, prenatale indrukken groeit dit bewust-zijn in de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  27,90
 • Jessie De Caluwe boeken
  Jessie De Caluwe - Leve de burn-out

  Jessie De Caluwe ken je ongetwijfeld nog als radiostem of televisiegezicht. Tijdens haar bloeiende mediacarrière kreeg ze heel wat tegenslagen te verwerken. Ze heroriënteerde zich met succes als coach, moderator, stemactrice en docente. Het onophoudelijk… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  17,95
 • Eginhard Meijering boeken
  Eginhard Meijering - Emil Brunner

  Brunner kwam in de jaren twintig van de vorige eeuw als een theoloog naar voren, die niet tussen de partijen wilde staan, maar tot ergernis van velen ter linker- en rechterzijde de preten-tie leek te hebben erboven te kunnen staan. Vrijzinnigen hadden dan ook… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  17,00
 • Bernadette von Dreien boeken
  Bernadette von Dreien - Christina – tweeling als licht geboren

  Christina is een meisje van zestien uit het Zwitserse Toggenburg. Ze is geboren met een sterk verruimd bewustzijn en behoort daarmee tot een nieuwe generatie van jonge, evolutionaire denkers die het menselijk bestaan zien, beschrijven en leven als een… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  23,50
 • Mieke Mosmuller boeken
  Mieke Mosmuller - Het geheim van het getal

  De intelligentie is een groot goed voor de mens, zowel in het gewone leven als ook in wetenschap en kunst. Ze wordt gezien als een gave van de natuur, van het lichaam. Als veld voor de spiritualiteit is de intelligentie niet erkend. Het lijkt eerder een gebied… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,90
 • Ineke Van Der Valk Islamic Institute boeken
  Ineke Van Der Valk Islamic Institute - Mikpunt Moskee

  Dit boek weerspiegelt de zorg die in moslimgemeenschappen leeft over weerstand en agressie tegen moskeeën en wil beter onder de aandacht brengen welke betekenis moskeeën in Nederland hebben. Het boek is bedoeld voor een breed publiek dat belangstelling heeft… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  21,99
 • Dalai Lama boeken
  Dalai Lama - Het kleine boekje van het geluk - grote letter uitgave

  In Het kleine boekje van het geluk wijst de Dalai Lama ons op de noodzaak van tolerantie, eerlijkheid en vergeving en hij moedigt ons aan ons te concentreren op de mooie dingen om ons heen, om zo het geluk te vinden. (Harde kaft)

  Lees meer...
  24,50
 • Lama Yeshe Losal boeken
  Lama Yeshe Losal - Boeddhisme in het dagelijks leven

  Hoe kun je de boeddhistische levenswijze praktisch toepassen in het dagelijks leven? In zijn directe, nuchtere ‘down-to-earth’-stijl slaagt Lama Yeshe erin om deze diepzinnige onderrichtingen te ontdoen van hun mystiek en ze toe te lichten op een zodanig… (Harde kaft)

  Lees meer...
  19,95
 • Cuong Lu boeken
  Cuong Lu - De boeddha in de bajes

  Een boek vol hoop en levenslessen. 'Wanneer de gevangenen met wie Cuong werkte het gevoel kregen dat ze gehoord en begrepen werden in plaats van veroordeeld, veranderde hun gevoel over zichzelf en als gevolg daarvan hun houding en gedrag enorm.' – Roshi Joan… (Harde kaft)

  Lees meer...
  15,99
 • Thom Kloes boeken
  Thom Kloes - Het maakt uit hoe je sterft

  Sinds euthanasie in Nederland in 2002 binnen bepaalde grenzen wettelijk werd toegestaan, wordt het steeds meer geaccepteerd als een aanvaardbare en waardige manier om te sterven. Veel mensen willen dat deze zelfbeschikking over het levenseinde een… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  18,50
 • Eva Maenhout, Kris Perquy boeken
  Eva Maenhout, Kris Perquy - Het sportbrein

  Topsport is een complex samenspel van techniek, fysiek, tactiek én de juiste mentale ingesteldheid. Dat laatste aspect wordt helaas vaak miskend, hoewel het kan beslissen over winst of verlies. Veel atleten, hun coaches en sportcommentatoren raken vaak niet… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  22,50
 • John van Schaik boeken
  John van Schaik - Meer licht!

  Van de 4e tot de 14e eeuw was het manicheïsme een christelijke wereldkerk langs de zijderoute tot diep in Egypte, van Rome tot Tjang'an. Maar wat weten we ervan? Van de vierde tot de veertiende eeuw is het manicheïsme en christelijke wereldkerk langs de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,99
 • Gert Storms boeken
  Gert Storms - Een inleiding in de psychologie in 10 3/4 hoofdstukken

  Wat heeft het speeksel van Pavlovs honden te maken met fobieën? Zijn mannen minder empathisch dan vrouwen? Doen we er altijd goed aan om puike prestaties te belonen? Kunnen we onaangename gebeurtenissen vergeten als de herinnering eraan te pijnlijk is? Waarom… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  38,50
 • Peter Ribbens boeken
  Peter Ribbens - Stress te lijf met energie

  Dit boek gaat over zelfregie, over zelf het heft in handen nemen bij een (dreigende) burn-out, bij te veel stress of als het tegenzit privé of in je werk, of als je met jezelf in de knoop raakt.Oververmoeid, prikkelbaar, overspannen, opgebrand, uitgeput –… (Harde kaft)

  Lees meer...
  29,50
 • Martin Nanninga boeken
  Martin Nanninga - Mijn Geest werkt

  Geef de Heilige Geest ruimte in uw hart.God heeft altijd een grote rol in mijn leven gespeeld. Althans, dat dacht ik. Later kwam ik tot het inzicht dat ik leefde in de veronderstelling dat God een plaats kreeg in mijn leven. Ik was Jezus zo dankbaar voor Zijn… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  15,95
 • Luc Maes boeken
  Luc Maes - Bouw mijn Kerk weer op

  Op een dag in 1205 was Franciscus van Assisi aan het bidden in het vervallen kerkje van San Damiano. Plots hoorde hij de woorden: ‘Bouw mijn Kerk weer op.’ Toen hij opkeek zag hij alleen Jezus aan het kruis. Franciscus nam die woorden letterlijk en begon… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  16,00
 • Ioannis D. Zizioulas boeken
  Ioannis D. Zizioulas - Gemeenschap en andersheid

  De Grieks-orthodox metropoliet prof. Ioannis Zizioulas is internationaal een van de meest invloedrijke theologen (zie bijvoorbeeld: Frank Bosman, ‘Toptheologen’, 2015) en dit boek laat zien waarom. ‘Anders zijn’ en ‘de ander zijn’ horen… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  36,50