Boeken over management & bedrijf

 • R.A.F. Timmermans boeken
  E-book
  R.A.F. Timmermans - Bescherming van beursvennootschappen door uitgifte van preferente aandelen

  In een poging zich te beschermen tegen externe invloed, kan een beursgenoteerd bedrijf preferente aandelen uitgeven. Maar wat beschermen ze exact? En hoe? Deze titel biedt overzicht van het gehele proces rondom de uitgave van beschermingsprefs. Van… (E-book)

  Lees meer...
  79,33
 • Janneke Schenning, Robert-Jan Simons, Tijs Besieux boeken
  E-book
  Janneke Schenning, Robert-Jan Simons, Tijs Besieux - Mensenorganisaties

  De ontwikkelingen op het gebied van Human Resources Development volgen elkaar in razend tempo op. Van individuele controle naar teamempowerment, van strakke taakomschrijvingen naar job crafting, van leiderschap naar volgerschap, van organisaties naar tribes,… (E-book)

  Lees meer...
  14,99
 • Richard Thaler, Cass Sunstein boeken
  E-book
  Richard Thaler, Cass Sunstein - Nudge

  Hoe kunnen wij de mensen in onze samenleving ertoe brengen om de juiste keuzes te maken, keuzes waardoor ze gezonder en gelukkiger worden en waardoor ze over meer welvaart en vrijheid beschikken? We kunnen mensen met zachte hand – met een nudge – naar… (E-book)

  Lees meer...
    9,99
 • Teunis van Kooten boeken
  E-book
  Teunis van Kooten - Het kerkgenootschap in de neutrale staat

  Religie kent vele verschijningsvormen. Als het gaat om geloofsgemeenschappen, is sprake van een ongekend breed spectrum. Daarbinnen nemen kerkgenootschappen een bijzondere plaats in. In dit boek staat het kerkgenootschap centraal. Het eerste deel behandelt de… (E-book)

  Lees meer...
  41,50
 • Philip Marcel Karré, Hans Dagevos, Guido Walraven boeken
  E-book
  Philip Marcel Karré, Hans Dagevos, Guido Walraven - Sociale innovatie in de praktijk

  Sociale innovatie gaat om de bundeling van menskracht met als doel uiteenlopende maatschappelijke kwesties aan te pakken. Sociale innovatie heeft betrekking op nieuwe arrangementen van burgers, overheden en/of bedrijven die 'maatschappelijke energie' opwekken… (E-book)

  Lees meer...
    9,99
 • Lia Genee, Hanneke Konsten boeken
  E-book
  Lia Genee, Hanneke Konsten - Systemisch trainen

  Werken vanuit systemisch fenomenologisch perspectief biedt de mogelijkheid en geeft taal om te leren van binnenuit. Het maakt gebruik van fysieke, emotionele, sociale, spirituele en systemische intelligenties, die aanvullend op onze cognitieve intelligentie… (E-book)

  Lees meer...
    9,95
 • R.M. Hermans boeken
  E-book
  R.M. Hermans - Het onderzoek in de enquêteprocedure

  Ondernemingsrechtelijke geschillen worden vaak opgelost in een enquêteprocedure. Kern van de enquêteprocedure is het onderzoek. Het onderzoek in de enquêteprocedure is geschreven voor iedereen die actief bij enquêteprocedures betrokken is. Maar ook voor… (E-book)

  Lees meer...
  74,20
 • Cees Harmsen boeken
  E-book
  Cees Harmsen - Present!

  Krijg jij die geweldige opdracht waar je geknipt voor bent? En de waardering die je verdient? In de netwerkeconomie wordt het steeds belangrijker om jezelf te laten zien. De traditionele baan verdwijnt; medewerkers worden netwerkprofessionals die zichzelf… (E-book)

  Lees meer...
  14,99
 • A.J. Berends boeken
  E-book
  A.J. Berends - Universele werking voor niet-EU insolventies?

  Op 10 november 2016 vierde de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijkend en Internationaal Insolventierecht (NVRII) haar eerste lustrum. Deze jaarvergadering stond geheel in het teken van het preadvies van mr. dr. A.J. Berends: "Universele Werking voor… (E-book)

  Lees meer...
  17,99
 • Karin Bech boeken
  E-book
  Karin Bech - Verandermanagement

  Veranderen. Er wordt veel over gesproken, meer over gespeecht en het meest over geschreven. In theorie weet iedereen hoe het moet. Maar zoals wel vaker staan de beste stuurlui aan wal. Want hoe zorg je er als manager voor dat er daadwerkelijk iets verandert?… (E-book)

  Lees meer...
    9,99
 • Ton van Dongen, Pauline de Vries boeken
  E-book
  Ton van Dongen, Pauline de Vries - Hoe lang ben jij nog houdbaar

  Het belang van ontwikkelingsgesprekken Duurzame inzetbaarheid is al jaren een thema op de agenda's van congressen, de overheid, in bedrijven en ook in het nieuws. Er worden vele beleidsadviezen over gegeven. Al die mooie beleidsadviezen worden pas waardevol… (E-book)

  Lees meer...
    9,99
 • Kiki Verbeek boeken
  E-book
  Kiki Verbeek - Integere types doen niet aan marketing

  Ben je onvoldoende zichtbaar als professional? Heb je veel te bieden, maar te weinig klanten? En houd je er eigenlijk niet van om jezelf te verkopen? Met enige regelmaat bloggen gaat je helpen. Het is de ideale vorm van acquisitie voor mensen die met mensen… (E-book)

  Lees meer...
    9,99
 • Michael Bunting boeken
  E-book
  Michael Bunting - The mindful leader

  Bewust leven met mindfulness Ontsluit jouw potentieel in je werk en je leven. Je bewustzijn bepaalt je effectiviteit als leider. Hoe bewuster jij bent, hoe meer kracht, wijsheid en compassie je beschikbaar hebt voor je omgeving. En hoe inspirerender je bent… (E-book)

  Lees meer...
    9,99
 • Jessica van Wingerden boeken
  E-book
  Jessica van Wingerden - Pep-talk

  Wie wil er niet met Passie en Energie Presteren? Soms gaat het vanzelf, maar er zijn ook van die momenten dat je wel een PEP-Talk kunt gebruiken. Net even die spiegel om eens kritisch tegen jezelf en je werk aan te kijken. Of dat zetje om weer een stap vooruit… (E-book)

  Lees meer...
    9,99
 • Leontine van Hooft boeken
  E-book
  Leontine van Hooft - De weg naar bruto mondiaal geluk

  We zijn in het Westen opgevoed met het mantra 'Missie, Visie en Strategie'. Dat leverde vaak geweldige organisaties en prachtige resultaten op. Maar dingen veranderen. De tijdgeest keert. Het besef dringt door dat we niet kunnen doorgaan op de manier die we al… (E-book)

  Lees meer...
    9,99
 • Jitske Kramer boeken
  E-book
  Jitske Kramer - Deep democracy

  Herken je dat? Dat mensen 'ja' zeggen en 'nee' doen? Dat een democratisch genomen besluit door bijna de helft van je team niet loyaal wordt gesteund? Dat het resultaat sneller was bereikt als je ook had geluisterd naar je medewerkers die niet altijd het… (E-book)

  Lees meer...
    9,99
 • Jan Bijker boeken
  E-book
  Jan Bijker - Tien beïnvloedingsvaardigheden

  Manager, adviseur, staffunctionaris, OR-lid: welke functie je ook hebt, je probeert maximale invloed uit te oefenen om je doelen te bereiken En daar zijn nogal wat manieren voor. Zo kun je bijvoorbeeld een ander overtuigen door met goede argumenten te komen,… (E-book)

  Lees meer...
    9,99
 • Guido van de Wiel, Jaco van der Schoor boeken
  E-book
  Guido van de Wiel, Jaco van der Schoor - Teams van de toekomst

  De druk op teams neemt steeds verder toe. Ze moeten steeds meer met steeds minder presteren. Er is steeds minder tijd voor teamontwikkeling, medewerkers wisselen sneller dan ooit van functie, zijn vaak lid van meerdere teams tegelijkertijd en werken niet… (E-book)

  Lees meer...
  14,99
 • M.W.A. Odekerken boeken
  E-book
  M.W.A. Odekerken - Het incasseren van ongenoegen

  Gerechtsdeurwaarders behoren tot de beroepsgroepen die het meest in aanraking komen met agressie en geweld. Daarbij is de afgelopen jaren het aantal klachten tegen gerechtsdeurwaarders fors toegenomen. Dit boek staat stil bij de escalatie van conflicten tussen… (E-book)

  Lees meer...
  33,99
 • A.L.M. Keirse boeken
  E-book
  A.L.M. Keirse - Schadevoorkomingsplicht

  Schade voorkomen is beter dan schade vergoeden. Een schadeveroorzakend feit leidt immers tot onomkeerbare gevolgen, die met schadevergoding niet worden teruggedraaid. Bovendien is schadevergoeding voor de één, financieel verlies voor de ander;… (E-book)

  Lees meer...
  24,99
 • C.J.C. de Brauw boeken
  E-book
  C.J.C. de Brauw - Overnames van beursvennootschappen

  Een beursovername strekt zich uit over uiteenlopende juridische terreinen. Van het vennootschapsrecht tot financieel toezicht en van het contractrecht tot de typische praktische aangelegenheden die een beursovername karakteriseren. Lange tijd was er geen… (E-book)

  Lees meer...
  102,17
 • R. Robroek boeken
  E-book
  R. Robroek - OM-strafbeschikking

  De OM-strafbeschikking is niet meer weg te denken in de strafrechtstoepassing. Toepassing van het instrument is echter niet vanzelfsprekend en ontmoet veel kritiek. De ontbrekende vanzelfsprekendheid rechtvaardigt een onderzoek naar de wettelijke opdracht die… (E-book)

  Lees meer...
  26,99
 • G.C. Boot boeken
  E-book
  G.C. Boot - Arbeidsprocesrecht

  Kennis van het arbeidsprocesrecht en het arbeidsbewijsrecht is cruciaal wanneer u een professional in het arbeidsrecht bent. Begrip en toepassing van deze regels bepalen immers mede de uitkomst van procedures. Uitgangspunt bij deze uitgave is het… (E-book)

  Lees meer...
  51,37
 • Hein Dijksterhuis boeken
  E-book
  Hein Dijksterhuis - Passie voor presteren

  Veel top-CEO's hebben een passie voor zeilen, en dat is niet voor niets. Zowel in het bedrijfsleven als in het zeilen haal je het beste resultaat door optimaal van de externe omstandigheden gebruik te maken. In 'Passie voor presteren' delen Olympische zeilers… (E-book)

  Lees meer...
  15,99
 • E.J. van Praag boeken
  E-book
  E.J. van Praag - Europees financieel toezicht

  Tot de financiële crisis van 2008 vielen financiële instellingen onder hun nationale toezichthouder. Met de intrede van de Europese toezichthoudende autoriteiten (EBA, EIOPA en ESMA) in 2011 en de overdracht van het bankentoezicht in de Eurozone naar de ECB… (E-book)

  Lees meer...
  63,00