Boeken over ondernemingsrecht

 • Marleen van Uchelen-Schipper, Bas Visee boeken
  Marleen van Uchelen-Schipper, Bas Visee - Bestuur en toezicht bij stichtingen

  Heden ten dage worden 'maatschappelijke ondernemingen' als onderwijs- en zorginstellingen regelmatig georganiseerd in de vorm van een stichting en wordt de stichting gebruikt als rechtsvorm voor beleggingsinstellingen of pensioenfondsen. Omdat de overheid en… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  34,50
 • R.P. Jager boeken
  R.P. Jager - Het enqueterecht in rechtsvergelijkend perspectief

  Het enquêterecht is in een periode van 122 jaar uitgegroeid van een bescheiden voorstel naar een uiterst adequaat instrument om misstanden binnen rechtspersonen mee te beslechten. Dit boek beschrijft de geschiedenis en de huidige stand van het Nederlandse… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  43,00
 • J.J.A. Hamers, Samantha Renssen, C.A. Schwarz, R.A. Wolf boeken
  J.J.A. Hamers, Samantha Renssen, C.A. Schwarz, R.A. Wolf - Young corporate lawyers 2014

  In deze bundel zijn elf artikelen opgenomen die verschillende ondernemingsrechtelijke thema's behandelen. Sommige artikelen zijn Europees of internationaalrechtelijk georiënteerd, terwijl andere artikelen zijn gelegen in het hart van het nationale… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  33,00
 • Louise Vytopil boeken
  Louise Vytopil - Contractual control in the supply chain

  Disasters such as the Rana Plaza factory collapse in 2013 have raised legal questions in respect of the role and responsibility of multinational corporations in respect of their supply chains. This book addresses these questions by focusing on the extent of… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  81,50
 • C.A. Schwarz boeken
  C.A. Schwarz - Inleiding tot het nieuwe bv-recht

  Per 1 oktober 2012 verandert het BV-recht ingrijpend. In dit boek worden kort en helder de belangrijkste wijzigingen uiteengezet. De aanpassing van het BV-recht behelst onder meer dat de aandeelhouder voor langere tijd in de BV kan worden gebonden,… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  18,00
 • J.J.A. Hamers, Kid Schwarz, Rogier Wolf, R.A. Wolf boeken
  J.J.A. Hamers, Kid Schwarz, Rogier Wolf, R.A. Wolf - Young corporate lawyers 2013

  In deze bundel zijn acht artikelen opgenomen die verschillende ondernemingsrechtelijke thema's behandelen. Sommige artikelen zijn Europeesrechtelijk georiënteerd, andere zijn gelegen in het hart van het nationale ondernemingsrecht en in een aantal artikelen… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  33,00
 • W.J. Slagter boeken
  W.J. Slagter - Herstructurering en reorganisatie

  Herstructurering is in deze tijd van recessie een actueel onderwerp. De aandacht is door de crisis duidelijk verschoven van fusies en overnames naar herstructurering en faillissement. In dit deel van de serie (Re)organisatie Fusie en Overname worden de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  48,50
 • Cobi de Groot boeken
  Cobi de Groot - De wetsvoorstellen 'bestuur en toezicht' en 'flex-bv'

  De wetsvoorstellen ‘bestuur en toezicht’ en ‘vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht’ zullen tot grote wijzigingen in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek leiden. Het wetsvoorstel ‘bestuur en toezicht’ geeft naamloze en besloten vennootschappen de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  61,50
 • Mededingingswet

  Deze bundel brengt u een compleet en actueel overzicht van wetteksten op het gebied van de Mededingingswet, verhelderd met beknopt commentaar. Deze nieuwste editie is bijgewerkt naar de stand van zaken per 1 oktober 2018. Deze zesde druk van Tekst & Commentaar… (Harde kaft)

  Lees meer...
  285,00
 • E.F. Groot boeken
  E.F. Groot - Insolventierecht

  Op zoek naar een bundel die het insolventierecht op toegankelijke wijze verheldert? Deze uitgave schetst een praktisch en volledig beeld van het insolventierecht. En dat in begrijpelijke taal. De auteur verlevendigt de content volop met sprekende voorbeelden,… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  20,00
 • B. Wessels boeken
  B. Wessels - Gevolgen van faillietverklaring (1)

  Een bedrijf wordt failliet verklaard. Wat zijn hiervan de juridische gevolgen? Wat behoort tot het faillissementsvermogen # en wat niet? Wat betekent faillissement voor de beheers- en beschikkingsbevoegdheid van de schuldenaar? Welke gevolgen zijn er voor… (Harde kaft)

  Lees meer...
  119,95
 • Insolventierecht

  Kort, helder en toegankelijk commentaar op de belangrijkste regelingen uit het insolventierecht. Deze elfde druk is op vele vlakken herzien naar de stand van de wetgeving op 1 januari 2019. Een must-have voor elke jurist op het vlak van het insolventierecht!… (Harde kaft)

  Lees meer...
  227,00
 • J.J.A. Hamers, C.A. Schwarz, D.F.M.M. Zaman boeken
  J.J.A. Hamers, C.A. Schwarz, D.F.M.M. Zaman - Handboek Stichting en Vereniging

  Na het verschijnen van de tweede druk van het Handboek Stichting en Vereniging in 2015 hebben zich interessante ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie voorgedaan op het terrein van de stichting en de vereniging, inclusief haar bijzondere… (Harde kaft)

  Lees meer...
  71,50
 • Victor Meijers boeken
  Victor Meijers - Van personenvennootschappen

  In deze uitgave staat het Personenvennootschapsrecht centraal. De focus ligt in dit compacte handboek op een verheldering van het positieve recht; verwijzingen naar literatuur en jurisprudentie zijn bondig. Bovendien wordt ieder hoofdstuk voorafgegaan door een… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  34,40
 • G.J. Zwenne, P.C. Knol boeken
  G.J. Zwenne, P.C. Knol - Privacy- en telecommunicatierecht

  Met Tekst & Commentaar Privacy- en telecommunicatierecht bent u helemaal klaar voor de toekomst, met kort en helder commentaar op de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG. Ten opzichte van de vorige druk is bij deze 6e druk de… (Harde kaft)

  Lees meer...
  306,00
 • P.G.F.A. Geerts, A.M.E. Verschuur boeken
  P.G.F.A. Geerts, A.M.E. Verschuur - Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht

  Deze uitgave schetst op kernachtige wijze de actuele stand van zaken in het intellectuele eigendomsrecht en aanverwante rechtsgebieden zoals het reclamerecht, de ongeoorloofde mededinging en het mededingingsrecht. De inhoud doet recht aan de toenemende… (Harde kaft)

  Lees meer...
  81,24
 • B. Wessels boeken
  B. Wessels - Faillietverklaring

  Wanneer is er sprake van faillissement? Wie kan failliet worden verklaard? Wie kan faillissement aanvragen? Welke procedureregels gelden en welke rechtsmiddelen kunnen tegen faillietverklaring worden ingezet? Deze uitgave beschrijft en becommentarieert de… (Harde kaft)

  Lees meer...
  122,89
 • C.D.J. Bulten, A.F.J.A. Leijten, M.L. Lennarts boeken
  C.D.J. Bulten, A.F.J.A. Leijten, M.L. Lennarts - Ondernemingsrecht

  De 9e druk van Tekst & Commentaar Ondernemingsrecht biedt u alle need- to-know-informatie voor uw dagelijkse ondernemingsrechtpraktijk. Zoals altijd toonaangevend met glashelder en compact commentaar per wetsartikel. Deze 9e druk van Tekst & Commentaar… (Harde kaft)

  Lees meer...
  293,07
 • F.C. Kollen boeken
  F.C. Kollen - De vereniging in de praktijk

  Nederland kent met ruim 100 000 verenigingen een rijk geschakeerd verenigingsleven, variërend van kleine tot zeer grote verenigingen, van gewone verenigingen, bonden en federaties tot beroeps- en brancheverenigingen. Vrijwel iedere Nederlander is bij een… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  125,25
 • S. van der Hof, A.R. Lodder, G.J. Zwenne boeken
  S. van der Hof, A.R. Lodder, G.J. Zwenne - Recht en computer

  Dertig jaar geleden waren er nog nauwelijks computers, twintig jaar geleden werd internet amper gebruikt en tien jaar geleden bestond er nog geen smartphone en werd met vrienden niet in hoofdzaak virtueel gecommuniceerd. De samenleving is ingrijpend veranderd… (Harde kaft)

  Lees meer...
  59,00
 • Industriële eigendom Bescherming van technische innovatie

  Dit is de tweede druk van deel 1 van de serie Industriële eigendom. Dit deel gaat over de bescherming van technische innovatie. De vorige druk dateert van eind 2002. Nadien zijn in 2008 deel 2 (Merkenrecht) en in 2012 deel 3 (Vormen, namen en reclame)… (Harde kaft)

  Lees meer...
  92,00
 • E.J.J. van der Heijden, W.C.L. van der Grinten boeken
  E.J.J. van der Heijden, W.C.L. van der Grinten - Handboek voor de Naamloze en de Besloten Vennootschap

  In de dertiende druk van het Handboek zijn wetgeving en rechtspraak betreffende de naamloze en de besloten vennootschap verwerkt tot en met 1 januari 2013. De wetgeving heeft niet stil gestaan sedert de twaalfde druk en belangrijke wijzigingen waren onder… (Harde kaft)

  Lees meer...
  217,25
 • K. Vanheusden boeken
  K. Vanheusden - Leveringsvoorwaarden in internationale overeenkomsten

  Over het boek: De Internationale Kamer van Koophandel (International Chamber of Commerce - ICC) vaardigt met een zekere regelmaat nieuwe versies uit van zijn 'Incoterms'. De jongste versie dateert van 2010. Die Incoterms zijn wereldwijd gehanteerde… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  97,70
 • M.S.E. Herz, J. Lindeboom boeken
  M.S.E. Herz, J. Lindeboom - Mededingingsrecht

  De Boom Basics geven je snel inzicht in een rechtsgebied. Door de duidelijke schema's, de puntsgewijze uitleg en de sprekende voorbeelden kom je direct tot de kern van de zaak. Perfect voor tentamenvoorbereiding of een snelle opfrissing van je kennis! De Boom… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  13,95
 • P.L. Wery, M.M. Mendel boeken
  P.L. Wery, M.M. Mendel - Hoofdzaken verzekeringsrecht

  Door het grote didactische talent van Wery heeft dit boek zich van het begin af aan gekenmerkt door helderheid en systematiek. Dit maakt het ook bij de Nederlandse rechter gewild. Wat maakt het boek zo bijzonder? Het bewijst dat diepgaande kennis van het… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  31,00