Boeken over ondernemingsrecht

 • A.M.M.M. van Zeijl boeken
  A.M.M.M. van Zeijl - Vermogensrecht

  De grondslag van het Vermogens- en Ondernemingsrecht bestaat uit twee delen. Deel 1: Vermogensrecht is een praktische inleiding in het vermogensrecht. Het studieboek legt je aan de hand van herkenbare voorbeelden uit het dagelijks leven de toepassing van de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  66,95
 • H. Beckman, E.A. Marseille boeken
  H. Beckman, E.A. Marseille - Hoofdlijnen van het jaarrekeningenrecht in Nederland

  In Hoofdlijnen van het jaarrekeningenrecht wordt in de eerste drie hoofdstukken achtereenvolgens ingegaan op de administratieplicht, de balans en de staat van baten en lasten, en de jaarrekening. Daarbij komen ook de consequenties van de schending van de… (Harde kaft)

  Lees meer...
  108,50
 • B. Wessels boeken
  B. Wessels - Het akkoord

  Wessels Insolventierecht bestaat uit de volgende delen: I. Faillietverklaring II. Gevolgen van faillietverklaring (1) III. Gevolgen van faillietverklaring (2) IV. Bestuur en beheer na faillietverklaring V. Verificatie van schuldvorderingen VI. Het akkoord VII.… (Harde kaft)

  Lees meer...
  97,50
 • B. Wessels boeken
  B. Wessels - Vereffening van de boedel

  Wessels Insolventierecht VII, 4e druk, 2013, heeft tot onderwerp de vereffening van de failliete boedel en handelt hoofdzakelijk over de vereffening op basis van art. 173-194 Fw, de rechtstoestand na vereffening (art. 195-197 Fw) en de regeling van de… (Harde kaft)

  Lees meer...
  114,50
 • B. Wessels boeken
  B. Wessels - Surseance van betaling

  In dit Deel VIII is het commentaar op art. 214-283 Fw, de wettelijke regeling van de surseance van betaling, opgenomen. In de systematiek van de wet wordt bij de gevolgen van de surseance en bij het akkoord in de surseance aangeknoopt bij de regeling voor deze… (Harde kaft)

  Lees meer...
  108,50
 • E.L.A. van Emden, E.A.L. van Emden boeken
  E.L.A. van Emden, E.A.L. van Emden - Bankgarantie

  Dagelijks worden in Nederland vele honderdtallen bankgaranties gesteld. In deze zevende druk worden alle juridische aspecten van bankgaranties op een praktische en overzichtelijke wijze behandeld. Daartoe wordt de bankgarantie ook vergeleken met andere in de… (Harde kaft)

  Lees meer...
  69,50
 • B. Wessels boeken
  B. Wessels - Verificatie van schuldvorderingen

  Kern van het boek is commentaar op art. 108-137 Faillissementswet. In het boek staat centraal de uitleg van de betekenis en het doel van de verificatie en de schuldvorderingen die in een faillissement kunnen worden geverifieerd, en die welke niet behoeven te… (Harde kaft)

  Lees meer...
  106,00
 • K.F. Haak, R. Zwitser boeken
  K.F. Haak, R. Zwitser - Van haven en handel

  Voorafgegaan door een kort inleidend hoofdstuk over de aard en inhoud van het handelsverkeersrecht, komen vervolgens de handelskoop, waardepapieren, handelsdocumenten, het betalingsverkeer (documentair incasso en krediet, bankgaranties), het vervoerrecht, het… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  36,00
 • B. Wessels boeken
  B. Wessels - Bestuur en beheer na faillietverklaring

  Wessels Insolventierecht IV 2015, Bestuur en beheer na faillietverklaring behandelt in het bijzonder de art. 64-107 Faillissementswet. Het commentaar gaat diepgaand in op positie, taak en aansprakelijkheid van de faillissementscurator. Ook gaat het boek… (Harde kaft)

  Lees meer...
  136,50
 • D.W.F. Verkade boeken
  D.W.F. Verkade - Oneerlijke handelspraktijken jegens consumenten

  Deze uitgave behandelt afdeling 6.3.3A BW, de wetgeving op het gebied van oneerlijke handelspraktijken die eind 2008 in werking trad. De afdeling omvat, wat de positie van consumenten jegens ondernemers betreft, regels voor misleidende consumentenreclame zoals… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  48,25
 • R. Zwitser boeken
  R. Zwitser - Order- en toonderpapieren

  De erkenning dat de ontvanger van een cognossement als derde uit derdenbeding kan worden gezien, heeft het denken over waardepapieren in een stroomversnelling gebracht. De overdracht van een waardepapier blijkt niet alleen de overdracht van een vordering aan… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  48,25
 • G.J.C. Rensen boeken
  G.J.C. Rensen - Overige rechtspersonen

  De nieuwe druk is geheel aangescherpt op basis van actuele wetgeving, jurisprudentie en literatuur. Het boek brengt overzicht in de verschillende rechtsvormen als vereniging, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij en stichting. Ook het kerkgenootschap en… (Harde kaft)

  Lees meer...
  147,25
 • Insolventierecht

  Stapje voor stapje wordt het insolventierecht herschreven. De wetgever past onderdelen aan in de faillissementswet, de Hoge Raad komt tot nieuwe inzichten en de EU herschikt de Insolventieverordening. Insolventierecht is de enige handzame uitgave die de gehele… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  48,49
 • A.T.J.M. Jacobs boeken
  A.T.J.M. Jacobs - Pensioenrecht

  Bevat menige pensioenregeling geen leeftijdsdiscriminatie? Moeten zelfstandigen zich niet bij een pensioenfonds kunnen aansluiten? En moeten pensioenfondsen wel beleggen in hedgefunds? Er verandert veel in de pensioenwereld en dus ontstaan continu nieuwe… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  58,50
 • J.B. Huizink boeken
  J.B. Huizink - Contractuele samenwerkingsvormen in beroep en bedrijf

  In Contractuele samenwerkingsvormen in beroep en bedrijf wordt het gehele scala aan contractuele samenwerkingsvormen voor de uitoefening van een beroep of bedrijf in kaart gebracht. De eenmanszaak is daarbij het vertrekpunt. Het praktisch functioneren van de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  20,00
 • A.S. Hartkamp boeken
  A.S. Hartkamp - Aard en opzet van het vermogensrecht

  Werkt u als jurist in het privaatrecht? Dit is de enige uitgave waarin u de hoofdkenmerken van het Burgerlijk Wetboek vindt die belangrijk zijn voor ons vermogensrecht. Recente ontwikkelingen in rechtspraak, wetgeving en literatuur (mede onder invloed van het… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  48,25
 • R.D. Vriesendorp boeken
  R.D. Vriesendorp - Arresten insolventierecht

  Houdt u zich bezig met het insolventierecht? In deze bundel vindt u de belangrijkste uitspraken van de Hoge Raad op dit terrein. Een overzichtelijke verzameling die vooral is bedoeld voor universitair studenten, maar die ook professionals uit de praktijk veel… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  45,25
 • Gerben Kor, Wouter Koster boeken
  Gerben Kor, Wouter Koster - Media- en entertainmentrecht

  De media- en entertainmentbranche kan niet zonder eigen wet- en regelgeving. Het maakt zakelijke inbedding mogelijk # en daarmee de productie van uw favoriete tv-serie. Deze uitgave biedt een introductie tot alle belangrijke aspecten van dit rechtsgebied.… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  31,75
 • N. van Tiggele-van der Velde, J. Borgesius, W.C.T. Weterings boeken
  N. van Tiggele-van der Velde, J. Borgesius, W.C.T. Weterings - Verzekeringsrecht

  Bent u werkzaam als jurist op het gebied van het verzekeringsrecht? Dan is deze zesde druk van Tekst & Commentaar Verzekeringsrecht wederom van grote waarde. Binnen enkele minuten kunt u zich de kern van de wetsartikelen eigen maken. Met name de korte en… (Harde kaft)

  Lees meer...
  298,25
 • J.B. Huizink boeken
  J.B. Huizink - Insolventie

  Deze uitgave is uniek in haar integrale behandeling van het faillissement, de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen en de surseance van betaling. Aan de hand van voorbeelden en rechtspraak worden de gevolgen van insolventie van de schuldenaar voor… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  26,16
 • A.M.J. van Buchem-Spapens, Th.A. Pouw boeken
  A.M.J. van Buchem-Spapens, Th.A. Pouw - Faillissement, surseance van betaling en schuldsanering

  In deze uitgave wordt binnen de grenzen van een monografie een volledige en overzichtelijke behandeling gegeven van faillissement, surseance van betaling en schuldsanering natuurlijke personen. Aan de hand van voorbeelden en casusposities wordt de wettelijke… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  48,80
 • Dirk Visser boeken
  Dirk Visser - Merken rechtspraak

  Deze uitgave bevat korte samenvattingen van de belangrijkste beslissingen van het Europese Hof van Justitie (HvJ EU) op het gebied van het merkenrecht en is bedoeld als geheugensteun, opfrissing of eerste kennismaking met de Europese merkenrechtspraak. De… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  39,00
 • Handboek Marktmisbruik

  Hoe moet de term #voorwetenschap# worden geduid? Welke verplichtingen gelden voor uitgevende instellingen om misbruik van voorwetenschap te voorkomen? En welke instrumenten hebben nationale toezichthouders om misbruik van voorwetenschap tegen te gaan? Deze… (Harde kaft)

  Lees meer...
  133,75
 • S.M. Bartman, A.F.M. Dorresteijn, Mieke Olaerts boeken
  S.M. Bartman, A.F.M. Dorresteijn, Mieke Olaerts - Van het concern

  Concernproblematiek speelt bij vele actuele thema#s van het moderne ondernemingsrecht. Denk aan corporate governance (onder andere de taakverdeling tussen bestuur, toezichthouders en de algemene vergadering), de reikwijdte van het enquêterecht en bijvoorbeeld… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  49,36
 • M.J.G.C. Raaijmakers boeken
  M.J.G.C. Raaijmakers - Ondernemingsrecht 1897-2018

  Jurisprudentie Ondernemingsrecht bevat speciaal voor het onderwijs geselecteerde uitspraken (met annotaties) van 1897 tot 2018 op het gebied van vennootschapsrecht, rechtspersonenrecht, ondernemingsrecht en effectenrecht (Zachte kaft)

  Lees meer...
  47,50