Boeken over fiscaal recht

 • J.K. Lanser, P.J.M. de Graaff-Saarloos boeken
  J.K. Lanser, P.J.M. de Graaff-Saarloos - Heffingen lokale overheden. Editie 2018

  Heffingen lokale overheden bundelt de wet- en regelgeving op het terrein van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) en de heffingen lokale overheden.De opgenomen wetgeving is volledig actueel en geeft de stand van zaken weer per 1 januari 2018. Heffingen… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  81,75
 • Niet-betaling in de btw

  Ondernemers kunnen op twee manieren te maken krijgen met niet-betaling: wanneer openstaande facturen niet worden betaald, maar ook wanneer zij zelf schulden onbetaald laten. Regels omtrent gevolgen voor btw in zulke situaties zijn uitermate complex. Deze… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  96,25
 • Rechtsvergelijking tussen de Nederlandse en Duitse winstbelasting van lichamen

  Deze monografie vergelijkt de Duitse en Nederlandse winstbelasting van lichamen. Na het uiteenzetten van de hoofdlijnen, legt de auteur systematisch en gestructureerd de belangrijke leerstukken uit beide landen naast elkaar. Bovendien sluit ieder hoofdstuk af… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  92,25
 • Elementair Belastingrecht 2018/2019 Theorieboek

  Op zoek naar een bundel die het Nederlandse belastingrecht in een handomdraai voor u inzichtelijk maakt? Deze uitgave maakt de lezer wegwijs in de staat en stand van de belastingheffing. De levendige voorbeelden maken de studiestof behapbaar voor een breed… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  63,50
 • Studenteneditie Cursus Belastingrecht Internationaal Belastingrecht 2018-2019

  Ben je voor je studie op zoek naar een compleet en behapbaar overzicht van het internationale belastingrecht? In dit studieboek vind je het volledige deel #Internationaal Belastingrecht#, plus hoofdstukken uit #Inkomstenbelasting# en #Vennootschapsbelasting#… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  40,10
 • De Wet inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling

  Op 1 januari 2018 trad de Wet inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling in werking. Deze uitgave beschouwt de wetswijzigingen in het licht van de parlementaire behandeling en relevante internationale ontwikkelingen die eraan… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  53,25
 • R. Knopper boeken
  R. Knopper - Toegankelijkheid, ADR en effectendienstverlening

  Deze uitgave bundelt de uitkomsten van de eerste systematische studie naar de uitspraken van de Klachten- en Geschillencommissies op het terrein van de effectendienstverlening. Hoofdvraag: in hoeverre wordt het rechtsbeginsel toegankelijkheid verwezenlijkt in… (Harde kaft)

  Lees meer...
  95,00
 • S.C.W. Douma boeken
  S.C.W. Douma - Miscommunication and Distrust in the International Tax Debate

  The global economic and financial crisis has eroded the underpinnings of the international tax system. Should tax authorities, ministries of Finance, multinational companies and tax advisors communicate differently to sway public opinion for the better? Should… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  15,37
 • Cursus Belastingrecht Vennootschapsbelasting 2018-2019

  Ben je voor je studie op zoek naar een compleet en behapbaar overzicht van het belastingrecht over vennootschapsbelasting? Dit studieboek verheldert de Wet Vennootschapsbelasting 1969 met een thematisch overzicht van beleid en wetgeving, en maakt deze… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  81,00
 • J.L.M. Gribnau boeken
  J.L.M. Gribnau - Belastingen als moreel fenomeen

  Belastingen zijn een moreel verschijnsel dat de legitimiteit van de staat en het vertrouwen van burgers in elkaar en in de staat verbindt. Zij maken onze samenleving en onze vrijheid mogelijk. De staat gebruikt belastingen voor tal van voorzieningen die de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,50
 • R.J.M. Dassen, S.J. Maijoor, Ph. Wallage boeken
  R.J.M. Dassen, S.J. Maijoor, Ph. Wallage - Control & Assurance

  Dit boek is geschreven door Nederlandse deskundigen op het gebied van control en assurance. De formule van het boek is een combinatie van breedte en diepgang. In 25 hoofdstukken wordt een groot aantal onderwerpen behandeld aangaande control en assurance.… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  92,50
 • Anne Groenen, Sarah Matkoski boeken
  Anne Groenen, Sarah Matkoski - Partnergeweld

  Over het boek: Dit boek geeft een gedetailleerd beeld over wat er mogelijk is op vlak van screening en risicotaxatie bij partnergeweld. Er wordt een antwoord geboden op heel wat vragen waarmee de praktijk en de wetenschap worden geconfronteerd: Welke… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  35,00
 • Stefan Ruysschaert boeken
  Stefan Ruysschaert - Zaken doen met het buitenland

  Zaken doen met het buitenland brengt heel wat btw-verplichtingen met zich mee. Dit boek behandelt aan de hand van voorbeelden de meest in de praktijk voorkomende transacties met het buitenland. Het gaat hierbij in de eerste plaats om het intracommunautair… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  50,00
 • Stefan Ruysschaert boeken
  Stefan Ruysschaert - Sociale economie en BTW

  De sociale economie wordt soms de economie met emotie genoemd. Sociale initiatieven houden echter niet noodzakelijk in dat er geen btw verschuldigd is. Wel bestaan er talrijke vrijstellingen inzake btw en kan in een aantal gevallen genoten worden van verlaagde… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  50,00
 • Stefan Ruysschaert boeken
  Stefan Ruysschaert - Scholen en btw

  Onderwijs en kennisoverdracht vormen de hoeksteen van onze moderne kennismaatschappij. Onderwijs wordt echter niet alleen georganiseerd in het algemeen belang door (privaatrechtelijke) vzw's of publieke instellingen maar ook in commerciële omstandigheden… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,95
 • Stefan Ruysschaert boeken
  Stefan Ruysschaert - Sport en BTW

  Hoe definieert men sport in het kader van de btw-vrijstellingen? Waarom kan voetbal vrijgesteld zijn en schaken niet? De sportsector is een zeer ruime sector met heel wat verschillende activiteiten. Ook de omvang en het budget van de sportverenigingen is zeer… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  35,00
 • Stefan Ruysschaert boeken
  Stefan Ruysschaert - Bouwen en verbouwen

  Dit boek maakt deel uit van de reeks Btw-eetjes. Het is geen klassiek btw-handboek. Het gaat in dit boek over een aantal in de praktijk voorkomende btw-problemen waarop het antwoord niet onmiddellijk te vinden is in een klassiek btw-handboek en die specifiek… (Harde kaft)

  Lees meer...
  33,00
 • Stefan Ruysschaert boeken
  Stefan Ruysschaert - De Zorgsector en de BTW

  De jongste jaren veranderde er veel in de zorgsector, ook op btw-vlak. Ziekenhuizen en andere zorgcentra verrichten niet alleen vrijgestelde handelingen inzake btw. In de praktijk gaat het om gemengde of gedeeltelijke btw-belastingplichtigen. Artsen en… (Harde kaft)

  Lees meer...
  38,00
 • T.J. van der Ploeg boeken
  T.J. van der Ploeg - Recht rondom het goede doel

  Deze uitgave behandelt diverse juridische onderwerpen waarmee organisaties uit de non-profitsector en in het bijzonder de filantropische wereld in de dagelijkse praktijk te maken krijgen. Het boek is speciaal ontwikkeld voor de Werkgroep Filantropie van de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  26,25
 • M. Haentjens, D.J. Verheij boeken
  M. Haentjens, D.J. Verheij - Verzamelde rechtspraak inzake financieel recht

  Deze jurisprudentiebundel biedt een overzicht van de meest relevante uitspraken gewezen op het terrein van het financieel recht in brede zin. Daarnaast bevat de bundel kernachtige annotaties die deze uitspraken toelichten en in een breder perspectief plaatsen.… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  50,00
 • K.W.H. Broekhuizen, R.J. de Doelder, H.M. Vletter-van Dort, H.Y. Wu boeken
  K.W.H. Broekhuizen, R.J. de Doelder, H.M. Vletter-van Dort, H.Y. Wu - Wettenbundel financieel recht 2017/2018

  Deze wettenbundel bevat een selectie van de belangrijkste wet- en regelgeving op het terrein van het financieel recht en is samengesteld met medewerking van de Sectie Handels- en Ondernemingsrecht & Financieel recht van Erasmus School of Law. De sectie… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  86,00
 • Koos Boer, Rens Pieterse boeken
  Koos Boer, Rens Pieterse - Wetgeving belastingrecht 2018

  De wetgeving op het terrein van het belastingrecht wordt doorgaans als ingewikkeld en onoverzichtelijk ervaren. Om tot de kern daarvan door te dringen, is een handzame compilatie van de belangrijkste wetten onontbeerlijk. Deze bundel verschaft studenten die… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  26,50
 • Eric Poelmann boeken
  Eric Poelmann - Jurisprudentie formeel belastingrecht 2018/2019

  De bundel Jurisprudentie formeel belastingrecht 2018/2019 bevat de kernoverwegingen van de belangrijkste arresten in het formele belastingrecht. Deze jurisprudentiebundel is in de eerste plaats bedoeld als naslagwerk voor studenten en docenten, om… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  37,00
 • Peter Gillissen boeken
  Peter Gillissen - Spaanse nalatenschappen

  Erven, testamenten, erf- en schenkbelasting bij nalatenschappen in Spanje; juridische en fiscale aspecten voor Nederlanders, die in Spanje te maken krijgen met nalatenschappen. Hoe voorkomt u te hoge erfbelastingen in Spanje ? Wie erft wat ? Regel alles op… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,95
 • Belastingbeleid 2018

  Het belastingbeleid is - zonder ook maar enigszins te overdrijven - zeer complex. Deze uitgave helpt u dit beleid te doorgronden. Het maakt zowel inkomstenbelasting, loonbelasting, vennootschapsbelasting als dividendbelasting voor de lezer toegankelijk.… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  144,50