Boeken over fiscaal recht

 • Stefan Ruysschaert boeken
  Stefan Ruysschaert - Bijzondere overeenkomsten en btw

  Dit boek behandelt de btw-aspecten van de meest voorkomende (bijzondere) overeenkomsten en de overeenkomsten in het handelsverkeer die een specifieke btw-behandeling krijgen.Het gaat hierbij om de leveringen van goederen of diensten die gefactureerd worden en… (Harde kaft)

  Lees meer...
  79,00
 • J.W.H. Nietveld, J.H.P.M. Raaijmakers boeken
  J.W.H. Nietveld, J.H.P.M. Raaijmakers - Loonheffingengids 2019

  Deze gids geeft u een duidelijk en praktisch totaalbeeld van alle belangrijke regels rondom de loonheffingen. Daarbij vindt u ook de laatste stand van zaken over onderwerpen als: een bezwaarschrift schrijven, inleners- en ketenaansprakelijkheid en de Wet… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  85,00
 • E.R. Koster boeken
  E.R. Koster - De vergeten Wet op de Oorlogswinstbelasting 1916

  De Wet op de Oorlogswinstbelasting 1916 (Wet OWB) heeft in haar korte bestaan een grote financiële en fiscale betekenis gehad. Niettemin is deze wet vrijwel vergeten. Daarom beantwoordt deze bundel de vraag: wat is de historische betekenis van de Wet OWB voor… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  39,95
 • R.E.C.M. Niessen, R.M.P.G. Niessen-Cobben boeken
  R.E.C.M. Niessen, R.M.P.G. Niessen-Cobben - Inleiding Formeel Belastingrecht

  Formeel belastingrecht is niet alleen het ? scale procesrecht. Formeel belastingrecht omvat alle relaties tussen de belastingplichtige en de ? scus. Daar horen ook toe de aanslagvormen, navordering en nahef? ng, boetes en straffen, en de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  88,54
 • H.J. Bresser boeken
  H.J. Bresser - Belastingplicht voor de vennootschapsbelasting van stichtingen en verenigingen

  De belastingplicht voor de vennootschapsbelasting van stichtingen en verenigingen staat de laatste jaren in een toenemende belangstelling. Sinds het verschijnen van de vorige druk van dit boek is er de nodige jurisprudentie verschenen, zijn er nieuwe… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  56,46
 • K. Bozia, M.H.W.N. Lammers, E. Poelmann, E.E. Schotte, B. Weijers boeken
  K. Bozia, M.H.W.N. Lammers, E. Poelmann, E.E. Schotte, B. Weijers - Casuïstiek formeel belastingrecht

  In Casuïstiek formeel belastingrecht wordt aan de hand van omvangrijk oefenmateriaal het formele belastingrecht inzichtelijk gemaakt.In Casuïstiek formeel belastingrecht wordt aan de hand van omvangrijk oefenmateriaal het formele belastingrecht inzichtelijk… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  25,50
 • Hoofdzaken vennootschapsbelasting

  De vennootschapsbelasting is in de loop der jaren fors ingewikkelder geworden. Wil je inzicht krijgen in de actuele hoofdlijnen van de Nederlandse vennootschapsbelasting? Deze titel behandelt alle hoofdzaken, voorzien van wetenschappelijk en praktisch… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  71,10
 • Otto Marres, Suzanne Mol-Verver, Hein Vermeulen boeken
  Otto Marres, Suzanne Mol-Verver, Hein Vermeulen - Hoofdzaken belastingrecht

  In dit boek worden de hoofdzaken van het Nederlandse belastingrecht en de grondbeginselen van het internationale en Europese belastingrecht behandeld.In dit boek worden de hoofdzaken van het Nederlandse belastingrecht en de grondbeginselen van het… (Harde kaft)

  Lees meer...
  60,50
 • C. Bruijsten, F.J. Elsweier boeken
  C. Bruijsten, F.J. Elsweier - VPB gids 2019

  Of u nu uw eigen aangifte vennootschapsbelasting regelt, of anderen erover adviseert, een goed actueel naslagwerk is hierbij onmisbaar. Met deze gids beschikt u over de meest actuele wettelijke bepalingen en leerstukken op het gebied van de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  92,50
 • N.A.Th. Smetsers boeken
  N.A.Th. Smetsers - Country-by-Country Reporting

  Vanaf 1 januari 2016 geldt voor multinationals met een omzet vanaf # 750 miljoen een nieuwe documentatieverplichting: Country-by-Country Reporting. Deze uitgave behandelt de aanvullende verrekenprijsdocumentatie op structurele wijze. U verkrijgt een compleet… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  95,58
 • Stefan Ruysschaert boeken
  Stefan Ruysschaert - Pop-up verhuur en kortdurende verhuur

  Tot voor kort was er geen duidelijk juridisch kader voor dehuur van een pand in het kader van een pop-up. In de praktijkwerd vaak de (in de rechtspraak ontwikkelde) rechtsfiguurvan de "bezetting ter bede" gebruikt maar hierbijbestond het risico van… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,95
 • Veronique De Vulder, Stefan Ruysschaert boeken
  Veronique De Vulder, Stefan Ruysschaert - Opeisbaarheid van de btw en recht op aftrek

  De btw is een belasting die belastbare feiten belast.In dit boek worden de begrippen "belastbaar feit" en "opeisbaarheid van de belasting" vanuit een praktisch oogpunt benaderd.De lezer begrijpt na het lezen van dit boek de relatie tussen opeisbaarheid van de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  43,00
 • Belastingwetten 2019

  Met Pocket Belastingwetten heeft u alle belangrijke per januari 2019 geldende wetgeving bij de hand. Inclusief toegang tot Pocket Belastingwetten online. Pocket Belastingwetten 2019 bevat de wetteksten zoals die luiden per 1 januari 2019. Verder is er aandacht… (Harde kaft)

  Lees meer...
  69,95
 • Remko Hesse, Ton Mertens boeken
  Remko Hesse, Ton Mertens - Loonheffingen 2019

  met o.a. (selecties uit): Wet op de loonbelasting 1964 Wet financiering sociale verzekeringen Regelingen op grond waarvan de premiepercentages zijn vastgesteld Volksverzekeringen (AOW, Anw en de Wlz) Werknemersverzekeringen Zorgverzekeringswet Regelgeving… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  34,50
 • Nederlands belastingrecht in Europees perspectief

  Het Europese recht neemt in de fiscale praktijk een steeds prominentere plaats in. Deze titel levert op heldere en toegankelijke wijze een compleet overzicht van de huidige stand van zaken op het gebied van het Europese recht binnen de directe belastingen. Zo… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  69,95
 • Belastingwetten - pocketeditie 2019

  Met Pocket Belastingwetten heeft u alle belangrijke per januari 2019 geldende wetgeving bij de hand. Inclusief toegang tot Pocket Belastingwetten online. Pocket Belastingwetten 2019 bevat de wetteksten zoals die luiden per 1 januari 2019. Verder is er aandacht… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  31,95
 • A.C.G.A.C. de Graaf boeken
  A.C.G.A.C. de Graaf - Internationaal belastingrecht

  Wanneer iemand zakelijk en/of financieel actief is over onze landsgrenzen, dan kunnen deze grensoverschrijdende activiteiten gemakkelijk leiden tot meervoudige belastingheffing over het daarmee behaalde inkomen # of het daarvoor ingezette vermogen. Dit… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  78,50
 • B.G.J. Schuurman boeken
  B.G.J. Schuurman - Pensioen in de loonsfeer

  In deze bundel vindt u een helder overzicht van het fiscale pensioenlandschap. Hierbij besteedt de brochure aandacht aan de totstandkoming van het fiscale pensioenkader door maatschappelijke achtergronden en historie van het pensioenstelsel in kaart te brengen… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  79,95
 • Paul Flutsch, Lisanne Rijff, Ciska Wisman boeken
  Paul Flutsch, Lisanne Rijff, Ciska Wisman - Belastinggids 2019

  De aangifte inkomstenbelasting staat weer voor de deur. Deze Belastinggids voor het aangiftejaar 2018 biedt u daarbij de helpende hand. Met een systematische, onderwerpsgewijze aanpak, inclusief vele tips waarmee u direct belasting bespaart. Belastinggids 2019… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  44,50
 • R.P. van den Dool boeken
  R.P. van den Dool - Compendium Vennootschapsbelasting

  Door internationale ontwikkelingen is de vennootschapsbelasting continu in beweging. Het compendium maakt u wegwijs in de complexe wereld van de vennootschapsbelasting. Ideaal voor student én professional. Compendium Vennootschapsbelasting verheldert alle… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  69,95
 • Hoofdzaken milieuheffingen

  Buigt u zich in het dagelijks leven geregeld over vraagstukken omtrent milieuheffingen? Deze bundel schetst een compleet en actueel beeld van ingewikkelde regelingen, in het bijzonder de rijksmilieubelastingen. Ook treft u een overzicht aan van de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  84,95
 • I.J.J. Burgers boeken
  I.J.J. Burgers - Belastingrecht in Hoofdlijnen

  Het Nederlandse belastingrecht is complex. Deze uitgave maakt u vertrouwd met de hoofdzaken binnen dit omvangrijke rechtsgebied. Aan de hand van wetteksten en rechterlijke uitspraken levert de titel een volledig en toch beknopt overzicht van de actueel… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  48,95
 • Stefan Ruysschaert boeken
  Stefan Ruysschaert - Btw-eetjes

  Dit boek vormt intussen reeds het tiende in de reeks succesrijke handboeken Btw-eetjes. Het is geen klassiek btw-handboek. Dit tiende deel bevat opnieuw een aantal in de praktijk voorkomende btw-problemen waarop u het antwoord niet onmiddellijk in een klassiek… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  45,00
 • A.F.M. Dorresteijn, R.H. van het Kaar boeken
  A.F.M. Dorresteijn, R.H. van het Kaar - De juridische organisatie van de onderneming

  In de uitgave maakt u kennis met de juridische organisatie van ondernemingen. De auteurs beperken zich hierbij niet tot één of enkele rechtsvormen, maar belichten het volledige spectrum. De compacte en heldere benadering maakt de uitgave zeer geschikt voor… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  74,75
 • Douanerecht

  Hebt u te maken met de in- en uitvoer van goederen? Dit is de enige Nederlandse uitgave die het douanerecht van de Europese Unie zowel juridisch-theoretisch als praktisch ontleedt. Hierbij wordt volop verwezen naar actuele jurisprudentie en regelgeving. Zo… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  89,95