Boeken over fiscaal recht

 • Nederlands belastingrecht in Europees perspectief

  Het Europese recht neemt in de fiscale praktijk een steeds prominentere plaats in. Deze titel levert op heldere en toegankelijke wijze een compleet overzicht van de huidige stand van zaken op het gebied van het Europese recht binnen de directe belastingen. Zo… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  69,95
 • Douanerecht

  Hebt u te maken met de in- en uitvoer van goederen? Dit is de enige Nederlandse uitgave die het douanerecht van de Europese Unie zowel juridisch-theoretisch als praktisch ontleedt. Hierbij wordt volop verwezen naar actuele jurisprudentie en regelgeving. Zo… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  89,95
 • Karen Harmsen boeken
  Karen Harmsen - Insolventierecht 2019

  met o.a. Faillissementswet Richtlijnen voor faillissementen en surseances van betaling Garantstellingsregeling curatoren Leidraad Invordering Wet justitie-subsidies Richtlijnen voor schuldsaneringen INSOLAD Praktijkregels voor curatoren INSOLAD Praktijkregels… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  34,50
 • B.G.J. Schuurman boeken
  B.G.J. Schuurman - Pensioen in de loonsfeer

  In deze bundel vindt u een helder overzicht van het fiscale pensioenlandschap. Hierbij besteedt de brochure aandacht aan de totstandkoming van het fiscale pensioenkader door maatschappelijke achtergronden en historie van het pensioenstelsel in kaart te brengen… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  79,95
 • Hoofdzaken milieuheffingen

  Buigt u zich in het dagelijks leven geregeld over vraagstukken omtrent milieuheffingen? Deze bundel schetst een compleet en actueel beeld van ingewikkelde regelingen, in het bijzonder de rijksmilieubelastingen. Ook treft u een overzicht aan van de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  84,95
 • I.J.J. Burgers boeken
  I.J.J. Burgers - Belastingrecht in Hoofdlijnen

  Het Nederlandse belastingrecht is complex. Deze uitgave maakt u vertrouwd met de hoofdzaken binnen dit omvangrijke rechtsgebied. Aan de hand van wetteksten en rechterlijke uitspraken levert de titel een volledig en toch beknopt overzicht van de actueel… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  48,95
 • E.J.W. Heithuis, P. Kavelaars, B.F. Schuver boeken
  E.J.W. Heithuis, P. Kavelaars, B.F. Schuver - Inkomstenbelasting

  De regelingen rondom inkomstenbelasting zijn bijzonder complex. Zelfs na invoering van de Wet IB 2001, de inmiddels meest besproken fiscale wet in ons land. Deze titel helpt u de weg te vinden in de wereld van inkomstenbelasting, loonbelasting en premieheffing… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  99,95
 • Stefan Ruysschaert boeken
  Stefan Ruysschaert - Btw-eetjes

  Dit boek vormt intussen reeds het tiende in de reeks succesrijke handboeken Btw-eetjes. Het is geen klassiek btw-handboek. Dit tiende deel bevat opnieuw een aantal in de praktijk voorkomende btw-problemen waarop u het antwoord niet onmiddellijk in een klassiek… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  45,00
 • A.F.M. Dorresteijn, R.H. van het Kaar boeken
  A.F.M. Dorresteijn, R.H. van het Kaar - De juridische organisatie van de onderneming

  In de uitgave maakt u kennis met de juridische organisatie van ondernemingen. De auteurs beperken zich hierbij niet tot één of enkele rechtsvormen, maar belichten het volledige spectrum. De compacte en heldere benadering maakt de uitgave zeer geschikt voor… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  74,75
 • H.C. Verploegh, Th. J.M. van Schendel, J.P.E. de Kock boeken
  H.C. Verploegh, Th. J.M. van Schendel, J.P.E. de Kock - Loonheffingen 2019

  Dit studieboek verschaft toekomstige belastinginspecteurs en -adviseurs een compleet en diepgaand beeld van alle loonheffingen. De praktische benadering en sprekende voorbeelden helpen je om de soms taaie materie eigen te krijgen. Een essentiële titel in de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  95,95
 • W.A.P. Nieuwenhuizen boeken
  W.A.P. Nieuwenhuizen - BTW Jurisprudentie van het Hof van Justitie 2018/2019

  De jurisprudentie op BTW-gebied groeit explosief. Slaagt u er nog in om door de bomen het bos te zien? Deze bundel bevat samenvattingen van alle arresten op BTW-gebied, gerangschikt op thema. Wie geconfronteerd wordt met BTW-vraagstukken, zal voldoende kennis… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  111,01
 • Kevin Dubbeld boeken
  Kevin Dubbeld - De problematiek van een holdingvennootschap bij de bedrijfsopvolgingsfaciliteit

  Er is al veel over de Bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) uit de Successiewet 1956 en de toepassing ervan op een onderneming geschreven. Dit is echter de eerste uitgave die een kritische en uitvoerige blik werpt op de toepassing ervan op een belang in een… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  40,99
 • E.P.G. Pötgens, P.A. Spijker, T.M. Vergouwen boeken
  E.P.G. Pötgens, P.A. Spijker, T.M. Vergouwen - Casuïstiek internationaal belastingrecht

  De laatste jaren is het internationale belastingrecht volop in ontwikkeling. Zo kan worden gewezen op de initiatieven van de OESO in het kader van het project Base Erosion and Profit Shifting, de introductie van het daarmee samenhangende multilaterale… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  32,00
 • Stefan Ruysschaert boeken
  Stefan Ruysschaert - Btw-eetjes

  Dit boek maakt deel uit van de reeks Btw-eetjes. Het is geen klassiek btw-handboek. Dit negende deel bevat opnieuw een aantal in de praktijk voorkomende btw-problemen waarop u het antwoord niet onmiddellijk in een klassiek btw-handboek vindt. Het gaat om… (Harde kaft)

  Lees meer...
  43,00
 • Stefan Ruysschaert boeken
  Stefan Ruysschaert - Vouchers - Schadevergoedingen - Waarborgen

  Dit boek behandelt een deel van de verborgen btw-wetgeving. Een voucher is een bon die een bepaalde waarde heeft voor de houder. De voucher kan gratis uitgedeeld worden (kortingbonnen) of verkocht worden (cadeaubonnen, "belevingsbox", prepaid telefoonkaart).… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,00
 • Jos J. Couturier, Bruno Peeters, Elly Van de Velde boeken
  Jos J. Couturier, Bruno Peeters, Elly Van de Velde - Belgisch Belastingrecht in Hoofdlijnen

  Het Belgisch Belastingrecht in hoofdlijnen wordt met reden hét naslagwerk voor de Belgische fiscaliteit genoemd. De lezer krijgt een overzichtelijke synthese van de huidige fiscale situatie. Naast een volledig overzicht van de Belgische fiscaliteit, biedt het… (Harde kaft)

  Lees meer...
  195,00
 • Juridisch Memo 2018

  Dit memo vormt het ideale hulpmiddel voor elke fiscale en financiële adviseur die zich snel en effectief op juridische hoofdzaken wil oriënteren. Alle veelvuldig voorkomende onderwerpen op civiel- en bestuursrechtelijk terrein komen aan bod. Dankzij een… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  46,23
 • Gino Sparidis, Sanjeev Balli, Elène Siem boeken
  Gino Sparidis, Sanjeev Balli, Elène Siem - Fiscaal Memo BTW 2018

  U vindt in dit memo een helder overzicht van de actuele regelingen op het gebied van btw. Op toegankelijke wijze vereenvoudigt deze uitgave een meer diepgaande studie naar btw-onderwerpen. De uitgave geeft de belangrijkste btw-regels weer en verwijst daarbij… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  53,99
 • Stefan Ruysschaert boeken
  Stefan Ruysschaert - Het paard en de btw

  Dit boek legt de werking van de btw uit aan de hand van het door velen geliefde paard. Het richt zich dan ook naar de uitbaters van maneges maar ook naar al diegenen die met dieren bezig zijn. Wanneer wordt men btw-belastingplichtige bij het fokken of verkopen… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  26,00
 • Teksten Internationaal & Europees belastingrecht 2018/2019

  De bundels geven u een snel en compleet beeld van het internationale en Europese belastingrecht. U kunt ze los bestellen of als combinatie. Het EU- en internationaal recht op het terrein van de directe belastingen heeft zich inmiddels een prominente plaats… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  89,41
 • Teksten Internationaal belastingrecht 2018/2019

  Stel: u werkt in het buitenland, maar woont in Nederland. Welke inkomensheffingen gelden dan voor u? Deze uitgave bundelt de teksten en uittreksels van de hierbij relevante belastingverdragen en regels. Dankzij de praktische overzichten vindt u gemakkelijk de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  68,84
 • Teksten Europees belastingrecht 2018/2019

  Het EU-recht op het gebied van directe belastingen neemt al sinds jaar en dag een belangrijke positie in binnen zowel de fiscale praktijk als de universitaire studieprogramma#s. Deze compacte uitgave bundelt de hierbij relevante teksten, aangevuld met bijna… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  56,51
 • C.G. Dijkstra, G.T.K. Meussen boeken
  C.G. Dijkstra, G.T.K. Meussen - De Wet Inkomstenbelasting 2001

  Dit boek bestrijkt niet alleen de gehele inkomstenbelasting, en de internationale context daarvan, maar behandelt tevens het loonbegrip uit de loonbelasting en alles wat daarmee op hoofdlijnen samenhangt. In bijna alle onderdelen van het boek wordt de stof… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  83,48
 • Het Technolease drama

  Publicatie: Het Technolease Drama (Ondertitel: # Eens maar nooit weer?#) Uit de serie (indien van toepassing): Huidige basistekst In Nederland zijn er tot nu toe geen fiscale zaken geweest die zoveel aandacht hebben getrokken als de Technoleasedeal tussen… (Harde kaft)

  Lees meer...
  45,00
 • J.P. Boer boeken
  J.P. Boer - Sturende belastingheffer een monster?

  Het belastingrecht wordt niet alleen gebruikt om defi nanciering van overheidsuitgaven te bekostigen(budgettaire functie), maar wordt ook op uiteenlopendewijze ingezet als middel om het gedrag vanburgers en bedrijven te sturen (instrumentele functie).Sturing… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  28,61