Boeken over fiscaal recht

 • Verplichte en bindende arbitrage in het MLI

  Deze scriptie biedt een diepgravende uiteenzetting van de werking van Deel VI (Arbitrage) van het MLI. Er wordt stilgestaan bij de voor Nederland relevante gemaakte keuzes en voorbehouden. De analyses en overzichten zijn waardevol voor belastingadviseurs en… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  41,95
 • Redmar Wolf boeken
  Redmar Wolf - Over betalen met data, btw en DST

  Rede in verkorte vorm uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar belastingrecht (kostprijsverhogende belastingen) aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen op dinsdag 29 januari 2019. Veel internetdiensten zijn… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,99
 • Hoofdzaken Fiscaliteit & Vastgoed

  In deze handzame uitgave (voorheen #Compendium Fiscaliteit en Vastgoed#) vindt u alle fiscale aspecten beschreven die bij vastgoed en de advisering daaromtrent aan de orde komen. De benadering op hoofdlijnen leent zich uitstekend voor studerenden en adviseurs… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  88,50
 • Cursus Belastingrecht Vennootschapsbelasting

  Dit studieboek biedt studenten een verhelderend overzicht van de vennootschapsbelasting, voorzien van relevante jurisprudentie en literatuur. Geschreven door topauteurs uit wetenschap en praktijk. Én geldt als het meest brede en diepe naslagwerk in het… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  79,90
 • Cursus Belastingrecht 2019-2020

  Dit studieboek biedt jou een compleet en behapbaar overzicht van het belastingrecht over inkomstenbelasting. Verhelderd met wetgeving, beleid, jurisprudentie en vakliteratuur. Én geschreven door topauteurs uit wetenschap en praktijk. Studenteneditie Cursus… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  79,90
 • P.H.M. Simonis, R.L.P. van der Velden, E.R. Roelofs, G.C. van Eck boeken
  P.H.M. Simonis, R.L.P. van der Velden, E.R. Roelofs, G.C. van Eck - Juridische splitsing van kapitaalvennootschappen

  Deze uitgave besteedt aandacht aan de civiel- en ?scaalrechtelijke aspecten van juridische splitsingen. Het accent ligt daarbij op kapitaalvennootschappen. Op andere rechtspersonen als de vereniging en stichting wordt beperkt ingegaan. Behandeld worden de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  67,00
 • Ton Tekstra boeken
  Ton Tekstra - Jurisprudentie Fiscaal insolventierecht 1983-2019

  Deze bundel bevat een verzameling van de voor de praktijk en het onderwijs relevante uitspraken op het gebied van het fiscale insolventierecht; een terrein dat steeds verder in opkomst is. Voorafgaand aan de gepubliceerde uitspraken wordt steeds kort ingegaan… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  34,50
 • E. Poelmann boeken
  E. Poelmann - Jurisprudentie formeel belastingrecht 2019/2020

  De bundel Jurisprudentie formeel belastingrecht 2019/2020 bevat de kernoverwegingen van de belangrijkste arresten in het formele belastingrecht.De bundel Jurisprudentie formeel belastingrecht 2019/2020 bevat de kernoverwegingen van de belangrijkste arresten in… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  37,00
 • Elementair Belastingrecht (theorieboek) 2019/2020

  Op zoek naar een bundel die het Nederlandse belastingrecht in een handomdraai voor u inzichtelijk maakt? Deze uitgave maakt de lezer wegwijs in de staat en stand van de belastingheffing. De levendige voorbeelden maken de studiestof behapbaar voor een breed… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  63,50
 • Fiscaal Memo juli 2019

  Dit memo voorziet u van alle voornaamste feitelijke gegevens (bedragen, forfaits, drempels, percentages e.d.) die u dagelijks nodig heeft als deskundige op fiscaal, juridisch, sociaal-arbeidsrechtelijk of financieel gebied. Met deze nieuwe juli-editie bent u… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  49,95
 • Ton Mertens boeken
  Ton Mertens - Het beginsel van de minste pijn

  Loonheffingen zijn de belastingen en socialeverzekeringspremies die worden geheven met het loon als basis. Een kenmerk van loonheffingen is dat zij, zoals dat heet, bij de bron worden geheven. Dat wil zeggen door de werkgever, het pensioenfonds of andere… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  49,50
 • J.B.O. Bijl boeken
  J.B.O. Bijl - The EU VAT Treatment of Vouchers in the Context of Promotional Activities

  Op 1 januari 2019 zijn de nieuwe regels voor de btw-behandeling van vouchers in werking getreden. In deze (Engelstalige) publicatie komt u te weten hoe deze extra laag btw-regels doorwerkt in de fiscale praktijk. U verkrijgt een helder inzicht in de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  84,95
 • Stefan Ruysschaert, Veronique de Vulder boeken
  Stefan Ruysschaert, Veronique de Vulder - De kunstenaar, kunsthandelaars en -galerijen

  Dit boek behandelt het btw-statuut van de kunstenaar en zijn relatie tot tussenpersonen en kopers van kunstwerken. Hoe is de btw-regeling bij de exploitant van een kunstgalerij? Wanneer kan kunst verkocht worden met 6 % btw? Is er btw op de verhuur van kunst?… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,00
 • R.L.G. van den Heuvel boeken
  R.L.G. van den Heuvel - Duidelijkheid van fiscale wetgeving

  Het in de maatschappij aan de orde stellen van de complexiteit van fiscale wetgeving komt de laatste jaren steeds vaker voor. Deze complexiteit is vaak het gevolg van het veelvuldig gebruik van fiscale wetgeving als beleidsinstrument en de implementatie van… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  61,54
 • A.H.H. Bollen-Vandenboorn boeken
  A.H.H. Bollen-Vandenboorn - Cursus Belastingrecht Loonbelasting/Premieheffing 2019-2020

  In dit studieboek vind je een compleet thematisch overzicht van beleid en wetgeving op het gebied van loonbelasting en premieheffingen, verhelderd met jurisprudentie en literatuur. Geschreven door topauteurs uit wetenschap en praktijk. Van de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  39,90
 • G.A.C. Aarts boeken
  G.A.C. Aarts - Belastingrecht Bachelors Masters 2019-2020

  Dit opgavenboek maakt deel uit van de studiemethode Belastingrecht voor Bachelors en Masters. Deze studiemethode is opgezet met de praktijk als uitgangspunt. Een zeer uitgebreid auteursteam, bestaande uit docenten van bijna alle hogescholen in Nederland, heeft… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  32,00
 • J.I. van de Streek, A.J.A. Stevens boeken
  J.I. van de Streek, A.J.A. Stevens - De toekomst van de vennootschapsbelasting

  Dit jaar bestaat de Wet VPB 1969 vijftig jaar. De bijdragen in deze uitgave werpen een kritische blik op deze langlopende wet, die in een eerste midlifecrisis lijkt te verkeren. Uiteenlopende onderwerpen worden vanuit wetenschappelijke optiek geanalyseerd,… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  49,95
 • C.J.M. Jacobs boeken
  C.J.M. Jacobs - Praktisch Belastingrecht 2019-2020 Theorieboek

  Praktisch Belastingrecht maakt studenten op een toegankelijke manier wegwijs in de complexe wereld van het Nederlandse belastingrecht. Dit studieboek is gebaseerd op de wet- en regelgeving van 1 januari 2019. Er is in dit boek veel aandacht besteed aan helder… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  41,00
 • G.A.C. Aarts boeken
  G.A.C. Aarts - Belastingrecht Bachelors Masters 2019-2020

  Dit studieboek is geschreven door het onderwijs, voor het onderwijs. Een zeer uitgebreid auteursteam, bestaande uit docenten van bijna alle hogescholen in Nederland, heeft deze studiemethode ontwikkeld. Zij kennen per slot van rekening het beste de eisen en… (Harde kaft)

  Lees meer...
  52,00
 • Eikelboom & De Bondt boeken
  Eikelboom & De Bondt - Fiscaal Memo Wet- & Regelgeving 2019

  Bent u werkzaam binnen het fiscale rechtsgebied? Dit memo bevat een bondige actuele samenvatting op kernpunten van de belangrijkste bepalingen uit wetten, uitvoeringsbesluiten en uitvoeringsregelingen. Zo heeft u alle benodigde informatie gedurende de werkdag… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  52,51
 • C.J.M. Jacobs boeken
  C.J.M. Jacobs - Praktisch Belastingrecht 2019-2020

  Praktisch Belastingrecht maakt studenten op een toegankelijke manier wegwijs in de complexe wereld van het Nederlandse belastingrecht. De vraagstukken zijn in dit opgavenboek, net als in het theorieboek, verdeeld in aparte hoofdstukken over de Algemene wet… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  26,00
 • E. Poelmann boeken
  E. Poelmann - Cursus Belastingrecht 2019-2020

  Dit studieboek biedt jou een compleet en behapbaar overzicht van het formele belastingrecht. Van wetsgeschiedenis tot beleidsbesluiten # en van heffingssystemen tot fiscale boeten en straffen. Samengesteld door toonaangevende auteurs. De Studenteneditie Cursus… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  39,90
 • R.P.C.W.M. Brandsma boeken
  R.P.C.W.M. Brandsma - Cursus Belastingrecht 2019-2020

  In dit studieboek vind je het belastingrecht op Europees niveau, voorzien van relevante jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie en opvattingen uit de literatuur. Geschreven door topauteurs uit wetenschap en praktijk. Deze studenteneditie staat… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  39,90
 • S.B. Cornielje boeken
  S.B. Cornielje - Cursus Belastingrecht Omzetbelasting 2019-2020

  Dit studieboek biedt jou een compleet en behapbaar overzicht van de omzetbelasting. De studenteneditie belicht de belangrijkste heffingswetten op het gebied van directe en kostprijsverhogende belastingen, inzichtelijk gemaakt met relevante jurisprudentie en… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  39,90
 • Robert N.J. Kamerling boeken
  Robert N.J. Kamerling - Belastingcontrole 2019

  In deze uitgave vindt u een helder overzicht van de actuele regels bij een belastingcontrole. Door de praktische en beknopte behandeling is de inhoud bijzonder geschikt voor gebruik door zowel de ondernemer, de adviseur als de controleur zelf. Veel ondernemers… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  71,95