Boeken over arbeidsrecht

 • W.F.A. Eiselin boeken
  W.F.A. Eiselin - Participatiewet 2018

  Tekst en toelichting Participatiewet vormt een compleet en systematisch naslagwerk, dat geschikt is voor iedereen die betrokken is bij de uitvoering van de Participatiewet. In dit boek zijn alle artikelen en de meest relevante uitvoeringsbesluiten integraal… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  103,87
 • Saskia Klosse, G.J. Vonk boeken
  Saskia Klosse, G.J. Vonk - Socialezekerheidsrecht

  Socialezekerheidsrecht biedt vanuit breed perspectief een uiteenzetting van het socialezekerheidsrecht. Het is een juridisch leerboek dat het rechtsgebied op systematische, toegankelijke en levendige wijze ontsluit. Na drie inleidende hoofdstukken is het boek… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  34,00
 • Frans Pennings boeken
  Frans Pennings - Europees socialezekerheidsrecht

  In 2010 is Verordening 883/2004 voor de coördinatie van sociale zekerheid in werking getreden. Deze verordening heeft belangrijke vernieuwingen gebracht, zoals de uitbreiding van de personenkring en vereenvoudiging en wijziging van de aanwijsregels.Sinds 2010… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  77,50
 • E.M.F. Schols-van Oppen boeken
  E.M.F. Schols-van Oppen - Inleiding pensioenrecht

  De pensioenwetgeving is voortdurend aan verandering onderhevig. Met ingang van 1 januari 2015 is - na jaren van discussie - het financiële toetsingskader aangepast en is stevig ingegrepen in de fiscale faciliteiten met betrekking tot pensioen. Inleiding… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  74,50
 • E. Koot van der Putte boeken
  E. Koot van der Putte - Collectieve arbeidsvoorwaarden en individuele contractsvrijheid

  Collectieve arbeidsvoorwaarden beperken de individuele contractsvrijheid. Dat is ook de bedoeling van de wetgever geweest, met als visie het voorkomen van concurrentie op arbeidsvoorwaarden. Gegeven het feit dat dit zo is, staat in dit boek centraal welke mate… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  62,00
 • Arbeidsovereenkomst

  Sinds 2008 wordt de arbeidsovereenkomst in een afzonderlijk deel van de Asser-serie behandeld. Hierin wordt ook aandacht besteed aan de collectieve arbeidsovereenkomst, alsmede aan de ondernemingsovereenkomst als opvolger van het arbeidsreglement.In de tweede… (Harde kaft)

  Lees meer...
  114,50
 • Frans Pennings, S.S.M. Peters boeken
  Frans Pennings, S.S.M. Peters - Europees Arbeidsrecht

  Europa heeft ons nationale arbeidsrecht op veel vlakken beïnvloed. Daarnaast leidt het tot spanningen - de Brexit hangt bijvoorbeeld samen met EU-regelingen over de toegang van buitenlandse arbeidskrachten tot de Britse arbeidsmarkt. Bent u student of… (Harde kaft)

  Lees meer...
  56,75
 • A.T.J.M. Jacobs boeken
  A.T.J.M. Jacobs - Ontslagrecht en flexibele arbeidsrelaties

  Publicatie: Ontslagrecht en flexibele arbeidsrelaties Uit de serie (indien van toepassing): Monografieën BW Basistekst Curriculum vitae B86 Prof. dr. Antoine Jacobs is emeritus hoogleraar sociaal recht en sociaal beleid aan de Universiteit van Tilburg. Iets… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  50,25
 • A.C. Damsteegt boeken
  A.C. Damsteegt - De Werkloosheidswet

  Basistekst De Werkloosheidswet is de afgelopen jaren in belangrijke mate gewijzigd, onder meer als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid (Wwz) en de wijzigingen op het gebied van de bestuurlijke boete. De systematiek van de… (Harde kaft)

  Lees meer...
  63,25
 • H.L. Bakels, W.H.A.C.M. Bouwens, M.S. Houwerzijl, W.L. Roozendaal boeken
  H.L. Bakels, W.H.A.C.M. Bouwens, M.S. Houwerzijl, W.L. Roozendaal - Schets van het Nederlandse arbeidsrecht

  Omdat het arbeidsrecht flink is veranderd, is een actuele schets ervan onmisbaar bij uw studie aan universiteit of instelling van hoger beroepsonderwijs. Ook als u in de rechtspraktijk met toepassing van het arbeidsrecht te maken heeft, is dit handboek zeer… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  50,25
 • D.P. Engberts, T.A.M. van den Ende, L.E. Kalkman-Bogerd, J.J.M. Linders boeken
  D.P. Engberts, T.A.M. van den Ende, L.E. Kalkman-Bogerd, J.J.M. Linders - Gezondheidsrecht

  Wanneer u in de dagelijkse praktijk met het gezondheidsrecht te maken heeft dan is Tekst & Commentaar Gezondheidsrecht dé bron om de antwoorden te vinden op al uw gezondheidsrechtelijke vragen. Waar Tekst & Commentaar Gezondheidsrecht voorheen bestond uit… (Harde kaft)

  Lees meer...
  334,25
 • Collectief arbeidsrecht

  Wat zijn de kernthema#s binnen het collectief arbeidsrecht? Hoe hangen ze samen? En welke rol speelt de overheid eigenlijk met betrekking tot de arbeidsmarkt? Deze uitgave beschrijft de collectieve verhoudingen en de zogenaamde spelregels van het arbeidsrecht.… (Harde kaft)

  Lees meer...
  63,75
 • S. van Cleef boeken
  S. van Cleef - Praktijkpocket Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

  Praktijkpocket Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Editie augustus 2018). Naast de actuele wetsartikelen bevat het boek toelichtingen, onderliggende regelgeving en jurisprudentie. Dit boek is onderdeel van het materiaal dat de cursisten van Langhenkel… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  15,00
 • D. Christe, N. Hummel, B.B.B. Lanting, L.C.J. Sprengers boeken
  D. Christe, N. Hummel, B.B.B. Lanting, L.C.J. Sprengers - Inleiding Nederlands ambtenarenrecht

  Het ambtenarenrecht regelt de rechtspositie van bijna een miljoen mensen die in dienst zijn van de overheid. Ambtenaren zijn werkzaam bij tal van uiteenlopende organisaties zoals de belastingdienst, penitentiaire instellingen, ministeries, het landelijk… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  51,50
 • Gjalt Schippers boeken
  Gjalt Schippers - Uitsprakenbundel bestuursrecht

  Het algemeen bestuursrecht heeft sinds de inwerkingtreding van de Algemene wet bestuursrecht in 1994 aan importantie gewonnen. De invloed van de wet op de dagelijkse bestuurspraktijk wordt dan ook steeds groter. Alle reden voor een handzaam en toegankelijk… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  25,97
 • I.A.M. Boetzelaer-Gulyas, G.J.P. van Keeken boeken
  I.A.M. Boetzelaer-Gulyas, G.J.P. van Keeken - VNW Socialezekerheidsrecht 2017

  VNW Socialezekerheidsrecht 2017 bevat een op het onderwijs en de rechtspraktijk afgestemde selectie van Nederlandse wet- en regelgeving op het terrein van het socialezekerheidsrecht. De opgenomen wetten en regelingen zijn geclusterd op de verschillende deel… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  26,00
 • G.J. Vonk boeken
  G.J. Vonk - Socialezekerheidsrecht 2017

  Sdu Wettenverzameling Socialezekerheidsrecht bevat een op de rechtspraktijk van de sociale dienstverlening afgestemde selectie van wet- en regelgeving en beleidsregels. Deze wettenverzameling is bij uitstek geschikt voor rechtshulp verleners en personen die… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  31,01
 • W.F.A. Eiselin boeken
  W.F.A. Eiselin - Participatiewet

  Tekst en toelichting Participatiewet vormt een compleet en systematisch naslagwerk, dat geschikt is voor iedereen die betrokken is bij de uitvoering van de Participatiewet. In dit boek zijn alle artikelen en de meest relevante uitvoeringsbesluiten integraal… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  95,00
 • L.G. Verburg, Ronald Beltzer boeken
  L.G. Verburg, Ronald Beltzer - Arbeidsrechtelijke aspecten van een reorganisatie

  Externe en/of interne factoren nopen soms tot een heroriëntatie op de bedrijfsactiviteiten ofwel een reorganisatie. Het betreft dan een pakket maatregelen dat noodzakelijk is om de economische werkelijkheid het hoofd te bieden of een gewijzigde strategie door… (Harde kaft)

  Lees meer...
  62,00
 • Flexibele arbeidsrelaties

  Binnen de BV Nederland werken steeds meer mensen op basis van oproepcontracten, arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, payrollcontracten, uitzendovereenkomsten en de opdrachtovereenkomsten met de zzp#er. Deze uitgave in de reeks Monografieën Sociaal Recht… (Harde kaft)

  Lees meer...
  62,00
 • P.G. Vestering, W.J.J. Wetzels boeken
  P.G. Vestering, W.J.J. Wetzels - Praktisch arbeidsprocesrecht onder de WWZ

  Dit boek behandelt het procesrecht dat relevant is voor de arbeidsrechtjurist. Sinds invoering van de Wet werk en zekerheid (WWZ) in 2015 is niet alleen het Nederlands ontslagrecht ingrijpend veranderd, maar ook het bijbehorende procesrecht en de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  51,16
 • J.J.M. Linders boeken
  J.J.M. Linders - Wet toelating zorginstellingen

  De Wet toelating zorginstellingen (WTZi) is op 1 januari 2006 in werking getreden. Deze wet faciliteerde de overgang van een stelsel waarin het aanbod centraal werd gestuurd door de overheid, naar een decentraal, vraaggericht stelsel. Daarbij werd de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  106,95
 • Leo Witte boeken
  Leo Witte - Methodisch werken in de materiële hulp- en dienstverlening

  In dit boek beschrijft Leo Witte de achtergronden en methoden van de materiële hulp- en dienstverlening. Van oudsher beoogt deze beroepspraktijk burgers de materiële voorwaarden te bieden die hen in staat moeten stellen volwaardig deel te nemen aan het… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  54,95
 • Marion Treep boeken
  Marion Treep - Arbeidsrecht

  In Arbeidsrecht worden de belangrijkste thema's op het gebied van het arbeidsrecht behandeld. Door de systematische, maar ook praktische opzet is het boek geschikt voor zowel beroepsopleidingen op hbo-niveau als voor functionarissen die in de dagelijkse… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  53,00
 • Hannie Geugjes, Erica Wits boeken
  Hannie Geugjes, Erica Wits - Arbeidsrecht begrepen

  Arbeidsrecht begrepen behandelt het individuele arbeidsrecht voor studenten in het hoger onderwijs. Minder wetenschappelijk-theoretisch en meer praktijkgericht. Minder historie en meer de bedoeling van de wetgever. Minder tekst achter elkaar en meer… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  41,50