Boeken over arbeidsrecht

 • Wmo 2015 Wetgeving & Rechtspraak 2019

  Werkt u in de gemeentelijke uitvoeringspraktijk? Dan zijn er tal van regels en wetten om bij te houden. Lastig om elk detail te overzien. Dat hoeft gelukkig ook niet; met dit handige naslagwerk beschikt u over een compleet overzicht van de Wmo 2015. Inclusief… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  48,00
 • W.L. Roozendaal boeken
  W.L. Roozendaal - Arbeidswetgeving 2019/2020

  In deze uitgave vind je alle wetgeving op het gebied van de arbeidswetgeving die je in de dagelijkse praktijk nodig hebt. Veelvuldig gebruikt in het wetenschappelijk en hoger beroepsonderwijs. Alles gebundeld in één handzame pocket. Inclusief gratis toegang… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  28,00
 • Mr. R.F. Kleinjan, R. Hutten boeken
  Mr. R.F. Kleinjan, R. Hutten - Handboek Participatiewet

  Het Handboek Participatiewet editie februari 2019, is het handboek over de Participatiewet. Naast de actuele wetsartikelen bevat het boek toelichtingen, onderliggende regelgeving en jurisprudentie. Het boek verschijnt tweemaal per jaar, zodat de gebruiker… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  62,54
 • J. Liemburg boeken
  J. Liemburg - Zakboek Bijstand en Belastingen

  Zakboek Bijstand en Belastingen editie 2019 is een boek van Jacob Liemburg uitgegeven bij Langhenkel-Talenter. ISBN 9789086351114 Het Zakboek Bijstand en Belastingen is bedoeld voor iedereen die in het kader van zijn functie in contact komt met… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  21,20
 • Sociaal Memo Actueel november 2018

  Sociale zekerheid in Nederland staat geen dag stil. Daarom vindt u in dit memo een overzicht van nieuwe bepalingen en wijzigingen van de afgelopen maanden, compleet gemaakt met wetten en regels per 1 januari 2019 en wetsvoorstellen die begin november 2018 in… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  41,90
 • D.M.A. bij de Vaate, A. Eleveld boeken
  D.M.A. bij de Vaate, A. Eleveld - Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht

  In deze bundel zijn 136 samenvattingen van arresten en uitspraken op het terrein van het sociaal recht in chronologische volgorde opgenomen. Deze worden verspreid over drie delen - individueel arbeidsrecht, collectief arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht -… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  35,00
 • Jaarboek Corporate Governance 2018-2019

  Bent u werkzaam op het gebied van corporate governance? In dit jaarboek werpen toonaangevende auteurs vanuit verschillende disciplines hun blik op de laatste ontwikkelingen en relevante onderwerpen binnen dit vakgebied. Van fundamentele vraagstukken rondom de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  50,90
 • Mark Diebels boeken
  Mark Diebels - De Kleine Gids voor het Nederlandse Arbeidsrecht 2019

  Het arbeidsrecht staat nooit stil. Dit maakt het het lastig voor bedrijven en adviseurs om volledig op de hoogte te blijven. Deze uitgave biedt de oplossing: een volledig, up-do-date overzicht van alle belangrijke regels en wetten voor iedereen met interesse… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  16,50
 • Kind en Gezin 2018

  In deze kernachtige samenvatting vindt u alle relevante bepalingen uit wet- en regelgeving over sociale zekerheid in Nederland voor kinderen en hun ouders. Helder en puntsgewijs gegroepeerd op onderwerp. Dit memo vormt een ideaal hulpmiddel gedurende de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  48,28
 • Kees-Willem Bruggeman, Hans van Rooij boeken
  Kees-Willem Bruggeman, Hans van Rooij - Kernregelingen voor de uitvoering van het sociaal domein 2019

  De wettenbundel Kernregelingen voor de uitvoering van het sociaal domein bevat de tekst van de belangrijkste wet- en regelgeving binnen het sociaal domein per 1 jan 2019. In deze bundel kunt u de voor de gemeentelijke uitvoeringspraktijk relevante wetten,… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,50
 • Eikelboom & De Bondt boeken
  Eikelboom & De Bondt - Sociaal Memo Ouderen 2018

  Deze uitgave bundelt voor u alle belangrijke bepalingen uit wet- en regelgeving over sociale zekerheid in Nederland met betrekking tot ouderen. Alle kernpunten komen aan bod: van pensioen en AOW tot aan zorg en toeslagen. Bovendien vindt u per wet een compleet… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  47,82
 • De Kleine Gids Wmo 2015

  Met deze kleine gids heeft u alle informatie over de Wmo 2015 binnen handbereik. Op overzichtelijke wijze vindt u uw weg binnen de complexe wereld van maatschappelijke ondersteuning. Stap voor stap krijgt u inzicht in de gehele procedure van de Wmo: van… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  31,25
 • Tim Robbe boeken
  Tim Robbe - Puzzelen in het sociaal domen

  Op 1 januari 2015 traden de Wmo 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet in werking. De 'decentralisatie' maakte gemeenten voortaan verantwoordelijk voor grote delen van zorg en welzijn. De decentralisatie ging echter zo snel en met zulke flinke financiële… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,95
 • A.R. Houweling, M.J.M.T. Keulaerds boeken
  A.R. Houweling, M.J.M.T. Keulaerds - Wet arbeidsmarkt in balans 2019/2020

  De in 2015 in werking getreden Wet werk en zekerheid (WWZ) wijzigde het ontslagrecht en de regelgeving rondom flexibele arbeid ingrijpend. De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) verandert het ontslagrecht en de regelgeving rondom flexibele arbeid opnieuw… (Zachte kaft)

  Lees meer...
    9,90
 • Sociaal Memo Arbeid & Inkomen 2018

  In dit handige naslagwerk vindt u alle relevante bepalingen over arbeid en inkomen uit het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel, op overzichtelijke wijze samengevat. Geen andere uitgave combineert deze mate van compleetheid en diepgang. Bijgewerkt naar de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  48,28
 • Gerdien van der Voet boeken
  Gerdien van der Voet - Het 'natte' arbeidsrecht

  Op 12 oktober 2018 sprak Gerdien van der Voet ter gelegenheid van de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, met als leeropdracht Bijzondere arbeidsverhoudingen - de zeevarende, haar inaugurele rede uit.In deze… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  16,00
 • P.C. Vas Nunes boeken
  P.C. Vas Nunes - Gelijke behandeling in arbeid

  Op de arbeidsmarkt wordt gediscrimineerd. Naar geslacht, handicap, leeftijd, godsdienst, nationaliteit, seksuele gerichtheid en nog meer. Het gelijkebehandelingsrecht biedt de mogelijkheid hiertegen op te komen. Aan werkenden met een vast contract. Zeker ook… (Harde kaft)

  Lees meer...
  101,00
 • Pascalle Pechholt boeken
  Pascalle Pechholt - PS Special Wonen en werken over de grens

  Bij emigratie van Nederland naar Duitsland komen naast praktische zaken veel wettelijke vraagstukken kijken. Deze uitgave belicht de belangrijkste aandachtspunten. Niet alleen fiscale aspecten, maar ook belangrijke sociale zekerheids- en arbeidsrechtelijke… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  138,80
 • S. Klosse, G.J. Vonk boeken
  S. Klosse, G.J. Vonk - Socialezekerheidsrecht in kort bestek

  Dit inleidende boek over het socialezekerheidsrecht is bestemd voor een eerste kennismaking met het rechtsgebied. Het is systematisch en breed opgezet. De nadruk ligt op de structuur van het stelsel. Er zijn voorbeelden opgenomen en er wordt verwezen naar de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  22,50
 • A. Eleveld boeken
  A. Eleveld - De Participatiewet

  Deze uitgave buigt zich over het vraagstuk hoe grondrechten en een bijstandsuitkering verband houden met elkaar. Diverse toonaangevende auteurs becommentariëren de regelgeving uit de Participatiewet vanuit een grondrechtelijk perspectief. Hiermee bieden ze… (Harde kaft)

  Lees meer...
  59,64
 • K.H. Boonzaaijer, M.E. Nobel, J.G.C.M. Galle boeken
  K.H. Boonzaaijer, M.E. Nobel, J.G.C.M. Galle - Inzicht in de Code Pensioenfondsen

  Governance binnen de Nederlandse pensioensector staat volop in de belangstelling. Zorgen omtrent dekkingsgraden, pensioenkortingen en indexatie vereisen goed en transparant pensioenfondsbestuur. De eigen sectorale gedragscode beoogt goed beheer van het… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  52,00
 • Harry van Drongelen boeken
  Harry van Drongelen - Bij wijze van afscheid

  Ideeën over wetgeving veranderen in de loop der tijd en in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw komt het verschijnsel dereguleren op. In een reeks beleidsnota’s en actieprogramma’s wordt gewerkt aan wat wordt genoemd wetgevingskwaliteitsbeleid,… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  15,50
 • J. Heinsius boeken
  J. Heinsius - Collectiefontslagrecht

  Collectiefontslagrecht biedt een theoretische en praktische handreiking voor eenieder die vanuit opleiding en/of werk te maken heeft met een collectief ontslag. Het boek is daarmee geschikt om studenten al tijdens hun studie met de complexiteit van het… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  21,50
 • Pascal Kruit, Edith Molemans boeken
  Pascal Kruit, Edith Molemans - Q&A Arbeidsrecht

  Als arbeidsrecht advocaten worden wij vrijwel iedere dag met dezelfde vragen geconfronteerd. Dit was voor ons de aanleiding om de meest voorkomende vragen thematisch te bundelen en van een praktisch antwoord te voorzien, waarmee eenieder werkzaam in de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  31,00
 • Arbeidsongeschiktheid & Zorg 2018

  In dit memo vindt u alle belangrijke bepalingen uit wet- en regelgeving over sociale zekerheid in Nederland, met betrekking tot de thema#s arbeidsongeschiktheid en zorg. Het gehele plaatje komt aan bod: van wettelijke inkomensverzekeringen tot premieheffing en… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  48,07