Boeken over arbeidsrecht

 • Gerard J.J.J. Heetman boeken
  Gerard J.J.J. Heetman - Rechtspositie Volksvertegenwoordigers 2019

  De rechtspositie van decentrale politieke ambtsdragers Volksvertegenwoordigers Deze uitgave beschrijft in algemene zin de totstand-koming van de arbeidsvoorwaarden van politieke ambtsdragers. Vervolgens worden de voorzieningen concreet toegelicht die… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  46,00
 • Maurits van Buren boeken
  Maurits van Buren - Ontslag in goed overleg

  Hoe zat het ook alweer met het concurrentiebeding? Worden vakantiedagen uitbetaald bij het einde van de arbeidsovereenkomst? En hoe wordt een ontslagvergoeding belast? Dit zijn slechts enkele vragen waar zowel werkgevers als werknemers mee te maken krijgen bij… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  14,95
 • J. van Dongelen, J.A. Hofsteenge boeken
  J. van Dongelen, J.A. Hofsteenge - Handboek Arbobeleidsregels 2019 - 2020

  Het creëren van een veilige en gezonde werkplek, is het uitgangspunt van de huidige arbowet- en regel geving. Maar wetgeving is niet altijd even gemakkelijk te inter-preteren. In de plaats van de Beleidsregels arbeids-omstandighedenwetgeving, die een uitleg… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  79,88
 • A.H.M. Boere boeken
  A.H.M. Boere - Handboek Arbobesluit 2019

  Het Handboek Arbobesluit is een toegankelijke informatie-bron waarin het besluit helder wordt toegelicht. Het hand-boek legt, waar zinvol, de relatie tussen de Arbowet, het Arbobesluit, de Arboregeling en de Arbobeleidsregels. Door de volledigheid en de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  79,88
 • A.D.M. van Rijs, J.A. Hofsteenge boeken
  A.D.M. van Rijs, J.A. Hofsteenge - Handboek Arboregeling 2019

  In dit handboek wordt de Arboregeling artikelsgewijs op een heldere manier toegelicht en wordt, waar nodig, de relatie tussen de Arboregeling, de Arbowet, het Arbo-besluit en de Arbobeleidsregels gelegd. Uiteenlopende onderwerpen als certi? catie,… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  79,88
 • P.F. van der Heijden, M.Y.H.G. Erkens boeken
  P.F. van der Heijden, M.Y.H.G. Erkens - De internationale arbeidsorganisatie: honderd jaar

  De Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) werd opgericht in 1919 vanuit de gedachte dat sociale rechtvaardigheid een voorwaarde is voor duurzame vrede. Op 7 februari 2019 werd in Leiden de honderdste verjaardag van de ILO gevierd. In deze bundel zijn… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,95
 • J. van Dongelen, J.A. Hofsteenge boeken
  J. van Dongelen, J.A. Hofsteenge - Handboek Arbowet 2019

  Het Handboek Arbowet biedt per wetsartikel een heldere toelichting op de Arbowet. Het handboek legt, waar zinvol, de relatie tussen de Arbowet, het Arbobesluit, de Arboregeling en de Arbobeleidsregels. Onderwerpen als risico-inventarisatie en -evaluatie,… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  79,88
 • T.R. Bleeker, M.C.C. van Overbeek, O.E.S. Dusée, M. van der Linden, J. Winkels, M.J. Hornman, M.M.W. van Gils boeken
  T.R. Bleeker, M.C.C. van Overbeek, O.E.S. Dusée, M. van der Linden, J. Winkels, M.J. Hornman, M.M.W. van Gils - Sanctionering van ondernemingen en bestuurders in het bestuursstrafrecht

  De Jonge VAR 2018 stond in het teken van feitelijk leidinggeven en bestraffende sancties in het bestuursrecht bij samenwerkingsverbanden. Wanneer is een leidinggevende bijvoorbeeld persoonlijk aansprakelijk voor gedragingen van ‘zijn’ rechtspersoon en… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  39,00
 • Zef Even boeken
  Zef Even - Balanceren met detacheren

  Op 12 oktober 2018 sprak Zef Even ter gelegenheid van de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar Europees Arbeidsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam zijn inaugurele rede uit. De bijzondere leerstoel Europees Arbeidsrecht spitst zich toe op de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  16,00
 • J. de Boer, W. Heesen, R. Ros boeken
  J. de Boer, W. Heesen, R. Ros - De bijstand in praktijk 2019

  Deze uitgave is geschreven voor iedereen met interesse in de Participatiewet (PW). De lezer maakt op toegankelijke en praktijkgerichte wijze kennis met alle onderdelen van deze complexe wet # van uitkering tot terugvordering, en van bijzondere bijstand tot re-… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  77,92
 • J. van Drongelen, D.J.J. Korver boeken
  J. van Drongelen, D.J.J. Korver - Handboek Arbeidstijdenwet

  De kern van het Handboek Arbeidstijdenwet wordt gevormd door de regeling van de arbeids- en rusttijden. Hierbij staan de normen voor de minimale rusttijd en de maximale arbeidstijd centraal. Bij de normering voor de minimale rusttijd en de maximale arbeidstijd… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  86,03
 • Praktische informatie over Sociale zekerheid 2019

  Weinig is zo veranderlijk als sociale zekerheid in Nederland. De wirwar aan regels en voorschriften kan bovendien overweldigend zijn. Deze handige wegwijzer in de wereld van premies en uitkeringen zet alles wat u moet weten in begrijpelijke taal uiteen,… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  53,50
 • Sociaal Memo januari 2019

  Weinig is zo veranderlijk als wet- en regelgeving over sociale zekerheid in Nederland. Daarom vindt u in dit memo een volledig overzicht van de meest actuele stand van zaken binnen dit rechtsgebied, aangevuld met een overzicht van afgelopen jaar. Alles bondig… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  54,95
 • J. van der Pijl boeken
  J. van der Pijl - Arbeidsrecht en insolventie

  In Nederland is de werknemer goed beschermd # tenminste, zolang de werkgever niet failliet gaat. Bij een faillissement valt de bescherming namelijk grotendeels weg. Deze uitgave buigt zich over de gevolgen van faillissement op het loon, het einde van de… (Harde kaft)

  Lees meer...
  55,00
 • Wetgeving gemeentelijk sociaal domein 2019-1

  Deze uitgave geeft u als gemeenteambtenaar snel inzicht in alle belangrijke wetten en regelingen rondom sociale zekerheid. De belangrijke onderwerpen bijstand, schuldhulpverlening en jeugdbeleid worden op basis van de meest actuele wetgeving besproken.… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  75,76
 • Juridisch onderzoek representativiteit vakbonden in arbeidsvoorwaardenoverleg

  Het cao-landschap van Nederland lijkt geheel onder controle. Maar is deze gedachte met oog op de toekomst terecht, nu het ledenbestand van vakbonden steeds eenzijdiger wordt? Deze uitgave geeft een volledig overzicht van het belang van representativiteit in… (Harde kaft)

  Lees meer...
  55,00
 • Mark Diebels boeken
  Mark Diebels - De Kleine Gids voor het Nederlandse Arbeidsrecht 2019

  Het arbeidsrecht staat nooit stil. Dit maakt het het lastig voor bedrijven en adviseurs om volledig op de hoogte te blijven. Deze uitgave biedt de oplossing: een volledig, up-do-date overzicht van alle belangrijke regels en wetten voor iedereen met interesse… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  16,50
 • Mr. S. van Cleef boeken
  Mr. S. van Cleef - Zakboek Zorg

  Het Zakboek Zorg 2019 beoogt een helder overzicht te geven van de verstrekkingen die plaatsvinden op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz), Zorgverzekeringswet (Zvw), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet (Jw) en de bijzondere bijstand. Het… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  10,00
 • I.A.M. van Boetzelaer-Gulyas boeken
  I.A.M. van Boetzelaer-Gulyas - Basisboek Socialezekerheidsrecht 2019

  Op zoek naar een helder naslagwerk over het socialezekerheidsrecht? Deze uitgave biedt een overzicht van alle belangrijke onderwerpen in de Nederlandse sociale zekerheid. Dit alles op toegankelijke wijze in begrijpelijke taal. Bovendien brengen de vele… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,50
 • Participatiewet Wetgeving & Rechtspraak 2019-1

  Heeft u in uw dagelijkse praktijk te maken met de participatiewet? Deze bundel biedt een helder overzicht van alle belangrijke wet- en regelgeving, inclusief officiële toelichting. De selectie is naadloos afgestemd op de behoeften van de gemeentelijke… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  48,00
 • Sdu wettenverzameling Privacyrecht

  editie 2018-2019 Sdu Wettenverzameling Privacyrecht bevat een op de rechtspraktijk van het privacyrecht afgestemde selectie van wet- en regelgeving. Deze wettenverzameling is bij uitstek geschikt voor advocaten privacyrecht, bedrijfsjuristen en de rechterlijke… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  38,24
 • Wmo 2015 Wetgeving & Rechtspraak 2019

  Werkt u in de gemeentelijke uitvoeringspraktijk? Dan zijn er tal van regels en wetten om bij te houden. Lastig om elk detail te overzien. Dat hoeft gelukkig ook niet; met dit handige naslagwerk beschikt u over een compleet overzicht van de Wmo 2015. Inclusief… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  48,00
 • De Kleine Gids Wmo 2015

  Met deze kleine gids heeft u alle informatie over de Wmo 2015 binnen handbereik. Op overzichtelijke wijze vindt u uw weg binnen de complexe wereld van maatschappelijke ondersteuning. Stap voor stap krijgt u inzicht in de gehele procedure van de Wmo: van… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  31,25
 • Mr. R.F. Kleinjan, R. Hutten boeken
  Mr. R.F. Kleinjan, R. Hutten - Handboek Participatiewet

  Het Handboek Participatiewet editie februari 2019, is het handboek over de Participatiewet. Naast de actuele wetsartikelen bevat het boek toelichtingen, onderliggende regelgeving en jurisprudentie. Het boek verschijnt tweemaal per jaar, zodat de gebruiker… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  62,54
 • J. Liemburg boeken
  J. Liemburg - Zakboek Bijstand en Belastingen

  Zakboek Bijstand en Belastingen editie 2019 is een boek van Jacob Liemburg uitgegeven bij Langhenkel-Talenter. ISBN 9789086351114 Het Zakboek Bijstand en Belastingen is bedoeld voor iedereen die in het kader van zijn functie in contact komt met… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  21,20