Boeken over arbeidsrecht

 • Sociaal Memo januari 2019

  Weinig is zo veranderlijk als wet- en regelgeving over sociale zekerheid in Nederland. Daarom vindt u in dit memo een volledig overzicht van de meest actuele stand van zaken binnen dit rechtsgebied, aangevuld met een overzicht van afgelopen jaar. Alles bondig… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  54,95
 • T.R. Bleeker, M.C.C. van Overbeek, O.E.S. Dusée, M. van der Linden, J. Winkels, M.J. Hornman, M.M.W. van Gils boeken
  T.R. Bleeker, M.C.C. van Overbeek, O.E.S. Dusée, M. van der Linden, J. Winkels, M.J. Hornman, M.M.W. van Gils - Sanctionering van ondernemingen en bestuurders in het bestuursstrafrecht

  De Jonge VAR 2018 stond in het teken van feitelijk leidinggeven en bestraffende sancties in het bestuursrecht bij samenwerkingsverbanden. Wanneer is een leidinggevende bijvoorbeeld persoonlijk aansprakelijk voor gedragingen van ‘zijn’ rechtspersoon en… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  39,00
 • J. van der Pijl boeken
  J. van der Pijl - Arbeidsrecht en insolventie

  In Nederland is de werknemer goed beschermd # tenminste, zolang de werkgever niet failliet gaat. Bij een faillissement valt de bescherming namelijk grotendeels weg. Deze uitgave buigt zich over de gevolgen van faillissement op het loon, het einde van de… (Harde kaft)

  Lees meer...
  55,00
 • Maurits van Buren boeken
  Maurits van Buren - Ontslag in goed overleg

  Hoe zat het ook alweer met het concurrentiebeding? Worden vakantiedagen uitbetaald bij het einde van de arbeidsovereenkomst? En hoe wordt een ontslagvergoeding belast? Dit zijn slechts enkele vragen waar zowel werkgevers als werknemers mee te maken krijgen bij… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  14,95
 • J. van Dongelen, J.A. Hofsteenge boeken
  J. van Dongelen, J.A. Hofsteenge - Handboek Arbobeleidsregels 2019 - 2020

  Het creëren van een veilige en gezonde werkplek, is het uitgangspunt van de huidige arbowet- en regel geving. Maar wetgeving is niet altijd even gemakkelijk te inter-preteren. In de plaats van de Beleidsregels arbeids-omstandighedenwetgeving, die een uitleg… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  79,88
 • A.H.M. Boere boeken
  A.H.M. Boere - Handboek Arbobesluit 2019

  Het Handboek Arbobesluit is een toegankelijke informatie-bron waarin het besluit helder wordt toegelicht. Het hand-boek legt, waar zinvol, de relatie tussen de Arbowet, het Arbobesluit, de Arboregeling en de Arbobeleidsregels. Door de volledigheid en de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  79,88
 • A.D.M. van Rijs, J.A. Hofsteenge boeken
  A.D.M. van Rijs, J.A. Hofsteenge - Handboek Arboregeling 2019

  In dit handboek wordt de Arboregeling artikelsgewijs op een heldere manier toegelicht en wordt, waar nodig, de relatie tussen de Arboregeling, de Arbowet, het Arbo-besluit en de Arbobeleidsregels gelegd. Uiteenlopende onderwerpen als certi? catie,… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  79,88
 • Sociaal Memo Actueel november 2018

  Sociale zekerheid in Nederland staat geen dag stil. Daarom vindt u in dit memo een overzicht van nieuwe bepalingen en wijzigingen van de afgelopen maanden, compleet gemaakt met wetten en regels per 1 januari 2019 en wetsvoorstellen die begin november 2018 in… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  41,90
 • Participatiewet Wetgeving & Rechtspraak 2019-1

  Heeft u in uw dagelijkse praktijk te maken met de participatiewet? Deze bundel biedt een helder overzicht van alle belangrijke wet- en regelgeving, inclusief officiële toelichting. De selectie is naadloos afgestemd op de behoeften van de gemeentelijke… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  48,00
 • Praktische informatie over Sociale zekerheid 2019

  Weinig is zo veranderlijk als sociale zekerheid in Nederland. De wirwar aan regels en voorschriften kan bovendien overweldigend zijn. Deze handige wegwijzer in de wereld van premies en uitkeringen zet alles wat u moet weten in begrijpelijke taal uiteen,… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  53,50
 • Jaarboek Corporate Governance 2018-2019

  Bent u werkzaam op het gebied van corporate governance? In dit jaarboek werpen toonaangevende auteurs vanuit verschillende disciplines hun blik op de laatste ontwikkelingen en relevante onderwerpen binnen dit vakgebied. Van fundamentele vraagstukken rondom de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  50,90
 • Wmo 2015 Wetgeving & Rechtspraak 2019

  Werkt u in de gemeentelijke uitvoeringspraktijk? Dan zijn er tal van regels en wetten om bij te houden. Lastig om elk detail te overzien. Dat hoeft gelukkig ook niet; met dit handige naslagwerk beschikt u over een compleet overzicht van de Wmo 2015. Inclusief… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  48,00
 • J. de Boer, W. Heesen, R. Ros boeken
  J. de Boer, W. Heesen, R. Ros - De bijstand in praktijk 2019

  Deze uitgave is geschreven voor iedereen met interesse in de Participatiewet (PW). De lezer maakt op toegankelijke en praktijkgerichte wijze kennis met alle onderdelen van deze complexe wet # van uitkering tot terugvordering, en van bijzondere bijstand tot re-… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  77,92
 • J. van Dongelen, J.A. Hofsteenge boeken
  J. van Dongelen, J.A. Hofsteenge - Handboek Arbowet 2019

  Het Handboek Arbowet biedt per wetsartikel een heldere toelichting op de Arbowet. Het handboek legt, waar zinvol, de relatie tussen de Arbowet, het Arbobesluit, de Arboregeling en de Arbobeleidsregels. Onderwerpen als risico-inventarisatie en -evaluatie,… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  79,88
 • Zef Even boeken
  Zef Even - Balanceren met detacheren

  Op 12 oktober 2018 sprak Zef Even ter gelegenheid van de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar Europees Arbeidsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam zijn inaugurele rede uit. De bijzondere leerstoel Europees Arbeidsrecht spitst zich toe op de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  16,00
 • Wetgeving gemeentelijk sociaal domein 2019-1

  Deze uitgave geeft u als gemeenteambtenaar snel inzicht in alle belangrijke wetten en regelingen rondom sociale zekerheid. De belangrijke onderwerpen bijstand, schuldhulpverlening en jeugdbeleid worden op basis van de meest actuele wetgeving besproken.… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  75,76
 • Kind en Gezin 2018

  In deze kernachtige samenvatting vindt u alle relevante bepalingen uit wet- en regelgeving over sociale zekerheid in Nederland voor kinderen en hun ouders. Helder en puntsgewijs gegroepeerd op onderwerp. Dit memo vormt een ideaal hulpmiddel gedurende de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  48,28
 • Mark Diebels boeken
  Mark Diebels - De Kleine Gids voor het Nederlandse Arbeidsrecht 2019

  Het arbeidsrecht staat nooit stil. Dit maakt het het lastig voor bedrijven en adviseurs om volledig op de hoogte te blijven. Deze uitgave biedt de oplossing: een volledig, up-do-date overzicht van alle belangrijke regels en wetten voor iedereen met interesse… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  16,50
 • I.A.M. van Boetzelaer-Gulyas boeken
  I.A.M. van Boetzelaer-Gulyas - Basisboek Socialezekerheidsrecht 2019

  Op zoek naar een helder naslagwerk over het socialezekerheidsrecht? Deze uitgave biedt een overzicht van alle belangrijke onderwerpen in de Nederlandse sociale zekerheid. Dit alles op toegankelijke wijze in begrijpelijke taal. Bovendien brengen de vele… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,50
 • J. van Drongelen, D.J.J. Korver boeken
  J. van Drongelen, D.J.J. Korver - Handboek Arbeidstijdenwet

  De kern van het Handboek Arbeidstijdenwet wordt gevormd door de regeling van de arbeids- en rusttijden. Hierbij staan de normen voor de minimale rusttijd en de maximale arbeidstijd centraal. Bij de normering voor de minimale rusttijd en de maximale arbeidstijd… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  86,03
 • Sociaal Memo Arbeid & Inkomen 2018

  In dit handige naslagwerk vindt u alle relevante bepalingen over arbeid en inkomen uit het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel, op overzichtelijke wijze samengevat. Geen andere uitgave combineert deze mate van compleetheid en diepgang. Bijgewerkt naar de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  48,28
 • Eikelboom & De Bondt boeken
  Eikelboom & De Bondt - Sociaal Memo Ouderen 2018

  Deze uitgave bundelt voor u alle belangrijke bepalingen uit wet- en regelgeving over sociale zekerheid in Nederland met betrekking tot ouderen. Alle kernpunten komen aan bod: van pensioen en AOW tot aan zorg en toeslagen. Bovendien vindt u per wet een compleet… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  47,82
 • Harry van Drongelen boeken
  Harry van Drongelen - Bij wijze van afscheid

  Ideeën over wetgeving veranderen in de loop der tijd en in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw komt het verschijnsel dereguleren op. In een reeks beleidsnota’s en actieprogramma’s wordt gewerkt aan wat wordt genoemd wetgevingskwaliteitsbeleid,… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  15,50
 • Juridisch onderzoek representativiteit vakbonden in arbeidsvoorwaardenoverleg

  Het cao-landschap van Nederland lijkt geheel onder controle. Maar is deze gedachte met oog op de toekomst terecht, nu het ledenbestand van vakbonden steeds eenzijdiger wordt? Deze uitgave geeft een volledig overzicht van het belang van representativiteit in… (Harde kaft)

  Lees meer...
  55,00
 • J. van Drongelen boeken
  J. van Drongelen - Arbeidsomstandighedenwet

  De arbeidsmarkt verandert en de duurzame inzetbaarheid van de beroepsbevolking wordt van steeds groter belang. Tegen die achtergrond is de Arbeidsomstandighedenwet aangepast met in het bijzonder een wijziging met betrekking tot de betrokkenheid van werkgevers… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  35,50