Boeken over recht

 • Belastingwetten 2019

  Met Pocket Belastingwetten heeft u alle belangrijke per januari 2019 geldende wetgeving bij de hand. Inclusief toegang tot Pocket Belastingwetten online. Pocket Belastingwetten 2019 bevat de wetteksten zoals die luiden per 1 januari 2019. Verder is er aandacht… (Harde kaft)

  Lees meer...
  69,95
 • Schaap Anne-Jetske boeken
  Schaap Anne-Jetske - De strafrechtelijke aansprakelijkheid van ondernemingen voor moderne slavernij

  Dit boek doet verslag van de mogelijkheden en onmogelijkheden die het Nederlandse strafrecht biedt om ondernemingen strafrechtelijk aansprakelijk te stellen voor moderne slavernij. Hierbij staat de notoir lastige strafbaarstelling van mensenhandel van artikel… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  14,95
 • C. van den Broeke, A.J. Overbeeke, T.J. van der Ploeg boeken
  C. van den Broeke, A.J. Overbeeke, T.J. van der Ploeg - Perspectieven op de godsdienstvrijheid en de verhouding tussen staat en religie

  Deze bundel ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het NTKR, Tijdschrift voor Recht en Religie, kent twee delen; I: de scheiding van ‘kerk en staat’ en de gevolgen voor het recht van religieuze organisaties, en II: de vrijheid van godsdienst vanuit… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  34,50
 • Accountantsaansprakelijkheid

  De accountant lijkt steeds vaker het doelwit te zijn van schadeclaims. Wanneer is dit terecht? Deze uitgave behandelt de volledige breedte van aansprakelijkheidskwesties rondom de accountant. De lezer maakt kennis met de relevante wet- en regelgeving, gevolgd… (Harde kaft)

  Lees meer...
  75,00
 • Waarderingsvragen in het ondernemings- en insolventierecht

  Bij ondernemingsrechtelijke procedures zorgt de waardering van ondernemingen en aandelen regelmatig voor problemen. Op dit moment ontbreekt het vanuit juridisch perspectief aan een eenduidig begrip van waarde. Deze uitgave schetst de belangrijkste… (Harde kaft)

  Lees meer...
  81,75
 • J. van der Pijl boeken
  J. van der Pijl - Arbeidsrecht en insolventie

  In Nederland is de werknemer goed beschermd # tenminste, zolang de werkgever niet failliet gaat. Bij een faillissement valt de bescherming namelijk grotendeels weg. Deze uitgave buigt zich over de gevolgen van faillissement op het loon, het einde van de… (Harde kaft)

  Lees meer...
  55,00
 • R.F. Feenstra boeken
  R.F. Feenstra - De curator en de failliet 2019

  Dit jaar gaat de jaarlijkse lustrumbundel van de Vereniging Insolventierecht Advocaten over de Curator en de Failliet. De bundel geeft professionals en wetenschappers werkzaam op het gebied van insolventierecht en schuldhulpverlening inzichten in zowel… (Harde kaft)

  Lees meer...
  22,50
 • Wmo 2015 Wetgeving & Rechtspraak 2019

  Werkt u in de gemeentelijke uitvoeringspraktijk? Dan zijn er tal van regels en wetten om bij te houden. Lastig om elk detail te overzien. Dat hoeft gelukkig ook niet; met dit handige naslagwerk beschikt u over een compleet overzicht van de Wmo 2015. Inclusief… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  48,00
 • Vademecum Advocatuur 2019

  In deze uitgave is de voornaamste en meest recente wet- en regelgeving omtrent het beroep van advocaat opgenomen, te weten: Wet- en regelgeving - Advocatenwet - Besluit beroepsvereisten advocatuur - Verordening op de advocatuur - Toelichting op de Verordening… (Zachte kaft)

  Lees meer...
    9,95
 • Pieter Verrest, Paul Mevis boeken
  Pieter Verrest, Paul Mevis - Rechtsvergelijkende inzichten voor de modernisering van het Wetboek van Strafvordering

  De modernisering van het Wetboek van Strafvordering staat niet op zich. Een blik over onze landsgrenzen leert dat in andere Europese landen ook wordt gewerkt aan herziening van het strafprocesrecht, met in grote lijnen dezelfde doelstellingen. De Nederlandse… (Harde kaft)

  Lees meer...
  69,00
 • J.W.H. Nietveld, J.H.P.M. Raaijmakers boeken
  J.W.H. Nietveld, J.H.P.M. Raaijmakers - Loonheffingengids 2019

  Deze gids geeft u een duidelijk en praktisch totaalbeeld van alle belangrijke regels rondom de loonheffingen. Daarbij vindt u ook de laatste stand van zaken over onderwerpen als: een bezwaarschrift schrijven, inleners- en ketenaansprakelijkheid en de Wet… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  85,00
 • Ivar Timmer boeken
  Ivar Timmer - Databeheer en legal tech

  Databeheer en legal tech biedt een introductie in het gebruik van technologie in de rechtspraktijk. Het boek legt uit wat legal tech inhoudt en behandelt een selectie van kennis en vaardigheden op het gebied van digitalisering die onmisbaar zijn voor moderne… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,50
 • Jan van den Broek boeken
  Jan van den Broek - Tekst & toelichting omgevingswet 2017

  Met Omgevingswet Compleet, Tekst & Toelichting vindt u in één boek de meest actuele tekstvoorstellen van de Omgevingswet, die vier uitvoerings-AMvB's, het overgangsrecht en de relevante artikelen van de Wet op de economische delicten. Elk artikel wordt… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  149,00
 • Monitor Wsnp

  De Raad voor Rechtsbijstand heeft een aantal wettelijke taken in het kader van de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp). Bureau Wsnp in 's-Hertogenbosch is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze taken. In augustus 2005 verscheen de eerste… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,95
 • Remko Hesse, Ton Mertens boeken
  Remko Hesse, Ton Mertens - Loonheffingen 2019

  met o.a. (selecties uit): Wet op de loonbelasting 1964 Wet financiering sociale verzekeringen Regelingen op grond waarvan de premiepercentages zijn vastgesteld Volksverzekeringen (AOW, Anw en de Wlz) Werknemersverzekeringen Zorgverzekeringswet Regelgeving… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  34,50
 • Peter Teunissen boeken
  Peter Teunissen - Jurisprudentie Merken- en handelsnamenrecht 1977-2018

  Jurisprudentie Merken- en handelsnamenrecht 1977-2018 bevat de belangrijkste uitspraken van (met name) het Hof van Justitie van de Europese Unie en de Hoge Raad. De bundel richt zich op studenten in de masterfase van de rechtenstudie, maar is evengoed… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  49,50
 • H.H.B. Vedder, J.F. Appeldoorn boeken
  H.H.B. Vedder, J.F. Appeldoorn - Mededingingsrecht

  Dit boek wil studenten op gevorderd bachelors en mastersniveau een goede inleiding op het mededingingsrecht geven.Het mededingingsrecht is niet meer weg te denken uit onze economie en de maatschappij in het algemeen. Elke dag wordt wel ergens staatssteun… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  49,00
 • Eikelboom & De Bondt boeken
  Eikelboom & De Bondt - Fiscaal Memo januari 2019

  Wet- en regelgeving op fiscaal en financieel gebied staat nooit stil. Met dit memo bent u verzekerd van de laatste stand van zaken per 1 januari 2019. Zo weet u zeker dat u niet misgrijpt wanneer het gaat om de laatste feiten en cijfers op het terrein van… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  47,00
 • Belastingwetten - pocketeditie 2019

  Met Pocket Belastingwetten heeft u alle belangrijke per januari 2019 geldende wetgeving bij de hand. Inclusief toegang tot Pocket Belastingwetten online. Pocket Belastingwetten 2019 bevat de wetteksten zoals die luiden per 1 januari 2019. Verder is er aandacht… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  31,95
 • Daniël Stein boeken
  Daniël Stein - Jurisprudentie Faillissementsrecht 1975-2018

  De huidige Faillissementswet is al sinds 1896 van kracht. Het faillissementsrecht wordt met name bij de tijd gehouden doordat rechters de Faillissementswet in hun rechtspraak uitleggen en interpreteren. Rechtspraak is voor het faillissementsrecht dus van groot… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  32,50
 • E.R. Koster boeken
  E.R. Koster - De vergeten Wet op de Oorlogswinstbelasting 1916

  De Wet op de Oorlogswinstbelasting 1916 (Wet OWB) heeft in haar korte bestaan een grote financiële en fiscale betekenis gehad. Niettemin is deze wet vrijwel vergeten. Daarom beantwoordt deze bundel de vraag: wat is de historische betekenis van de Wet OWB voor… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  39,95
 • Financiering van de productieketen

  De financiering van de productieketen is verbonden aan tal van juridische aspecten en ontwikkelingen. Dit is de eerste bundel in Nederland die zich richt op deze materie. Een essentiële uitgave voor juristen # zowel praktijkprofessionals als academici.… (Harde kaft)

  Lees meer...
  79,50
 • Dineke de Groot, Hans Steenberghe boeken
  Dineke de Groot, Hans Steenberghe - De mondelinge behandeling in civiele zaken

  De mondelinge behandeling is het hart van de civiele procedure en levert een belangrijke bijdrage aan de rechtspleging in civiele zaken. Het gesprek tussen partijen en de rechter vervult een centrale rol in het uitwisselen van informatie over feiten, belangen,… (Harde kaft)

  Lees meer...
  75,00
 • Juridisch onderzoek representativiteit vakbonden in arbeidsvoorwaardenoverleg

  Het cao-landschap van Nederland lijkt geheel onder controle. Maar is deze gedachte met oog op de toekomst terecht, nu het ledenbestand van vakbonden steeds eenzijdiger wordt? Deze uitgave geeft een volledig overzicht van het belang van representativiteit in… (Harde kaft)

  Lees meer...
  55,00
 • W.F. van Hattum, C. Brouwer, M.J. Smilde boeken
  W.F. van Hattum, C. Brouwer, M.J. Smilde - Levenslang

  Sinds 1982 zijn in Nederland 38 verdachten tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld; 28 van hen zitten deze straf sinds 2000 uit. Hun aantal is veel groter dan voorheen. Ten opzichte van het gemiddelde aantal opleggingen in de gehele vorige eeuw is… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,50