Boeken over recht

 • Daniël Stein boeken
  Daniël Stein - Jurisprudentie Faillissementsrecht 1975-2018

  De huidige Faillissementswet is al sinds 1896 van kracht. Het faillissementsrecht wordt met name bij de tijd gehouden doordat rechters de Faillissementswet in hun rechtspraak uitleggen en interpreteren. Rechtspraak is voor het faillissementsrecht dus van groot… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  32,50
 • Olaf Schuwer boeken
  Olaf Schuwer - Juridisch zakboek raadsgriffier

  Het Juridisch praktijkboek voor de raadsgriffie(r) is een handig naslagwerk voor griffiers om goed juridisch advies te kunnen geven aan de raad en de raadscommissies. Voor de totstandkoming van dit boek is geput uit een eindeloze hoeveelheid praktijkvragen die… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  34,95
 • Belastingwetten - pocketeditie 2019

  Met Pocket Belastingwetten heeft u alle belangrijke per januari 2019 geldende wetgeving bij de hand. Inclusief toegang tot Pocket Belastingwetten online. Pocket Belastingwetten 2019 bevat de wetteksten zoals die luiden per 1 januari 2019. Verder is er aandacht… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  31,95
 • Erika Prins boeken
  Erika Prins - Een geschenk aan de wereld

  Het Internationaal Juridisch Instituut (IJI) werd honderd jaar geleden opgericht met het idealistische doel om kosteloos en wereldwijd een juridische vraagbaak te zijn. Met dit “geschenk” was de wereldvrede gediend en zou Nederland zich na de Eerste… (Harde kaft)

  Lees meer...
  19,95
 • Karen Geertsema boeken
  Karen Geertsema - Rechterlijke toetsing in het asielrecht

  De intensiteit van de rechterlijke toetsing in asielzaken is sinds de invoering van de Vreemdelingenwet 2000 onderwerp van kritische discussie. De bestuursrechter toetst het bestuurlijk oordeel over de geloofwaardigheid van een asielrelaas terughoudend, zij… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  56,00
 • N.A.Th. Smetsers boeken
  N.A.Th. Smetsers - Country-by-Country Reporting

  Vanaf 1 januari 2016 geldt voor multinationals met een omzet vanaf # 750 miljoen een nieuwe documentatieverplichting: Country-by-Country Reporting. Deze uitgave behandelt de aanvullende verrekenprijsdocumentatie op structurele wijze. U verkrijgt een compleet… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  95,58
 • R.F. Feenstra boeken
  R.F. Feenstra - De curator en de failliet 2019

  Dit jaar gaat de jaarlijkse lustrumbundel van de Vereniging Insolventierecht Advocaten over de Curator en de Failliet. De bundel geeft professionals en wetenschappers werkzaam op het gebied van insolventierecht en schuldhulpverlening inzichten in zowel… (Harde kaft)

  Lees meer...
  22,50
 • Martin Scharenborg boeken
  Martin Scharenborg - Cybercrime

  In dit boek wordt ingegaan op wat cybercrime is en hoe het juridisch aangepakt kan worden. Hiertoe worden twintig vormen van cybercrime beschreven, onderbouwt met voorbeelden en juridisch kader. Om vervolgens per cyberbepaling de wettekst uit te leggen aan de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,50
 • Willem Hengeveld boeken
  Willem Hengeveld - De advocatuur als onderneming

  De advocatuur moet op veel fronten professionaliseren en moderniseren. Een duidelijke en een realistische strategie is een allereerste vereiste. De eisen van deze en de komende tijd verlangen dat een advocatenkantoor, onafhankelijk van de omvang, als een… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  32,00
 • T.H. Sikkema boeken
  T.H. Sikkema - Beginsel en begrip van verdeling

  Dit proefschrift ontleedt de rechtstheoretische kaders van verdeling volgens art. 3:182 BW. Middels een systematische behandeling van de inhoud en reikwijdte van de rechtshandeling van verdeling, levert deze uitgave een essentiële bijdrage aan de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  50,90
 • Jaarboek Corporate Governance 2018-2019

  Bent u werkzaam op het gebied van corporate governance? In dit jaarboek werpen toonaangevende auteurs vanuit verschillende disciplines hun blik op de laatste ontwikkelingen en relevante onderwerpen binnen dit vakgebied. Van fundamentele vraagstukken rondom de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  50,90
 • Dineke Sepmeijer-Schmahl, Mark Sepmeijer boeken
  Dineke Sepmeijer-Schmahl, Mark Sepmeijer - Recht voor de sociaal professional

  Recht voor de sociaal professional geeft een beknopt overzicht van onderwerpen waarmee je als (aankomend) sociaal professional in aanraking kunt komen. Om dit werk goed te kunnen doen is het namelijk van belang dat je inzicht hebt in het Nederlandse recht. Het… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  42,50
 • R.L. Herregodts boeken
  R.L. Herregodts - Gemeenschappelijke normen voor vertrouwensberoepen

  Wanneer is het handelen van een accountant, advocaat of arts in de privésfeer tuchtrechtelijk verwijtbaar? Onder welke omstandigheden kan een conflict van plichten het doorbreken van de geheimhoudingsplicht rechtvaardigen? Wanneer is een beroepsbeoefenaar… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  84,00
 • Mariette Lokin boeken
  Mariette Lokin - Wendbaar wetgeven

  Uitvoeringsorganisaties van de rijksoverheid zetten op grote schaal ICT in voor een effectieve en efficiënte uitvoering van wetgeving. De massaliteit van hun uitvoeringspraktijk maakt ICT onmisbaar. De vertaling van wettelijke regels die zij moeten uitvoeren… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  52,50
 • Willem Braams, Katrien Winterink boeken
  Willem Braams, Katrien Winterink - Bodemsanering in juridisch perspectief

  De ontdekking van een groot aantal vaten met allerlei giftige stoffen onder een woonwijk in Lekkerkerk in 1979, deed het ernstige vermoeden rijzen dat de bodem ook op andere plaatsen in Nederland zodanig was verontreinigd dat saneringsmaatregelen moesten… (Harde kaft)

  Lees meer...
  41,50
 • R. van de Munckhof boeken
  R. van de Munckhof - Overheidsaansprakelijkheid in milieu- en gezondheidszaken

  Het kenniscentrum Milieu en Gezondheid is een initiatief van het gerechtshof ’s-Hertogenbosch en de rechtbank Oost-Brabant. Doel van het kenniscentrum is om bij te dragen aan de kwaliteitsverbetering van de rechterlijke oordeelsvorming op het vlak van milieu… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,95
 • Willem Konijnenbelt boeken
  Willem Konijnenbelt - Algemene wet bestuursrecht 2018-2019

  De Algemene wet bestuursrecht is omvangrijk. Tekstuitgave Algemene wet bestuursrecht maakt voor u de actuele stand van zaken omtrent deze wet voor u toegankelijk op zakformaat. Daarbij zijn alle wijzigingen tot 1 oktober 2018 verwerkt. Het overzicht is… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  48,33
 • Ido Weijers boeken
  Ido Weijers - Veelplegers aanpakken

  Wat doet jonge veelplegers stoppen? Wat is de beste aanpak van deze jongeren?Op zoek naar antwoorden op deze vragen wordt de literatuur over desistance from crime bestudeerd. Bekende aanpakken zoals de Amsterdamse Top600 en de Utrechtse TopX worden kritisch… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  34,00
 • Stefan Ruysschaert boeken
  Stefan Ruysschaert - Btw-eetjes

  Dit boek vormt intussen reeds het tiende in de reeks succesrijke handboeken Btw-eetjes. Het is geen klassiek btw-handboek. Dit tiende deel bevat opnieuw een aantal in de praktijk voorkomende btw-problemen waarop u het antwoord niet onmiddellijk in een klassiek… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  45,00
 • Bart-Jan van Ettekoven, Leontine Weesing-Loeber, Jaap Polak, Gerard Roes, Luc Verhey, Ben Vermeulen, Arnold Weggeman boeken
  Bart-Jan van Ettekoven, Leontine Weesing-Loeber, Jaap Polak, Gerard Roes, Luc Verhey, Ben Vermeulen, Arnold Weggeman - Donner und Blitz

  Piet Hein Donner heeft in zijn werkzame leven veel toespraken gehouden. In verschillende hoedanigheden en bij de meest uiteenlopende gelegenheden. Dit boek bevat een thematische selectie van die toespraken, die gaan over een veelheid van onderwerpen op vele… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  31,00
 • Romeo Kadir boeken
  Romeo Kadir - Praktijkboek Functionaris voor gegevensbescherming

  Waarmee moet de professionele functionaris voor gegevensbescherming (FG) rekening houden als leidraad bij zijn werkprogramma? Het antwoord op deze vraag wordt in dit boek gevonden op twee niveaus: op de eerste plaats op het niveau van de tekst van de Algemene… (Harde kaft)

  Lees meer...
  107,91
 • André Nollkaemper boeken
  André Nollkaemper - Kern van het internationaal publiekrecht

  Internationaal publiekrecht regelt wereldwijd de uit - oefening van publiek gezag teneinde gemeenschappelijke belangen te beschermen. Het houdt zich bezig met actuele problemen, zoals vrede en veiligheid, terrorisme, rechten van de mens en regulering van de… (Harde kaft)

  Lees meer...
  65,50
 • L.M. de Hoog boeken
  L.M. de Hoog - De prioriteitsregel in het vermogensrecht

  Niet eerder zette een titel de prioriteitsregel in het vermogensrecht op een dergelijk heldere en overkoepelende wijze uiteen. Deze uitgave analyseert de eeuwenoude prioriteitsregel grondig. U leest over de leerstukken waarin zijn toepassing buiten kijf staat,… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  60,67
 • K.F.A.M. Weijling, H.S.P. Stuiver boeken
  K.F.A.M. Weijling, H.S.P. Stuiver - Praktijkgids Ambtenarenrecht 2019

  Bent u als ambtenaar werkzaam bij de Rijksoverheid of bij een decentrale overheid? Deze praktische gids geeft u een compleet overzicht van uw rechtspositie, inclusief voorbeelden, tips en jurisprudentie. De auteurs behandelen de gehele levensloop # van… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  135,00
 • Eveline Notebaert boeken
  Eveline Notebaert - Ongediertebeheersing in Nederland

  PRAKTIJKGIDS WAAR&WET Ongediertebeheersing in Nederland Ongedierte hoort niet thuis in de voedingsindustrie. Omwille van de risico’s verbonden aan hun aanwezigheid zijn voedingsbedrijven genoodzaakt ongedierte aan te pakken. Niet alleen door de wetgever maar… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  80,87