Boeken over personeel en organisatie

 • Dick Bonenkamp, Hans van den Hurk boeken
  Dick Bonenkamp, Hans van den Hurk - OR in conflict

  Dit boek gaat over ondernemingsraden en conflicten. Of, anders gezegd, dit boek is bedoeld voor ondernemingsraden die een conflict hebben en dat graag willen oplossen. Conflicten komen veel voor in de ondernemingsraadswereld. Niet omdat or-leden zulke… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  79,95
 • Jeske Leeters, Kees Schilder, Nico Siffels boeken
  Jeske Leeters, Kees Schilder, Nico Siffels - Arbeidsverhoudingen

  Arbeidsverhoudingen gaan over alle vormen van samenwerking én confrontatie tussen werknemers en werkgevers. In de kern gaan arbeidsverhoudingen dus om mensen en hun werk in een organisatie. De arbeidsverhoudingen in Nederland zijn momenteel sterk in beweging… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  84,95
 • S.F.H. Jellinghaus, Bob Vermaak, Els Huisman boeken
  S.F.H. Jellinghaus, Bob Vermaak, Els Huisman - OR en het politiek primaat

  Toen in 1995 de Wet op de ondernemingsraden bij de overheid werd ingevoerd, deed het begrip 'politiek primaat' zijn intrede in de medezeggenschap. Sindsdien is het een beladen begrip dat vaak tot verwarring leidt: wat is het nu en wat is de grens? In dit boek… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  26,50
 • Harry Hartmann, Saskia Reijnen boeken
  Harry Hartmann, Saskia Reijnen - OR en achterban

  Goed omgaan met de achterban is voor veel or's een taaie en lastige kwestie. Veelal krijgt men van de achterban weinig respons op vragen, achterbanbijeenkomsten worden in rustige tijden slecht bezocht. Werkelijke verkiezingen komen bij veel or's niet meer… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  26,50
 • Werkgeversaansprakelijkheid voor arbeidsongevallen en beroepsziekten

  In Nederland vinden er jaarlijks tienduizenden arbeidsongevallen plaats. Voor alle betrokkenen heeft dat vervelende en soms verstrekkende gevolgen. De overheid heeft in de loop der jaren talloze voorschriften uitgevaardigd die moeten voorkomen dat… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  48,50
 • Nico Siffels, Marcel Daems, Johannes Kooistra boeken
  Nico Siffels, Marcel Daems, Johannes Kooistra - Talent in de OR

  Lidmaatschap van de ondernemingsraad is een geweldige kans voor iedere medewerker. Drie jaar lang de ontwikkelingen binnen de eigen onderneming op de voet volgen; als eerste weten wat er speelt en begrip krijgen waarom bepaalde beslissingen genomen worden. De… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  84,95
 • Robbert Gorissen boeken
  Robbert Gorissen - Het avontuur van de olifanten

  Het verhaal van Lars gaat over persoonlijke ontwikkeling en leiderschap. Lars beleeft samen met zijn familie en vrienden avonturen. Een verhuizing, een talentenjacht, ruzie en nog veel meer. Hij gaat de uitdaging aan om te ontwikkelen en te groeien. In dit… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  18,46
 • OR en besluitvormingsprocessen

  Bij besluiten komen meningen, opvattingen en doelen bij elkaar. Het zijn unieke momenten. Dit moet je herkennen, kunnen creëren en vooral kunnen beïnvloeden. Immers de medezeggenschap is uitgevonden om de checks & balances in Nederlandse bedrijven en… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  26,50
 • Marieke Zwerver, Jeanette van Dongen, Johannes Kooistra boeken
  Marieke Zwerver, Jeanette van Dongen, Johannes Kooistra - Sociale innovatie

  Sociale innovatie is het inzetten en gebruiken van de ideeën en inbreng van medewerkers om de organisatie te verbeteren of te vernieuwen. Deze vorm van innoveren heeft een positief effect op de arbeidsproductiviteit, de bevlogenheid en de motivatie van… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  84,95
 • OR en strategische vraagstukken

  Goed bestuur is gebaat bij goede oppositie, zodat middelen en systemen ingezet en ontwikkeld worden die de doelstellingen van de onderneming dienen. Goede bestuurders hebben dan ook graag een goede or ook al kan die lastig zijn. De auteurs zien de or als een… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  26,50
 • Hans Hautvast boeken
  Hans Hautvast - Leiderschap en medezeggenschap

  Leiderschap is een complex fenomeen, waaraan verschillende aspecten zitten, zowel op het niveau van de groep als het individu. In dit boek wordt leiderschap vanuit diverse invalshoeken benaderd. Aan de hand van centrale ideeën van klassieke denkers over… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  84,95
 • Jolande Janssen, S.F.H. Jellinghaus, Michiel van Vliet boeken
  Jolande Janssen, S.F.H. Jellinghaus, Michiel van Vliet - Handboek cliëntenraden

  In het Handboek cliëntenraden kiezen de auteurs voor een integrale behandeling van het onderwerp. De belangrijke stakeholders van de gezondheidszorg worden op een rij gezet, de toepasselijke wetgeving (WMCZ) wordt uitvoerig behandeld. Met waar mogelijk ook… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  44,50
 • Tamara Raaijmakers boeken
  Tamara Raaijmakers - OR en verborgen beroepsrisico's

  Elk bedrijf kent ze, gewoonten die op den duur in het werk sluipen. Op het eerste oog zaken die niet van belang zijn of gewoon bij het werk horen. Bij nader inzien, geen handige acties of ze leveren zelfs gevaren op voor de gezondheid. Wat kunnen deze… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  26,50
 • Jan de Jonge, Arthur Hol, Bart de Lange boeken
  Jan de Jonge, Arthur Hol, Bart de Lange - Medezeggenschap in beweging

  Medezeggenschap in beweging: een beschrijving van wat er allemaal in beweging is, maar vooral een oproep aan bestuurders en ondernemingsraden om zelf meer in beweging te komen!Dat is voor de auteurs de drijfveer geweest bij het schrijven van dit boek. Een boek… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  84,95
 • P.J. Diehl, J.M. Stoffelsen boeken
  P.J. Diehl, J.M. Stoffelsen - Integraal gezondheidsmanagement

  Hoe zorg je ervoor dat duurzame inzetbaarheid kans van slagenheeft? Integraal gezondheidsmanagement is daar het antwoordop. Het levert een positieve bijdrage aan de fysieke en mentalebelastbaarheid van werknemers en daarmee op de arbeidssatisfactieen… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  47,50
 • Saskia Reijnen boeken
  Saskia Reijnen - Invloed op zelfsturing

  Nieuwe tijden en anders organiseren. Managers en leidinggevenden staan voor de uitdaging leiderschap nieuwe betekenis te geven, waarbij het veel meer gaat over verbinden, vertrouwen en loslaten. Maar het is meer, het echt gaan waarderen van zelfsturing en de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  84,95
 • Vormen van verlof

  Vormen van VerlofEen overzicht van verlofregelingenActueel recht voor P&O Voor steeds meer werknemers vormt het kunnen combineren van betaalde arbeid met activiteiten daarbuiten een belangrijke voorwaarde voor het deelnemen aan het arbeidsproces. Het gaat dan… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  48,50
 • Tom Bijlsma boeken
  Tom Bijlsma - Crew resource management

  Crew Resource Management (CRM) is een methode om de effectiviteit op teamniveau te verbeteren door het professionaliseren van samenwerkingsgerichte vaardigheden. CRM maakt het teamwerk veiliger, effectiever en effi ciënter. Het is vooral van meerwaarde voor… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  42,50
 • Jan Heijink boeken
  Jan Heijink - Toezicht en de rol van de ondernemingsraad

  Is toezicht op het bestuur van de onderneming een taak van de or en zo ja, hoe verhoudt zich dat tot de taak van de Raad van Commissarissen of van de Raad van Toezicht? Corporate Governance codes voor goed bestuur van de onderneming staan, mede naar aanleiding… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  26,95
 • Cas de Bruijn boeken
  Cas de Bruijn - Closed loop presenteren

  Studieboek voor de professional voor wie het verzorgen van presentaties een onderdeel van zijn/haar competenties is. Gericht op het presenteren tijdens congressen – seminars – zakelijke bijeenkomsten. ZakelijkSpreken CLOSED-LOOP-PRESENTEREN Met o.a.:… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  16,20
 • Harry Hartmann, Johannes Kooistra boeken
  Harry Hartmann, Johannes Kooistra - Lang leve de ondernemingsraad!

  De Wet op de Ondernemingsraden (WOR) bestaat in 2015 alweer vijfenzestig jaar. Is de WOR nog van deze tijd, vragen sommigen zich af? Een aantal recente publicaties spreekt zelfs over afschaffing ervan. De or zou binnen de huidige arbeidsverhoudingen geen… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  84,95
 • Remmelt Schuuring, Caro Sicking boeken
  Remmelt Schuuring, Caro Sicking - Gewoon doen

  In 2012 richtten schoonmakers de eerste Schoongewoon werknemerscoöperatie op. Het was een succes. Andere coöperaties volgden. Daarna ontstond Hélpgewoon, samenwerkingsverband van zorgverleners. Allen verenigden zich onder de naam Gewoondoen, waar… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  15,45
 • Dennis Meyer boeken
  Dennis Meyer - Aanmodderen en flierefluiten

  AANMODDEREN EN FLIEREFLUITEN is het openhartige verhaal van een 50-plusser die werkloos wordt na een glanzende carrière. Het materiaal voor dit boek is gebaseerd op brieven, die hij schreef in het eerste jaar van zijn werkloosheid. In de verschillende… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  13,88
 • Henny Driessen boeken
  Henny Driessen - Loopbaan-APK

  Inzetbaarheid en verantwoordelijkheid voor je eigen loopbaan zijn de kernwoorden van de huidige arbeidscultuur. Veel werknemers zijn hiervan nog niet (voldoende) doordrongen. Ze hebben een job en met de loopbaan komt het dus vanzelf goed. Ze hebben alle… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,17
 • Robbert Gorissen, Ellen Gorissen boeken
  Robbert Gorissen, Ellen Gorissen - Kinderen & Leiderschap

  Het is een uitdaging om als volwassene je mindset te veranderen, terwijl kinderen veel flexibeler zijn en zich nog volop ontwikkelen. Persoonlijke ontwikkeling en leiderschap zijn vandaag de dag niet meer alleen bestemd voor volwassenen. Wij moedigen scholen… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  20,51