Boeken over personeel en organisatie

 • J. Paauwe, J. van Breukelen boeken
  J. Paauwe, J. van Breukelen - Stimulerend personeelsmanagement

  Stimulerend personeelsmanagementIn dit boek. de opvolger van Personeetsmanagement in bedrijf, is een aantal bijdragen opgenomen dat zich richt op het beter (laten) presteren van mensen in organisaties.Medewerkers zijn mede bepalend voor het gestalte geven aan… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  52,95
 • Folef Bredt, Mikkel Hofstee, Pepijn van der Meulen boeken
  Folef Bredt, Mikkel Hofstee, Pepijn van der Meulen - Gezond gedrag is besmettelijk

  Dit boek laat zien dat er hoop is. Als er één plek is waar we een kentering kunnen maken in onze dure zorg is het wel binnen het bedrijfsleven. En waarom? Simpelweg omdat het bedrijfsleven baat heeft bij gezonde, gelukkige en betrokken medewerkers. Het is… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  52,95
 • Frans W.H. Vink, Theo van Leeuwen boeken
  Frans W.H. Vink, Theo van Leeuwen - PVT jaarboek 2012

  - Werkt u bij een kleine onderneming? - Zoekt u een hulpmiddel bij de dagelijkse praktijk van het medezeggenschapswerk? Voor de gewone gang van zaken door het jaar heen kunt u terecht bij het PVT Handboek. Uw voordeel: - Het biedt een betrouwbare en… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  54,95
 • T. Kasyoki boeken
  T. Kasyoki - Created by design

  Timothy Kasyoki is a motivational speaker, educator, teacher and author who speaks to thousands of people each year. In this book he explains how individuals and organisations can discover and unleash their God-given potential.- Discover how your future was… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  13,37
 • Mariëlle Brink boeken
  Mariëlle Brink - Het grote veranderverhalen boek

  “Als je een rups probeert te redden bij zijn worsteling om vlinder te worden, gaat hij dood”, een prachtige metafoor voor de persoonlijke worsteling die mensen doormaken tijdens verandering waarbij anderen soms denken te helpen, maar in feite de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  15,37
 • Marilet Hollants boeken
  Marilet Hollants - Het nieuwe werken onder het nieuwe arbeidsrecht

  Dit boekje belicht de juridische kant van Het Nieuwe Werken (HNW). Het gaat hierbij om een ruim begrip van HNW; het tijd- en plaats onafhankelijk werken, flexibiliteit in de arbeidsurenomvang, levensfasebewust personeelsbeleid, in-en uitlening van… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  43,95
 • Productieve machineveiligheid

  Veiligheidsmaatregelen zijn duur en hinderen de productie, vindt hetmanagement. De man op de vloer beschouwt veiligheidsmaatregelen vaak alste uitgebreid en nodeloos ingewikkeld. Toch is het mogelijk om machineveiligheid op een productieve manier te… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  42,50
 • Actueel recht voor P&O 2013-001

  Het is zeker niet eenvoudig om ouderschap en werk te combineren. Om daaraan tegemoet te komen, zijn er verschillende verlofvormen in het leven geroepen, zoals het ouderschapsverlof, het calamiteitenverlof en ander kort verzuimverlof, om bijvoorbeeld een ziek… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  45,95
 • B.J. Sponselee boeken
  B.J. Sponselee - Arbotreffers

  De regelgeving rondom arbeidsomstandigheden is complex en dynamisch. Managers zien zich hierdoor vaak met lastige keuzes geconfronteerd, en treffen buiten hun schuld de verkeerde maatregelen. Arbotreffers is ontstaan uit de behoefte aan een hulpmiddel bij het… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  54,95
 • Peter Heymann boeken
  Peter Heymann - Ondernemingsbeleid en OR/PVT

  Dit actuele boek beoogt een praktisch stuk gereedschap te vormen bij de deskundigheidsbevordering van medezeggenschappers in de huidige organisaties op het gebied van: * organisatieontwikkeling en bedrijfsvoering en de plaats van de OR/PVT daarin * financiën… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  84,95
 • Jan Heijink boeken
  Jan Heijink - De ondernemingsraad in 40 jaar onderzoek

  In dit boek wordt de ontwikkelingsgang van de or geschetst op basis van onderzoek van de laatste 40 jaar. Het is opgezet als een tweeluik. In deel 1 wordt de ontwikkelingsgang van de or geschetst zoals die naar voren komt uit empirisch onderzoek van de laatste… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  31,95
 • Inca van Uuden boeken
  Inca van Uuden - De succesfactor HR

  In 2005 publiceerden Dave Ulrich en Wayne Brockbank hun klassieker The HR Value Proposition. Het bleek een doorbraak in de ontwikkeling van human resources development. Voor het eerst in de geschiedenis van HR maakte iemand onderscheid tussen de beheersmatige… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  42,50
 • Arjen van Halem boeken
  Arjen van Halem - Klokkenluiders en medezeggenschap

  Op 1 juli 2016 is de Wet Huis voor klokkenluiders in werking getreden. Vanaf de inwerkingtreding van deze wet dient iedere onderneming, publiek en privaat, met tenminste vijftig werknemers een regeling voor het melden van misstanden te hebben - een… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  39,95
 • Hans van der Heijden boeken
  Hans van der Heijden - 7 Megatrends

  Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen in onze maatschappij? Op die vraag geeft dit boek antwoord. Het doel is aan te zetten tot reflectie en op grond van die reflectie relevante vragen te helpen stellen. Gegeven de megatrends, voor welke keuzen staan… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  42,50
 • S.F.H. Jellinghaus, Karen Maessen boeken
  S.F.H. Jellinghaus, Karen Maessen - Normalisatie van het ambtenarenrecht

  De kogel is door de kerk: de normalisatie van de rechtspositie van ambtenaren komt er aan. Het wetsvoorstel is aangenomen door de Eerste Kamer en treedt naar verwachting op 1 januari 2020 in werking. Dit betekent dat de rechtspositie van ambtenaren ingrijpend… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  23,95
 • Peter Passenier boeken
  Peter Passenier - Werken in flow

  Iedereen kent wel van die dagen waarop alles vanzelf gaat. Waarop het werk je niet moe maakt, maar je juist energie geeft. Waarop het plotseling 17.00 uur is, terwijl je net nog hebt zitten lunchen. En waarin je meer werk voor elkaar kreeg dan de hele vorige… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  30,95
 • Arbeidsomstandighedenwet 2017

  In deze uitgave vindt u de tekst van de Arbeidsomstandighedenwet. De actuele wettekst is integraal opgenomen. Daarnaast is de beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving opgenomen met bijlagen. Deze editie is afgesloten in januari 2017. (Zachte kaft)

  Lees meer...
  44,95
 • Tekstuitgave Arbeidsomstandighedenregeling 2017

  In deze uitgave vindt u de tekst van de Arbeidsomstandighedenregeling. De actuele tekst is integraal opgenomen evenals een aantal bijlagen. Deze editie is afgesloten in januari 2017. (Zachte kaft)

  Lees meer...
  44,95
 • Arbeidsomstandighedenbesluit 2017

  In deze uitgave vindt u de tekst van het Arbeidsomstandighedenbesluit. De actuele tekst is integraal opgenomen. Ook de meest relevante bijlagen zijn opgenomen. Deze editie is afgesloten in januari 2017. (Zachte kaft)

  Lees meer...
  44,95
 • Henk Koenders boeken
  Henk Koenders - Arbo Pocket Wegwijzer 2018

  Goede arbeidsomstandigheden dragen bij aan de gezondheid van de werknemers en de organisatie. Met de praktisch hulpmiddelen uit deze werkwijzer kunt u meteen aan de slag. In deze editie komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:- Een uitgebreide… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  49,95
 • Arbeidsomstandigheden voor de ondernemingsraad

  De Arbeidsomstandighedenwet gaat dit jaar wijzigen. Genoeg aanleiding om het voor de ondernemingsraad belangrijke onderwerp arbeidsomstandigheden in deze uitgave vanuit verschillende invalshoeken te belichten. In het eerste deel wordt de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  84,95
 • Ondernemingsraden 2018

  Memo Plus Ondernemingsraden is een compleet naslagwerk, dat informatie biedt waaraan in elk bedrijf behoefte bestaat. Het boek bevat alles wat de ondernemingsraad (or) moet weten op het gebied van het medezeggenschapsrecht en aanverwante terreinen. De Wet op… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  66,95
 • Joost van Ladesteijn, Antoine Brons boeken
  Joost van Ladesteijn, Antoine Brons - Jaarboek Arbeidsvoorwaarden en medezeggenschap 2018

  "Daarnaast zien we dat er in de wereld om ons heen veel aan de hand is. Denk aan alle oorlogen en gewapende conflicten die de wereld teisteren, aan de dreiging van het terrorisme en aan migratie. Ook in de geopolitieke verhoudingen verandert er het nodige",… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  199,00
 • Geraldo Kumeling boeken
  Geraldo Kumeling - Help, ik heb een OR!

  Help, ik heb een or! geeft de bestuurder en HR-adviseur een duidelijk antwoord op vragen die met de ondernemingsraad te maken hebben. Vragen over de oprichting, inrichting, werkwijze en faciliteiten van de or. Daarnaast wordt constructief overleg en… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  26,50
 • Niko Manshanden boeken
  Niko Manshanden - OR brievenboek, werk en wet

  Veel leden van de ondernemingsraad vinden het niet altijd makkelijk om hun gedachten richting de bestuurder, de achterban, de andere or-leden, de or-trainer of de vakbond goed op papier te zetten. Voor voorbeeldbrieven of memo's zocht de ondernemingsraad zich… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  84,95