Boeken over personeel en organisatie

 • Sarah Detaille, Annet de Lange boeken
  Sarah Detaille, Annet de Lange - Fit for the future

  De arbeidsmarkt is continu in beweging. Trends als globalisering, flexibilisering, digitalisering en technologisering leiden tot een andere verdeling van werk en productie. Organisaties zullen steeds vaker in meer of mindere mate moeten reorganiseren om deze… (Harde kaft)

  Lees meer...
  42,50
 • Arie Twigt boeken
  Arie Twigt - CODE

  Altijd al een idee gehad voor een app of softwarepakket? Alles is mogelijk in de toenemende digitalisering die wij op dit moment meemaken. Het wordt interessanter als je hier zelf iets aan kunt bijdragen. Op het gebied van programmeren zijn de mogelijkheden… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  25,00
 • Hans van den Hurk boeken
  Hans van den Hurk - De ondernemingsraad en arbeidsvoorwaarden

  Veel ondernemingsraden hebben met arbeidsvoorwaarden van doen. In veel gevallen omdat in de cao ruimte is gemaakt voor eigen beleid in de onderneming. Soms ook omdat er geen cao van toepassing is en de OR optreedt als onderhandelingspartij namens de werknemers… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  52,17
 • E. Evertsen boeken
  E. Evertsen - Teksten wetgeving dierenwelzijn 2014 - 2015

  In deze bundel zijn de nationale wettelijke bepalingen met betrekking tothet welzijn en de bescherming van individuele dieren samengebracht. Debelangrijkste wetten op dit gebied zijn de Wet dieren, de Wet op dedierproeven en de Flora- en faunawet.Naast deze… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  76,42
 • H. Reit, B.J. Reit-Royter boeken
  H. Reit, B.J. Reit-Royter - Arar verklaard 2016-2017

  Deze uitgave bevat de integrale tekst van de Ambtenarenwet, het Algemeen Rijksambtenarenreglement en het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 met een toelichting bij de meeste artikelen, soms beknopt, soms uitgebreid. Daarnaast is een… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  68,16
 • R.O.B. Poort boeken
  R.O.B. Poort - AI-40: Aansprakelijkheid

  Bij een arbeidsongeval of beroepsziekte kan de werkgever worden beboet wegens overtreding van de Arbeidsomstandighedenwetgeving. In ernstige gevallen kan een bedrijf of werkgever zelfs langs strafrechtelijke weg worden vervolgd. Maar ook de werknemer die… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  59,52
 • Hein Albeda boeken
  Hein Albeda - Zelf besluiten

  Dit boek is voor ambtenaren en anderen in de publieke sector. In je werk moet je zelfstandiger kiezen en een eigen inbreng op vergaderingen hebben. Je wilt ook bewoners en anderen betrekken bij je besluit, je geeft mede vorm aan hun toekomst. Dit boekt helpt… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  22,95
 • H. Reit, B.J. Reit-Royter boeken
  H. Reit, B.J. Reit-Royter - ARAR Verklaard 2018/1

  Deze uitgave bevat de integrale tekst van de Ambtenarenwet, het Algemeen Rijksambtenarenreglement en het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 met een toelichting bij de meeste artikelen, soms beknopt, soms uitgebreid. Daarnaast is een… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  62,95
 • Peter Zomer boeken
  Peter Zomer - Patronen doorbreken in teams

  Het is vaak een raadsel waarom teams die bestaan uit capabele teamleden toch onder de maat presteren. Waarom leggen zij het af tegen ?mindere? concurrenten die als collectief veel effectiever zijn?

  Het antwoord ligt besloten in het feit dat teamleden… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  28,99
 • Jack Gravemaker boeken
  Jack Gravemaker - De Botterbar ARM-17 te Zoutelande, 1961-2012

  Dit boek is geschreven ter nagedachtenis aan mijn oudste broer Willem Vermarke (Gravemaker). Geboren te IJmuiden 11 januari 1947 en overleden op 25 juni 2015. Hij was de eigenaar van de Botterbar te Zoutelande van 1994 t/m 2006. Ik Jack Gravemaker, de jongste… (Harde kaft)

  Lees meer...
  37,88
 • H. Reit, B.J. Reit-Royter boeken
  H. Reit, B.J. Reit-Royter - Rechtspositie Rijkspersoneel 2017/1

  De rechtspositie is voor veel rijksambtenaren een ingewikkelde materie. Juridisch taalgebruik en meerdere wettelijke regelingen maken de situatie niet overzichtelijker. Rechtspositie Rijkspersoneel 2017/1 is een populaire vertaling van de verschillende… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  54,55
 • P. Blok boeken
  P. Blok - Human resource management

  Dit onderzoek heeft betrekking op Human Resource Management (HRM), een arbeidsmarktinstitutie ontstaan in de beginperiode van de tweede industriële revolutie. De vraag is of HRM als institutie adequaat is voor het oplossen van de vraagstukken van de economie… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  41,99
 • Henriëtte Wijnen boeken
  Henriëtte Wijnen - Julia’s slangenkuil

  Jaren werkte Julia van Weijngaarden met veel plezier als leidinggevende in een gemeentelijke organisatie. Nooit had zij gedacht terecht te komen in een web van intimidatie en pesterijen. Maar het gebeurt en de gevolgen zijn rampzalig, voor haar en haar… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,90
 • Gwenda Schlundt Bodien boeken
  Gwenda Schlundt Bodien - Oplossingsgericht werken in HRM

  Het vak van HR-professionals vraagt om het snel inschatten van situaties en het kiezen van de juiste aanpak om doelen te bereiken. Met de oplossingsgerichte methode bereik je deze doelen op een snelle, effectieve en plezierige manier. De oplossingsgerichte… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  28,50
 • Margriet Guiver-Freeman, Ellen de Jong boeken
  Margriet Guiver-Freeman, Ellen de Jong - Werving en selectie

  Door de opkomst van sociale media is recruitment (werving en selectie) de laatste jaren sterk veranderd. Ook het denken over werk en functies - en daarmee over werkgevers en solliciteren - is heel anders geworden. In plaats van sollicitatiebrieven met… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  27,50
 • Max Wildschut boeken
  Max Wildschut - Psychologie van gedrag in organisaties

  Hoe kan iemand het gedrag van mensen in organisaties sturen? Een team motiveren of stimuleren proactiever te zijn? Of de samenwerking in een team verbeteren, leiderschap ontwikkelen of innovatie ontwikkelen? In Psychologie van gedrag in organisaties kijken we… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  59,50
 • Ben Rogmans boeken
  Ben Rogmans - Geen Paniek!

  GEEN PANIEK! rekent opgewekt af met de sombere toekomstvoorspellingen die dagelijks over ons worden uitgestort. Ja: de wereld verandert en er verdwijnt heel veel werk. Maar dat was altijd al zo! Als je zo nu en dan iets bijleert kun je ook in het tijdperk van… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,95
 • Herberd Prinsen, Sanne van Drenth boeken
  Herberd Prinsen, Sanne van Drenth - Collega coach - docent coach

  Coach je collega Als je collega's ziet worstelen en je wilt in de organisatie iets voor deze collega's betekenen, dan zou de rol van collega-coach je kunnen liggen. Collega-coaching is een snelgroeiende vorm van zorg in organisaties. Dit boek geeft een heldere… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  31,99
 • Hans Begeer boeken
  Hans Begeer - Doe-het-zelf leiders - De hiërarchie voorbij

  Over zelfsturing en zelforganisatie wordt veel gepraat, maar het echt toepassen blijkt moeilijker dan gedacht. Het leren vertrouwen en het loslaten van controle, hiërarchie, inefficiënte communicatie, de 9-to-5-mentaliteit, ... vragen tijd en een grondige… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,99
 • Wim van Gennip boeken
  Wim van Gennip - Hé Droeftoeter

  Een humoristisch boek over een serieus onderwerp: samenwerken. Wiewerkt zal het weten: collega's kunnen je het leven knap moeilijk maken! Zehouden je vaak van je eigenlijke werk af. Zeker als ze, bewust of onbewust,tégenwerken. Tegenwerkers vreten energie.… (Harde kaft)

  Lees meer...
  16,95
 • R.J. Pille, D.M. van der Putte boeken
  R.J. Pille, D.M. van der Putte - De gids voor het nieuwe arbotijdperk

  Deze gids biedt inzicht in de veranderende situatie in vraag en aanbod op de markt van arbodienstverlening. Tevens geven wij u in de voor u liggende gids de visie van de Falke & Verbaan Groep op de toekomst van ons sociale zekerheidsstelsel in relatie tot… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,50
 • Annemarie de Martines-van Schoonhoven boeken
  Annemarie de Martines-van Schoonhoven - Groeien naar lean & meaningful management support

  Het is niet meer van deze tijd om voor één manager te werken. Het kost geld, tijd en flexibiliteit. Het houdt kennis delen en het maken van waardevolle verbindingen tegen. De klassieke baas-secretaresseverhouding zorgt voor een te persoonlijke werkrelatie,… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  23,95
 • Erika Lunsche boeken
  Erika Lunsche - Je moet gewoon van ze houden!

  In 'Je moet gewoon van ze houden!' wordt aan de hand van de C.O.N.T.A.C.T.-methode uiteengezet hoe elke HR-professional zich kan ontwikkelen tot strategisch adviseur van de lijnmanager. Een makkelijk leesbaar boek over Sanne, een ambitieuze, betrokken en… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  17,95
 • Marc Schabracq, Roos Schabracq boeken
  Marc Schabracq, Roos Schabracq - 50+ aan het werk

  Waarom heeft geen enkele grote organisatie in Nederland een systematisch beleid voor hun oudere werknemers? Dit terwijl zo langzamerhand bijna de helft van hun medewerkers ouder dan 50 is. Deze medewerkers hebben het maar matig naar hun zin en organisaties… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,95
 • Nasser Al-Salmani boeken
  Nasser Al-Salmani - Quality management guidelines for islamic societies

  In Islamic societies, religion penetrates all aspects of social and professional life, including health issues. This book offers three contributions illustrating its impact on work. Firstly, it describes the influence of the well-known Islamic work ethic on… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,95