Boeken over personeel en organisatie

 • Erna Tielbeke boeken
  Erna Tielbeke - Samenwerken in een nieuwe orde

  In een tijdgeest die mensen noodzaakt al hun talenten te ontwikkelen om uiterst flexibel een gevarieerd – en variabel – inkomen te verdienen, is het systeem van samenwerken in dienstverbanden verouderd. Deze conclusie is gebaseerd op de cultuurhistorische… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,95
 • K.E.M. van der Hoeven boeken
  K.E.M. van der Hoeven - Praktijkgids Personeel en Fiscus 2018

  In de Praktijkgids Personeel & Fiscus vindt de werkgever de informatie op het gebied van fiscale en premierechtelijke aangelegenheden van zijn personeel. De werkgever vindt in deze publicatie wat zijn wettelijke verplichtingen ten opzichte van de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  299,00
 • Niko Manshanden boeken
  Niko Manshanden - OR brievenboek, wet en werk

  Veel leden van de ondernemingsraad vinden het niet altijd makkelijk om hun gedachten richting de bestuurder, de achterban, de andere or-leden, de or-trainer of de vakbond goed op papier te zetten. Voor voorbeeldbrieven ofmemo's zocht de ondernemingsraad zich… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  79,95
 • Thea Bombeek boeken
  Thea Bombeek - Hoe overleef ik mijn collega's?

  HOE GA JE HET BESTE OM MET DESTRUCTIEF FUNCTIONERENDE BAZEN OF COLLEGA'S?HOE HERWIN JE JE ZELFVERTROUWEN NA EEN SLECHTE ERVARING OP HET WERK?HOE VAT JE DE MOED OM JE CARRIÈRE OVER EEN ANDERE BOEG TE GOOIEN?Bedrijfsschorpioenen zijn er overal. Het zijn bazen,… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,99
 • Frank Guldenmond boeken
  Frank Guldenmond - Gedrag en veiligheid

  Het mag gezegd worden: gedrag is 'in' in de veiligheidskunde. Ondanks het feit dat bedrijven hun veiligheidszaken op papier prima op orde kunnen hebben, worstelen zij vaak met de praktijk, die altijd een stuk weerbarstiger is. Dat komt volgens hen door het… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  39,95
 • Rachelle Wagner, Emke Daniëls, Jet Dingemans boeken
  Rachelle Wagner, Emke Daniëls, Jet Dingemans - HRagenda 2018: van agile cao tot zwerm

  Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van HR en hoe vertaal je die op een praktische manier naar de werkvloer? Als HR-professional wil je daar natuurlijk van op de hoogte blijven: in dit boek hebben we de belangrijkste thema's daarom… (Harde kaft)

  Lees meer...
  23,95
 • Geraldo Kumeling boeken
  Geraldo Kumeling - Help, ik heb een OR!

  Help, ik heb een or! geeft de bestuurder en HR-adviseur een duidelijk antwoord op vragen die met de ondernemingsraad te maken hebben. Vragen over de oprichting, inrichting, werkwijze en faciliteiten van de or. Daarnaast wordt constructief overleg en… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,95
 • Teuntje Klinkenberg, Arie Snel boeken
  Teuntje Klinkenberg, Arie Snel - Klem op je werk

  In ‘Klem op je werk’ bundelen coaches Arie Snel en Teuntje Klinkenberg vijftien waargebeurde persoonlijke verhalen van mensen die vastliepen op hun werk. Opgeschreven door ondere: Huub van der Lubbe, Elke Geurts, Wanda Reisel, Thomas Verbogt en Maartje… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  20,00
 • Jeroen Busscher boeken
  Jeroen Busscher - De Leer-(R)evolutie

  Leren verandert. Wil je succesvol zijn, zowel privé als op de werkvloer, dan doe je er verstandig aan mee te veranderen. Als we niet oppassen, kan gebrek aan lerend vermogen namelijk zo maar het analfabetisme van de 21e eeuw worden. Managementdenker en… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  23,95
 • Steven Jellinghaus, Rob Latten, Lieke van den Eijnden, Ineke van de Pas boeken
  Steven Jellinghaus, Rob Latten, Lieke van den Eijnden, Ineke van de Pas - OR en privacy

  In dit boek wordt ingegaan op de werking van de AVG en de relatie daarvan metde werkvloer, het werkveld van de ondernemingsraad. In hoofdstuk 2 wordtallereerst specifiek ingegaan op de rechten en plichten van de AVG. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,95
 • Hans Begeer boeken
  Hans Begeer - Doe-het-zelf leiders - De hiërarchie voorbij

  Over zelfsturing en zelforganisatie wordt veel gepraat, maar het echt toepassen blijkt moeilijker dan gedacht. Het leren vertrouwen en het loslaten van controle, hiërarchie, inefficiënte communicatie, de 9-to-5-mentaliteit, ... vragen tijd en een grondige… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,99
 • Henk Koenders, Pieter Diehl, Ton Suijkerbuijk, Mieke de Jong boeken
  Henk Koenders, Pieter Diehl, Ton Suijkerbuijk, Mieke de Jong - Arbonormenboek 2018/2

  Het Arbonormenboek beschrijft risico's die werknemers in hun werkomgeving lopen. Hierdoor is het Arbonormenboek heel goed te gebruiken bij het makenvan een risico-inventarisatie en -evaluatie. De gevaren kunnen liggen op het terrein van de organisatie,… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  157,00
 • Herman Beuker, Ernie Beuker boeken
  Herman Beuker, Ernie Beuker - Teamindividualisering

  Tegenstellingen kantelen naar aanvullingen Zes tegengestelde behoeften hebben invloed op gedrag, de manier van reageren en de wijze van communiceren. Kennis van de behoeften en deze kunnen herkennen geeft de mogelijkheid de ander te bereiken en dat is… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  25,00
 • Jan Dillen boeken
  Jan Dillen - Veiligheidsmanagementsystemen volgens ISO 45001

  Wat houdt de nieuwe norm ISO 45001:2018 in? Hoe kunt u met een veiligheidsmanagementsysteem de veiligheid in uw organisatie verbeteren? En hoe implementeert u een veiligheidsmanagementsysteem? In dit praktijkgerichte boek beschrijft de auteur de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  39,95
 • Jacco Valkenburg boeken
  Jacco Valkenburg - Recruitment 3.0

  Recruitment via LinkedIn (2008) en Recruitment via sociale media (2014), beschreven een andere manier van personeel werven. Van ‘Klassiek reactief recruiten’ (eerst werven via advertenties, daarna de beste sollicitant selecteren) naar proactief vinden van… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,95
 • Strategisch talentmanagement in beweging

  Talentmanagement in Nederland moet ook strategisch scherp aan de wind kunnen varen. Dit boek geeft een boost aan het strategisch gehalte van de talentpraktijk. Organisaties doen zich strategisch tekort met een algemeen, op iedere medewerker gericht… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,95
 • Lieke van den Eijnden, Stefan Janssen, Rein van den Bosch, Ineke van de Pas boeken
  Lieke van den Eijnden, Stefan Janssen, Rein van den Bosch, Ineke van de Pas - De AVG alles over de verwerking van persoonsgegevens

  Iedereen die werkt met privacygevoelige informatie wordt geacht op de hoogte te zijn van de AVG: de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Of je nu als hr-assistent personeelsdossiers bijhoudt en ziekmeldingen registreert, als officemanager orderintakes… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,95
 • Ondernemingsraden 2018

  Memo Plus Ondernemingsraden is een compleet naslagwerk, dat informatie biedt waaraan in elk bedrijf behoefte bestaat. Het boek bevat alles wat de ondernemingsraad (or) moet weten op het gebied van het medezeggenschapsrecht en aanverwante terreinen. De Wet op… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  47,95
 • Peter Ladage, Dirk Muis, Mart van der Steeg boeken
  Peter Ladage, Dirk Muis, Mart van der Steeg - Arbojaarboek 2018

  Het Arbojaarboek is bedoeld voor een ieder die verantwoordelijk is voorveilig en gezond werken binnen een organisatie. Niet alleen de werkgever,maar vooral ook de arbocoördinator en preventiemedewerker die zich bezighouden met het opzetten en het onderhouden… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  179,00
 • Gusta Timmermans boeken
  Gusta Timmermans - 199 vragen voor een succesvol selectiegesprek

  Hoe vind je de juiste medewerker voor de baan? Selecteer het talent dat je zoekt door de juiste vragen te stellen. Het vinden van de juiste medewerkers is een van je lastigste taken. Hoe weet je zeker of de kandidaat die tegenover je zit bij de functie en… (Harde kaft)

  Lees meer...
  22,50
 • Hans Kokhuis boeken
  Hans Kokhuis - Creazennig kijken

  CREA voor open blik op kansen en ZENNIG om uit 'goed/fout' denken te stappen, 0/1 denken staat immers haaks op creativiteit. Als je enige gereedschap een sleutel is, lijken alle problemen zich te presenteren als een slot. Wat je niet kent, zul je niet zien. En… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  28,01
 • Arthur Zanders boeken
  Arthur Zanders - Gids Bedrijfshulpverlening

  De Gids BHV wil een leidraad zijn voor het adviseren over, en het opzetten en in stand houden van een bedrijfshulpverleningsorganisatie. Tevens voorziet de Gids de lezer van die informatie die nodig is om alle andere aspecten van zijn of haar functie goed uit… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  183,00
 • Lieke Van den Eijnden, Stefan Jansen, Bosch Van den Rein, Ineke Van de Pas boeken
  Lieke Van den Eijnden, Stefan Jansen, Bosch Van den Rein, Ineke Van de Pas - Algemene Verordening Gegevensbescherming

  Door de digitale wereld waarin we leven worden er 'gemerkt', maar vooral'ongemerkt', veel persoonsgegevens opgeslagen (lees: verwerkt). Ook in dearbeidsrelatie speelt dit. Werknemers krijgen een gsm, laptop of tablet vande werkgever om onderweg of thuis te… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  16,95
 • Jan Popma boeken
  Jan Popma - Arbo Pocket Wet- en regelgeving 2018

  De Arbo Pocket Wet- en regelgeving bevat de volledige tekst van de Arbeidsomstandighedenwet. Deze tekst wordt uitvoerig toegelicht en van commentaar voorzien. Daarnaast wordt de toepassing van de Arbeidsomstandighedenwet behandeld, waarbij de auteur ingaat op… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  30,95
 • Henk Koenders boeken
  Henk Koenders - Arbo Pocket Wegwijzer 2018

  Goede arbeidsomstandigheden dragen bij aan de gezondheid van de werknemers en de organisatie. Met de praktisch hulpmiddelen uit deze werkwijzer kunt u meteen aan de slag. In deze editie komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:- Een uitgebreide… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  30,95