Boeken over orthopedagogiek

 • E.M.J. Fluijt boeken
  E.M.J. Fluijt - Passend Onderwijzen met Co-Teaching

  De Wet op Passend Onderwijs (2014) in Nederland en het M-Decreet (2015) in Vlaanderen hebben beiden tot doel meer inclusieve leeromgevingen voor leerlingen te bieden. Co-teaching wordt internationaal beschouwd als een effectieve strategie om onderwijs te… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,95
 • Léon Biezeman boeken
  Léon Biezeman - Ruimte voor dyslexie

  Professor Wied Ruijssenaars, in Nederland dé deskundige op het gebied van dyslexie, schrijft in het voorwoord: "Over dyslexie wordt veel geschreven. Maar over mensen met dyslexie bestaat heel weinig literatuur. En boeken die geschreven zijn door mensen met… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  16,95
 • Wilfried Peeters boeken
  Wilfried Peeters - Autisme in het gezin

  Er bestaat niet zoiets als een kind met autisme. Kinderen met autisme groeien op in gezinnen en autisme raakt via het kind het hele gezin. Hulpverlening die enkel oog heeft voor het kind met autisme, schiet tekort: gedragsveranderingen van het kind met autisme… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  21,90
 • Adrie Vermeer boeken
  Adrie Vermeer - Van gymleraar tot hoogleraar

  Adri Vermeer (1936) werkte als leraar bewegingsonderwijs in het lager en voortgezet onderwijs en was docent aan een Opleidingsschool voor het Kleuteronderwijs. Na zijn studie Pedagogiek was hij eerst als wetenschappelijk medewerker verbonden aan de Faculteit… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  20,00
 • Albert Janssens boeken
  Albert Janssens - Ontwikkelen doe je samen

  Voor iedereen die werkt met jonge kinderen is de opdracht hen te helpen in hun ontwikkeling. Het kind ontwikkelt in relatie met andere kinderen en met zijn begeleiders. Dit werkboek behandelt de verschillende aspecten van de relatie die een goede ontwikkeling… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,30
 • Loes den Dulk boeken
  Loes den Dulk - Handboek coachen van clientenraden

  Raad op maat voor de coach en de begeleider die cliëntenraden voor mensen met een beperking ondersteunRaad op maat bij het ondersteunen van cliëntenraden voor mensen met een beperking In dit boek is de ontwikkelde kennis rond de functie van coach van de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,50
 • Willy de Heer boeken
  Willy de Heer - Onderwijs aan zeer makkelijk lerenden of hoogbegaafden

  In Nederland zijn er alleen al in het basisonderwijs ruim 30.000 kinderen die zeer makkelijk kunnen leren. Hierdoor passen zij niet goed in het bestaande onderwijssysteem. Als het onderwijs aan deze kinderen niet aan hun leerbehoeften wordt aangepast, kunnen… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  16,00
 • Pol Ghesquuière, Walter Hellinckx boeken
  Pol Ghesquuière, Walter Hellinckx - Als leren pijn doet

  'Als leren pijn doet. Kinderen met een leerstoornis opvoeden en begeleiden' geeft antwoorden op de vele vragen die ouders en leerkrachten hebben in de opvoeding en begeleiding van kinderen met een leerstoornis. Het helpt ouders bij het zoeken naar de juiste… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  23,20
 • Loes den Dulk boeken
  Loes den Dulk - Wie beslist

  Bij grote en kleine beslissingen staan professionals en mantelzorgers voor het dilemma om de keuze bij de cliënt te laten, bij te sturen of over te nemen. Maar wie beslist en hoe bepaal je dat?Wie beslist? Ondersteunen van wilsbekwaamheid in de zorg voor… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  15,90
 • Kobe Vanroy boeken
  Kobe Vanroy - Autisme Centraal

  Wie leeft of werkt met mensen met autisme, komt elke dag wel stukjes tegen van de puzzel die autisme zo boeiend maakt. Sommige stukjes merken we op in onze samenwerking of begeleiding, andere in de manier waarop mensen met autisme in het leven staan. Vaak gaat… (Harde kaft)

  Lees meer...
  40,70
 • Hans van Balkom boeken
  Hans van Balkom - Kinderen leren initiatieven nemen in communicatie

  KLIN© is een programma ontwikkeld voor kinderen met communicatief meervoudige beperkingen (CMB) van 3 tot 12 jaar en hun ouders, behandelaars en leerkrachten. Het KLIN©-programma biedt een aangepaste speel- en leeromgeving die voor elk kind passend kan… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  65,00
 • Sam Peeters boeken
  Sam Peeters - Autistisch gelukkig

  Van jongs af aan leren we ons plekje vinden in de samenleving. Ook mensen met autisme, al is dat voor hen een grotere uitdaging dan vaak gedacht. We willen onszelf kunnen zijn, uit de bol gaan, en ons ontwikkelen tot wie we zijn. Voor mensen met autisme is dat… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  25,50
 • Wim Tops, Maaike Callens, Marc Brysbaert boeken
  Wim Tops, Maaike Callens, Marc Brysbaert - Slagen met dyslexie in het hoger onderwijs

  Dit boek is de ideale gids voor studenten met dyslexie die de stap naar het hoger onderwijs zetten. Naast algemene informatie over dyslexie biedt dit werk allerlei tips en hulpmiddelen voor dyslectici om hun studies in het hoger onderwijs efficiënt aan te… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  14,99
 • Bianca Vugts - De Groot boeken
  Bianca Vugts - De Groot - Werken met ervaringsordening

  De theorie van ervaringsordening maakt duidelijk hoe mensen de wereld om zich heen beleven en tegemoet treden. Om te kunnen functioneren, moeten we de informatie die op ons afkomt ordenen. Als we begrijpen hoe dat werkt, begrijpen we ook beter hoe gedrag van… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,50
 • Steven Degrieck boeken
  Steven Degrieck - Autisme en verstandelijke handicap in de leefgroep (POD)

  Mag hij alleen eten tijdens de maaltijd? Kunnen we nog uitstappen maken? Mag hij altijd dezelfde puzzel maken? Wat kan ik doen als hij zichzelf verwondt? Heeft hij echt beloningen nodig? Autisme en verstandelijke beperking in de leefgroep vertrekt vanuit een… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,99
 • Thomas Fondelli boeken
  Thomas Fondelli - Autisme en eetproblemen

  Eten is voor de meeste mensen heel vanzelfsprekend. We doen het verschillende keren per dag zonder erbij na te denken. Bovendien genieten we er vaak ook van. Voor sommige mensen met autisme ligt dat helemaal anders. Eten blijkt voor hen vaak een ware opdracht,… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,99
 • Bianca Vugts-de Groot boeken
  Bianca Vugts-de Groot - Werken met jezelf

  Het derde boek in de serie 'Werken met ...', boeken over de zorg voor mensen met een (ernstige) verstandelijke beperking. Na de focus op de cliënt in deel 1 en 2 ligt in dit boek de nadruk op de zorgverlener. In de residentiële zorg gaat het veel over… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  18,50
 • Ina van Berckelaer-Onnes, Steven Degrieck, Miriam Hufen boeken
  Ina van Berckelaer-Onnes, Steven Degrieck, Miriam Hufen - Autisme en zintuiglijke problemen

  Al jaren is bekend dat mensen met autisme zintuiglijke problemen hebben. Ze zijn vaak overgevoelig voor zintuiglijke prikkels of juist ondergevoelig, of allebei tegelijk. Mensen met een autismespectrumstoornis kunnen volledig in paniek raken van tl-verlichting… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  36,70
 • Ad van Sprang boeken
  Ad van Sprang - Orthopedagogiek

  Deze inleiding in de orthopedagogiek geeft een verkenning van het werken met kinderen met opvoedingsbeperkingen en hun mogelijke begeleidingsbeperkingen op latere leeftijd. Deze kunnen het gevolg zijn van functioneringsbeperkingen op zintuiglijk, motorisch,… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  34,50
 • Ellen Luteijn, Hans Nieuwenstein, Ina van Berckelaer-Onnes boeken
  Ellen Luteijn, Hans Nieuwenstein, Ina van Berckelaer-Onnes - Een passend aanbod bij autisme

  Sinds de invoering van de Wet Passend onderwijs zien we in het reguliere onderwijs steeds meer leerlingen met een autismespectrumstoornis (ASS). Dit vraagt veel aanpassingen van de school, de klas en de docent. Een passend aanbod bij autisme helpt docenten en… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  25,25
 • Miriam Perrone boeken
  Miriam Perrone - Autisme glASShelder uitgelegd

  Van mensen met autisme wordt weleens gezegd dat ze in een eigen wereld leven die moeilijk te begrijpen is en waar je niet gemakkelijk tot kan doordringen. Traditioneel wordt dat 'eigen wereldje' afgebeeld als een glazen koepel. Maar klopt dit wel helemaal?… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  15,40
 • Tania Gevaert boeken
  Tania Gevaert - Hoogbegaafd opvoeden in de praktijk

  Hoe kunnen ouders van (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen hun kind het beste begeleiden in zijn ontwikkelingsvoorsprong? In haar praktijk Samen Slimmer Groeien werkt de auteur met een team dat gespecialiseerd is in hoogbegaafdheid en onderpresteren.Het boek… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  23,90
 • Anniek Thoomes-vreugdenhil boeken
  Anniek Thoomes-vreugdenhil - Hechtingsproblemen bij kinderen

  Problematische gehechtheid heeft negatieve gevolgen voor de ontwikkeling van kinderen. Dit boek geeft hulpverleners, leerkrachten en ouders inzicht in hechtingsproblemen bij kinderen. Wat is er nodig om een kind veilig te hechten? En welke mogelijkheden zijn… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  25,99
 • Annemiek Kuijer boeken
  Annemiek Kuijer - Psychosen bij adolescenten

  Weg met de mythes over psychosen Dit boek geeft hulpverleners, leerkrachten, ouders en adolescenten inzicht in psychosen bij adolescenten. Wat weten we over het ontstaan van een psychose? Wat weten we nog niet? Hoe kan iemand met een psychose het best geholpen… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  10,99
 • Max Guldner boeken
  Max Guldner - Selectief mutisme bij kinderen

  Het eerste Nederlandstalige boek over selectief mutisme en de behandeling hiervan Selectief mutisme bij kinderen geeft hulpverleners, leerkrachten en ouders inzicht in alles wat met selectief mutisme bij kinderen te maken heeft. Hoe kan het dat sommige… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  25,99