Boeken over onderwijs

 • Hilda Amsing, Nelleke Bakker, Mineke van Essen, Sanne Parlevliet boeken
  Hilda Amsing, Nelleke Bakker, Mineke van Essen, Sanne Parlevliet - Images of education

  Kinderen zijn van alle tijden, opvoeden en onderwijzen gebeurt overal. Maar wie goed kijkt, ziet verschillen. Afbeeldingen en teksten uit het verleden tonen die. In deze bundel staan ze centraal: images of education, letterlijk en figuurlijk. Wat zeggen… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  22,50
 • Tom F.H. Smits, Paul Janssenswillen, Wouter Schelfhout boeken
  Tom F.H. Smits, Paul Janssenswillen, Wouter Schelfhout - Leraren opleiden in een superdiverse samenleving

  Wonen, werken of naar school gaan in de grootstad Antwerpen betekent ondergedompeld worden in superdiversiteit. Superdiverse gemeenschappen zien we in België en Nederland het eerst in de grote steden, maar demografi sche gegevens wijzen erop dat deze landen… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,50
 • Wilfried Peeters boeken
  Wilfried Peeters - Autisme in het gezin

  Er bestaat niet zoiets als een kind met autisme. Kinderen met autisme groeien op in gezinnen en autisme raakt via het kind het hele gezin. Hulpverlening die enkel oog heeft voor het kind met autisme, schiet tekort: gedragsveranderingen van het kind met autisme… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  21,90
 • Adrie Vermeer boeken
  Adrie Vermeer - Van gymleraar tot hoogleraar

  Adri Vermeer (1936) werkte als leraar bewegingsonderwijs in het lager en voortgezet onderwijs en was docent aan een Opleidingsschool voor het Kleuteronderwijs. Na zijn studie Pedagogiek was hij eerst als wetenschappelijk medewerker verbonden aan de Faculteit… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  20,00
 • Léon Biezeman boeken
  Léon Biezeman - Ruimte voor dyslexie

  Professor Wied Ruijssenaars, in Nederland dé deskundige op het gebied van dyslexie, schrijft in het voorwoord: "Over dyslexie wordt veel geschreven. Maar over mensen met dyslexie bestaat heel weinig literatuur. En boeken die geschreven zijn door mensen met… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  16,95
 • Koen Verhoeven boeken
  Koen Verhoeven - Doe maar taal

  Ben je op zoek naar dynamische, communicatieve en interactieve (coöperatieve) werkvormen? Wil je meer differentiëren in je les? Zoek je nieuwe ideeën voor woordenschatverwerving of een andere manier om de luister- of leesoefeningen aan te pakken? Wil je… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  20,00
 • Jo Tondeur, Joost Vaesen, Lisa Herman, Marina Berbel Casas, Maria Isabel Touceda Gómez boeken
  Jo Tondeur, Joost Vaesen, Lisa Herman, Marina Berbel Casas, Maria Isabel Touceda Gómez - Inspiratiegids voor klasinrichting en scholenbouw

  Hoe kan de fysieke ruimte bijdragen tot een krachtige leeromgeving? Welke randvoorwaarden zijn noodzakelijk om deze krachtige leeromgevingen te ontwikkelen met het oog op 21st Century Skills? Of hoe zorg ik ervoor dat het hele schoolteam, de architecten en de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  25,00
 • Ewout van der Knaap boeken
  Ewout van der Knaap - Literatuur en film in het vreemdetalenonderwijs

  Literatuur kan de taalverwerving in vreemde talen in het voortgezet onderwijs en secundair onderwijs op vele gebieden ondersteunen. Met literatuur en film kun je het oefenen van taalvaardigheden namelijk inhoud geven en koppelen aan communicatieve situaties.… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  28,50
 • Junilla Larsen boeken
  Junilla Larsen - Eetgedrag in balans

  Dit boek biedt een mooie verbinding tussen theorie en praktijk in een prettig leesbare stijl voor pedagogisch professionals en studenten die een pedagogische opleiding volgen.De kwaliteit van de kinderopvang wordt onder andere afgemeten aan het… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  18,00
 • Peter Mol boeken
  Peter Mol - De leraar centraal

  De leraar centraal laat zien dat de man of vrouw voor de klas van onschatbare waarde kan zijn voor het welzijn van alle leerlingen, ondanks de protocollen, controledrang en registratiewoede vanuit de overheid.Als we het onderwijs echt willen verbeteren, moeten… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  25,99
 • Albert Janssens boeken
  Albert Janssens - Ontwikkelen doe je samen

  Voor iedereen die werkt met jonge kinderen is de opdracht hen te helpen in hun ontwikkeling. Het kind ontwikkelt in relatie met andere kinderen en met zijn begeleiders. Dit werkboek behandelt de verschillende aspecten van de relatie die een goede ontwikkeling… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,30
 • Harrie Meinen boeken
  Harrie Meinen - Zoek het even lekker zelf uit

  Intelligente en (hoog)begaafde kinderen vervelen zich regelmatig op school. Met de extra opdrachten in dit boek zoeken leerlingen van groep 7 en 8 het even lekker zelf uit. Ze ontwerpen een doolhof, leren Japans rekenen en knutselen tangramdieren. Aan de hand… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  25,25
 • Remko Iedema boeken
  Remko Iedema - Baat het niet, dan schaadt het wel

  Als zijn dochter ziek wordt en niet meer naar school kan, komt Remko Iedema, manager Sociaal Domein bij een gemeente, terecht in de wereld van medische zorg, passend onderwijs en jeugdzorg. Hij constateert dat ondanks fantastisch geformuleerd beleid kinderen… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  18,95
 • S Satter boeken
  S Satter - Regelingen Onderwijshuisvesting

  Regelingen onderwijshuisvesting Deze uitgave bevat de Modelverordening voorzieningen huisvesting onderwijs met de financiële normering voor 2016, de Modelbeleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs, de Modelverordening ruimte- en inrichtingseisen… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  44,22
 • Iris Komarek, Felicitas Komarek boeken
  Iris Komarek, Felicitas Komarek - Slimmer studeren

  Leer niet veel, maar slim! Iedereen kent ze wel: de ijverige studenten die altijd veel leren, de leerstof van ieder vak perfect onder de knie hebben en tot in de puntjes voorbereid zijn op elke toets. Maar is het altijd nodig om veel en lang te leren om goed… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,95
 • Loes den Dulk boeken
  Loes den Dulk - Handboek coachen van clientenraden

  Raad op maat voor de coach en de begeleider die cliëntenraden voor mensen met een beperking ondersteunRaad op maat bij het ondersteunen van cliëntenraden voor mensen met een beperking In dit boek is de ontwikkelde kennis rond de functie van coach van de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,50
 • Mathieu Heemelaar boeken
  Mathieu Heemelaar - Seksuele vorming en diversiteit

  Scholen hebben de taak te zorgen voor een sociaal veilig klimaat in en om de school en aandacht te besteden aan seksuele vorming, seksuele diversiteit en genderdiversiteit. Uit onderzoek van de onderwijsinspectie in het po en vo blijkt dat scholen over het… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  26,95
 • Mr. G.M.J. (Jean) Diederen boeken
  Mr. G.M.J. (Jean) Diederen - ICT-Recht voor de MBO-student

  ICT-Recht, voor opleiding juridisch medewerker JAD/HRM, Mbo niveau 4 (Zachte kaft)

  Lees meer...
  23,93
 • Fred Korthagen, Ellen Nuijten boeken
  Fred Korthagen, Ellen Nuijten - De kracht van reflectie

  De kracht van reflectie laat zien hoe (aankomende) leraren systematisch kunnen reflecteren op praktijkervaringen. De lezer leert om reflectie concreet en constructief te maken. Het boek brengt de nieuwste inzichten over reflectie tot leven middels talloze… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,50
 • Herm Kisjes En Erno Mijland boeken
  Herm Kisjes En Erno Mijland - Gamen en autisme

  Veel jongeren met autisme voelen zich aangetrokken tot technologie, computers en games. De wereld van nulletjes en eentjes is immers voorspelbaar en helder en technologie luistert in principe altijd naar jouw commando's. De sociale wereld is voor mensen met… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  17,95
 • Marc Theeboom, Ellen Verheyden boeken
  Marc Theeboom, Ellen Verheyden - Vechtsporten met een +

  Sport-plus, of sport als middel voor het bevorderen van de persoonlijke en sociale ontwikkeling van maatschappelijk kwetsbare groepen, krijgt sinds enkele jaren meer en meer aandacht. Ook vechtsporten worden door overheden, sporten jeugdwerkorganisaties… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,95
 • E.M.J. Fluijt boeken
  E.M.J. Fluijt - Passend Onderwijzen met Co-Teaching

  De Wet op Passend Onderwijs (2014) in Nederland en het M-Decreet (2015) in Vlaanderen hebben beiden tot doel meer inclusieve leeromgevingen voor leerlingen te bieden. Co-teaching wordt internationaal beschouwd als een effectieve strategie om onderwijs te… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,95
 • Willy de Heer boeken
  Willy de Heer - Onderwijs aan zeer makkelijk lerenden of hoogbegaafden

  In Nederland zijn er alleen al in het basisonderwijs ruim 30.000 kinderen die zeer makkelijk kunnen leren. Hierdoor passen zij niet goed in het bestaande onderwijssysteem. Als het onderwijs aan deze kinderen niet aan hun leerbehoeften wordt aangepast, kunnen… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  16,00
 • Angèle van der Star, José van Loo boeken
  Angèle van der Star, José van Loo - Over het schoolhek heen

  De wens en de noodzaak om interdisciplinair samenwerken te versterken wordt onder andere ingegeven door maatschappelijke trends. Denk aan teruglopende leerlingaantallen, passend onderwijs en veranderingen in de Jeugdwet. Interdisciplinair samenwerken biedt… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  25,00
 • Craig Barton boeken
  Craig Barton - Volgens Barton Deel 1

  Naar goede wiskundedidactiek is al veel onderzoek gedaan, maar in al die jaren dat docent Craig Barton voor de klas stond heeft hij zich daar – tot zijn grote schaamte – nooit echt in verdiept. Toen hij dat wel ging doen ging er een goudmijn voor hem open,… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  20,95