Boeken over onderwijs

 • Monique van Boom boeken
  Monique van Boom - Babykunde (met posters)

  Baby’s maken al van bij hun geboorte contact met de wereld. Met hun ogen en handen, hun lijfje en hun stem reageren ze op indrukken en geven ze boodschappen. Zien ze wat jij ook ziet? Hoe interpreteer je hun signalen? Huilt een baby omdat hij honger heeft,… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  30,00
 • Saskia Klomps, Menno van Hasselt, Wijnand Gijzen boeken
  Saskia Klomps, Menno van Hasselt, Wijnand Gijzen - Zo werken wij!

  Geen enkele methode sluit optimaal aan bij een hele schoolbevolking, een totale groep of iedere individuele leerling. Wie denkt beter passend onderwijs te kunnen geven door dan maar de methode aan de kant te zetten, gooit ook de didactische houvast weg. Met… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  14,95
 • Hans ter Mors boeken
  Hans ter Mors - Meneer Groeneveld en het onderwijsmoeras

  Sinds de invoering in 1968 van de Wet Voortgezet Onderwijs, bekend geworden als de Mammoetwet, heeft Nederland er een traditie bij: er wordt door iedereen onophoudelijk geklaagd over de kwaliteit van ons onderwijs. Treurig, maar terecht. Een steeds dalend… (Zachte kaft)

  Lees meer...
    9,95
 • Jan de Bas, Frank Brinkman boeken
  Jan de Bas, Frank Brinkman - Geschiedenis InZicht

  Om goed antwoord te kunnen geven op alle geschiedenisvragen die je als leerkracht op de basisschool krijgt van je leerlingen, moet je over voldoende basiskennis beschikken. Geschiedenis InZicht is een compact praktisch handboek met een dubbelfunctie: het biedt… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  47,95
 • S Satter boeken
  S Satter - Regelingen Onderwijshuisvesting

  Regelingen onderwijshuisvesting Deze uitgave bevat de Modelverordening voorzieningen huisvesting onderwijs met de financiële normering voor 2016, de Modelbeleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs, de Modelverordening ruimte- en inrichtingseisen… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  44,22
 • Willem Mennen, Eelke Hoekstra boeken
  Willem Mennen, Eelke Hoekstra - Beter leren door groepsdynamiek

  Groepsdynamisch onderwijs (GDO) is een integrale, duurzame aanpak om kindwaardig en kwalitatief goed onderwijs te realiseren. GDO biedt een gedegen kader om onderwijsontwikkelingen als bijvoorbeeld passend onderwijs en Opbrengstgericht Werken tot een succes te… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  25,00
 • Dick van der Wateren, Lauk Woltring boeken
  Dick van der Wateren, Lauk Woltring - De ontwikkeling van jongens in het onderwijs

  Hoe vergaat het jongens in het onderwijs? Wat doen we met hun energie, drang naar zelf uitzoeken, creativiteit en leren via trial & error?Jongens hebben in al hun diversiteit goede voorbeelden, structuur én ruimte nodig. Met alle nadruk op taal, te weinig… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,99
 • Anneloes Overvelde, Ria Nijhuis-Van der Sanden boeken
  Anneloes Overvelde, Ria Nijhuis-Van der Sanden - Aan de slag met handschriftonderwijs

  Wie schrijft, die leert! Wat je met de hand schrijft, onthoud en begrijp je beter en het helpt je bij het lezen, rekenen en spellen. Onderzoek wijst uit dat jonge kinderen die schrijven hun brein ontwikkelen en betere schoolresultaten halen. Meer kinderen met… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  25,25
 • Marc Theeboom, Ellen Verheyden boeken
  Marc Theeboom, Ellen Verheyden - Vechtsporten met een +

  Sport-plus, of sport als middel voor het bevorderen van de persoonlijke en sociale ontwikkeling van maatschappelijk kwetsbare groepen, krijgt sinds enkele jaren meer en meer aandacht. Ook vechtsporten worden door overheden, sporten jeugdwerkorganisaties… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,95
 • E.M.J. Fluijt boeken
  E.M.J. Fluijt - Passend Onderwijzen met Co-Teaching

  De Wet op Passend Onderwijs (2014) in Nederland en het M-Decreet (2015) in Vlaanderen hebben beiden tot doel meer inclusieve leeromgevingen voor leerlingen te bieden. Co-teaching wordt internationaal beschouwd als een effectieve strategie om onderwijs te… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,95
 • Ewout van der Knaap boeken
  Ewout van der Knaap - Literatuur en film in het vreemdetalenonderwijs

  Literatuur kan de taalverwerving in vreemde talen in het voortgezet onderwijs en secundair onderwijs op vele gebieden ondersteunen. Met literatuur en film kun je het oefenen van taalvaardigheden namelijk inhoud geven en koppelen aan communicatieve situaties.… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  28,50
 • Koen Verhoeven boeken
  Koen Verhoeven - Doe maar taal

  Ben je op zoek naar dynamische, communicatieve en interactieve (coöperatieve) werkvormen? Wil je meer differentiëren in je les? Zoek je nieuwe ideeën voor woordenschatverwerving of een andere manier om de luister- of leesoefeningen aan te pakken? Wil je… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  20,00
 • Jo Tondeur, Lisa Herman, Marina Berbel Casas, Maruxa Touceda, Joost Vaesen boeken
  Jo Tondeur, Lisa Herman, Marina Berbel Casas, Maruxa Touceda, Joost Vaesen - Inspiratiegids voor klasinrichting en scholenbouw

  Hoe kan de fysieke ruimte bijdragen tot een krachtige leeromgeving? Welke randvoorwaarden zijn noodzakelijk om deze krachtige leeromgevingen te ontwikkelen met het oog op 21st Century Skills? Of hoe zorg ik ervoor dat het hele schoolteam, de architecten en de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  25,00
 • Monique Thoonsen boeken
  Monique Thoonsen - Wiebelen en friemelen werkboek

  Voor het kind Geluiden, geuren en kleuren… de hele dag heb je prikkels om je heen. Misschien vind je dat prima. Maar het kan ook zijn dat je juist veel méér prikkels wilt; of minder, omdat je er vaak last van hebt. Misschien ben je wel onderprikkeld of… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  15,00
 • Mathieu Heemelaar boeken
  Mathieu Heemelaar - Seksuele vorming en diversiteit

  Scholen hebben de taak te zorgen voor een sociaal veilig klimaat in en om de school en aandacht te besteden aan seksuele vorming, seksuele diversiteit en genderdiversiteit. Uit onderzoek van de onderwijsinspectie in het po en vo blijkt dat scholen over het… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  26,95
 • Junilla Larsen boeken
  Junilla Larsen - Eetgedrag in balans

  Een mooie verbinding tussen theorie en praktijk in een prettig leesbare stijl voor pedagogisch professionals. Het kan ook een hulpmiddel zijn voor ouders die hun kinderen gezonder willen laten eten.Eetgedrag in balans gaat over het creëren van een gezonde… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  18,00
 • Diana Gjaltema boeken
  Diana Gjaltema - Juf is Zen

  Als leerkracht kun je je regelmatig verre van 'Zen' voelen. Onderwijsland is altijd in beweging. Nieuwe ontwikkelingen volgen elkaar razend snel op en digitalisering en een veranderende kijk op het vak 'leerkracht' vragen de inzet van meer en andere… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  22,50
 • Léon Biezeman boeken
  Léon Biezeman - Ruimte voor dyslexie

  Professor Wied Ruijssenaars, in Nederland dé deskundige op het gebied van dyslexie, schrijft in het voorwoord: "Over dyslexie wordt veel geschreven. Maar over mensen met dyslexie bestaat heel weinig literatuur. En boeken die geschreven zijn door mensen met… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  16,95
 • Aafke Bouwman, Marije Bakker boeken
  Aafke Bouwman, Marije Bakker - Vloeiend van groep 2 naar 3

  Kinderen in groep 2 leren vooral informeel (spelend). In groep 3 wordt echter van hen verwacht dat ze starten met het formele leerproces. Hoe zorg je er als leerkracht voor dat de doorstroom van groep 2 naar 3 zo vloeiend mogelijk verloopt? Hoe sluit je aan… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,95
 • Wilfried Peeters boeken
  Wilfried Peeters - Autisme in het gezin

  Er bestaat niet zoiets als een kind met autisme. Kinderen met autisme groeien op in gezinnen en autisme raakt via het kind het hele gezin. Hulpverlening die enkel oog heeft voor het kind met autisme, schiet tekort: gedragsveranderingen van het kind met autisme… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  21,90
 • Fred Korthagen, Ellen Nuijten boeken
  Fred Korthagen, Ellen Nuijten - De kracht van reflectie

  De kracht van reflectie laat zien hoe (aankomende) leraren systematisch kunnen reflecteren op praktijkervaringen. De lezer leert om reflectie concreet en constructief te maken. Het boek brengt de nieuwste inzichten over reflectie tot leven middels talloze… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,50
 • Harrie Meinen boeken
  Harrie Meinen - Zoek het even lekker zelf uit

  Intelligente en (hoog)begaafde kinderen vervelen zich regelmatig op school. Met de extra opdrachten in dit boek zoeken leerlingen van groep 7 en 8 het even lekker zelf uit. Ze ontwerpen een doolhof, leren Japans rekenen en knutselen tangramdieren. Aan de hand… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  25,25
 • Adrie Vermeer boeken
  Adrie Vermeer - Van gymleraar tot hoogleraar

  Adri Vermeer (1936) werkte als leraar bewegingsonderwijs in het lager en voortgezet onderwijs en was docent aan een Opleidingsschool voor het Kleuteronderwijs. Na zijn studie Pedagogiek was hij eerst als wetenschappelijk medewerker verbonden aan de Faculteit… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  20,00
 • Lieven Boeve boeken
  Lieven Boeve - Het evangelie volgens Lieven Boeve

  Neutraal onderwijs bestaat niet. Wat we denken over mens en samenleving, bepaalt ten voeten uit hoe we kwaliteitsvol onderwijs zien. In dit boek gaat Lieven Boeve in op de uitdagingen waarvoor het onderwijs staat, in het bijzonder ook het katholiek onderwijs… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  22,99
 • Herm Kisjes En Erno Mijland boeken
  Herm Kisjes En Erno Mijland - Gamen en autisme

  Veel jongeren met autisme voelen zich aangetrokken tot technologie, computers en games. De wereld van nulletjes en eentjes is immers voorspelbaar en helder en technologie luistert in principe altijd naar jouw commando's. De sociale wereld is voor mensen met… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  17,95