Boeken over algemene economie

 • Bart Chiau boeken
  Bart Chiau - Successieplanning voor beginners

  Het taboe rond het vooraf plannen van onze nalatenschap verdwijnt stilaan. Een goed uitgedokterd successieplan geeft gemoedsrust, bespaart erfbelasting en zal discussies tussen erfgenamen vermijden. Zo beslist u zelf wat er na uw overlijden met uw huis en uw… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  30,00
 • Guido Pepermans, Joris Morbee, Marten Ovaere, Stef Proost boeken
  Guido Pepermans, Joris Morbee, Marten Ovaere, Stef Proost - Energy Economics

  Energy Economics is primarily a textbook for engineering, business and economics students who wish to develop an economic understanding of current energy issues. It can also serve as a reference book for a wider interdisciplinary audience, such as scientists… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  47,00
 • Geert Noels boeken
  Geert Noels - Gigantisme

  Een verrassende diagnose met remedie van onze ontspoorde economie Onze wereld lijdt aan gigantisme. De topbedrijven en -organisaties worden steeds groter en machtiger. Dat Champions’ League-effect doodt gezonde concurrentie, leidt niet tot duurzame groei en… (Harde kaft)

  Lees meer...
  24,99
 • Jurn de Vries boeken
  Jurn de Vries - Theologische blik op economische vragen

  Jurn de Vries heeft zich intensief beziggehouden met actuele economische vragen, zoals die vooral naar voren zijn gekomen in de recente mondiale financiële crisis. Hoe gaan we om met schuldenproblematiek, met inkomensongelijkheid, met sociale zekerheid? Wat… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  22,50
 • Peter Pleijs boeken
  Peter Pleijs - Duurzaam is anders

  Er gaat geen dag voorbij zonder dat we geconfronteerd worden met het woord duurzaam. Je komt het in alle media tegen: duurzaam beleggen, duurzaam ondernemen, duurzame energie, duurzame bouwmaterialen, duurzame kantoren, duurzame kleding, duurzame biobrandstof… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  15,90
 • Jo Versteijnen boeken
  Jo Versteijnen - Geld + kapitaal = verval

  De planeet aarde en haar bewoners worden chronisch geconfronteerd met verschillende catastrofen, die onvermijdelijk verbonden zijn met het kapitalisme. Dit stelsel is verre van levensvatbaar, en allerwege groeit de overtuiging dat het zijn tijd heeft gehad. De… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  18,00
 • Wat te doen met je pensioen

  Terwijl de regering wikt en weegt over wie wanneer met pensioen mag, zitten zoveel mensen nog wel met àndere vragen over het pensioen. Als daar zijn: • welk pensioenbedrag mag ik verwachten? en hoe kan ik ervoor zorgen dat ik financieel veilig ben tot mijn… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  22,99
 • F.X. Boesten boeken
  F.X. Boesten - Markten en Cultuur

  Vrije markten zoals het politieke neoliberalisme promoot en hen vorm geeft, zijn op te vatten als een frame. Voor de bankier die geld schept en in mindere mate voor de kredietwaardige koper op de woningmarkt kan men de markt vrij noemen. Zij die op deze… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  13,00
 • Jo Versteijnen, Wouter Snip, Bram Snoek boeken
  Jo Versteijnen, Wouter Snip, Bram Snoek - Economie en politiek out-of-the-box

  De auteurs analyseren nauwgezet de onvermijdelijkheid - in de huidige economie - van de wereldwijde ecologische en sociale roofbouw ten gunste van het steeds rijker groepje van 1% van de wereldbevolking, dat nu al beschikt over 40% van de rijkdom van de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  18,00
 • Harro Maas boeken
  Harro Maas - Spelregels van economen

  Economie is een betwiste wetenschap. Waar economen zichzelf er graag op laten voorstaan dat zij, meer dan de andere sociale wetenschappers, gebruikmaken van formele onderzoeksmethoden als wiskunde en statistiek, worden dergelijke methoden door de buitenwacht… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  30,50
 • Willem Middelkoop boeken
  Willem Middelkoop - De big reset

  English edition: ISBN 9789089645999In 2007 schreef Willem Middelkoop in Als de dollar valt dat het niet de vraag was óf ons financiële systeem zou instorten, maar wanneer. Het bleken profetische woorden. Eind 2008 waren we slechts een paar uur verwijderd van… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  20,99
 • Barbara Baarsma, Carl Koopmans, Jules Theeuwes boeken
  Barbara Baarsma, Carl Koopmans, Jules Theeuwes - Beleidseconomie

  Beleidseconomie als een landmeter die de grens trekt tussen markt en overheid.De aanleg van de Noord-Zuidlijn in Amsterdam was een foute beslissing. De beslissing over de aanbesteding van thuiszorg had volgens de Tweede Kamer niet de gewenste resultaten. Twee… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  30,99
 • Dani Rodrick boeken
  Dani Rodrick - De globaliseringsparadox

  Economen waren lang warme pleitbezorgers voor vrij verkeer van goederen, geld, mensen en ideeën, dat iedereen ter wereld welvaart zou brengen. Maar inmiddels komen ook de schaduwzijden aan het licht. In een eloquent betoog belicht de Harvard-econoom Dani… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  30,99
 • Rudolf Steiner boeken
  Rudolf Steiner - Economie

  Rudolf Steiner zoals hij bekend is, hield zich bezig met het verdiepen van het esoterisch christendom, karma en reïncarnatie en met het ontwikkelen van inzichten die o.m. hebben geleid tot de vrijescholen, de antroposofische geneeskunde, organische… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  25,00
 • Ruud Thelosen boeken
  Ruud Thelosen - Solidaire economie

  Steeds minder mensen geloven in de veronderstelde zegeningen van het neoliberale kapitalisme. De doorgedraaide krachten van 'de vrije markt' bevorderen sociale ongelijkheid en onrechtvaardigheid, schaden het milieu en brengen de ene na de andere economische… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  14,75
 • Tim Jackson boeken
  Tim Jackson - Welvaart zonder groei

  In ons najagen van het goede leven vandaag tasten we het fundament van ons welzijn morgen aan. Steeds nieuwe materiële consumptie is een voorwaarde geworden om ons maatschappelijk te ontplooien. We worden er echter niet gelukkiger van. We verliezen ieder… (Harde kaft)

  Lees meer...
  19,95
 • Richard Heinberg boeken
  Richard Heinberg - Einde aan de groei

  Richard Heinberg doorziet de crisis. Begrijpen we de huidige crisis? Hebben de internationale instellingen er wel een oplossing voor? Als je Einde aan de groei leest, begrijp je wat er schort aan de opvattingen van de leidende economen. De diagnose van dit… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  20,00
 • Bernard Lietaer, Christian Arnsperger, Sally Goerner, Stefan Brunnhuber boeken
  Bernard Lietaer, Christian Arnsperger, Sally Goerner, Stefan Brunnhuber - Geld en duurzaamheid Van een falend geldsysteem naar een monetair ecosysteem

  "In het huidige financiële systeem komt het nooit tot duurzaamheid." - Dennis MeadowsHet geldsysteem faalt. Slechts 2% van het geld is tastbare economie, 98% is zuiver speculatief. Van 1970-2010 kenden 145 landen een bankwezencrisis, 208 een monetaire crisis… (Harde kaft)

  Lees meer...
  19,95
 • Anneleen Kenis, Matthias Lievens boeken
  Anneleen Kenis, Matthias Lievens - De mythe van de groene economie

  De klok tikt ongenadig: het klimaat verandert. We moeten, zo krijgen we te horen, samenwerken: allemaal samen tegen CO2. Steeds meer ngo's, bedrijven en politieke partijen vinden elkaar rond de slogan van de 'groene economie'. Of spreken we beter over 'groen… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,95
 • John Michael Greer boeken
  John Michael Greer - Het natuurlijk kapitaal

  "We hebben zolang in zo'n enorme overvloed geleefd dat menigeen het besef lijkt te zijn verloren dat er grenzen zijn die we niet uit de weg kunnen lenen of waar we ons niet omheen kunnen bluffen. De afgelopen driehonderd jaar zijn in belangrijke mate… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  20,00
 • Riens Meijer boeken
  Riens Meijer - Ja. wij moeten vernieuwen!

  Dit boek is bestemd voor iedereen die het belangrijk vindt dat we met elkaar de nieuwe kansen van de 21ste eeuw optimaal benutten. Kansen op economisch terrein, zakelijke kansen, en kansen om de samenleving, de overheid en de politiek beter te organiseren.… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,25
 • Theo Terdu boeken
  Theo Terdu - Bankripped

  De kans dat je als ondernemer te maken krijgt met de afdeling Bijzonder Beheer van de bank is, ongeacht dat het beter gaat met de economie, nog steeds substantieel. De meeste ondernemers die in zwaar weer verkeren hebben het spookbeeld dat zij te maken krijgen… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  15,40
 • Piet Keizer boeken
  Piet Keizer - Hoe de crisis het economische denken verandert

  De kredietcrisis van 2008 en de daaropvolgende mondiale depressie verraste vele economen. Ondanks het crisismanagement, waarbij onorthodoxe middelen niet werden geschuwd, is het gezag van de gevestigde orde danig ondermijnd. De economische crisis 'schreeuwt'… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  20,99
 • Nanno Kleiterp boeken
  Nanno Kleiterp - Bankieren voor een betere wereld

  In een wereld vol met grote uitdagingen als gevolg van klimaatverandering, economische ongelijkheid en migratie, biedt het boek 'Bankieren voor een betere wereld' van Nanno Kleiterp en Marijn Wiersma een diep inzicht in de verbindende rol die… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  15,99
 • Willem Middelkoop, Rembrandt Koppelaar boeken
  Willem Middelkoop, Rembrandt Koppelaar - De TESLA revolutie

  Een modern leven zonder elektriciteit en transport is ondenkbaar. Het grootste gedeelte van de energie die wij gebruiken, komt tot nu toe uit de fossiele brandstoffen aardgas, aardolie en steenkool. Maar door het succes van onder andere zonne- en windenergie… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  23,99