Boeken over bestuurskunde

 • Hans Vollaard, Jan van der Harst, Gerrit Voerman boeken
  Hans Vollaard, Jan van der Harst, Gerrit Voerman - Van aanvallen! naar verdedigen?

  Was Nederland kampioen Europese integratie tot het referendum over de Europese Grondwet in 2005? En is sindsdien alles en iedereen eurosceptisch geworden? Tien jaar na het referendum laat het boek Van Aanvallen! naar verdedigen? De opstelling van Nederland ten… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  44,50
 • Wim Derksen boeken
  Wim Derksen - Haagse Oersoep

  Er wordt veel gereorganiseerd bij de overheid. De laatste jarenonder de vlag van 'het nieuwe werken'. Maar eigenlijk weetniemand wat dat nieuwe werken inhoudt. Erger: het nieuwewerken geeft geen antwoord op de problemen van het oudewerken. Waar hebben ze op… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  34,50
 • Govert Buijs, Jan Hoogland boeken
  Govert Buijs, Jan Hoogland - Ontzuilde bezieling

  Nederland kent een sterk ontwikkelde civil society. Al eeuwenlang gonst en bruist het van burgerinitiatieven, van gildes tot zorgcoöperaties, van weeshuizen tot de Eigen Kracht Centrale. Niet het passief volgen van de machthebbers of gezagsdragers, maar het… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  40,00
 • Gabriël van den Brink boeken
  Gabriël van den Brink - Hoe wij beter over kennis kunnen nadenken

  Iedereen weet dat kennis in de huidige samenleving een strategische betekenis heeft. Maar wat moeten we onder kennis verstaan? Sommigen denken vooral aan het soort inzichten dat aan universiteiten wordt voortgebracht. Anderen doelen op kennis die voor het… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  23,00
 • Gabriël van den Brink boeken
  Gabriël van den Brink - Wat de samenleving kan betekenen

  Hoewel talloze onderzoekers, bestuurders en commentatoren over de samenleving spreken, beseffen slechts weinige wat die term betekent. Laat staan dat ze weten welke geschiedenis de samenleving heeft doorgemaakt en op grond van welke mechanismen zij… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  23,00
 • J.G. van Erp boeken
  J.G. van Erp - Toezicht in de open samenleving

  Globalisering creëert nieuwe mogelijkheden voor het houden van toezicht op multinationale ondernemingen. Dat is de kern van de oratie die professor Judith van Erp uitsprak bij de aanvaarding van de leerstoel Publieke Instituties aan de Universiteit Utrecht.… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  14,50
 • Nicolette van Gestel, Emmie Vossen, Shirley Oomens, David Hollanders boeken
  Nicolette van Gestel, Emmie Vossen, Shirley Oomens, David Hollanders - Toekomst van de sociale zekerheid

  De verzorgingsstaat stuit na decennia van voortdurende hervormingen opnieuw op beperkingen. Afzonderlijke interventies op deelterreinen schieten als oplossing tekort en leiden tot verplaatsing of cumulatie van problemen. De 'grote stelseldiscussie' wordt… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  35,00
 • Hans Bil, Geert Teisman boeken
  Hans Bil, Geert Teisman - Zit je vast? Maak het complexer!

  Stationsplein Oost in Utrecht is een klein, maar uiterst functioneel gebied ingeklemd tussen giganten Hoog Catharijne en Station Utrecht Centraal. Onderhandelingen over de ontwikkeling van dit gebied en verbetering van de kwaliteit en leefbaarheid leidden… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  23,00
 • Silke den Hartog-de Wilde boeken
  Silke den Hartog-de Wilde - Grip op de toekomst

  We kennen allemaal bedrijven die ooit zeer succesvol waren. Denk aan Nokia, Kodak en Blockbuster. Zij hebben gemeen dat grootschalige, disruptieve veranderingen niet tijdig werden gesignaleerd en verloren daarmee grip op de toekomst. Dat is deze organisaties… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  21,42
 • Paul Bessems, Walter Bril boeken
  Paul Bessems, Walter Bril - Blockchain organiseren

  Onze economie drijft grotendeels op wantrouwen. Wanneer we zaken doen, moeten we elkaar kunnen vertrouwen. Daarvoor hebben we geld, contracten, merken en hiërarchieën geïnnoveerd. In het kielzog van deze instituties is een hele vertrouwensindustrie… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,31
 • Stavros Zouridis boeken
  Stavros Zouridis - De institutionele crisis van de rechtsstaat

  De Nederlandse rechtsstaat maakt anno 2019 veel emoties los. Het rommelt bij het openbaar ministerie, rechters komen in opstand, advocaten beschuldigen de minister van justitie van het verkwanselen van rechtsstatelijke principes en de georganiseerde… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  44,00
 • Gerard Marlet, Clemens van Woerkens boeken
  64,45
 • Erik van Venetië, Jur de Haan boeken
  Erik van Venetië, Jur de Haan - Door Haagse ogen

  In 'Door Haagse ogen' moedigen Tweede Kamerleden en topambtenaren van departementen de gemeenten aan effectiever te lobbyen. De ontvangers van de lobby geven een actueel inkijkje in hun Haagse binnenwereld. Kwistig strooien ze met praktische adviezen. Ze… (Harde kaft)

  Lees meer...
  28,28
 • Anton Stapelkamp boeken
  Anton Stapelkamp - Taken en bevoegdheden van de gemeente

  Wat doet de gemeente eigenlijk en waar bemoeit de gemeente zich mee? Wat zijn haar taken en bevoegdheden? Met wie werkt ze samen? Welke regelgeving en welke procedures zijn van toepassing? Dat zijn de vragen waarop dit inleidende boek een antwoord geeft. In… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  34,25
 • Linze Schaap boeken
  Linze Schaap - Lokaal bestuur

  Lokaal bestuur is een inleiding in de vormgeving en het functioneren van het lokaal bestuur èn in lokaal besturen; dat laatste is allang niet meer uitsluitend 'besturen door gemeenten'. Het boek is bij uitstek geschikt voor het onderwijs. Elk hoofdstuk heeft… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  60,00
 • Gerard Breeman boeken
  Gerard Breeman - De bestuurlijke kaart van Nederland

  De bestuurlijke kaart van Nederland is een eerste kennismaking met de instituties en organisaties in en rondom het openbaar bestuur. Het boek schetst de inrichting van het openbaar bestuur op de verschillende niveaus. Deze zogenoemde kaartkennis gaat vooraf… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,50
 • Menno Spaan boeken
  Menno Spaan - Van indammen naar laten stromen

  In ‘Van indammen naar laten stromen’ laat Menno Spaan zien hoe innovatie in publieke organisaties tot stand kan komen. De uitdaging voor de publieke sector is om in een complexe omgeving steeds meer te doen met beperkte middelen. Iedereen kijkt mee. Er… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,99
 • Wim Derksen, Karen Ephraim boeken
  Wim Derksen, Karen Ephraim - Kennis en beleid verbinden

  Kennis is onmisbaar voor 'goed beleid'. Toch hebben 'kennis' en 'beleid' lang niet altijd een vruchtbare relatie. Soms is de onderlinge afstand te groot: denk aan al die mooie rapporten van planbureaus die nauwelijks doorwerken in het beleid. Soms is de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  30,50
 • Geert Degrande boeken
  Geert Degrande - Zo maak je carrière in finance

  Jaarlijks studeert een grote groep intelligente mensen af in een financiële richting. En toch zal slechts een handvol hiervan ooit Chief Financial Officer worden. Waar ligt precies de sleutel voor een geslaagde carrière in finance? In dertig verhalen van… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  30,90
 • Patricia Wiebinga boeken
  Patricia Wiebinga - Profiel van de Nederlandse overheid

  De overheid heeft een centrale plaats in onze maatschappij. Vrijwel iedereen krijgt ermee te maken. De organisatie en het functioneren van die overheid wordt dan ook intensief bestudeerd in de politicologie en de bestuurskunde. Ook bij andere opleidingen is er… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  25,00
 • G. Blonk boeken
  G. Blonk - De link in veiligheidszorg

  In De link in veiligheidszorg gaat Gerard Blonk in op vele onderwerpen op het brede terrein van de aansturing van veiligheidszorg en opsporing. Daarbij pleit hij - binnen het concept van de Informatiegestuurde Veiligheidszorg - voor een werkwijze, die… (Harde kaft)

  Lees meer...
  87,47
 • M.J.J.M. Essers, C.A.M. Lombert boeken
  M.J.J.M. Essers, C.A.M. Lombert - Aanbestedingsrecht voor overheden

  Aanbestedingsrecht voor overheden is bedoeld voor de vele juristen, adviseurs van aanbesteders en ondernemers die in de praktijk met aanbestedingen werken. In deze geheel herziene vijfde druk wordt op praktische en overzichtelijke wijze het Nederlandse en… (Harde kaft)

  Lees meer...
  75,05
 • Rinke Berkenbosch, Willem Koetsenruijter boeken
  Rinke Berkenbosch, Willem Koetsenruijter - Schrijven van beleidsnotities

  In Schrijven van beleidsnotities leren (aankomende) professionals teksten over beleidsnotities en korte adviesteksten over beleid te schrijven of aan te scherpen. Waarom kiezen voor Schrijven van beleidsnotities?* Specifiek gericht op het schrijven van… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  32,95
 • J.H.A.M. Grijpink boeken
  J.H.A.M. Grijpink - Keteninformatisering in kort bestek

  Maatschappelijke voorzieningen zoals jeugdzorg, veiligheid, gezondheidszorg en sociale zekerheid eisen informatie-uitwisseling op grote schaal tussen grote aantallen zelfstandige organisaties. Informatisering van deze ketensamenwerking blijkt in de praktijk… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  30,00
 • Victor Bekkers boeken
  Victor Bekkers - Beleid in beweging

  Beleid gaat over de wijze waarop samenlevingen maatschappelijke vraagstukken aanpakken. Beleid dient daarom geworteld te zijn in de samenleving. In die aanpak spelen verschillende overwegingen een rol. Het gaat om de toepassing van kennis, om de inzet van… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  47,50