Boeken over bestuurskunde

 • Gabriël van den Brink, Wout Scholten, Thijs Jansen boeken
  Gabriël van den Brink, Wout Scholten, Thijs Jansen - Goed werk voor academici

  Aan de universiteit ligt sterk de nadruk op onderzoekscompetitie.Hierdoor is een ratrace ontstaan waarin bepaalde wetenschappers sterk in het voordeel zijn: de ambitieuze onderzoekers die strategisch aan hun carrière werken, voornamelijk met hun eigen… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  20,00
 • Petra Habets boeken
  Petra Habets - Wethouders, waarachtige (ver)leiders

  Dertien wethouders die in de periode 2010-2014 voor het eerst wethouder zijn, laten zich in de eerste helft van deze collegeperiode interviewen over hun ervaringen als beginnend wethouder. Zomer 2017 zoekt Petra Habets hen opnieuw op en confronteert hen met… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,95
 • Peter van den Doel, Timon van Zessen, Marco Kramer boeken
  Peter van den Doel, Timon van Zessen, Marco Kramer - Handboek financiële functie en control bij gemeenten en provincies

  Op de cover staat de Gouden Koets afgebeeld. De koets staat symbool voor de derde dinsdag van september waarin de jaarlijkse begroting van het rijk wordt aangeboden. Deze begroting is weer van belang voor de financiën van de gemeenten en provincies. Daar gaat… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  46,30
 • Evert-Jan Velzing boeken
  Evert-Jan Velzing - Innovatiepolitiek

  Beleid is zelden het resultaat van rationele overwegingen. Dat geldt ook voor het innovatiebeleid dat het ministerie van Economische Zaken van 1976 tot en met 2010 voerde. Evert-Jan Velzing reconstrueert in Innovatiepolitiek het innovatiebeleid dan ook vanuit… (Harde kaft)

  Lees meer...
  29,95
 • Verantwoorden, veranderen en vertrouwen

  Er wordt veel gevraagd van de managers in de publieke sector. Ze zijn verantwoordelijk voor (onderdelen van) publieke en semipublieke organisaties. Ze staan in een continu veranderend krachtenveld van politiek, markt en civil society, waarin zij antwoorden… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  14,50
 • Vincent de Waal boeken
  Vincent de Waal - De vooruitgeschoven middenvelder

  Sociaal beleid is in toenemende mate lokaal sociaal beleid. Daarbij verwacht men van burgers een grotere rol in hun directe woon- en leefomgeving. De noodzaak van burgerinzet staat nu meer centraal: mensen dienen meer hun verantwoordelijkheid te nemen voor het… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  51,00
 • Marcel Pheijffer, Bob Hoogenboom boeken
  Marcel Pheijffer, Bob Hoogenboom - Accountancy en andere zaken onder de loep 4

  Accountancy en andere zaken onder loep (4) is het vervolg op de gelijknamige bundels uit 2009, 2011 en 2013. Evenals in de eerste drie delen zijn in dit boek de weblogs en opinies gebundeld die Marcel Pheijffer en Bob Hoogenboom publiceerden op de website www… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  34,50
 • Gabriël van den Brink, Stefan Soeparman boeken
  Gabriël van den Brink, Stefan Soeparman - Naar een geloofwaardiger bestuur

  We weten dat volledige transparantie in bestuur en politiekniet altijd mogelijk is. Dat neemt niet weg dat er bij hetNederlandse publiek een breed verlangen naar eerlijke ofbetrouwbare bestuurders bestaat en dat de onmogelijkheidom daaraan te voldoen de nodige… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  44,50
 • T. Groen, J.W. Vasbinder boeken
  T. Groen, J.W. Vasbinder - Tussen durf en voorsprong

  Begin 2004 was de Nederlandse kenniseconomie weggezakt tot onderin de Europese middenmoot. Nu, begin 2011, heeft Nederland met een spectaculaire inhaalslag de top van de EU-ranglijst bereikt. Hoe kon dat? In Tussen Durf en Voorsprong zoeken de auteurs welke… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  16,50
 • Friso van Abbema boeken
  Friso van Abbema - In de buurt

  In veel gemeenten komt de transformatie niet op gang; de impuls van de decentralisatie is te dominant en zit maatschappelijke vernieuwing in de weg. De sleutel tot de transformatie ligt in het creëren van betere buurten met een effectief sociaal team. Buurten… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  28,50
 • J. Strikwerda boeken
  J. Strikwerda - De Nederlandse corporate governance code

  Waarom een van commentaren voorziene uitgave van de Nederlandse Corporate Governance Code (NCGC)?De NCGC is één van de elementen van een goed werkend corporate governance systeem. Om de intenties van corporate governance in de praktijk te brengen, moeten de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  47,50
 • R. Goodijk boeken
  R. Goodijk - Falend toezicht in semipublieke organisaties

  Na de affaires met bijvoorbeeld IJsselmeerziekenhuizen, Rochdale en InHolland worden we weer opgeschrikt door misstanden bij Zonnehuizen en Vestia. Wie volgt? Is er iets mis met het intern toezicht in semipublieke organisaties? Falend toezicht in semipublieke… (Harde kaft)

  Lees meer...
  31,95
 • Rienk Goodijk boeken
  Rienk Goodijk - Strategisch partnerschap, wat is wijsheid?

  Er is al veel geschreven over falende bestuurders en toezichthouders, ook in het semipublieke domein. Het wordt tijd om op basis van de lessons learned op zoek te gaan naar een nieuw perspectief op governance. Als reactie op de misstanden is de ontwikkeling… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,95
 • P.J.M. de Goede boeken
  P.J.M. de Goede - Bouwen aan vertrouwen

  Als men de opinieleiders in de media mag geloven heeft de gemiddelde burger niet veel vertrouwen meer in het openbaar bestuur. Maar is er wel reden tot zorg? Misschien is de veronderstelde daling van vertrouwen alleen maar een tijdelijke dip? En is gezond… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  53,00
 • H. Puts boeken
  H. Puts - Planning en control - gesprekken

  Het planning en control-proces wordt vaak als een tijdrovende activiteit ervaren, die nog dubbelop is ook. Echt sturen, echt besluiten nemen gebeurt in andere vergaderingen.Die mening doet geen recht aan wat het P&C-proces voor organisaties kan betekenen. Als… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  41,00
 • J.W.A. Bergevoet boeken
  J.W.A. Bergevoet - Aanbestedingswet tekst en toelichting

  Aanbestedingswet tekst en toelichting bevat de tekst van de Aanbestedingswet 2012 met een algemene en artikelsgewijze toelichting gebaseerd op de parlementaire geschiedenis van de Aanbestedingswet. Bij sommige bepalingen wordt relevante rechtspraak genoemd… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  42,50
 • Steven ten Have, Wouter ten Have, Barbara Janssen boeken
  Steven ten Have, Wouter ten Have, Barbara Janssen - Het Veranderboek

  De verwachte gemiddelde levensduur van organisaties is in twee decennia teruggegaan van 20 jaar naar 12,5 jaar. De overlevingskansen nemen af doordat organisaties zich niet voldoende aanpassen of zich juist te veel, te vaak of onnodig aanpassen. In al deze… (Harde kaft)

  Lees meer...
  66,50
 • Piet-Hein Peeters, Jasper Loots boeken
  Piet-Hein Peeters, Jasper Loots - De gemeenteraad heeft geen toekomst

  Op 19 maart 2014 zijn de verkiezingen voor de gemeenteraad. Belangrijk zou je denken, want volgens de grondwet staat de raad aan het hoofd van de gemeente. Op papier is de gemeenteraad de baas. De raad wikt, beschikt en verdeelt de centen. Maar is dat in de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  15,45
 • Gerard Marlet, Abdella Oumer, Roderik Ponds, Clemens van Woerkens boeken
  Gerard Marlet, Abdella Oumer, Roderik Ponds, Clemens van Woerkens - Groeien aan de grens

  Grensregio's hebben het moeilijk. De bevolking krimpt, de waarde van het vastgoed is dramatisch gedaald, er is sprake van leegstand, en het voorzieningenniveau verschraalt. En dat terwijl er allang geen fysieke controleposten meer zijn aan de landsgrenzen. Hoe… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,00
 • Herman Jansen, Koos Meijer boeken
  Herman Jansen, Koos Meijer - Het goede handhaven

  De lidstaten van de Europese Unie hebben met elkaar afgesproken dat producenten en importeurs van verpakkingen, auto's, wit- en bruingoed, ict-hardware, lampen, autobanden, batterijen en accu's en elektrische apparaten verantwoordelijk zijn voor de inzameling… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  25,95
 • Ad de Rooij, Sijmen van Wijk boeken
  Ad de Rooij, Sijmen van Wijk - Staat van verbinding

  Maatschappelijke opgaven zijn er volop. Maar ze worden zelden opgelost. Waarom? Zijn ze te ingewikkeld? Schieten de bestuurders tekort? Zijn er te veel regels? Nee, zegt Staat van Verbinding. De oorzaak is dat ons democratisch stelsel zelf tekortschiet.… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  15,45
 • Gerard Marlet, Clemens van Woerkens boeken
  Gerard Marlet, Clemens van Woerkens - Atlas voor gemeenten 2018

  De Atlas voor gemeenten vergelijkt de 50 grootste gemeenten Nederland op meer dan 50 punten. De Atlas voor gemeenten 2018 heeft als thema cultuur. Wat is het belang van kunst en cultuur voor stad en ommeland, en hoe verhouden die twee zich tot elkaar? Wat is… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  64,45
 • Hans Horsten boeken
  Hans Horsten - Een stad die toekomst maakt

  20 jaar terug leek Eindhoven van zijn fundamenten beroofd na 'Operatie Centurion' bij Philips en het faillissement van DAF. Inmiddels staat de stad te boek als 'the most intelligent community of the world'. Waar het vroeger bekend was door de gloeilampen,… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  14,95
 • Albert Meijer boeken
  Albert Meijer - Bestuur in de datapolis

  Moet elke stad een smart city worden? In zijn oratie fileert Albert Meijer de idee van de smart city en laat haarfijn zien dat schijnbaar technologische keuzen politieke implicaties hebben. Niet de techniek maar de gezamenlijke keuzen van burgers en bestuur in… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  23,00
 • Ernst ten Heuvelhof boeken
  Ernst ten Heuvelhof - Strategisch gedrag in netwerken

  Rommelen met informatie, free riding, lekken, bluffen, ambigu framen, ja-zeggen-neen-doen. Allemaal voorbeelden van strategisch gedrag. Dit soort gedrag komt overal voor, niet alleen tijdens grote internationale onderhandelingen maar ook in nationale en lokale… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  31,50