Boeken over bestuurskunde

 • Duco Bannink, Hans Bosselaar boeken
  Duco Bannink, Hans Bosselaar - Het probleem samenwerken

  Vaak zien we samenwerking als de ultieme mogelijkheid om complexe problemen in een complexe omgeving aan te pakken. Denk aan professionals die samen gezinnen ondersteunen waar de problemen zich opstapelen. Of aan gemeenten en maatschappelijke partners die een… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,95
 • Marike Simons, Maud van de Wiel, Harmen Binnema boeken
  Marike Simons, Maud van de Wiel, Harmen Binnema - Politieke sensitiviteit voor ambtenaren

  Ambtenaren zijn zeer betrokken bij de publieke zaak te werken. Vaak is hun keuze om voor de overheid te gaan werken een zeer bewuste. Maar aan het begin van hun carrière vertelt niemand hen dat ze niet alleen als inhoudelijk expert aan de slag gaan om met… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,95
 • Herman Jansen, Koos Meijer boeken
  Herman Jansen, Koos Meijer - Het goede handhaven

  De lidstaten van de Europese Unie hebben met elkaar afgesproken dat producenten en importeurs van verpakkingen, auto's, wit- en bruingoed, ict-hardware, lampen, autobanden, batterijen en accu's en elektrische apparaten verantwoordelijk zijn voor de inzameling… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,95
 • Arjan Widlak, Rik Peeters boeken
  Arjan Widlak, Rik Peeters - De digitale kooi

  In De digitale kooi volgen we Saskia, Pieter en Esther, die elk getroffen lijken te worden door het noodlot. Saskia moet haar gestolen auto APK laten keuren. Omdat ze dat niet kan, wordt ze meer dan tien jaar achtervolgd met boetes en raakt in de schulden. En… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,90
 • Petra Habets boeken
  Petra Habets - Wethouders, waarachtige (ver)leiders

  Dertien wethouders die in de periode 2010-2014 voor het eerst wethouder zijn, laten zich in de eerste helft van deze collegeperiode interviewen over hun ervaringen als beginnend wethouder. Zomer 2017 zoekt Petra Habets hen opnieuw op en confronteert hen met… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,95
 • Willem Trommel boeken
  Willem Trommel - Veerkrachtig Bestuur

  Het actuele denken over de natiestaat wordt beheerst door een tweetal armoedige beelden. Dominant is het beeld van de natiestaat als economische onderneming. Het gaat hier om een neoliberale drift die de gemeenschap hoofdzakelijk beziet als een… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  34,90
 • Ad de Rooij, Sijmen van Wijk boeken
  Ad de Rooij, Sijmen van Wijk - Staat van verbinding

  Maatschappelijke opgaven zijn er volop. Maar ze worden zelden opgelost. Waarom? Zijn ze te ingewikkeld? Schieten de bestuurders tekort? Zijn er te veel regels? Nee, zegt Staat van Verbinding. De oorzaak is dat ons democratisch stelsel zelf tekortschiet.… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  14,95
 • Philip Karré, Thomas Schillemans, Martijn van der Steen, Zeger van der Wal boeken
  Philip Karré, Thomas Schillemans, Martijn van der Steen, Zeger van der Wal - Toekomst van de bestuurskunde

  Als geïnstitutionaliseerd vakgebied is de bestuurskunde in Nederland nu ongeveer veertig jaar oud. De Vereniging voor Bestuurskunde is opgericht in 1974; de eerste zelfstandige studierichting begon in Twente in 1976. 40+ is een leeftijd die vaak aanzet tot… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  23,50
 • Hans Bil, Geert Teisman boeken
  Hans Bil, Geert Teisman - Zit je vast? Maak het complexer!

  Stationsplein Oost in Utrecht is een klein, maar uiterst functioneel gebied ingeklemd tussen giganten Hoog Catharijne en Station Utrecht Centraal. Onderhandelingen over de ontwikkeling van dit gebied en verbetering van de kwaliteit en leefbaarheid leidden… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  23,00
 • Redactie Wolters Kluwer boeken
  Redactie Wolters Kluwer - Tekstuitgave Burgerlijke stand 2017-2

  Deze tekstuitgave bevat de belangrijkste regelgeving op het terrein van de burgerlijke stand: de meest relevante wetten, besluiten en overeenkomsten. Naast uittreksels van Boek 1 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek zijn ook het Besluit burgerlijke stand… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  45,50
 • Hans Peter Benschop, Loes Dijkhuis-Alferink boeken
  Hans Peter Benschop, Loes Dijkhuis-Alferink - Nieuwe Tegenstellingen

  Dit boek bevat verrassende oplossingen en onverwachte analyses van toonaangevende wetenschappers uit de economie, sociologie, politicologie, filosofie, sociale geografie en psychologie voor één van de urgentste problemen van deze tijd. Nederland lijkt… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  31,00
 • Jitske van Popering-Verkerk boeken
  Jitske van Popering-Verkerk - Synchrone besluitvorming

  Besluitvorming over complexe onderwerpen verloopt vaak moeizaam. Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten handelen zelfstandig zonder afstemming, of zijn eindeloos bezig met afstemmen zonder dat iets gebeurt. Dit onderzoek naar besluitvorming in de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  44,00
 • Maurits Sanders boeken
  Maurits Sanders - Publiek-Private Samenwerking: Kunst van het evenwicht

  In uiteenlopende sectoren wordt de overheid geconfronteerd met een gebrek aan probleemoplossende capaciteit bij de aanpak van complexe beleidsproblemen. Een actieve betrokkenheid van private organisaties zou dan kunnen bijdragen om de doeleinden van het… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  38,50
 • Erik van Venetië, Jur de Haan boeken
  Erik van Venetië, Jur de Haan - Door Haagse ogen

  In 'Door Haagse ogen' moedigen Tweede Kamerleden en topambtenaren van departementen de gemeenten aan effectiever te lobbyen. De ontvangers van de lobby geven een actueel inkijkje in hun Haagse binnenwereld. Kwistig strooien ze met praktische adviezen. Ze… (Harde kaft)

  Lees meer...
  27,50
 • Erik van Venetië boeken
  Erik van Venetië - Door Haagse Ogen

  In 'Door Haagse ogen' moedigen Tweede Kamerleden en topambtenaren van departementen de gemeenten aan effectiever te lobbyen. De ontvangers van de lobby geven een actueel inkijkje in hun Haagse binnenwereld. Kwistig strooien ze met praktische adviezen. Ze… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,90
 • Hans de Bruijn, Ernst ten Heuvelhof boeken
  Hans de Bruijn, Ernst ten Heuvelhof - Management in netwerken

  In dit boek wordt de vraag besproken wat een interconnected wereld betekent voor veranderprocessen, beleidsontwikkeling, besluitvorming - kort samengevat: wat ze betekent voor governance. Het zal duidelijk zijn dat een lineaire, planmatige manier van… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  34,50
 • John Goedee, Arnoud Entken boeken
  John Goedee, Arnoud Entken - Samenwerken en regisseren

  Samenwerken tussen professionals uit verschillende disciplines is noodzakelijk om complexe thema's voor cliënten en burgers op te lossen. Dit boek geeft antwoord op de vraag hoe complexe samenwerkingsprocessen efficiënt en effectief kunnen worden ingericht.… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  36,50
 • Victor Bekkers boeken
  Victor Bekkers - Beleid in beweging

  Beleid gaat over de wijze waarop samenlevingen maatschappelijke vraagstukken aanpakken. Beleid dient daarom geworteld te zijn in de samenleving. In die aanpak spelen verschillende overwegingen een rol. Het gaat om de toepassing van kennis, om de inzet van… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  44,50
 • Jasmin Hajro boeken
  Jasmin Hajro - Moneymaker

  Ben je zelfstandige of ondernemer ? Wil je meer geld ? Wil je meer vrije tijd ? Implementeer deze Moneymakers, en behaal de resultaten die je wilt, door strategisch te werken. _________________________ Jasmin Hajro is geboren op 06-07-1985 in Bosna i… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,50
 • Rienk Goodijk boeken
  Rienk Goodijk - Strategisch partnerschap, wat is wijsheid?

  Er is al veel geschreven over falende bestuurders en toezichthouders, ook in het semipublieke domein. Het wordt tijd om op basis van de lessons learned op zoek te gaan naar een nieuw perspectief op governance. Als reactie op de misstanden is de ontwikkeling… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  28,95
 • Paul Bessems, Walter Bril boeken
  Paul Bessems, Walter Bril - Blockchain Organiseren

  Onze economie drijft grotendeels op wantrouwen. Wanneer we zaken doen, moeten we elkaar kunnen vertrouwen. Daarvoor hebben we geld, contracten, merken en hiërarchieën geïnnoveerd. In het kielzog van deze instituties is een hele vertrouwensindustrie… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  28,50
 • T. Groen, J.W. Vasbinder boeken
  T. Groen, J.W. Vasbinder - Tussen durf en voorsprong

  Begin 2004 was de Nederlandse kenniseconomie weggezakt tot onderin de Europese middenmoot. Nu, begin 2011, heeft Nederland met een spectaculaire inhaalslag de top van de EU-ranglijst bereikt. Hoe kon dat? In Tussen Durf en Voorsprong zoeken de auteurs welke… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  15,00
 • P.J.M. de Goede boeken
  P.J.M. de Goede - Bouwen aan vertrouwen

  Als men de opinieleiders in de media mag geloven heeft de gemiddelde burger niet veel vertrouwen meer in het openbaar bestuur. Maar is er wel reden tot zorg? Misschien is de veronderstelde daling van vertrouwen alleen maar een tijdelijke dip? En is gezond… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  51,09
 • H. Puts boeken
  H. Puts - Planning en control - gesprekken

  Het planning en control-proces wordt vaak als een tijdrovende activiteit ervaren, die nog dubbelop is ook. Echt sturen, echt besluiten nemen gebeurt in andere vergaderingen.Die mening doet geen recht aan wat het P&C-proces voor organisaties kan betekenen. Als… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  39,07
 • Pieter Wagenaar, Toon Kerkhoff, Mark Rutgers boeken
  Pieter Wagenaar, Toon Kerkhoff, Mark Rutgers - Duizend jaar openbaar bestuur in Nederland

  Nederland heeft een lange geschiedenis van openbaar bestuur: er ontstond al een publieke sfeer ver voordat er een Nederlandse staat was. Inzicht in die bestuursgeschiedenis is niet alleen fascinerend, maar helpt ook bij het begrijpen van ons hedendaagse… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  32,50