Boeken over bestuurskunde

 • Duco Bannink boeken
  Duco Bannink - Besturen zonder wij

  De bestuurskunde en de bestuurspraktijk zijn gebouwd op de vooronderstelling dat de samenleving een kern heeft, een 'wij', bestaande uit een set waarden over waar we naartoe gaan en en manier van doen die we als vanzelfsprekend aanvaarden. Het bestuur dient… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,90
 • Tekstuitgave Burgerlijke stand 2019-2

  Deze 2019-2 editie bundelt voor u alle wetten, besluiten en overeenkomsten op het gebied van de burgerlijke stand tot en met 1 september 2019. De titel is geactualiseerd met diverse actuele besluiten over onder meer elektronische dienstverlening,… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  46,78
 • Algmeen Wet Bestuursrecht 2019-2020

  Deze wettenbundel bevat actuele wetgeving die specifiek voor bestuurders en medewerkers van gemeenten van belang is. Deze vakuitgave is een handzaam hulpmiddel voor zowel degenen die in de praktijk werken als degenen die studeren. (Zachte kaft)

  Lees meer...
  25,25
 • Bijzondere Wetten 2019-2020

  Deze wettenbundel bevat actuele wetgeving die specifiek voor bestuurders en medewerkers van gemeenten van belang is. Deze vakuitgave is een handzaam hulpmiddel voor zowel degenen die in de praktijk werken als degenen die studeren. (Zachte kaft)

  Lees meer...
  30,40
 • Gemeentewet 2019-2020

  Deze wettenbundel bevat actuele wetgeving die specifiek voor bestuurders en medewerkers van gemeenten van belang is. Deze vakuitgave is een handzaam hulpmiddel voor zowel degenen die in de praktijk werken als degenen die studeren. (Zachte kaft)

  Lees meer...
  25,25
 • Maarten van Bottenburg, Sofie van den Hombergh, Maikel Waardenburg boeken
  Maarten van Bottenburg, Sofie van den Hombergh, Maikel Waardenburg - Bouwen aan maatschappelijke waarden

  Publiek-private samenwerking (PPS) is een in populariteit groeiende organisatievorm bij het realiseren en exploiteren van maatschappelijke voorzieningen. Voor publieke en private partijen is er de gezamenlijke opdracht om via PPS een maatschappelijke bijdrage… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  32,50
 • Henk Bouwmans boeken
  Henk Bouwmans - Valkuilen voor wethouders

  Valkuilen voor wethouders geeft een nooit vertoond overzicht van en inzicht in alle valpartijen en tussentijdse vertrekken van wethouders in de afgelopen vier college- en raadsperioden. Het boek bevat hoofdstukken over de falende bestuursstijl van wethouders,… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,90
 • C.A.M. Mouwen boeken
  C.A.M. Mouwen - Handboek Strategisch Management

  De belangstelling voor de moderne complexe non-profitorganisatie neemt in snel tempo toe. De coöperatie lijkt bezig met een revival en de maatschappelijke onderneming profileert zich inmiddels als dé organisatievorm voor het maatschappelijk middenveld en de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  49,00
 • Arno Korsten, Klaas Abma, Anne Douwe van der Meer boeken
  Arno Korsten, Klaas Abma, Anne Douwe van der Meer - Het gras bij de buren

  Rangordeningen maken is een populair tijdverdrijf. Nederland is dol op lijstjes. Veel burgers raken in de ban van competities en ‘ranking the stars’. Hitparades behoren tot de best gelezen stukken. Benchmarking past bij die interesse. Dergelijke analyses… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  39,50
 • De Dataloods en zijn machinekamer 2019

  Ga jij beroepsmatig te maken krijgen met de vastlegging, verwerking en verstrekking van persoonsgegevens? Dan is gedegen kennis van het BRP- stelsel essentieel. Werken met dit stelsel is echter niet direct eenvoudig. Daarom biedt deze bundel je de handvatten… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  67,50
 • Christiaan Kooman boeken
  Christiaan Kooman - De verdwenen wethouder en de gevallen burgemeester

  In De verdwenen wethouder en de gevallen burgemeester beschrijft Christiaan Kooman bekende integriteitskwesties die de afgelopen twintig jaar in het openbaar bestuur hebben gespeeld. Wat speelde er? Wat dreef de bestuurders om te handelen zoals ze deden? Wat… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  17,90
 • Tekstuitgave Burgerlijke stand 2019-1

  In deze tekstuitgave vindt u de belangrijkste regelgeving op het terrein van de burgerlijke stand. Zo heeft u de meest belangrijke wetten, besluiten en overeenkomsten handig bijeen, zodat u snel de juiste informatie kunt vinden gedurende de werkdag. Bijgewerkt… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  46,78
 • Hans de Bruijn, Ernst ten Heuvelhof boeken
  Hans de Bruijn, Ernst ten Heuvelhof - Handhaving

  Dit boek gaat over de praktijk van de handhaving. Het richt zich met name op de positie van de professional: de inspecteur die zich inspant om de inspectee te bewegen tot normconform gedrag. In dit boek leest u welke strategieën de inspectee hanteert om zich… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  33,50
 • Cor Wijn boeken
  Cor Wijn - De essentie van cultuurbeleid en -management

  Waarom hebben mensen belangstelling voor kunst en cultuur? Als cultuur waarde toevoegt, waarom zijn kunstenaars dan arm? Hoe grijpen kunst en creativiteit in op stedelijke ontwikkeling - en andersom? Waarin onderscheiden culturele organisaties zich van andere… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  37,95
 • Patrick van der Duin, Dhoya Snijders boeken
  Patrick van der Duin, Dhoya Snijders - Met de kennis van morgen

  Snelle technologische en maatschappelijke ontwikkelingen maken de toekomst van Nederland moeilijk inzichtelijk. Voor de Nederlandse overheid is het daarom in toenemende mate noodzakelijk om toekomstverkenningen uit te laten voeren. Wat voor… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  25,99
 • Rob Velders boeken
  Rob Velders - Introductie in toezicht en handhaving

  Introductie in toezicht en handhaving biedt een bondig en praktisch overzicht op hoofdlijnen van het vakgebied toezicht en handhaving, zijn verschijningsvormen, beperkingen en mogelijkheden en ontwikkelingen. In dit boek bespreekt de auteur het vakgebied,… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  18,50
 • Hubertina Helena Maria Scholtes boeken
  Hubertina Helena Maria Scholtes - Transparantie, icoon van een dolende overheid

  Transparantie, icoon van een dolende overheid is een verhelderend boek over het hoerabegrip transparantie en over de manier waarop daarmee wordt omgegaan door de regering en de Tweede Kamer. De studie laat zien waarom transparantie de laatste jaren zo'n… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  46,00
 • Gabriël van den Brink boeken
  Gabriël van den Brink - Waarom morele vragen politiek urgent worden

  De afgelopen jaren is het vertrouwen van burgers in de politiek sterk gedaald. Aan de vele verklaringen voor deze ontwikkeling voegt Gabriël van den Brink een nieuw element toe. Hij meent dat professionele politici zich te eenzijdig op machtsuitoefening en… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  23,00
 • Thijs Jansen, Merlijn van Hulst boeken
  Thijs Jansen, Merlijn van Hulst - Onder de motorkap van de modernisering

  In de afgelopen decennia heeft Gabriël van den Brink zich als een veelzijdige en uiterst productieve beroepsintellectueel gemanifesteerd in zowel wetenschap als publiek debat. Hij deed met name uitvoerig onderzoek naar modernisering: hoe deze is ontstaan, hoe… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  40,00
 • Geerten Boogaard, Ank Michels boeken
  Geerten Boogaard, Ank Michels - G1000

  In 2014 en 2015 zijn er in Nederland tal van G1000'en en andere burgertoppen georganiseerd. Allemaal initiatieven om burgers een stem te geven en de democratie te verfrissen. Daarbij worstelen organisatoren en gemeenten ook metde vraag wat de rol van die… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  25,50
 • P.M.M. Hagenaars, J.M. Bonnes boeken
  P.M.M. Hagenaars, J.M. Bonnes - De kracht van privaat-publieke samenwerking

  Overheden en private partijen zien steeds vaker in dat veiligheidsvraagstukken alleen in samenwerking tussen overheid en private sector effectief kunnen worden aangepakt. Door de krachten te bundelen kan synergie ontstaan. In de praktijk leeft een grote… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  35,50
 • Marcel Ham, Jelle van der Meer boeken
  Marcel Ham, Jelle van der Meer - De etnische bril

  De begrippen 'allochtoon' en 'niet-westerse allochtoon' zijn in de jaren negentig gedefinieerd om achterstanden te achterhalen en deze waar mogelijk te verkleinen. Inmiddels groeit bij beleidsmakers en beleidsonderzoekers de twijfel over het nut van deze… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  30,99
 • Harry van Dalen, Kene Henkens, Wieteke Conen, Joop Schippers boeken
  Harry van Dalen, Kene Henkens, Wieteke Conen, Joop Schippers - Dilemma s rond langer doorwerken

  De werkgever over de dilemma's van een vergrijzende organisatie.Wat betekent de vergrijzing voor bedrijven? En wat zien werkgevers als het meest effectieve beleid ten aanzien van langer werken? In deze studie wordt de werkgever aan het woord gelaten over de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  30,99
 • Stefan Cloudt boeken
  Stefan Cloudt - Organisatieontwikkeling bij woningcorporaties

  Dit boek beschrijft de organisatieontwikkeling van woningcorporaties vanaf het jaar 2000. Woningcorporaties worden zowel door wetenschappers en beleidsmakers als door henzelf beschouwd als maatschappelijke ondernemingen. Maatschappelijke ondernemingen zijn… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  42,00
 • Hans Maarse boeken
  Hans Maarse - Beleid en besturing in de zorg

  De huidige overheidsbemoeienis met de volksgezondheid en zorg vormt de resultante van een historische ontwikkeling waarin verschillen van inzicht en botsende ideologische opvattingen steeds hun stempel op het beleid en de besturingsstructuur drukten.… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  38,50