Boeken over management & bedrijf

 • Teksten Europees belastingrecht 2018/2019

  Het EU-recht op het gebied van directe belastingen neemt al sinds jaar en dag een belangrijke positie in binnen zowel de fiscale praktijk als de universitaire studieprogramma#s. Deze compacte uitgave bundelt de hierbij relevante teksten, aangevuld met bijna… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  54,95
 • Juridisch Memo 2018

  Dit memo vormt het ideale hulpmiddel voor elke fiscale en financiële adviseur die zich snel en effectief op juridische hoofdzaken wil oriënteren. Alle veelvuldig voorkomende onderwerpen op civiel- en bestuursrechtelijk terrein komen aan bod. Dankzij een… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  44,95
 • Patrick van der Pijl, Erik Prins boeken
  Patrick van der Pijl, Erik Prins - Design Denken & Doen

  Oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken, klantbehoeften en zorgbehoeften hebben een steeds kortere levensduur. De technologische mogelijkheden veranderen voortdurend, vaak op een onvoorspelbare en onvoorziene manier.Als je succesvol wilt zijn in de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  39,50
 • J.H.B. Bemelmans boeken
  J.H.B. Bemelmans - Totdat het tegendeel is bewezen

  In Nederland is een verdachte onschuldig totdat het tegendeel bewezen is. Maar wat betekent dit feitelijk voor de toepassing van het sanctierecht en strafprocesrecht? Deze uitgave verkent de onschuldpresumptie in haar volledige breedte. Van de historische… (Harde kaft)

  Lees meer...
  55,00
 • Olaf Schuwer boeken
  Olaf Schuwer - Juridisch zakboek raadsgriffier

  Het Juridisch praktijkboek voor de raadsgriffie(r) is een handig naslagwerk voor griffiers om goed juridisch advies te kunnen geven aan de raad en de raadscommissies. Voor de totstandkoming van dit boek is geput uit een eindeloze hoeveelheid praktijkvragen die… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  34,95
 • J. van Drongelen boeken
  J. van Drongelen - Arbeidsomstandighedenwet

  De arbeidsmarkt verandert en de duurzame inzetbaarheid van de beroepsbevolking wordt van steeds groter belang. Tegen die achtergrond is de Arbeidsomstandighedenwet aangepast met in het bijzonder een wijziging met betrekking tot de betrokkenheid van werkgevers… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  34,50
 • Teksten Internationaal belastingrecht 2018/2019

  Stel: u werkt in het buitenland, maar woont in Nederland. Welke inkomensheffingen gelden dan voor u? Deze uitgave bundelt de teksten en uittreksels van de hierbij relevante belastingverdragen en regels. Dankzij de praktische overzichten vindt u gemakkelijk de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  66,95
 • Wouter Landman, Henk Sollie boeken
  Wouter Landman, Henk Sollie - Tegengaan van etnisch profileren

  Sinds duidelijk is geworden dat politieagenten in Nederland zich soms schuldig maken aan etnisch profileren, is het gesprek over hoe dit tegengegaan moet worden op gang gekomen. Vooral in de grote steden is het zowel in de lokale politiek als binnen de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  39,50
 • K.A Schönbeck boeken
  K.A Schönbeck - NLDA Wettenbundel 2018-2019

  In de NLDA Wettenbundel 2018/2019 treft u een op het onderwijs afgestemde selectie aan van in Nederland geldende wet- en regelgeving en andere voor het onderwijs relevante documenten. Alle opgenomen teksten zijn bijgewerkt tot en met 1 mei 2018. Bevat een… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  47,50
 • Kees van Wijk, David Huijzer, peter 't Lam, Henri Spijkerboer boeken
  Kees van Wijk, David Huijzer, peter 't Lam, Henri Spijkerboer - De media-explosie

  Een dagelijks leven zonder media; we kunnen het ons niet meer voorstellen. De verscheidenheid aan media-uitingen groeit met de dag. Naast de traditionele media, zoals radio en televisie, zorgen ook de media uit het digitale tijdperk voor een aanhoudende stroom… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  47,00
 • Mariana Mazzucato boeken
  Mariana Mazzucato - De waarde van alles

  In onze economie wordt het onttrekken van waarde – het toe-eigenen van winsten, zoals dividenden voor aandeelhouders en bonussen voor bankiers – beter beloond dan het scheppen van waarde: de motor van een gezonde economie en samenleving. Als we ons… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  27,99
 • Jos J. Couturier, Bruno Peeters, Elly Van de Velde boeken
  Jos J. Couturier, Bruno Peeters, Elly Van de Velde - Belgisch Belastingrecht in Hoofdlijnen

  Het Belgisch Belastingrecht in hoofdlijnen wordt met reden hét naslagwerk voor de Belgische fiscaliteit genoemd. De lezer krijgt een overzichtelijke synthese van de huidige fiscale situatie. Naast een volledig overzicht van de Belgische fiscaliteit, biedt het… (Harde kaft)

  Lees meer...
  195,00
 • Arbitration 2018

  Dutch Arbitration Act New York Convention ICSID Convention UNCITRAL Model Law UNCITRAL Arbitration Rules IBA Guidelines NAI Arbitration Rules ICC Arbitration Rules LCIA Arbitration Rules ICDR International Arbitration Rules PRIME Finance Arbitration Rules DIS… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  49,50
 • Editha Gerdingh boeken
  Editha Gerdingh - Geluk(t)!

  We zijn op de wereld om te werken. En ja, dat klinkt tegenstrijdig, want we zeggen vaak dat het niet zo is, wanneer we weer hard aan het werk zijn en proberen te verdienen wat we nodig denken te hebben. Alles in de hoop op een goed en gelukkig leven. Maar als… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  27,44
 • Kees-Willem Bruggeman, Hans van Rooij boeken
  Kees-Willem Bruggeman, Hans van Rooij - Kernregelingen voor de uitvoering van het sociaal domein 2018

  De wettenbundel Kernregelingen voor de uitvoering van het sociaal domein bevat de tekst van de belangrijkste wet- en regelgeving binnen het sociaal domein per 1 juli 2018. In deze bundel kunt u de voor de gemeentelijke uitvoeringspraktijk relevante wetten,… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,50
 • Guus Heerma van Voss boeken
  Guus Heerma van Voss - Wetgeving sociaal recht 2018/2019

  Het sociaal recht omvat het arbeidsrecht en het socialezekerheidsrecht. Dit rechtsgebied is in Nederland verspreid over vele wetten en andere documenten. Daarom is het dikwijls lastig de relevante rechtsbronnen snel te vinden. In deze bundel vindt u een… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,50
 • Derek Thompson boeken
  Derek Thompson - Hitmakers

  Top of flop Wat is die combinatie die ertoe leidt dat iets nieuws soms uitgroeit tot een fenomeen? Zonder het juiste netwerk blijft ook het meest briljante idee onopgemerkt, en de belangrijkste afnemers van iets nieuws zijn niet degenen die het als eersten… (Harde kaft)

  Lees meer...
  29,95
 • Algemene wet bestuursrecht 2018-2019

  Deze wettenbundel bevat actuele wetgeving die specifiek voor bestuurders en medewerkers van gemeenten van belang is. Deze vakuitgave is een handzaam hulpmiddel voor zowel degenen die in de praktijk werken als degenen die studeren. (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,50
 • Bijzondere wetten 2018-2019

  Deze wettenbundel bevat actuele wetgeving die specifiek voor bestuurders en medewerkers van gemeenten van belang is. Deze vakuitgave is een handzaam hulpmiddel voor zowel degenen die in de praktijk werken als degenen die studeren. (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,50
 • Gemeentewet 2018-2019

  Deze wettenbundel bevat actuele wetgeving die specifiek voor bestuurders en medewerkers van gemeenten van belang is. Deze vakuitgave is een handzaam hulpmiddel voor zowel degenen die in de praktijk werken als degenen die studeren. (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,50
 • A.G. Bregman, J.J. Karens, E. Buitelaar, F. de Zeeuw boeken
  A.G. Bregman, J.J. Karens, E. Buitelaar, F. de Zeeuw - Gebiedsontwikkeling in de nieuwe werkelijkheid

  Er zijn veel discussies gaande over de toekomst van gebiedsontwikkeling, onder meer over de verhouding tussen publieke en private partijen. Deze zijn echter vaak sterk normatief van aard (zoals de pleidooien voor nieuwe verdienmodellen en voor organische… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,95
 • Walter Geerts, René van Kralingen boeken
  Walter Geerts, René van Kralingen - The Teachers' Handbook

  How can you become a successful teacher? The Teachers' Handbook is an accessible reference work, based on the general knowledge that every beginning teacher should possess. It offers a host of practical tools and is an inspiration for current thesis topics.… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  47,50
 • Michel De Coster boeken
  Michel De Coster - People peppers

  Een kei zijn in je vak is niet altijd voldoende. In lastige onderhandelingen, vergaderingen of zelfs het dagelijkse contact met je collega's is de manier waarop je communicatie verloopt minstens even belangrijk. Oog hebben voor je gesprekspartner is de sleutel… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,99
 • Wim Smets boeken
  Wim Smets - The only way is up

  Transformatiemanagement is tegenwoordig de enige manier voor veel bedrijven om betere resultaten te behalen of zelfs om te overleven. Toch worden veranderingsprocessen in organisaties zelden zonder weerstand doorgevoerd.Belgisch recordhouder bergbeklimmen en… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,99
 • Wim Broerse, Jan Heslinga, Wim Schauten boeken
  Wim Broerse, Jan Heslinga, Wim Schauten - Boekhouden geboekstaafd 2

  - Standaardwerk over bedrijfsadministratie en fabricageboekhouding;- complete methode met opgaven- en uitwerkingenboek;- zeer toegankelijk geschreven.Boekhouden geboekstaafd 2 is een vlot geschreven standaardwerk over bedrijfsadministratie en… (Harde kaft)

  Lees meer...
  79,95