Boeken over management & bedrijf

 • Stefan Arts boeken
  Stefan Arts - Raadgevingen voor collectief en individu

  De raadgevingen voor collectief en individu gaan over filosofische onderwerpen zoals ethiek, politiek, economie, religie en kunst en muziek, geïntroduceerd aan de hand van alledaagse onderwerpen. Het is een boek dat bedoeld is voor mensen die in aanraking… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  14,95
 • E.M.J. Fluijt boeken
  E.M.J. Fluijt - Passend Onderwijzen met Co-Teaching

  De Wet op Passend Onderwijs (2014) in Nederland en het M-Decreet (2015) in Vlaanderen hebben beiden tot doel meer inclusieve leeromgevingen voor leerlingen te bieden. Co-teaching wordt internationaal beschouwd als een effectieve strategie om onderwijs te… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,95
 • Bas Pronk boeken
  Bas Pronk - Verander

  Verander is het opzienbarende verhaal van Bas Pronk (1982), die bouwde aan een mooie loopbaan in de media om deze weloverwogen in één klap om zeep te helpen. Hij besloot al zijn financiële middelen (en die van zijn vrouw) aan te wenden om een sportstudio te… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  20,00
 • Pieter van Osch boeken
  Pieter van Osch - De betekenisformule

  In ‘De betekenisformule’ vertelt groei-expert Pieter van Osch (bekend van de Scaling up-methode) hoe je de betekeniseconomie tot in het hart van je bedrijf brengt en hoe je daarmee dubbele winst kunt boeken: financiële groei én maatschappelijke impact.… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  22,99
 • Tim Christiaens boeken
  Tim Christiaens - Dive at work

  KNIP DE VIRTUELE LEIBAND DOOR PAK JE UITSTELGEDRAG AAN PLAN EEN WEKELIJKS SHITUURKun jij nog nadenken op kantoor? Als je vraagt waar kenniswerkers het vandaag lastig mee hebben, is het gebrek aan focus vaak het eerste antwoord. Permanente bereikbaarheid, een… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,99
 • M. Snippe boeken
  M. Snippe - De integratie van fiscale gegevens in het rijksbrede toezicht

  De Belastingdienst beschikt over veel vertrouwelijke gegevens. Steeds vaker worden gegevens gedeeld met andere toezichthouders. Maar is dit wel in lijn met belangen van alle betrokkenen? In deze uitgave staat het spanningsveld van het verenigen van de belangen… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  83,95
 • Luc van Bussel boeken
  Luc van Bussel - De Confetti Company

  Een Managementcultuurboek voor bestuurders van de nieuwe organisatie: een organisatie met Visie waar 'WarmteMakers' invulling geven aan "Purpose". Veertien topbestuurders delen hun visie op cultuur.“DE NATUUR WAS ER AL. CULTUUR IS WAT WIJ ERVAN GEMAAKT… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  21,50
 • R. Robroek boeken
  R. Robroek - Executie na de Wet tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen

  Op 9 maart 2017 is de Wet tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen in het Staatsblad geplaatst. De inwerkingtreding van die wet wordt voorzien voor 1 januari 2020. Door de wet verschuift de formele verantwoordelijkheid over de tenuitvoerlegging van het… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  41,50
 • Bert Marseille, Hans Peters boeken
  Bert Marseille, Hans Peters - 25 jaar Awb In eenheid en verscheidenheid

  De Algemene wet bestuursrecht viert 1 januari 2019 haar zilveren jubileum. Dat verdient aandacht want de betekenis van de Awb op de ontwikkeling van het bestuursrecht in Nederland valt moeilijk te overschatten. Maar liefst 87 auteurs afkomstig uit… (Harde kaft)

  Lees meer...
  75,00
 • C.H.A. van Oostrum boeken
  C.H.A. van Oostrum - Regres bij concernfinanciering

  Het onderwerp regres bij concernfinanciering leidt al sinds de jaren tachtig tot onzekerheid in de rechtspraktijk. Toch is dit proefschrift de eerste publicatie die een totaalbeeld geeft van deze problematiek. De lezer krijgt inzicht in de diverse… (Harde kaft)

  Lees meer...
  79,50
 • Peter Ros boeken
  Peter Ros - Warorde

  In ‘Warorde’ betoogt Peter Ros dat de volgende stap in de ontwikkeling van mens en organisatie een eeuwenoud principe is: de balans herstellen tussen orde en chaos. Niet méér orde en regels, maar een beetje chaos en meer vertrouwen. De mens neigt immers… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  20,00
 • De Kleine Gids voor de Nederlandse sociale zekerheid 2019.1

  Buigt u zich in het dagelijks leven geregeld over vraagstukken op het vlak van sociale zekerheid? Al sinds 1993 helpt dit beknopte naslagwerk talloze professionals hierbij. U vindt in deze bundel alle actuele regelingen en cijfers; van bijstand tot… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,00
 • Rolf Baarda boeken
  Rolf Baarda - Agile belonen

  Functies zijn steeds minder vastomlijnd. Tegenwoordig wordt het werk vaker in wisselende rollen gedaan met als enige constante de medewerker, hoewel ook die in zijn eigen groei niet stil mag blijven staan. Bestaande beloningssystemen schieten dan tekort. In de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,99
 • Chris Peek, Véronique Willems boeken
  Chris Peek, Véronique Willems - Professionals aan het stuur

  Ben jij leidinggevende, teamcoach of hr-adviseur en streef jij naar meer eigenaarschap en speelruimte voor de professionals in jouw organisatie? En wil je dat de professionals die ruimte ook daadwerkelijk pakken zodat ze hun expertise volop inzetten voor de… (Harde kaft)

  Lees meer...
  29,50
 • Tobias van der Wal boeken
  Tobias van der Wal - Nemo condicit rem suam

  Naar huidig Nederlands recht kan zich samenloop voordoen tussen de revindicatie en de vordering uit onverschuldigde betaling. De mogelijkheid van deze samenloop is, historisch gezien, opmerkelijk. In het Romeinse recht waren beide acties immers aan elkaar… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  45,00
 • Rolinka van Wijne boeken
  Rolinka van Wijne - Medische aansprakelijkheid - tweede druk

  Patiënten kunnen tijdens of in verband met een geneeskundige behandeling door een arts te maken krijgen met (vermijdbare of onbedoelde) schade, in de zin van lichamelijk letsel, geestelijk letsel, of een aantasting van het zelfbeschikkingsrecht. Heeft de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  21,50
 • Matthijs Kuijpers boeken
  Matthijs Kuijpers - The Netherlands Commercial Court

  The Netherlands Commercial Court is a new international commercial court which opened its doors in Amsterdam on 1 January 2019. According to the Rule of Law Index of the World Justice Project, Dutch civil courts are among the most reputable in the world. In… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  21,50
 • Martin Scharenborg boeken
  Martin Scharenborg - Bewijs in het strafrecht

  In drie delen wordt in dit boek het bewijs in het strafrecht behandeld. Deel A beschrijft het bewijs in het algemeen, waaronder het bewijsstelsel, het bewijsminimum, de start van een onderzoek, de verdenking. Dit laatste voor zowel Sv, Ow als WWM. Deel B… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,50
 • Toos Bik, Kees van der Hoek boeken
  Toos Bik, Kees van der Hoek - Mediationpraktijkgids

  Deze Mediationpraktijkgids bevat een schat aan informatie over de gang van zaken bij een mediation. Toegankelijk geschreven en overzichtelijk ingedeeld door ervaren mediators, die ook veel mediators hebben opgeleid. Naast theoretische achtergronden en modellen… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  42,45
 • Natascha van Duuren, Victor de Pous boeken
  Natascha van Duuren, Victor de Pous - Multidisciplinaire aspecten van blockchain

  De zoveelste digitale hype is blockchain, die naar verluidt als ultieme ‘ontwrichter’ de samenleving opnieuw zal veranderen. Het gaat om de belangrijkste vinding na het World Wide Web van internet. Blockchain betreft een verzamelnaam voor digitale… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  30,00
 • J.S. Nan, N.L. Holvast, S.M.A. Lestrade, P.A.M. Mevis, P. Mascini boeken
  J.S. Nan, N.L. Holvast, S.M.A. Lestrade, P.A.M. Mevis, P. Mascini - Victa vincit veritas?

  Met de op 1 oktober 2012 in werking getreden Wet hervorming herziening ten voordele, werd de regeling van herziening in strafzaken ten voordele van de gewezen verdachte ten dele opnieuw vormgegeven en van enkele uitbreidingen en aanpassingen voorzien. De wet… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  52,00
 • J.W.H. Nietveld, J.H.P.M. Raaijmakers boeken
  J.W.H. Nietveld, J.H.P.M. Raaijmakers - Loonheffingengids 2019

  Deze gids geeft u een duidelijk en praktisch totaalbeeld van alle belangrijke regels rondom de loonheffingen. Daarbij vindt u ook de laatste stand van zaken over onderwerpen als: een bezwaarschrift schrijven, inleners- en ketenaansprakelijkheid en de Wet… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  85,00
 • Anne de Jong, Marielle Rumph boeken
  Anne de Jong, Marielle Rumph - De bekendste methodieken voor no-nonsense coachen

  Zes methodieken overzichtelijk in één boek, waarvoor je normaal gesproken zes losse boeken moet aanschaffen. Dit boek gaat over zes bekende methodieken en hoe je die als coach direct in je dagelijkse praktijk kunt toepassen: Voice Dialogue, Transactionele… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  23,50
 • Geleyn Meijer, Artemus Nicholson, Ruurd Priester boeken
  Geleyn Meijer, Artemus Nicholson, Ruurd Priester - In Search Of Future-Proof Corporations

  Today, traditional corporations founded in previous centuries find themselves in a whole new world. Struggling to keep up in the face of digitisation, increased competition, and ecological and social challenges, they tend to rely on methods that have worked in… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  28,00
 • Francisco Palao, Michelle Lapierre, Salim Ismail boeken
  Francisco Palao, Michelle Lapierre, Salim Ismail - Exponentiële transformatie

  ‘Exponentiële transformatie’ van Francisco Palao, Michelle Lapierre en Salim Ismail is het inspirerende handboek bij de wereldwijde bestseller ‘Exponentiële organisaties’, waarin Ismail en Yuri van Geest de opkomst van een nieuw type organisatie… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  39,99