Boeken over management & bedrijf

 • Kees-Willem Bruggeman, Hans van Rooij boeken
  Kees-Willem Bruggeman, Hans van Rooij - Kernregelingen voor de uitvoering van het sociaal domein 2018

  De wettenbundel Kernregelingen voor de uitvoering van het sociaal domein bevat de tekst van de belangrijkste wet- en regelgeving binnen het sociaal domein per 1 juli 2018. In deze bundel kunt u de voor de gemeentelijke uitvoeringspraktijk relevante wetten,… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,50
 • Luc Ardies boeken
  Luc Ardies - Waarom de ene opleiding werkt en de andere niet

  Personeelsopleidingen missen vaak hun doel. Ze focussen doorgaans op de tekortkomingen van het zichtbare gedrag van medewerkers. Terwijl onderzoek uitwijst dat andere, onzichtbare, factoren een veel grotere impact hebben op het leerproces. Een gemiste kans in… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  14,99
 • K. Spruitenburg boeken
  K. Spruitenburg - De enquêtegerechtigden bij de NV en de BV

  De toegang tot het enquêterecht is niet eenvoudig gegeven: de wijziging van het enquêterecht in 2013 leidt tot vragen en de jurisprudentie van de Ondernemingskamer en de Hoge Raad blinkt niet uit in helderheid. Deze uitgave bevat een analyse van de toegang… (Harde kaft)

  Lees meer...
  84,50
 • Kind en Gezin 2018

  In deze kernachtige samenvatting vindt u alle relevante bepalingen uit wet- en regelgeving over sociale zekerheid in Nederland voor kinderen en hun ouders. Helder en puntsgewijs gegroepeerd op onderwerp. Dit memo vormt een ideaal hulpmiddel gedurende de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  46,95
 • J.M. Reintjes, C. Reijntjes-Wendenburg boeken
  J.M. Reintjes, C. Reijntjes-Wendenburg - Bewijs

  Het blijft één van de kernthema#s binnen het strafprocesrecht: het bewijs. Wanneer is er sprake van #bewijs#? Hoe wordt bewijs geleverd? En vooral: hoe kan effectief tegenspel worden geboden? Stuk voor stuk fundamentele vragen, die als een rode draad door… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,99
 • Erika Prins boeken
  Erika Prins - Een geschenk aan de wereld

  Het Internationaal Juridisch Instituut (IJI) werd honderd jaar geleden opgericht met het idealistische doel om kosteloos en wereldwijd een juridische vraagbaak te zijn. Met dit “geschenk” was de wereldvrede gediend en zou Nederland zich na de Eerste… (Harde kaft)

  Lees meer...
  19,95
 • Maureen Kramer-Tinnemeier boeken
  Maureen Kramer-Tinnemeier - Actief executief

  Actief Executief Toolbox voor het remediëren van executieve functies voor jongeren in het voortgezet onderwijs Dit boek is een absolute aanrader voor iedere (onderwijs) professional die jongeren eff ectief wil helpen hun prestaties te verbeteren. Maureen… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,95
 • Jenny Elissen boeken
  Jenny Elissen - Van Big Ideas naar Giant Leaps. In een split second.

  Van Big Ideas naar Giant Leaps Big Ideas hebben de wereld veroverd. Nieuwe producten, diensten en concepten bereikten steeds beter en sneller de hoofden en harten van grote groepen mensen. Maar wat ooit Big Ideas waren, zijn inmiddels vaak niet veel meer dan… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,95
 • Karen Geertsema boeken
  Karen Geertsema - Rechterlijke toetsing in het asielrecht

  De intensiteit van de rechterlijke toetsing in asielzaken is sinds de invoering van de Vreemdelingenwet 2000 onderwerp van kritische discussie. De bestuursrechter toetst het bestuurlijk oordeel over de geloofwaardigheid van een asielrelaas terughoudend, zij… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  56,00
 • Ard Nieuwenbroek boeken
  Ard Nieuwenbroek - Perfectionistische leerlingen

  Hardwerkende leerlingen die altijd het beste uit zichzelf willen halen en moeite hebben te ontspannen. Leerlingen die zo bang zijn om fouten te maken dat ze blokkeren tijdens een toets. Leerlingen die alles om zich heen vergeten wanneer ze driftig… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  25,25
 • Peggy de Prins boeken
  Peggy de Prins - De clash voorbij

  Sociale dialoog is mensenwerk en vormt vaak een onontwarbaar kluwen van emoties, regels, tradities, … Niet-ingewijden trekken grote ogen wanneer ze voor het eerst geconfronteerd worden met dat kluwen. Ofwel geraken ze gefascineerd en zetten ze door, ofwel… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  30,40
 • Carla Dubbelman, Rixt Heegsma boeken
  Carla Dubbelman, Rixt Heegsma - Waarderend toezicht

  Het lijkt simpel: de bestuurder bestuurt en de toezichthouder houdt toezicht. Maar keer op keer blijkt het in de praktijk niet zo simpel. Hoe het toezicht ook ingericht wordt; toezicht blijft mensenwerk waarbij de dialoog en het goede gesprek belangrijke… (Harde kaft)

  Lees meer...
  25,95
 • Patrick van der Duin, Dhoya Snijders boeken
  Patrick van der Duin, Dhoya Snijders - Met de kennis van morgen

  Snelle technologische en maatschappelijke ontwikkelingen maken de toekomst van Nederland moeilijk inzichtelijk. Voor de Nederlandse overheid is het daarom in toenemende mate noodzakelijk om toekomstverkenningen uit te laten voeren. Wat voor… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  25,99
 • Rico Schuijers boeken
  Rico Schuijers - Focus

  Wie goed wil presteren moet z’n aandacht erbij houden. Dat geldt in de sport, het onderwijs, het werk en het dagelijks leven. Koppie erbij, zou je kunnen zeggen. Dat klinkt eenvoudig, maar we laten ons steeds makkelijker afleiden van de taken waar we voor… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  18,00
 • Bert Overbeek boeken
  Bert Overbeek - Goden en Goeroes

  In de discussie over diversiteit in organisaties is het benutten van spirituele diversiteit een ondergeschoven kindje. En dat is spijtig, want spirituele diversiteit biedt nogal wat voordelen. Ziekteverzuim terugdringen, zelfreflectie ontwikkelen, stress… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  22,95
 • Frank Peters boeken
  Frank Peters - Crisiscommunicatie voor iedereen

  Iedereen krijgt zakelijk of privé wel eens te maken met een crisissituatie. En dan telt eigenlijk niet meer wat je de afgelopen twintig jaar hebt opgebouwd, maar hoe je vandaag omgaat met deze crisissituatie. In dit social media tijdperk zijn de responstijden… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  18,95
 • Rik Duursma boeken
  Rik Duursma - Gewoon jezelf zijn is niet genoeg

  Je hebt de uitnodiging ontvangen voor jouw assessment. Wat de reden ook is, het blijft spannend om zo onder de loep genomen te worden. Wat kan ik verwachten in het interview met een psycholoog? Die capaciteitentesten, ik hoop maar dat ik er een beetje slim uit… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  18,46
 • André Schraa boeken
  André Schraa - Acquisitie en Saleshandboek voor de (administratieve) dienstverlening

  Dit boek helpt boekhouders, accountants en accountmanagers in de administratieve sector op een leuke manier, namelijk koude acquisitie, klanten te werven. Wij hebben de ervaring als acquisitiebureau voor enkel boekhouders en accountants, dat deze methode werkt… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  20,56
 • P.C. Vas Nunes boeken
  P.C. Vas Nunes - Gelijke behandeling in arbeid

  Op de arbeidsmarkt wordt gediscrimineerd. Naar geslacht, handicap, leeftijd, godsdienst, nationaliteit, seksuele gerichtheid en nog meer. Het gelijkebehandelingsrecht biedt de mogelijkheid hiertegen op te komen. Aan werkenden met een vast contract. Zeker ook… (Harde kaft)

  Lees meer...
  101,00
 • Willem Hengeveld boeken
  Willem Hengeveld - De advocatuur als onderneming

  De advocatuur moet op veel fronten professionaliseren en moderniseren. Een duidelijke en een realistische strategie is een allereerste vereiste. De eisen van deze en de komende tijd verlangen dat een advocatenkantoor, onafhankelijk van de omvang, als een… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  32,00
 • Marc Brookhuis, Tim Taylor boeken
  Marc Brookhuis, Tim Taylor - Mantle of the Expert

  Beeld je in dat je een expert bent: lid van een team ontdekkingsreizigers dat op onderzoek gaat op een onbewoond eiland bijvoorbeeld, of een archeoloog die de graftombe van een Egyptische koning betreedt. Welke informatie heb je dan nodig? Welke kennis en… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  32,90
 • Rini van Solingen boeken
  Rini van Solingen - Agile

  Door verregaande digitalisering ondergaat onze maatschappij een fundamentele verandering en versnelling. Organisaties en mensen willen flexibeler werken en eerder tot resultaten komen. Andere manieren van denken en werken zijn daarvoor noodzakelijk. Agile is… (Harde kaft)

  Lees meer...
  23,90
 • Rob Poort, Pauline Maarsen, Eric Janssen, Paul Settels boeken
  Rob Poort, Pauline Maarsen, Eric Janssen, Paul Settels - Praktijkgids Arbeidsomstandigheden

  In deze Praktijkgids vindt u veel informatie die van belang is voor iedere staffunctionaris met het arbeidsomstandighedenbeleid in zijn pakket, maar ook voor iedereen die vragen heeft over dit onderwerp. De Praktijkgids is gericht op de dagelijkse gang van… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  317,50
 • D.B. Holthinrichs boeken
  D.B. Holthinrichs - Vrijheid verzekerd?

  In dit proefschrift gaat de auteur in op de achtergrond en strekking van het recht van vrije advocaatkeuze, dat in de Nederlandse wet is opgenomen in artikel 4:67 lid 1 onder a Wft. Dit recht is gebaseerd op Europese Richtlijn 87/344/ EEG. Op 7 november 2013… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  79,50
 • Christiaan Drenth boeken
  Christiaan Drenth - Ga je mee met Kroko?

  Speelse gedichten en leuke werkbladen met puzzels en kleurplaten over de avonturen van de krokodil Kroko en zijn vriendjes beer en poes. Leerzaam voor de basisschoolkinderen en leuk om op een speelse manier de kleinsten voor te lezen.Kinderen leren op een… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  20,51