Boeken over management & bedrijf

 • B. Hoops boeken
  B. Hoops - Landjepik in Nederland / Illegal Land Use in the Netherlands

  Het gebruik van gemeentegrond zonder recht kan leiden tot het verlies van gemeentegrond door verjaring en een vermindering van de betrouwbaarheid van de openbare registers en de Basisregistratie Kadaster. Hierdoor kunnen de verkeersveiligheid, de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  42,50
 • C. Otto Scharmer boeken
  C. Otto Scharmer - De essentie van Theorie U

  Dit boek biedt een beknopte, toegankelijke handleiding voor de belangrijkste concepten en toepassingen in Otto Scharmer's klassieke Theorie U. Scharmer stelt dat ons vermogen om aandacht te besteden de wereld vormt. Wat ons verhindert om effectiever met… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,95
 • P.H. Blok boeken
  P.H. Blok - Echte rechten voor kunstmatige creaties

  Kunstmatige intelligentie speelt een steeds grotere rol bij het ontwikkelen van nieuwe technologie. Zo is er een computerprogramma dat vrijwel autonoom een innovatief concept voor een tandenborstel heeft gegenereerd en een systeem dat met grote nauwkeurigheid… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  15,00
 • Mr. S. van Cleef boeken
  Mr. S. van Cleef - Wettenbundel privacy en gegevensbescherming

  Wettenbundel privacy en gegevensbescherming De Wettenbundel privacy en gegevensbescherming bevat de relevante regelgeving op het gebied van privacy. In de bundel zijn de teksten opgenomen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en van de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,50
 • R.M.I. Lamp, M. Nelemans boeken
  R.M.I. Lamp, M. Nelemans - Handboek Handel met voorwetenschap

  Dit is het enige handboek dat zich volledig richt op het Nederlandse verbod op handel met voorwetenschap. Het bevat een diepgaande behandeling van het leerstuk voorwetenschap en de in Nederland geldende voorwetenschapregelgeving. Verplichte kost voor… (Harde kaft)

  Lees meer...
  98,95
 • Katrien Van der Perre, Eva Lievens, Dirk Voorhoof boeken
  Katrien Van der Perre, Eva Lievens, Dirk Voorhoof - Handboek auteursrecht

  Auteursrecht is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Je komt ermee in contact bij het downloaden van je favoriete muziek of van foto's op internet, bij het plaatsen van video's op Facebook, het kopiëren van teksten, het beluisteren of bekijken van… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,99
 • Peter Heijmann boeken
  Peter Heijmann - De ondernemingsraad van de toekomst

  De arbeidsverhoudingen binnen de ondernemingen veranderen in rap tempo! Niet alleen de ondernemer moet in het glas van de toekomst kijken, maar ook de medewerker van nu moet meer en meer de 'creator' van zijn eigen loopbaan worden! Ook kunnen we constateren… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  79,95
 • E.F. Groot boeken
  E.F. Groot - Voorlopige bewijsmaatregelen

  De voorlopige bewijsmaatregelen - het voorlopig getuigenverhoor, het voorlopig deskundigenbericht en de voorlopige plaatsopneming en bezichtiging - geven partijen de mogelijkheid om in een vroegtijdig stadium van hun geschil zowel bewijs te bewaren als… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  45,00
 • Guido Thys boeken
  Guido Thys - Ontklooien

  Er wordt wat afgeklooid in onze bedrijven en organisaties. Tijd om te ontklooien, dus! Hoe graag zouden we luid gillend willen protesteren tegen alle ellende? We blijken namelijk slechts 15% van onze tijd bezig te zijn met het creëren van waarde. Er zijn… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,45
 • Eva Platteau boeken
  Eva Platteau - De lerende overheidsorganisatie

  Hoe leid je organisatieveranderingen in goede banen?Welke basiskennis is daarbij onmisbaar?Hoe zorg je voor draagvlak bij medewerkers?Visie, Leiderschap, Planning en Communicatie... de ingrediënten voor succesvolle verandering zijn bekend. Maar alleen door… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,99
 • David Kok boeken
  David Kok - Nudging de gemeenteraad

  Als communicatieadviseur van de gemeenteraad van Almere heeft David Kok de afgelopen vijf jaar veel ruimte gekregen om te experimenteren. Sommige van deze experimenten lukten, maar er zijn er zeker ook die mislukten. De ‘fanbase’ van de gemeenteraad is… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  26,48
 • Willem van Genugten, Daniela Heerdt, Nico Schrijver boeken
  Willem van Genugten, Daniela Heerdt, Nico Schrijver - Ontdek het internationale recht

  Veel mensen beseffen het waarschijnlijk niet, maar het internationale recht speelt een grote rol in het leven van alledag. Bijvoorbeeld bij gewapende conflicten, bij natuurrampen als gevolg van klimaatverandering en daaropvolgende vluchtelingen-stromen, bij… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  34,95
 • José Hernandez boeken
  José Hernandez - Broken Business: Fraude, crisis en herstel

  ING, Volkswagen, FIFA, Wells Fargo, Oxfam Novib, Lehman Bros., ABN-AMRO, Southwest Airlines, Shell, Rabobank, Enron, Deutsche Bank, Panama Papers… Waarom gaan goede bedrijven de fout in, waarom zijn bedrijfsschandalen schering en inslag? Zijn corruptie en… (Harde kaft)

  Lees meer...
  34,50
 • C.P.M. Cleiren boeken
  C.P.M. Cleiren - Preadviezen 2018

  Omschrijving Dit zijn de preadviezen voor het jaarlijkse congres van de Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van België en Nederland. Doelgroep ?Rechtswetenschappers, onderzoekers, rechters en wetgevingsjuristen. (Zachte kaft)

  Lees meer...
  32,00
 • Patrick Beijersbergen boeken
  Patrick Beijersbergen - Beleggen kun je zelf 2019

  ‘Beleggen kun je zelf 2019’ van Patrick Beijersbergen is een unieke handleiding voor de Nederlandse en Vlaamse belegger, vol met concrete tips voor wie in 2019 eindelijk wil beginnen met beleggen of zijn lopende portefeuille sterk wil houden. Beijersbergen… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  20,00
 • Ben Koppenens, Sander Scholten, Dirkjan Vis boeken
  Ben Koppenens, Sander Scholten, Dirkjan Vis - Webshopovername

  Overweeg je om een webshop te kopen? Of om jouw eigen webwinkel te verkopen? Je staat dan voor belangrijke beslissingen waarvan je de gevolgen moeilijk kunt overzien. Voor Ben Koppenens en Sander Scholten zijn webshopovernames dagelijkse kost. Hun ervaringen… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  34,95
 • Mr. S. van Cleef boeken
  Mr. S. van Cleef - Praktijkpocket Jeugdwet

  De Praktijkpocket Jeugdwet verschijnt in beginsel twee keer per jaar. Naast de actuele wetsartikelen bevat het boek toelichtingen, onderliggende regelgeving en jurisprudentie. Dit boek is onderdeel van het materiaal dat onze cursisten ontvangen bij al onze… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  35,00
 • André De Ruiter boeken
  André De Ruiter - Met plezier naar je werk

  Na meer dan dertig jaren in loondienst te hebben gewerkt, respectievelijk in 3, 4 en 5 ploegendienst en momenteel in dagdienst, vond ik de tijd aangebroken om mijn bevindingen op papier te zetten. De reden hiervoor is het feit dat ik in al die jaren menigeen… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  18,00
 • Olaf Schuwer boeken
  Olaf Schuwer - Juridisch zakboek raadsgriffier

  Het Juridisch praktijkboek voor de raadsgriffie(r) is een handig naslagwerk voor griffiers om goed juridisch advies te kunnen geven aan de raad en de raadscommissies. Voor de totstandkoming van dit boek is geput uit een eindeloze hoeveelheid praktijkvragen die… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  34,95
 • Hein van der Horst, Mary-Ann Schenk boeken
  Hein van der Horst, Mary-Ann Schenk - Aanbesteden doe je zo

  Aanbesteden doe je zo mr. Hein van der Horst en mr. drs. Mary-Ann SchenkPraktijkboek opdrachten overheid, defensie, nutssector en concessiesSinds de zomer van 2016 is de gewijzigde Aanbestedingswet van kracht.Het aanbestedingsrecht is steeds volop in beweging.… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  85,02
 • J.E. van den Brink boeken
  J.E. van den Brink - Realistisch revolveren

  Steeds vaker maakt de overheid gebruik van revolverende fondsen als financieringsinstrument. Dit instrument werd nog niet eerder vanuit juridisch perspectief beschreven. Deze publicatie doet dit wel: zowel de juridische problemen die zich voordoen bij deze… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  20,00
 • Cees Harmsen boeken
  Cees Harmsen - Daarom IK!

  Vertel eens... Waarom moet ik jou kiezen voor deze interessante klus? Wanneer moet jouw naam vallen in een netwerkgesprek? Bij welke uitdagingen ben juist jij degene die mij begrijpt en verder kan helpen? Als expert, adviseur of ondernemer moet je zonder te… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  20,00
 • Arnold Bronkhorst, Jens van der Kerk, Nicolette Schipper-van Veldhoven boeken
  Arnold Bronkhorst, Jens van der Kerk, Nicolette Schipper-van Veldhoven - Een pedagogisch sportklimaat

  Sportclubs worden steeds vaker als opvoedmilieus gezien. Op de sportclub worden normen en waarden overgedragen, wordt er geleerd hoe om te gaan met winst en verlies, en leren kinderen er samen te werken en afspraken na te komen. Een sociaal veilig en positief… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,50
 • Betteke van Ruler boeken
  Betteke van Ruler - Communicatie in positie in 3 stappen

  In Communicatie in positie in 3 stappen biedt Betteke van Ruler een methode om in drie stappen te komen tot een goede vormgeving van de communicatiefunctie in of voor een organisatie. Hiervoor heeft ze het Communicatiehuis bedacht. Deze methode loodst je via… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  34,95
 • Sijtze de Roos, Jikke de Ruiter boeken
  Sijtze de Roos, Jikke de Ruiter - Coaching in context

  Hoe zijn maatschappelijke ontwikkelingen van invloed op het werk van coaches en hoe reageren zij daarop? En omgekeerd: welke invloed oefent coaching uit op de maatschappij? Hoe zien vakgenoten, professionals uit verwante beroepen en filosofen dat? Over deze… (Harde kaft)

  Lees meer...
  19,95