Boeken over management & bedrijf

 • J.W. van de Gronden, J. Krommendijk, A. Looijestijn-Clearie, S.J. Tans, H.C.F.J.A. de Waele boeken
  J.W. van de Gronden, J. Krommendijk, A. Looijestijn-Clearie, S.J. Tans, H.C.F.J.A. de Waele - Kern van het Europees recht

  Het doel van dit boek is om de complexe materie van het Europees recht toegankelijk te maken voor studenten die zich bevinden in de eerste fase van de studie rechten.Het doel van dit boek is om de complexe materie van het Europees recht voor… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  21,50
 • Rolf Grouve boeken
  Rolf Grouve - Subsidiekracht

  Als ondernemer investeer je om bij te blijven en je organisatie toekomstbestendig te maken. En dat kost veel energie en geld. De overheid heeft een stimuleringsbeleid door middel van subsidies om wellicht ook jouw financiële risico’s te beperken. Subsidies… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  23,95
 • Ars Aequi Libri boeken
  Ars Aequi Libri - Privacy- & telecommunicatierecht 2019

  met (selecties uit): AVG & Uitvoeringswet AVG Verordening open-internettoegang Instellingswet Autoriteit Consument en Markt Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken Richtlijn gegevensbescherming politie en justitie… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  32,50
 • Ton Tekstra boeken
  Ton Tekstra - Jurisprudentie Fiscaal insolventierecht 1983-2019

  Deze bundel bevat een verzameling van de voor de praktijk en het onderwijs relevante uitspraken op het gebied van het fiscale insolventierecht; een terrein dat steeds verder in opkomst is. Voorafgaand aan de gepubliceerde uitspraken wordt steeds kort ingegaan… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  34,50
 • M.C. Dubbeldam, K. de Jong boeken
  M.C. Dubbeldam, K. de Jong - Toekomstig Boek 8 Wetboek van Strafvordering

  De modernisering van het Wetboek van Strafvordering is in volle gang. Het Wetboek van Strafvordering zal binnenkort uit acht boeken bestaan. Voor ieder boek is een apart wetsvoorstel gemaakt, dat in verschillende tranches aan de Tweede Kamer is aangeboden.… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  35,95
 • Cursus Belastingrecht 2019-2020

  Dit studieboek biedt jou een compleet en behapbaar overzicht van het belastingrecht over inkomstenbelasting. Verhelderd met wetgeving, beleid, jurisprudentie en vakliteratuur. Én geschreven door topauteurs uit wetenschap en praktijk. Studenteneditie Cursus… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  79,90
 • M. Haentjens, R.P. Raas, W.A.K. Rank boeken
  M. Haentjens, R.P. Raas, W.A.K. Rank - Compendium Financieel Recht

  Dit compendium is bedoeld als eerste kennismaking met het financieel (toezicht)recht, zowel voor studenten als voor in de praktijk werkzame juristen. Het boek bevat een systematische en overzichtelijke behandeling van de voornaamste regels van het financieel… (Harde kaft)

  Lees meer...
  75,00
 • P.H.M. Simonis, R.L.P. van der Velden, E.R. Roelofs, G.C. van Eck boeken
  P.H.M. Simonis, R.L.P. van der Velden, E.R. Roelofs, G.C. van Eck - Juridische splitsing van kapitaalvennootschappen

  Deze uitgave besteedt aandacht aan de civiel- en ?scaalrechtelijke aspecten van juridische splitsingen. Het accent ligt daarbij op kapitaalvennootschappen. Op andere rechtspersonen als de vereniging en stichting wordt beperkt ingegaan. Behandeld worden de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  67,00
 • Jan Coppieters boeken
  Jan Coppieters - Effectieve feedback in het onderwijs

  Feedback: een van de krachtigste instrumenten waarmee je leerlingen aanzet tot leren. Bovendien kost feedback niets. Alleen moet je weten hoe je feedback geeft die ertoe doet. Dit boek is je gids. Want Effectieve feedback in het onderwijs vertaalt de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,90
 • Laurens Van Lieshout boeken
  Laurens Van Lieshout - Mierlose Pit

  Er is veel onzin geschreven over projectmanagement. Veel literatuur is ‘oude wijn in nieuwe vaten’. Laurens van Lieshout (1952) heeft zijn meer dan veertigjarige praktijkervaring op dit gebied gedeeld. Het is een beknopt no-nonsense naslagwerk geworden.… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  25,00
 • Marc Theeboom, Ellen Verheyden boeken
  Marc Theeboom, Ellen Verheyden - Vechtsporten met een +

  Sport-plus, of sport als middel voor het bevorderen van de persoonlijke en sociale ontwikkeling van maatschappelijk kwetsbare groepen, krijgt sinds enkele jaren meer en meer aandacht. Ook vechtsporten worden door overheden, sporten jeugdwerkorganisaties… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,95
 • Theo de Wit, Niels den Toom, Reijer de Vries boeken
  Theo de Wit, Niels den Toom, Reijer de Vries - Niet storen?

  De meeste bijdragen van deze bundel cirkelen rond de thema's 'boosheid' (in de samenleving, bij gedetineerden, bij onszelf) en 'stoornis' als een fenomeen dat geestelijke verzorgers ook in hun werk met ingeslotenen vandaag regelmatig tegengekomen. Als… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,95
 • E.M.J. Fluijt boeken
  E.M.J. Fluijt - Passend Onderwijzen met Co-Teaching

  De Wet op Passend Onderwijs (2014) in Nederland en het M-Decreet (2015) in Vlaanderen hebben beiden tot doel meer inclusieve leeromgevingen voor leerlingen te bieden. Co-teaching wordt internationaal beschouwd als een effectieve strategie om onderwijs te… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,95
 • Kid Schwarz boeken
  Kid Schwarz - Rechtspersonen naar privaatrecht

  In dit boek worden de rechtspersonen van Boek 2 BW behandeld, waarbij de verschillen en de overeenkomsten in de diverse wettelijke regelingen uitgebreid aan bod komen.In dit boek worden de rechtspersonen van Boek 2 BW behandeld, waarbij de verschillen en de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  39,00
 • E. Poelmann boeken
  E. Poelmann - Jurisprudentie formeel belastingrecht 2019/2020

  De bundel Jurisprudentie formeel belastingrecht 2019/2020 bevat de kernoverwegingen van de belangrijkste arresten in het formele belastingrecht.De bundel Jurisprudentie formeel belastingrecht 2019/2020 bevat de kernoverwegingen van de belangrijkste arresten in… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  37,00
 • Peter de Geus boeken
  Peter de Geus - Casuïstiek jaarrekeninglezen

  Met het maken van de vele opdrachten in dit boek wordt het makkelijker om de stof te beheersen en in de praktijk toe te passen.‘De jaarrekening is niet door een accountant gecontroleerd en kan daarom niet worden gebruikt bij de beoordeling van de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  41,50
 • Jaap Boonstra boeken
  Jaap Boonstra - Organizational Change as Collaborative Play

  A positive view on change and innovation in organizations Change as Collaborative Play is a playful method for change management in organizations. It shows the dynamics in which professionals play a role and collaborate in preparing their organization for the… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,90
 • B.C. Punt boeken
  B.C. Punt - Het bindend advies doorgelicht

  Deze uitgave presenteert een totaalbeeld van het bindend advies. Van verschijningsvormen, het juridisch kader en de geschiedenis tot aan de benoeming van de bindend adviseur, diens rechtpositie en het eventueel rechterlijk ingrijpen. Aan de hand van… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  97,50
 • Daisy van der Wagen-Huijskes, Mitsy le Fèbre boeken
  Daisy van der Wagen-Huijskes, Mitsy le Fèbre - Met recht begrepen!

  Met recht begrepen! is de leesvaardigheidstraining voor juristen: meer dan 70 (juridische) teksten over onderwerpen uit het burgerlijk recht, het bestuursrecht en het strafrecht in combinatie met oefeningen tekstbegrip, samenvatten, vatten van de juridische… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  36,00
 • Griet Vandenhouweele boeken
  Griet Vandenhouweele - Out of office

  Waar wil jij op dit moment zijn? Leef je het leven waar je van droomt en werk je op de manier die je zelf kiest? Of ben je een speelbal in de rat race? Dit boek schudt je wakker. Alles wordt in vraag gesteld. Je werk, je passie, je leven. Griet Vandenhouweele… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  27,50
 • de Bondt boeken
  de Bondt - Arbeid & Beloning 2019

  De Wettenbundel Arbeid en Beloning is specifiek samengesteld voor het vakgebied van de salarisadministrateur en personeelsfunctionaris. De Wettenbundel Arbeid en Beloning bevat de regelgeving op het gebied van werk en werkloosheid. Tevens bevat deze uitgave de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  126,00
 • Toos Bik, Kees van der Hoek boeken
  Toos Bik, Kees van der Hoek - Mediationpraktijkgids

  Deze Mediationpraktijkgids bevat een schat aan informatie over de gang van zaken bij een mediation. Toegankelijk geschreven en overzichtelijk ingedeeld door ervaren mediators, die ook veel mediators hebben opgeleid. Naast theoretische achtergronden en modellen… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  42,45
 • De Kleine Gids voor de Nederlandse sociale zekerheid 2019.2

  Deze gids geldt als hét beknopte naslagwerk voor professionals die werken op het vlak van sociale zekerheid. Al sinds 1933 brengt deze titel alle actuele regelingen en cijfers op overzichtelijke wijze samen: van bijstand tot zorgverzekering en van Wmo tot WIA… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,00
 • Rechtspersonen 2019/2020

  Deze bundel komt tegemoet aan de vraag naar een bruikbare pocketeditie voor de dagelijkse ondernemingsrechtpraktijk. Zowel het rechtspersonenrecht als het ondernemingsrecht # met inbegrip van een belangrijk deel van het financieel recht # komen in deze bundel… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  48,51
 • Saskia Hillegers boeken
  Saskia Hillegers - Jurisprudentie Inleiding Staats- en bestuursrecht 1879-2019

  Deze kleine selectie van jurisprudentie bevat de rechterlijke uitspraken en arresten die in het eerstejaarsonderwijs aan de Radboud Universiteit voor het vak Staats- en bestuursrecht integraal dienen te worden bestudeerd. Deze uitgave vormt een opstap naar de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  10,00