Boeken over management & bedrijf

 • Erna Tielbeke boeken
  Erna Tielbeke - Samenwerken in een nieuwe orde

  In een tijdgeest die mensen noodzaakt al hun talenten te ontwikkelen om uiterst flexibel een gevarieerd – en variabel – inkomen te verdienen, is het systeem van samenwerken in dienstverbanden verouderd. Deze conclusie is gebaseerd op de cultuurhistorische… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,95
 • Niet-betaling in de btw

  Ondernemers kunnen op twee manieren te maken krijgen met niet-betaling: wanneer openstaande facturen niet worden betaald, maar ook wanneer zij zelf schulden onbetaald laten. Regels omtrent gevolgen voor btw in zulke situaties zijn uitermate complex. Deze… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  89,95
 • Rechtsvergelijking tussen de Nederlandse en Duitse winstbelasting van lichamen

  Deze monografie vergelijkt de Duitse en Nederlandse winstbelasting van lichamen. Na het uiteenzetten van de hoofdlijnen, legt de auteur systematisch en gestructureerd de belangrijke leerstukken uit beide landen naast elkaar. Bovendien sluit ieder hoofdstuk af… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  89,95
 • Toegankelijkheid, ADR en effectendienstverlening

  Deze uitgave bundelt de uitkomsten van de eerste systematische studie naar de uitspraken van de Klachten- en Geschillencommissies op het terrein van de effectendienstverlening. Hoofdvraag: in hoeverre wordt het rechtsbeginsel toegankelijkheid verwezenlijkt in… (Harde kaft)

  Lees meer...
  92,50
 • Maarten van Rossum, Tim Masselink boeken
  Maarten van Rossum, Tim Masselink - Toponderhandelaars

  Onderhandelen doen we dag in dag uit, en toch zijn er maar weinig mensen die zich er echt in bekwamen. Dit boek, met een voorwoord van Harvard-professor Robert C. Bordone, leert je hoe je uit elke onderhandeling meerwaarde kunt halen. En dat terwijl je de… (Harde kaft)

  Lees meer...
  24,95
 • Filip Lemaitre boeken
  Filip Lemaitre - The silver ones

  Vijftigers en zestigers eisen vandaag een bijzondere plaats op in de marketing. Ze vormen een niet te verwaarlozen groep consumenten waartoe één op vier Belgen en Nederlanders behoort. Ze zijn de eerste generatie die opgroeide met popcultuur en een tv. De… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,99
 • R.C. Winkelhorst boeken
  R.C. Winkelhorst - Robot-is-me?

  'Bloemen houden van mensen, haal ze in huis' groeide in de jaren zeventig uit tot een razend populaire verkoopslogan van de bloemensector. Voor de robots zag het leven er destijds veel minder florissant uit. Afgeschermd van de mens, deden de eerste Robo… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  49,50
 • Merlyn Frank boeken
  Merlyn Frank - Ver weg en heel dichtbij

  Ver weg en heel dichtbij is de geschiedenis van een nogal neurotische Joodse vrouw in de nadagen van haar leven. Ze blikt terug op haar bewogen jonge jaren, maar zit ook midden in de verwikkelingen rondom de mysterieuze verdwijning van haar exgenoot, Alfred.… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  17,90
 • Toezicht

  Op 10 en 11 november 2017 vond het grootste ondernemingsrechtcongres plaats onder de noemer #Toezicht#. Uiteenlopende aspecten van dit onderwerp kwamen hierbij aan bod. In deze bundel vindt u de bijdragen van twaalf sprekers, geschreven vanuit diverse… (Harde kaft)

  Lees meer...
  64,95
 • De Wet inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling

  Op 1 januari 2018 trad de Wet inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling in werking. Deze uitgave beschouwt de wetswijzigingen in het licht van de parlementaire behandeling en relevante internationale ontwikkelingen die eraan… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  51,95
 • T.J. Bos, M.A. Drenth boeken
  T.J. Bos, M.A. Drenth - Financiële zorgplicht van de notaris

  Als vertrouwenspersoon wordt de notaris de taak toebedeeld het geldverkeer tussen partijen af te wikkelen. Het belang van die taak kan nauwelijks worden overschat. De aan de notaris toevertrouwde gelden moeten volstrekt veilig zijn in de aanloop naar de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  35,00
 • P.A.M. Mevis, J.S. Nan, J.H.J. Verbaan boeken
  P.A.M. Mevis, J.S. Nan, J.H.J. Verbaan - Parlementaire Geschiedenis Modernisering Wetboek van Strafvordering - Boek 8

  In zijn brief van 2 juli 2014 kondigde de toenmalige Minister van Veiligheid en Justitie het voornemen aan om het bestaande Wetboek van Strafvordering te moderniseren. Het huidige wetboek is in 1926 ingevoerd en heeft sindsdien veel wijzigen ondergaan. Dat is… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  69,00
 • D&B Eventmarketing boeken
  D&B Eventmarketing - LIVE!

  LIVE! Bereik maximale impact met je evenement Hoe zorg je ervoor dat een kostbaar evenement niet alleen leuk is, maar ook echt iets teweegbrengt? Waarom werkt het één niet en het ander wel? LIVE! beantwoordt deze vragen door originele uitstapjes te maken… (Harde kaft)

  Lees meer...
  25,00
 • Jaap Boonstra boeken
  Jaap Boonstra - Veranderen als samenspel

  Een positieve kijk op het veranderen en vernieuwen van organisaties 'Veranderen als samenspel' helpt mensen die willen samenwerken aan verandering om hun organisatie te kwalificeren voor de toekomst. 'Veranderen als samenspel' presenteert een spelmodel voor… (Harde kaft)

  Lees meer...
  34,90
 • Kort juridisch

  Peter Wakkie bereikte op 22 juni 2018 zijn 70e levensjaar. Dit Liber Amicorum viert de carrière van een succesvol jurist, commissaris en bestuurder. 27 korte bijdragen vormen samen de bundel #Kort Juridisch# # waarin het juridische de boventoon voert, maar de… (Harde kaft)

  Lees meer...
  39,50
 • Tina Gosravani, Sander Roex boeken
  Tina Gosravani, Sander Roex - Geld verdienen via bol.com

  Droom jij van een leven met meer vrijheid, tijd en geld? Droom jij van het hebben van een eigen succesvol bedrijf? We willen allemaal wel wakker worden in een tropisch land en honderden, dan wel duizenden euro’s bijgeschreven krijgen op onze bankrekening. We… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,95
 • H.A. Groen, J.W. de Jong, J.E. Soeharno, M.H.J. van Maanen, M.E. Bruning boeken
  H.A. Groen, J.W. de Jong, J.E. Soeharno, M.H.J. van Maanen, M.E. Bruning - Verandering van koers

  Het juridisch genootschap 'Door Tijd en Vlijt' bestaat uit advocaten, magistraten, hoogleraren en andere vooraanstaande juristen met een binding met Den Haag. Het genootschap is in 1777 opgericht en viert dit jaar dan ook zijn 240-jarig bestaan. Ter… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,95
 • Ruud Thelosen boeken
  Ruud Thelosen - Solidaire economie

  Steeds minder mensen geloven in de veronderstelde zegeningen van het neoliberale kapitalisme. De doorgedraaide krachten van 'de vrije markt' bevorderen sociale ongelijkheid en onrechtvaardigheid, schaden het milieu en brengen de ene na de andere economische… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  14,75
 • Marc De Ceuster, Bert De Vos boeken
  Marc De Ceuster, Bert De Vos - Vastgoed, gewikt en gewaardeerd

  In dit boek nemen de auteurs je mee in de fascinerende wereld van het vastgoed. Een wereld waarin ieder product uniek is. Een wereld waarin locatie, financiële belangen en emotie allemaal hun rol spelen in de waardebepaling. Een wereld waarin koopmarkten,… (Harde kaft)

  Lees meer...
  39,99
 • Marcel drs. Spoelstra RA boeken
  Marcel drs. Spoelstra RA - Een positief reisadvies van de Proactieve Accountant

  Gebundelde inspiratiecolumns. De gevolgen van de digitalisering binnen accountancy worden langzaam aan zichtbaar.Gebundelde inspiratiecolumns. DDe gevolgen van de digitalisering binnen accountancy worden langzaam aan zichtbaar. De bedrijfstak worstelt met een… (Harde kaft)

  Lees meer...
  34,95
 • K.E.M. van der Hoeven boeken
  K.E.M. van der Hoeven - Praktijkgids Personeel en Fiscus 2018

  In de Praktijkgids Personeel & Fiscus vindt de werkgever de informatie op het gebied van fiscale en premierechtelijke aangelegenheden van zijn personeel. De werkgever vindt in deze publicatie wat zijn wettelijke verplichtingen ten opzichte van de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  299,00
 • Joke Reijnders boeken
  Joke Reijnders - De kleine Airbnb voor Dummies

  Heb je een kamer in je huis over, of een leuke boomhut in de tuin? Met Airbnb kun je er op een simpele, leuke en gezellige manier geld mee verdienen. Maar hoe zorg je ervoor dat de ruimte eruit springt op de site? Hoe zit het met de veiligheid, zowel voor de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
    8,99
 • Bas Ceelen boeken
  Bas Ceelen - Hoe zitten we in de wedstrijd?

  Het rapportcijfer van Kolk is de afgelopen acht jaren consistent gestegen en leidt tot voldoende zuurstof in de lucht. Het feit dat dit meer dan acht jaar groei heeft laten zien is voor mij een teken dat het duurzaam is geweest en er een goed fundament onder… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  12,50
 • Stijn van Cleef, Frank Schulmer boeken
  Stijn van Cleef, Frank Schulmer - De sociale gemeente?

  De sociale gemeente? Een beknopte inleiding tot het gemeentelijk sociaal domein biedt de lezer een inkijk in de drie grote wetten op sociaalrechtelijk terrein die door gemeentebesturen worden uitgevoerd: de Participatiewet, de Wmo 2015 en de Jeugdwet. (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,95
 • Insurance Ergo boeken
  Insurance Ergo - Fisc en poche 2018

  Dans ce livret, vous trouverez les chiffres fiscaux et sociaux les plus importants des années d'imposition 2018 et - selon les données connues - 2019 en format de poche. En s'appuyant sur des symboles, on fait référence aux pages correspondantes du Guide… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  13,50