Boeken over management & bedrijf

 • Jessica van Wingerden, Sascha Kraus- Hoogeveen boeken
  Jessica van Wingerden, Sascha Kraus- Hoogeveen - Grip op een positief werkklimaat

  Wie wil er niet graag goed, gezond en met plezier werken? In een omgeving, waarin ruimte is voor eigen initiatief, waar je kunt groeien, jouw talenten kunt ontwikkelen en er erkenning en waardering is voor de bijdrage van iedere medewerker? Binnen organisaties… (Zachte kaft)

  Lees meer...
    9,95
 • David Beckett boeken
  David Beckett - Pitch en win

  “Hi, ik ben David Beckett. Ik ben pitchcoach en ik vind dat goede ideeën een stem moeten krijgen.” Je hebt een belangrijke pitch voor de boeg. In een paar minuten moet je die investeerder of dat bestuur zien te overtuigen dat jouw idee een investering –… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  25,00
 • Annick Schramme boeken
  Annick Schramme - Cultuur op eigen koers

  WAT ZIJN VOOR- EN NADELEN VAN MEER AUTONOMIE IN DE CULTURELE SECTOR?WIE ZIJN DE VOORTREKKERS IN BELGIË, NEDERLAND EN EUROPA?HOE PAKKEN LEIDINGGEVENDEN VAN CULTURELE ORGANISATIES VERZELFSTANDIGING AAN?In een veranderende wereld is het voor culturele… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,99
 • Jan Bletz boeken
  Jan Bletz - Denken als Mark Zuckerberg

  Mark Zuckerberg heeft vrienden en vijanden, die het er allemaal over eens zijn dat niemand anders Facebook zo groot had kunnen maken. Zuckerberg is een briljante programmeur en vooral een fanatieke ondernemer die niet rust voordat de laatste aardbewoner deel… (Harde kaft)

  Lees meer...
  15,00
 • Koen Marichal, Karen Wouters boeken
  Koen Marichal, Karen Wouters - Naar gedeeld leiderschap

  Het succes van organisaties hangt vandaag af van ondernemende teams die bewegingsruimte krijgen in functie van de klant, de eigen talenten, ambities en mogelijkheden. Dit vraagt een minder strakke hiërarchische cultuur en structuur. Sturende en controlerende… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,99
 • Wiljan Smit, Renske Gommer, Inge Berg, Harry Smals boeken
  Wiljan Smit, Renske Gommer, Inge Berg, Harry Smals - Zo communiceer je mondeling

  Behandelt zowel de mondelinge beroeps- als basisvaardigheden; studenten maken zich de vaardigheden eigen door te doen; ontwikkeld door ervaren docenten in het hoger beroepsonderwijs. Aankomende professionals moeten niet alleen vakbekwaam zijn, maar ook hun… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  32,95
 • Albert Holtzappel boeken
  Albert Holtzappel - Alles onder controle

  Elke crisis is uniek, dus als er plotseling een plaatsvindt in uw organisatie is het moeilijk om snel en adequaat te reageren. Wat moet u doen, wie kunt u vertrouwen, hoe kunt u zich verdedigen? Een crisis bezweren vereist stalen zenuwen en een goed plan. In… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,50
 • George Kohlrieser, Susan Goldsworthy, Duncan Coombe boeken
  George Kohlrieser, Susan Goldsworthy, Duncan Coombe - Care to Dare

  Secure base leiderschap is dé manier om het beste uit jezelf, je team en de organisatie te halen.’ – George Kohlrieser Leiders kunnen een enorm potentieel ontwikkelen bij zichzelf, hun mensen en hun organisaties door vertrouwen op te bouwen en daarnaast… (Harde kaft)

  Lees meer...
  32,50
 • Yvette Backer, Machteld Meijer boeken
  Yvette Backer, Machteld Meijer - BiSL® Next in uitvoering

  Business-informatiemanagement (BIM) speelt een grote rol in de aansluiting tussen business en IT. In 2001 is voor het eerst een model beschreven voor business-informatiemanagement: BiSL® (Business information Services Library). In die tijd was er veelal… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  42,35
 • Isolde Buysse, Nana Mertens, Koen Matthijs boeken
  Isolde Buysse, Nana Mertens, Koen Matthijs - Divers gezin(d)

  Meer en meer jongeren groeien vandaag op in verschillende soorten gezinnen. Eén op vier Vlaamse jongeren ervaart minstens één gezinsverandering (scheiding van de ouders, het verlies van een gezinslid, een nieuwe partner bij een ouder, enz.) voor zijn of… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,99
 • Ton Verbeek boeken
  Ton Verbeek - Makkelijk verdiend

  We zijn tegenwoordig zo druk met managen en ondernemen dat we soms vergeten waarom we zo hard werken: om geld te verdienen. In dit boek laat bedrijfskundige Ton Verbeek zien dat het eigenlijk helemaal niet zo moeilijk is om onder aan de streep meer over te… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  20,00
 • Dirk Heuff boeken
  Dirk Heuff - Handboek business development voor advocaten & notarissen

  De Nederlandse advocatuur en het notariaat zijn al jaren vol van de gedachte dat het commerciële denken en doen anders moet: het kan zoveel beter. Het gaat dan vooral over meer kennis van cliënten, ontwikkeling van medewerkers, innovatie van dienstverlening… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  30,00
 • Paul Schmidt boeken
  Paul Schmidt - Mission Command

  De wereld verandert sneller dan ooit. Snel en effectief anticiperen op de omgeving is vereist om succesvol te zijn. Daarnaast neemt de nieuwe generatie werkenden geen genoegen meer met een taakgerichte aansturing en neemt behoefte aan zingeving in het werk toe… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  22,95
 • Julia Hart boeken
  Julia Hart - Carrière Geheimen

  Op de (stressvolle) werkvloer van het bedrijfsleven worden anno nu hoge eisen gesteld. Dan is het maar al te makkelijk overdondert te worden door de gebeurtenissen om je heen. Wat is er voor nodig om te slagen op de corporate werkvloer? Hoe vermijdt jij wèl… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  22,95
 • Marianne Hirsch Ballin boeken
  Marianne Hirsch Ballin - Over grenzen bij bewijsvergaring

  Criminaliteitsbestrijding en veiligheid zijn geen beleidsterreinen voor alleen het strafrecht. Steeds meer wordt gekozen voor een geïntegreerde aanpak: door inzet van bevoegdheden, sancties en maatregelen met een grondslag in verschillende rechtsgebieden en… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  20,00
 • Gerdien van der Voet boeken
  Gerdien van der Voet - Het 'natte' arbeidsrecht

  Op 12 oktober 2018 sprak Gerdien van der Voet ter gelegenheid van de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, met als leeropdracht Bijzondere arbeidsverhoudingen - de zeevarende, haar inaugurele rede uit.In deze… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  15,00
 • Suzan Kuijsten, Carolien Hamming boeken
  Suzan Kuijsten, Carolien Hamming - Gek op stress

  Carolien en Suzan zijn, net als iedereen, gek op stress! Toch praten we er vaak negatief over. Onterecht, want stress is geweldig… Zolang je er geen misbruik van maakt. In Gek op Stress word je op verfrissende wijze en met veel humor stresswijs gemaakt. Je… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,95
 • Steven Stockman boeken
  Steven Stockman - Kleine gids voor groot engagement

  Wie termen zoals leiderschap, service, respect, change, prestaties, kernwaarden, verkoop, enzovoort als engagementen beschouwt, verkrijgt een ruimere blik dan wanneer die termen op zichzelf bekeken worden. Engagement is namelijk genomen als iemand anders daar… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  21,00
 • Eline Gremmen boeken
  Eline Gremmen - De kwetsbare psychisch gestoorde verdachte in het strafproces

  Dit onderzoek richt zich op de vraag op welke momenten en op welke wijze er in het Nederlandse strafproces tegemoetgekomen kan worden aan de kwetsbaarheid van de psychisch gestoorde verdachte. Er wordt bekeken of de Nederlandse regelgeving en de praktische… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  34,95
 • V.W. Alting van Geusau boeken
  V.W. Alting van Geusau - Implementation of the General Data Protection Regulation

  The GDPR regulation enters into effect on May 25th, 2018, in all European member states. From that day forward, any organization which collects and processes personal data will need to demonstrate compliance with the GDPR. This requires the organization to… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  39,95
 • Hans Maarse boeken
  Hans Maarse - Beleid en besturing in de zorg

  De huidige overheidsbemoeienis met de volksgezondheid en zorg vormt de resultante van een historische ontwikkeling waarin verschillen van inzicht en botsende ideologische opvattingen steeds hun stempel op het beleid en de besturingsstructuur drukten.… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  49,95
 • C. Aalders boeken
  C. Aalders - Basisboek Leerlingenvervoer

  Basisboek Leerlingenvervoer In dit boek vindt u de belangrijkste basisinformatie over het leerlingenvervoer. U treft u onder andere aan: het wettelijk kader, de Modelverordening Leerlingenvervoer van de VNG met de artikelsgewijze toelichting, informatie over… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  43,50
 • G.J. Zwenne boeken
  G.J. Zwenne - Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

  Op 25 mei 2018 zijn de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG van toepassing. Vanaf die datum worden de privacyrechten aanzienlijk versterkt en uitgebreid. Organisaties krijgen meer verantwoordelijkheden bij de verwerking van… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  69,00
 • Agnes Waaijers, Hens Van Soest boeken
  Agnes Waaijers, Hens Van Soest - Dierenwijsheid

  In dit boek krijg je 250 oefeningen en inspiraties aangereikt om te leren van de kwaliteiten van dieren. Voor coach, team, docent en voor jezelf.Wil je ontspannen zoals de kat, samenwerken als de mier, loslaten als de slang, spelen als de otter? Wil je… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,50
 • Wim Tijssen, Piet de Nijs boeken
  Wim Tijssen, Piet de Nijs - De Omgevingswet als veranderopgave

  Ons huidig omgevingsrecht bestaat uit vele wetten en regelingen zoals de Wet ruimtelijke ordening, de Wet milieubeheer enzovoorts. De wetgeving is hierdoor niet overzichtelijker of logischer geworden. De Omgevingswet moet hierin verbetering bieden. Zoals… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  49,95