Boeken over management & bedrijf

 • Dr. Johan Boudewijns boeken
  Dr. Johan Boudewijns - DE 6 CULTUURPATRONEN van organisaties die betrouwbaar presteren in een wereld vol onvoorspelbaarheid

  De uitdaging van organisaties en bestuurders in deze tijd: betrouwbaar presteren in een wereld die onvoorspelbaarder en veeleisender is dan ooit. Organisaties die in een wereld vol onvoorspelbaarheid goede prestaties neerzetten, blijken overeenkomstige… (Harde kaft)

  Lees meer...
  30,00
 • Hans Baaijens, Christoph Dobrusskin boeken
  Hans Baaijens, Christoph Dobrusskin - Creativiteit

  Je hoeft geen Nikola Tesla of Leonardo Da Vinci te zijn om creatief te denken! Met de TRIZ-methode leer je een probleem vanuit zo veel mogelijk verschillende perspectieven te benaderen en van daaruit nieuwe oplossingen te vinden. Aan de hand van een aantal… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,99
 • Gijs Hiltermann boeken
  Gijs Hiltermann - Kostenallocatie en interne verrekening: zin en onzin

  Uitgave ter gelegenheid van het afscheid van Gijs Hiltermann van Nyenrode Business Universiteit op 4 september 2019 (Zachte kaft)

  Lees meer...
    5,00
 • Pascal Coppens boeken
  Pascal Coppens - China's New Normal (Engelstalige editie)

  The words ‘technology’ and ‘innovation’ are almost automatically linked with American companies like Google, Apple, Facebook, Tesla or Amazon in most people’s minds. But this association has created a huge blind spot in the West. While the world… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  30,00
 • Tekstuitgave Burgerlijke stand 2019-2

  Deze 2019-2 editie bundelt voor u alle wetten, besluiten en overeenkomsten op het gebied van de burgerlijke stand tot en met 1 september 2019. De titel is geactualiseerd met diverse actuele besluiten over onder meer elektronische dienstverlening,… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  46,78
 • Verplichte en bindende arbitrage in het MLI

  Deze scriptie biedt een diepgravende uiteenzetting van de werking van Deel VI (Arbitrage) van het MLI. Er wordt stilgestaan bij de voor Nederland relevante gemaakte keuzes en voorbehouden. De analyses en overzichten zijn waardevol voor belastingadviseurs en… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  41,95
 • David Didau, Nick Rose boeken
  David Didau, Nick Rose - Psychologie in de klas

  Hoe werkt het menselijk brein? Hoe leren kinderen en wat kunnen leraren doen om hun lessen daar beter op aan te laten sluiten? Wat is er nodig om leerlingen de lesstof beter te laten onthouden? En waardoor raken leerlingen echt gemotiveerd? De psychologie… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  25,95
 • Jasper Baggerman boeken
  Jasper Baggerman - Grip op innovatie

  Organisaties die willen overleven, dienen te innoveren. Maar niet elke organisatie is hier even goed in. Wat maakt dat de ene organisatie succesvol innoveert en dat bij de ander de resultaten tegenvallen? Is de uitkomst van innovatie te managen? Maar hoe doe… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,95
 • Charles Eisenstein boeken
  Charles Eisenstein - Naar een economie van verbinding

  In Naar een economie van verbinding traceert Eisenstein de geschiedenis van geld, vanaf de prehistorische economie van het uitwisselen van geschenken tot aan het modern kapitalisme en de huidige economische crisis. Hij laat zien hoe het geldsysteem heeft… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,00
 • Kris Danckaert, Annick Gregoire boeken
  Kris Danckaert, Annick Gregoire - inTEAM

  inTEAM vertelt het authentieke verhaal van een organisatie, teams en individuen in verandering. De getuigenissen komen uit de harten en buiken van zij die de transitie van dichtbij meemaakten. Aan de hand van gesprekken met zowel medewerkers als managers van… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  30,00
 • Erik Reijnders boeken
  Erik Reijnders - Maak van de lijn een punt

  Als leidinggevende vervul je een sleutelpositie in jouw organisatie. Je hebt zowel zicht op de vele veranderingen, terwijl je ook de dagelijkse werkpraktijk goed kent. Je moet de boel aan de gang houden, leiding geven én die veranderingen succesvol invoeren.… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  23,50
 • Frans Koenraadt, Karel 't Lam, Marike Lancel boeken
  Frans Koenraadt, Karel 't Lam, Marike Lancel - Internet en sociale media

  Elk tijdsgewricht brengt andere delicten, andere delinquenten en andere hulpmiddelen voort. En dat stelt eisen aan de strafrechtspleging, de voorlichting van de rechter door de gedragskundige en aan het onderzoek en de behandeling van de patiënt. De… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  39,95
 • Coen de Bruijn boeken
  Coen de Bruijn - Key Performance Illusies

  Wereldwijd worden dagelijks miljoenen KPI's (Kritieke Prestatie Indicatoren) ontwikkeld om de prestaties van organisaties te analyseren. Met KPI's kun je succes meten, doelstellingen formuleren en organisaties verbeteren. Veel beslissingen, groot en klein - of… (Harde kaft)

  Lees meer...
  29,99
 • Cassatie

  Deze titel biedt op toegankelijke wijze inzicht in alle facetten van de civiele cassatieprocedure en de prejudiciëlevragenprocedure. De auteurs schetsen een actueel en compleet beeld van deze materie. Zo vormt de uitgave een nuttig hulpmiddel in de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  79,00
 • Hubert Braakhuis boeken
  Hubert Braakhuis - Appartementsrecht

  Ongeveer een kwart van de totale Nederlandse woningvoorraad bestaat uit appartementsrechten. Dat zijn bijna anderhalf miljoen woningen. In totaal zijn er zelfs nog ongeveer een miljoen andersoortige appartementsrechten (bedrijfsruimtes, parkeerplaatsen e.d.).… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  21,50
 • K. de Jong, M.C. Dubbeldam boeken
  K. de Jong, M.C. Dubbeldam - Versterking strafrechtelijke aanpak terrorisme

  De inwerkingtreding van de Wet versterking strafrechtelijke aanpak terrorisme brengt verstrekkende gevolgen met zich mee. Zo mogen personen die verdacht worden van een ernstig terroristisch misdrijf op basis van enkel een verdenking langer in voorlopige… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  25,66
 • Gerard J.J.J. Heetman boeken
  Gerard J.J.J. Heetman - Rechtspositie Volksvertegenwoordigers 2019

  De rechtspositie van decentrale politieke ambtsdragers Volksvertegenwoordigers Deze uitgave beschrijft in algemene zin de totstand-koming van de arbeidsvoorwaarden van politieke ambtsdragers. Vervolgens worden de voorzieningen concreet toegelicht die… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  46,00
 • Corrie Ebbers, Paulien Bunt, Sophie Vastenhout, Micha Venderbos boeken
  Corrie Ebbers, Paulien Bunt, Sophie Vastenhout, Micha Venderbos - Privacy in het sociaal domein

  Privacy in het sociaal domein Dit boek is geschreven om de samenwerking tussen gemeenten en hulpverlening binnen het sociaal domein te ondersteunen. De focus ligt op de gegevensverwerking op lokaal niveau en op de plichten van de gemeenten en de instellingen… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  49,50
 • Eline Faber boeken
  Eline Faber - Praktisch Veranderen

  Korte verhalen over verandering.Verandering is de nieuwe constante, maar de meeste veranderingsprocessen in organisaties mislukken. Daarom zijn er veel boeken geschreven over hoe verandering wél succesvol kan worden geïmplementeerd. Boeken van experts die… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  20,00
 • Jan Coppieters boeken
  Jan Coppieters - Effectieve feedback in het onderwijs

  Feedback: een van de krachtigste instrumenten waarmee je leerlingen aanzet tot leren. Bovendien kost feedback niets. Alleen moet je weten hoe je feedback geeft die ertoe doet. Dit boek is je gids. Want Effectieve feedback in het onderwijs vertaalt de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,90
 • Gary McIntosh, Sam Rima boeken
  Gary McIntosh, Sam Rima - Overwin je schaduwzijde

  Overwin je schaduwzijde werkt als een geestelijke APK, waarmee je je eigen verborgen motieven, doelen en gedragsmechanismen kunt blootleggen. Met dit boek organiseer je je eigen kritische reflectie, zodat je niet bang hoeft te zijn dat je onaangenaam door… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  17,95
 • Algmeen Wet Bestuursrecht 2019-2020

  Deze wettenbundel bevat actuele wetgeving die specifiek voor bestuurders en medewerkers van gemeenten van belang is. Deze vakuitgave is een handzaam hulpmiddel voor zowel degenen die in de praktijk werken als degenen die studeren. (Zachte kaft)

  Lees meer...
  25,25
 • Bijzondere Wetten 2019-2020

  Deze wettenbundel bevat actuele wetgeving die specifiek voor bestuurders en medewerkers van gemeenten van belang is. Deze vakuitgave is een handzaam hulpmiddel voor zowel degenen die in de praktijk werken als degenen die studeren. (Zachte kaft)

  Lees meer...
  30,40
 • Gemeentewet 2019-2020

  Deze wettenbundel bevat actuele wetgeving die specifiek voor bestuurders en medewerkers van gemeenten van belang is. Deze vakuitgave is een handzaam hulpmiddel voor zowel degenen die in de praktijk werken als degenen die studeren. (Zachte kaft)

  Lees meer...
  25,25
 • Filia Kramp boeken
  Filia Kramp - Kringloop van Moed

  ‘'Kringloop van Moed' is een doorleefd boek over leiderschap. Het is […] herkenbaar en tegelijk een spiegel voor leiders op bestuurlijke posities, maar ook voor teamleiders. Het is degelijk onderbouwd en toch toegankelijk. Het zet aan tot denken. Het is… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  20,95