Boeken over management & bedrijf

 • Steven Dewulf boeken
  Steven Dewulf - Liber Amicorum Chris Van den Wyngaert

  LIBER AMICORUM CHRIS VAN DEN WYNGAERT iN 2017 neemt Chris Van den Wyngaert als buitengewoon hoogleraar afscheid van de Universiteit Antwerpen. Naar aanleiding van haar emeritaat bieden haar collega's en vrienden haar dit Liber Amicorum aan. De onderwerpen van… (Harde kaft)

  Lees meer...
  145,00
 • Ann De Buck, Lieven Pauwels boeken
  Ann De Buck, Lieven Pauwels - Gandaius Meesterlijk Socialisatie, morele emoties en morele normen

  Deze publicatie is een grondige herwerking en uitbreiding van een verkennende theorie-toetsende studie die werd uitgevoerd als masterproef in de Criminologische Wetenschappen (UGent). Deze publicatie sluit hiermee aan bij de hedendaagse criminologische… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  27,00
 • Dominique Scappini boeken
  Dominique Scappini - Gandaius Meesterlijk Partnerstigma bij extrafamiliaal pedoseksueel misbruik

  Onderzoek naar daders en slachtoffers van extrafamiliaal pedoseksueel misbruik is, ook in Vlaanderen, behoorlijk gevorderd. Reële onderzoeksinteresse naar partners of expartners, als dichtste naasten van daders, bleef tot dusver evenwel uit, zelfs… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  16,00
 • De coöperatie anno 2017

  De coöperatie is in trek. Anno 2017 duikt deze rechtsvorm in steeds meer uiteenlopende sectoren op. Ter bestudering van deze ontwikkeling vond het symposium #De Coöperatie anno 2017# plaats. In deze gelijknamige bundel vindt u een uitwerking van alle… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  35,00
 • Sociaal Memo januari 2018

  Wat is het huidige minimumloon bij overwerk, meerwerk en stukloon? Hoe zit het nu precies met loonkostenvoordelen, het lage-inkomensvoordeel (LIV) en het minimumjeugdloonvoordeel? Het antwoord op dit soort vragen vindt u zeer snel in deze uitgave. Sociaal Memo… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  52,25
 • Sam Laing, Karen Greaves boeken
  Sam Laing, Karen Greaves - Kanban in de praktijk

  Teveel te doen en te weinig tijd. Dat hebben we bijna allemaal. Je holt van de ene taak naar de andere, maar het lijkt wel of je nooit iets afkrijgt. Kanban is een uit Japan overgewaaide simpele en visuele planningsaanpak die je manier van werken ingrijpend… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  14,99
 • Koen Langenhuysen boeken
  Koen Langenhuysen - Praktijkboek arbeidsomstandigheden 2018

  Het Praktijkboek Arbeidsomstandigheden ondersteunt werknemers, ondernemingsraden en VGW(M)-commissies bij hun inzet voor betere arbeidsomstandigheden. Dit boek biedt praktische en leesbare informatie die meteen toe te passen is. Elk hoofdstuk geeft in enkele… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  67,50
 • Pocket Belastingwetten 2018

  Met Pocket Belastingwetten heeft u alle belangrijke per januari 2018 geldende wetgeving bij de hand. Inclusief toegang tot Pocket Belastingwetten online, met commentaar bij elk artikel. Pocket Belastingwetten 2018 bevat de wetteksten zoals die luiden per 1… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  30,45
 • Charlotte Vrendenbarg boeken
  Charlotte Vrendenbarg - Proceskostenveroordeling en toegang tot de rechter in IE-zaken

  De proceskosten kunnen in zaken omtrent intellectueel eigendom hoog oplopen. Op welke partij(en) # en in welke omvang # worden deze verhaald? En in hoeverre beïnvloedt dit de toegankelijkheid van de rechter? Deze uitgave buigt zich over de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  79,00
 • L.E.M. Hendriks boeken
  L.E.M. Hendriks - Praktijkcahier Strafrecht Gratie

  Gratie, deel vier van de Praktijkcahiers Strafrecht, behandelt het eeuwenoude instituut gratie in al zijn facetten. Deze tweede editie is door de auteur geheel herzien en geactualiseerd.In Gratie komen de meest belangrijke aspecten van gratiëring en recente… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  37,00
 • Constance Th. W. M. Vissers, Marijcke Honée-van Zijl de Jong boeken
  Constance Th. W. M. Vissers, Marijcke Honée-van Zijl de Jong - ToM: een kwestie van Bewust-Zijn

  Deze behandelmethode is bedoeld voor mensen binnen het autismespectrum die moeite hebben om hun eigen binnenwereld en die van anderen te kennen en op grond hiervan problemen in hun sociale leven ervaren. Het accent ligt op het bevorderen van het Theory of Mind… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,95
 • Fiscaal Memo januari 2018

  Grijp nooit meer mis als u op zoek bent naar de laatste cijfers op het gebied van belastingen, premies, uitkeringen en financiën. Met Fiscaal Memo heeft u ze altijd bij de hand. Fiscaal Memo geeft u op een prettige en efficiënte manier de belangrijkste… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  44,75
 • Jasper Krommendijk, Marc Loth boeken
  Jasper Krommendijk, Marc Loth - Europese rechters in gesprek

  Waarom stellen nationale rechters prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van de EU (HvJ)? Van wat voor antwoorden voorziet het HvJ deze vragen? En wat doet de verwijzende rechter met deze antwoorden? In dit boek worden deze vragen in drie hoofdstukken… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,00
 • Mr. H.J. Smidt boeken
  Mr. H.J. Smidt - Geschiedenis van het Wetboek van Strafrecht (1881-1886)

  In maart 2017 is honderd jaar geleden dat mr. H.J. Smidt is overleden, de schrijver van het standaardwerk "Geschiedenis van het strafrecht". In menig rechterlijke uitspraak wordt nog steeds verwezen naar zijn werk, terwijl zijn boeken alleen nog verkrijgbaar… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,00
 • Mr. H.J. Smidt boeken
  Mr. H.J. Smidt - Geschiedenis van het Wetboek van Strafrecht (1881-1886)

  In maart 2017 is honderd jaar geleden dat mr. H.J. Smidt is overleden, de schrijver van het standaardwerk "Geschiedenis van het strafrecht". In menig rechterlijke uitspraak wordt nog steeds verwezen naar zijn werk, terwijl zijn boeken alleen nog verkrijgbaar… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,00
 • Mr. H.J. Smidt boeken
  Mr. H.J. Smidt - Geschiedenis van het Wetboek van Strafrecht (1881-1886)

  In maart 2017 is honderd jaar geleden dat mr. H.J. Smidt is overleden, de schrijver van het standaardwerk "Geschiedenis van het strafrecht". In menig rechterlijke uitspraak wordt nog steeds verwezen naar zijn werk, terwijl zijn boeken alleen nog verkrijgbaar… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,00
 • Mr. H.J. Smidt boeken
  Mr. H.J. Smidt - Geschiedenis van het Wetboek van Strafrecht (1886-1901)

  In maart 2017 is honderd jaar geleden dat mr. H.J. Smidt is overleden, de schrijver van het standaardwerk "Geschiedenis van het strafrecht". In menig rechterlijke uitspraak wordt nog steeds verwezen naar zijn werk, terwijl zijn boeken alleen nog verkrijgbaar… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,00
 • M.J.A.M. van Gijlswijk boeken
  M.J.A.M. van Gijlswijk - Fiscaal Dossier Wet aanpassing fiscale eenheid

  dit fiscaal dossier worden alle ins en outs van Papillon-fiscale-eenheid en zuster-fiscale-eenheid besproken, inclusief de wijzigingen die zijn voorgesteld in het Belastingpakket 2018. De problematiek wordt inzichtelijk gemaakt met veel voorbeelden. Drs. M.J.A… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  25,01
 • Centrum voor Begaafdheidsonderzoek boeken
  Centrum voor Begaafdheidsonderzoek - Vooruit: Themaboek Lessen differentieren

  Elke klas bestaat uit individuele leerlingen, met verschillende persoonlijkheden en kwaliteiten. Daardoor is het lastig om lessen aan te bieden die precies aansluiten bij ieders individuele niveau en leerbehoefte. Sommige leerlingen moeten nu eenmaal meer - en… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  96,50
 • Wmo Wetgeving & Rechtspraak 2018-1

  In het kader van de Wmo 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de participatie en zelfredzaamheid van hun burgers. Deze uitgave behandelt de hierbij relevante bepalingen, jurisprudentie en toepassingen. De toegepaste insteek en overzichtelijke indeling… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  46,80
 • Monitor Wsnp

  De Raad voor Rechtsbijstand heeft een aantal wettelijke taken in het kader van de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp). Bureau Wsnp in 's-Hertogenbosch is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze taken. In augustus 2005 verscheen de eerste… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,95
 • Bart Huyghe boeken
  Bart Huyghe - Hoezo techniek?

  Technische geletterdheid als link tussen onderwijs, bedrijf en maatschappij.De vraag is hoog naar hooggekwalificeerde, breed inzetbare, STEM-geletterde medewerkers. Er is een blijvende behoefte aan profielen die gerelateerd zijn aan wetenschappen, techniek,… (Harde kaft)

  Lees meer...
  27,50
 • Kim Oostvogels boeken
  Kim Oostvogels - ZEAL

  Werk je in of met een organisatie? Dan is dit boek voor jou. Het geeft je handvatten om je organisatie te bezielen en je medewerkers, collega's en leidinggevenden te inspireren en te coachen om het beter te doen.Vier elementen geven hierbij de richting aan:1.… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,95
 • M. Ameziane, J.A.M. van Blijswijk, N. van Duijn, M.J. Ziepzeerder boeken
  M. Ameziane, J.A.M. van Blijswijk, N. van Duijn, M.J. Ziepzeerder - Nextens BTW Almanak 2018

  De btw levert veel inkomsten op voor de overheid en ondernemers zijn verantwoordelijk voor het afdragen daarvan aan de Belastingdienst. Maar ondernemers hebben ook recht op teruggaaf van aan leveranciers betaalde btw. Ook daarbij gaat het om veel geld.… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  130,38
 • Dirk van der Wulp boeken
  Dirk van der Wulp - Motiveren is te leren

  Als er iets is wat docenten gelukkig maakt dan is het een klas vol met intrinsiek gemotiveerde, in de stof geïnteresseerde en hardwerkende leerlingen. Dit in tegenstelling tot de praktijk, waarin zich vele (nog) ongemotiveerde leerlingen in de klas bevinden.… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  17,50