Boeken over management & bedrijf

 • Han de Regt boeken
  Han de Regt - Innovatiesport

  Sport en werk zijn twee belangrijke tijdsbestedingen van de mens. Beide kunnen het leven aangenamer maken. Sport door te doen of naar te kijken, werk door te doen en betaald te krijgen. Vanaf het moment dat mensen werden betaald voor hun aanwezigheid op het… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,95
 • David van der Loo boeken
  David van der Loo - Maak een APP als een BAAS

  Je hebt een idee. Je wilt een populaire app starten. Alleen... hoe kom je van idee naar app? De meeste mensen gaan enthousiast van start, maar bijna niemand haalt het einddoel: die zo gewenste populaire app. Veel apps falen, en de bedenkers blijven achter met… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,95
 • Willemieke de Jong, Lisette van der Poel boeken
  Willemieke de Jong, Lisette van der Poel - De belofte van de jeugd?!

  De huidige samenleving verandert in hoog tempo en is complex. Meer dan in voorgaande generaties groeit de jeugd op in een volstrekt andere samenleving dan zijn of haar opvoeders zijn opgegroeid. De jeugdigen lijken de uitdagingen die de nieuwe samenleving met… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  26,50
 • Noëlle van der Hagen, Machiel Willemsen boeken
  Noëlle van der Hagen, Machiel Willemsen - Advieskunst

  Werken vanuit een interne adviesrol biedt je unieke kansen om mensen in beweging te brengen en een bijdrage te leveren aan veranderingen in jouw organisatie. Hoe kun je als interne adviseur doorgroeien naar een stevige positie in de organisatie, naar iemand… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  23,50
 • Jan Willem Sap boeken
  Jan Willem Sap - Jurisprudentie Europees recht 1963-2018

  Jurisprudentie Europees recht bevat de cruciale uitspraken van het Hof van Justitie van de Europese Unie, welke van belang zijn voor het onderwijs in de eerste twee jaar van de opleiding rechtsgeleerdheid. Ten behoeve van het onderwijs is elke uitspraak… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  39,50
 • Steven Jellinghaus, Inger Nijboer, Bob Vermaak, Karen Maessen boeken
  Steven Jellinghaus, Inger Nijboer, Bob Vermaak, Karen Maessen - OR en verkiezingen

  Verkiezingen zijn hét moment voor de or (or) om zijn positie te verwerven. Het is de graadmeter voor prestaties, zichtbaarheid van de or-leden en bovenal laat het zien dat de or er is. De praktijk laat zien dat het lastig is om ondernemingsraadsverkiezingen… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  26,50
 • L Timmerman boeken
  L Timmerman - Notaris, MKB-ondernemers en ondernemingen

  De notaris kan op diverse manieren met het ondernemingsrecht te maken krijgen. Voor sommige ondernemingsrechtelijke handelingen, zoals oprichting, statutenwijzigingen, omzetting, fusie en splitsing, is tussenkomst van de notaris vereist. De notaris kan ook op… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  37,50
 • R.L.G. van den Heuvel boeken
  R.L.G. van den Heuvel - Duidelijkheid van fiscale wetgeving

  Het in de maatschappij aan de orde stellen van de complexiteit van fiscale wetgeving komt de laatste jaren steeds vaker voor. Deze complexiteit is vaak het gevolg van het veelvuldig gebruik van fiscale wetgeving als beleidsinstrument en de implementatie van… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  57,00
 • Bescherming van Nederlandse ondernemingen

  Op 21 november 2017 organiseerde het ZIFO een congres over bescherming van Nederlandse ondernemingen. Dit congres stond in het teken van de actuele politieke, maatschappelijke en juridische discussies rondom aandeelhoudersactivisme en bescherming van… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  30,30
 • Teun van Aken, Roel Riepma, Rob Westerdijk boeken
  Teun van Aken, Roel Riepma, Rob Westerdijk - Toekomstbestendig ondernemen

  Toekomstbestendig ondernemen en de OK! webapplicatie ondersteunen uw organisatie bij het ontwikkelen van menselijke, sociaal relationele, intellectuele, materiële, natuurlijke en financiële waarde.Toekomstbestendig ondernemen Een belangrijk uitgangspunt van… (Harde kaft)

  Lees meer...
  30,00
 • Geert Schaaij boeken
  Geert Schaaij - Strategisch beleggen met Geert Schaaij

  In dit boek deelt Schaaij zijn kennis van opties die hij tijdens zijn 30-jarige ervaring heeft opgedaan. Op een toegankelijke manier worden de optiebegrippen en de werking helder uitgelegd.In dit boek deelt Schaaij zijn kennis van opties die hij tijdens zijn… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  16,95
 • Peter Snoeckx boeken
  Peter Snoeckx - Zinvol digitaliseren

  Hoe begrijp je je digitale klanten?Hoe ontwikkel je een digitale strategie, vanaf nul en zonder voorkennis?Welke Technologieën zijn er en hoe gebruik je ze?Machines zijn hyperefficiënt geworden en de digitalisering is overal. Hoe je eigen organisatie of… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,99
 • Jurn de Vries boeken
  Jurn de Vries - Theologische blik op economische vragen

  Jurn de Vries heeft zich intensief beziggehouden met actuele economische vragen, zoals die vooral naar voren zijn gekomen in de recente mondiale financiële crisis. Hoe gaan we om met schuldenproblematiek, met inkomensongelijkheid, met sociale zekerheid? Wat… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  22,50
 • H.C.W.M. Moesker, S.J.H. Rutten boeken
  H.C.W.M. Moesker, S.J.H. Rutten - Bouwrechtjuristen

  Dit boek bevat de neerslag van gesprekken met vijfentwintig bouwrechtjuristen. Juristen die zich in hun werk veelvuldig met het bouwrecht in al zijn facetten hebben bezig gehouden of nog steeds bezig houden. Dat kan zijn als geschilbeslechter, wetenschapper,… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  34,95
 • M van Beek, The hup, De School voor Transitie boeken
  M van Beek, The hup, De School voor Transitie - Vertrouwen, verbinden, groeien

  Wat mensen werkelijk motiveert is de mogelijkheid zichzelf te kunnen verwezenlijken en hun potentieel te kunnen benutten George Kohlrieser Een bedrijfscultuur gebaseerd op vertrouwen, waarin iedereen zich thuis voelt én wordt uitgedaagd het beste uit zichzelf… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  12,95
 • Mark Soons boeken
  Mark Soons - Stop met verkopen, start met helpen

  In STOP MET VERKOPEN, START MET HELPEN worstelt Claire om haar Life Coaching praktijk op te zetten. Gaandeweg ontdekt ze de vijf pijlers van de COACH Methode, die het werven van klanten niet alleen makkelijk, maar ook leuk maken: echte connectie, obstakels… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  20,00
 • Hanna D. Tolsma boeken
  Hanna D. Tolsma - Integrated Environmental Permitting

  About the book Improving the quality of environmental law is high on the agenda of both the European Union and its Member States. In the Netherlands, there has been a series of changes of law in order to simplify and improve the complex and fragmented system… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  49,00
 • Tim Verheyden, Tom Rumes, Andries Fluit boeken
  Tim Verheyden, Tom Rumes, Andries Fluit - How to story

  Verhalen vertellen is moeilijk. Vreselijk moeilijk. Toch heeft iedereen een verhaal dat, eens je de nodige tips en tricks op zak hebt, in beeld gebracht kan worden. Door hard werk, de juiste keuzes, maar ook door kennis van de opbouw van verhalen kan je de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,99
 • Monique Grant boeken
  Monique Grant - Waar een wil is, ben jij de weg!

  Monique kreeg bij haar geboorte alle ingrediënten mee om te “falen". Een "valse start" met drugs, geweld en instabiele ouders zorgde voor een beschadigd zelfbeeld. Haar zoektocht naar geluk en succes was lang. Desondanks is het gelukt om op te groeien tot… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,95
 • Dhoya Snijders boeken
  Dhoya Snijders - Data is macht

  Zou het kunnen zijn dat deze tekst geschreven is door kunstmatige intelligentie? Net als dat de illustratie op de kaft ontworpen is door een zelflerend systeem is één van de co-auteurs van deze publicatie een getraind neuraal netwerk. Zou het deze tekst… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  25,51
 • Eline Gremmen boeken
  Eline Gremmen - De kwetsbare psychisch gestoorde verdachte in het strafproces

  Dit onderzoek richt zich op de vraag op welke momenten en op welke wijze er in het Nederlandse strafproces tegemoetgekomen kan worden aan de kwetsbaarheid van de psychisch gestoorde verdachte. Er wordt bekeken of de Nederlandse regelgeving en de praktische… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  34,95
 • V.W. Alting van Geusau boeken
  V.W. Alting van Geusau - Implementation of the General Data Protection Regulation

  The GDPR regulation enters into effect on May 25th, 2018, in all European member states. From that day forward, any organization which collects and processes personal data will need to demonstrate compliance with the GDPR. This requires the organization to… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  39,95
 • Hans Maarse boeken
  Hans Maarse - Beleid en besturing in de zorg

  De huidige overheidsbemoeienis met de volksgezondheid en zorg vormt de resultante van een historische ontwikkeling waarin verschillen van inzicht en botsende ideologische opvattingen steeds hun stempel op het beleid en de besturingsstructuur drukten.… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  49,95
 • C. Aalders boeken
  C. Aalders - Basisboek Leerlingenvervoer

  Basisboek Leerlingenvervoer In dit boek vindt u de belangrijkste basisinformatie over het leerlingenvervoer. U treft u onder andere aan: het wettelijk kader, de Modelverordening Leerlingenvervoer van de VNG met de artikelsgewijze toelichting, informatie over… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  43,50
 • B.A. Verheijen, C.W. Demper, N. Du Bois, R.J. de Ruiter boeken
  B.A. Verheijen, C.W. Demper, N. Du Bois, R.J. de Ruiter - Juridische Dienstverlening in de 21e eeuw

  Het houdt de gemoederen binnen de juridische wereld goed bezig: hoe verandert de juridische dienstverlening in de huidige eeuw? Waar het ambacht van Cicero vanaf zijn tijd circa tweeduizend jaar in de kern onveranderd is gebleven, spelen plotseling verregaande… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  33,78