Boeken over management & bedrijf

 • M.N. Boeve, F.A.G. Groothuijse boeken
  M.N. Boeve, F.A.G. Groothuijse - Omgevingsrecht

  Het omgevingsrecht regelt de ordening en de bescherming van onze leefomgeving. Het gaat dan om het milieurecht, het natuurbeschermingsrecht, het ruimtelijk bestuursrecht, het waterrecht en de samenhang daartussen. Dit boek bevat de hoofdlijnen van het… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  49,00
 • Roelf Houwing boeken
  Roelf Houwing - Winnen met aanbestedingen en offertes

  Met ruim 15 jaar ervaring in het maken van offertes en het inschrijven op aanbestedingen kan Roelf Houwing putten uit een breed palet aan praktijkervaring en hij illustreert de theorie dan ook met duidelijke en soms ook anekdotische voorbeelden.In het boek… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  23,95
 • Esther Broeren boeken
  Esther Broeren - Externe veiligheid en ruimte

  In de uitgave Externe Veiligheid en Ruimte wordt de verbrokkelde regelgeving op het gebied van externe veiligheid uitvoerig in kaart gebracht. Het boek biedt een handreiking om de overgangsfase tussen het huidige wettelijke kader voor externe veiligheid en het… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  49,00
 • Michiel de Ronde boeken
  Michiel de Ronde - Creatieve ruimte

  De Master Begeleidingskunde voorziet in een toenemende behoefte aan deskundigen die organisaties en teams helpen zich van binnenuit te ontwikkelen op basis van eigenaarschap, gezamenlijkheid en zelfsturing. De voortdurend bewegende samenleving vraagt van… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  14,95
 • A. Pahladsingh boeken
  A. Pahladsingh - Sdu Commentaar Europees Migratierecht. Editie 2018

  In het Sdu Commentaar Europees Migratierecht vindt u de commentaren artikelsgewijs geordend op thema zodat u alle relevante informatie snel kunt vinden. Met dit boek heeft u een oriëntatie- en naslagwerk in één. Het omvat praktisch en diepgaand commentaar… (Harde kaft)

  Lees meer...
  148,74
 • K de Jong, M.C. Dubbeldam boeken
  K de Jong, M.C. Dubbeldam - Toekomstig Boek 7 Wetboek van Strafvordering.

  De modernisering van het Wetboek van Strafvordering is in volle gang. Het Wetboek van Strafvordering zal binnenkort uit acht boeken bestaan. Voor ieder boek is een apart wetsvoorstel gemaakt, dat in verschillende tranches aan de Tweede Kamer is aangeboden.… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  38,50
 • Teun den Dekker boeken
  Teun den Dekker - Design Thinking

  - Design Thinking wordt vertaald naar een eenvoudig toepasbaar model; - bevat een uitgebreid deel over tooling en gereedschap; - duidelijke koppeling tussen de theorie en de designpraktijk. Hedendaagse organisaties zien zich geconfronteerd met complexe… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  46,95
 • Diana Gjaltema boeken
  Diana Gjaltema - Juf is Zen

  Als leerkracht kun je je regelmatig verre van 'Zen' voelen. Onderwijsland is altijd in beweging. Nieuwe ontwikkelingen volgen elkaar razend snel op en digitalisering en een veranderende kijk op het vak 'leerkracht' vragen de inzet van meer en andere… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  22,50
 • Aalt Willem Heringa, Jan Schinkelshoek boeken
  Aalt Willem Heringa, Jan Schinkelshoek - Een goede raad

  In een vrije staat dient iedereen die in het bezit kan worden geacht van een vrije wil, zichzelf te besturen. De wetgevende macht zou dan ook bij het volk in zijn geheel moeten berusten. Maar aangezien zoiets in de grote staten een onmogelijkheid is en ook in… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  16,00
 • Ien G.M. van der Pol boeken
  Ien G.M. van der Pol - Coachen waar het pijn doet

  Coaches en andere begeleiders krijgen steevast te maken met angst, onrust, onderdrukte emoties en gedragspatronen van cliënten die voortkomen uit hoe zij zich in hun vroegste jeugd hebben aangepast. En met de stress en oververmoeidheid die dit met zich… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,99
 • Gonny Vink boeken
  Gonny Vink - Leidinggeven op afstand

  Steeds meer mensen werken niet meer bij jou op kantoor. Ze werken thuis, mobiel of vanuit hun vakantiehuis. Je wilt graag met ze overleggen over lopende projecten en informeel met ze kletsen om een band met ze op te bouwen, maar hoe doe je dat op afstand?… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  23,50
 • Pieter Ippel boeken
  Pieter Ippel - Het landschap van het recht

  Veel Nederlanders vinden het recht ingewikkeld en soms moeilijk te doorgronden. Er zijn heel wat inleidingen in het recht, maar die zijn meestal bedoeld voor beginnende rechtenstudenten. Korte en heldere introducties voor een breder publiek zijn echter schaars… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  15,00
 • Ivan Misner, Aqil Radjab, Stewart Emery, Rick Sapio boeken
  Ivan Misner, Aqil Radjab, Stewart Emery, Rick Sapio - Wie is er in jouw kamer?

  Aqil Radjab Aqil is vader, echtgenoot en ondernemer. Na 7 jaar bij de marine gediend te hebben, koos hij voor het ondernemerschap. Met veel vallen en opstaan leerde hij zichzelf het ondernemersvak. Over de ervaringen die hij opdeed en de lessen die hij leerde,… (Harde kaft)

  Lees meer...
  14,95
 • Karel Joos boeken
  Karel Joos - Lobbyen

  Lobbyen voorbij de donkere achterkamers Een heldere blik op het snijvlak tussen politiek, de bedrijfswereld en de mediaZo worden ze genoemd: Big Oil, Big Pharma, Big Sugar, Big Tobacco, Big Alcohol, de bankenlobby, de autolobby, de kernenergielobby, de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,99
 • L.J.A. Pieterse boeken
  L.J.A. Pieterse - Verwijzingsinstructies in verband met de grenzen van de rechtsstrijd na cassatie

  Deze publicatie beschrijft de grenzen en mogelijkheden die de Hoge Raad heeft om de verwijzingsrechter en partijen nader te instrueren. Centrale vraag hierbij is in hoeverre verwijzingsinstructies de kwaliteit # in het bijzonder de effectiviteit # van… (Harde kaft)

  Lees meer...
  59,95
 • Peter 't Lam, Paula Zweekhorst boeken
  Peter 't Lam, Paula Zweekhorst - Kernbegrippen van professionele communicatie

  Kernbegrippen van professionele communicatie biedt je de theoretische en praktische basis voor een goede start in de communicatie. Centraal staat professionele communicatie: de communicatie voor, vanuit of met organisaties. Aan de hand van een toegankelijk… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  32,95
 • Anouk Brack boeken
  Anouk Brack - Leiderschap in verandering

  Leiderschap in verandering – samen doen wat ertoe doet Leiderschap in verandering is een praktisch handboek voor gedreven leiders, bestuurders en veranderaars die (nog) meer mooie resultaten willen bereiken met hun team en organisatie. Ondanks ieders goede… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,95
 • Aafke Bouwman, Marije Bakker boeken
  Aafke Bouwman, Marije Bakker - Vloeiend van groep 2 naar 3

  Kinderen in groep 2 leren vooral informeel (spelend). In groep 3 wordt echter van hen verwacht dat ze starten met het formele leerproces. Hoe zorg je er als leerkracht voor dat de doorstroom van groep 2 naar 3 zo vloeiend mogelijk verloopt? Hoe sluit je aan… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,95
 • Camilla van den Boom boeken
  Camilla van den Boom - 3458 Strategiemaken en organisatiekraken

  De spelregels zijn niet veranderd. Het spel is veranderd. Tegenwoordig moeten organisaties voortdurend hun bestaansrecht tegen het licht houden om relevant te blijven. Ze kunnen niet langer vertrouwen op een langetermijnplan voor de toekomst. Ze moeten zich… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  44,95
 • Iris Wuisman boeken
  Iris Wuisman - Freedom of Establishment for Companies in Europe (EU/EEA)

  This cahier provides an overview of the freedom of establishment, one of the four freedoms central to the European Union’s single market. The book first contextualizes corporate mobility within a broader economic discussion on market access before turning to… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  21,50
 • Cole Nussbaumer Knaflic boeken
  Cole Nussbaumer Knaflic - Storytelling met data

  Vertellen is geen intrinsieke vaardigheid, vooral als het gaat om datavisualisatie. De tools die we tot onze beschikking hebben, maken het bovendien niet eenvoudiger. Data-analist en auteur Cole Nussbaumer Knaflic laat zien hoe je de conventionele tools… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  39,99
 • Tim Christiaens boeken
  Tim Christiaens - Dive at work

  KNIP DE VIRTUELE LEIBAND DOOR PAK JE UITSTELGEDRAG AAN PLAN EEN WEKELIJKS SHITUURKun jij nog nadenken op kantoor? Als je vraagt waar kenniswerkers het vandaag lastig mee hebben, is het gebrek aan focus vaak het eerste antwoord. Permanente bereikbaarheid, een… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,99
 • Bart Cambré, Patrick Kenis boeken
  Bart Cambré, Patrick Kenis - Organisatienetwerken

  In onze veranderende wereld kunnen complexe problemen enkel aangepakt worden als organisaties samenwerken. Individuele organisaties zijn niet in staat om deze complexiteit het hoofd te bieden. Ze moeten hun expertise noodgedwongen verbinden aan die van andere… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  30,00
 • Junilla Larsen boeken
  Junilla Larsen - Eetgedrag in balans

  Een mooie verbinding tussen theorie en praktijk in een prettig leesbare stijl voor pedagogisch professionals. Het kan ook een hulpmiddel zijn voor ouders die hun kinderen gezonder willen laten eten.Eetgedrag in balans gaat over het creëren van een gezonde… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  18,00
 • Tim Dees, Wilfrid Opheij boeken
  Tim Dees, Wilfrid Opheij - Samenwerken van idee naar afspraak

  Samenwerken, dat doen we toch allemaal? Als het om écht ingewikkelde vraagstukken gaat, dan kan niemand die alleen oplossen. Voor die vragen, kansen of ideeën moet je wel samenwerken over organisatiegrenzen, over disciplines, over sectoren heen. Dat lijkt… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  25,00