Boeken over management & bedrijf

 • T.R. Bleeker, M.C.C. van Overbeek, O.E.S. Dusée, M. van der Linden, J. Winkels, M.J. Hornman, M.M.W. van Gils boeken
  T.R. Bleeker, M.C.C. van Overbeek, O.E.S. Dusée, M. van der Linden, J. Winkels, M.J. Hornman, M.M.W. van Gils - Sanctionering van ondernemingen en bestuurders in het bestuursstrafrecht

  De Jonge VAR 2018 stond in het teken van feitelijk leidinggeven en bestraffende sancties in het bestuursrecht bij samenwerkingsverbanden. Wanneer is een leidinggevende bijvoorbeeld persoonlijk aansprakelijk voor gedragingen van ‘zijn’ rechtspersoon en… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  39,00
 • S.B. Cornielje boeken
  S.B. Cornielje - Cursus Belastingrecht Omzetbelasting 2019-2020

  Dit studieboek biedt jou een compleet en behapbaar overzicht van de omzetbelasting. De studenteneditie belicht de belangrijkste heffingswetten op het gebied van directe en kostprijsverhogende belastingen, inzichtelijk gemaakt met relevante jurisprudentie en… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  39,90
 • Cor Molenaar boeken
  Cor Molenaar - Het einde van concurrentie?

  Het koopgedrag van klanten, concurrenten en bedrijven verandert snel door de impact van netwerken, algoritmes en internet. Hierdoor veranderen marktomstandigheden, waardoor de concurrentie ook verandert. Hoe kun je nog concurreren met grote interne aanbieders… (Harde kaft)

  Lees meer...
  32,50
 • Anouk Brack boeken
  Anouk Brack - Leiderschap in verandering

  Leiderschap in verandering – samen doen wat ertoe doet Leiderschap in verandering is een praktisch handboek voor gedreven leiders, bestuurders en veranderaars die (nog) meer mooie resultaten willen bereiken met hun team en organisatie. Ondanks ieders goede… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,95
 • Ton Jongbloed, Remco van Rhee boeken
  Ton Jongbloed, Remco van Rhee - Burgerlijk Procesrecht 2019-2020

  met o.a. Wetboek van burgerlijke rechtsvordering Wet op de rechterlijke organisatie Wet op de rechtsbijstand Liquidatietarief Landelijk procesreglement voor rolzaken kanton Algemene termijnenwet Faillissementswet Brussel II-bis Handvest van de Grondrechten van… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  39,50
 • Walter Landwier boeken
  Walter Landwier - De Schatkamer

  Als lid van de ondernemingsraad komt er veel op je af. Zeker als nieuw OR-lid lijkt het wel eens of je in het diepe wordt gegooid. In de praktijk van het OR-werk komen er vaak allerlei vragen op. Hoe organiseer je verkiezingen? Welke informatie hoort de OR te… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,50
 • A. Fransen, J. Kerkhofs, P.A.M. Verrest boeken
  A. Fransen, J. Kerkhofs, P.A.M. Verrest - Terrorisme

  België en Nederland zijn de afgelopen jaren geconfronteerd met een ernstige dreiging van terrorisme. De aanslagen in Brussel op 22 maart 2016 hebben op een gruwelijke wijze laten zien wat gebeurt als die dreiging uitmondt in niets ontziende aanslagen op onze… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,95
 • Zef Even boeken
  Zef Even - Balanceren met detacheren

  Op 12 oktober 2018 sprak Zef Even ter gelegenheid van de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar Europees Arbeidsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam zijn inaugurele rede uit. De bijzondere leerstoel Europees Arbeidsrecht spitst zich toe op de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  16,00
 • Joost van der Leij boeken
  Joost van der Leij - Management Cybernetics

  Hoe structureer je een organisatie? Bijna niemand die het weet. Meestal komt men niet verder dan een organogram. Maar een organogram is vaak niks meer dan een verwijskaart van wie de schuld krijgt als er problemen zijn. Bovendien werkt in de praktijk niemand… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  15,00
 • Lieven Boeve boeken
  Lieven Boeve - Het evangelie volgens Lieven Boeve

  Neutraal onderwijs bestaat niet. Wat we denken over mens en samenleving, bepaalt ten voeten uit hoe we kwaliteitsvol onderwijs zien. In dit boek gaat Lieven Boeve in op de uitdagingen waarvoor het onderwijs staat, in het bijzonder ook het katholiek onderwijs… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  22,99
 • P.J. Huisman, F.J. van Ommeren boeken
  P.J. Huisman, F.J. van Ommeren - Hoofdstukken van privaatrechtelijk overheidshandelen

  Deze titel bevat een actueel en compleet overzicht van de belangrijkste thema's op het terrein van het privaatrechtelijk overheidshandelen en de semipublieke instellingen. De uitgave neemt een uniek perspectief in door publiek- en privaatrecht vanuit een… (Harde kaft)

  Lees meer...
  70,00
 • Hans Groen boeken
  Hans Groen - Volle zalen

  Het aanbod van seminars, congressen, concerten, theatervoorstellingen en andere events is overweldigend. De strijd om de bezoeker is moordend. Events met grote namen zijn doorgaans snel uitverkocht, maar hoe krijg je een zaal vol als je je als organisator… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,99
 • A.Q.C. Tak boeken
  A.Q.C. Tak - Van rechtsbescherming naar machtsbescherming Volume I: Inleiding en organisatie

  Op 8 februari 2019 werd door een vijfhonderdkoppige ‘crème de la crème’ van de Nederlandse bestuursrechtspraak (rechters, bewindslieden, wetenschappers en andere politici) tijdens een ongekende lustrumviering op de Haagse Campus van de Leidse… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  75,00
 • Jaap van Rij boeken
  Jaap van Rij - Van alle markten thuis

  deze kan nog even worden ingevuld (Zachte kaft)

  Lees meer...
  12,50
 • Luc Rademakers boeken
  Luc Rademakers - Afspraak aan de meet

  WAAROM IS FIETSEN ZO POPULAIR BIJ BEDRIJFSLEIDERS? WAT HEEFT HEN TOT KOPMAN GEMAAKT? WAT IS HUN ADVIES VOOR DE WEG NAAR DE TOP?Opvallend veel topmanagers, bedrijfsleiders en ondernemers in Vlaanderen fietsen. In het weekend, voor en na het werk, de een al… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,99
 • Stefan Ruysschaert boeken
  Stefan Ruysschaert - Cultuur en BTW

  Cultuur is een ruim begrip dat heel wat activiteiten kan omvatten. In dit boek wordt de btw-regeling uiteengezet zoals die voor kunstenaars of verenigingen van toepassing is in de mate dat ze zich met cultuur bezighouden. Centraal staat het begrip uitvoerend… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,95
 • Mike Michalowicz boeken
  Mike Michalowicz - Het Clockwork-effect

  Werk jij je drie slagen in de rondte omdat je bang bent dat je bedrijf het zonder jou niet redt? Vraag je je af of het anders kan? Dan is Het Clockwork-effect een openbaring voor je! Dit is nu eens geen boek over méér doen in minder tijd, maar over mínder… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,99
 • P.J.J. Zoontjens boeken
  P.J.J. Zoontjens - Onderwijsrecht

  Welke uitgangspunten liggen ten grondslag aan ons onderwijsstelsel? Wat zijn de rechten en plichten van schoolbesturen, scholen, ouders, leerlingen, studenten en leraren daarbinnen? Welke rol speelt de overheid, met welke middelen stuurt en handhaaft zij in… (Harde kaft)

  Lees meer...
  79,00
 • Remko Iedema boeken
  Remko Iedema - Baat het niet, dan schaadt het wel

  Als zijn dochter ziek wordt en niet meer naar school kan, komt Remko Iedema, manager Sociaal Domein bij een gemeente, terecht in de wereld van medische zorg, passend onderwijs en jeugdzorg. Hij constateert dat ondanks fantastisch geformuleerd beleid kinderen… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  20,45
 • Paul van Schaik, Alfred Schmits, Dennis Stout boeken
  Paul van Schaik, Alfred Schmits, Dennis Stout - Wij is belangrijker dan why

  Met het vervoer van 1,25 miljoen reizigers per dag en een plaats in de top vijf van beste treinbedrijven ter wereld timmert de Nederlandse Spoorwegen stevig aan de weg. Toch bleef de reizigerstevredenheid jarenlang achter. En wat het management ook probeerde,… (Harde kaft)

  Lees meer...
  29,99
 • A. de Bos, J.G.C.M. Galle, M.E.P.A.R. Jans, F Meeuwissen boeken
  A. de Bos, J.G.C.M. Galle, M.E.P.A.R. Jans, F Meeuwissen - Governance in beweging

  Deze publicatie bevat het rapport “Governance in beweging – De intern toezichthouder in de semipublieke sector”, een studie naar de intern toezichthouder in drie (semi)publieke sectoren, verricht door onderzoekers verbonden aan de Erasmus School of Law… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  48,00
 • Matters of Principle

  Matters of Principle contains the most important international, European and Dutch judiciary codes. (Harde kaft)

  Lees meer...
  22,00
 • André Troost boeken
  André Troost - Ober, er zit soep in mijn haar

  Geschreven voor elke horeca-medewerker die de gast beter wil leren begrijpen. Hilarisch en leerzaam! En omzetverhogend.André Troost fileert de gedragingen van bedienend personeel in de horeca. Hij is niet achter de bar geboren, maar een gewone gast op je… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  20,00
 • H. Beckman boeken
  H. Beckman - Checklist jaarrekening 2019

  Staat u op het punt een jaarrekening op te stellen? Of gaat u er een controleren? Met deze checklist weet u zeker dat u goed zit. U verkrijgt hiermee inzicht in alle actuele wetten en richtlijnen in één overzichtelijke uitgave. Zo stelt u met gemak een… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  46,75
 • Junilla Larsen boeken
  Junilla Larsen - Eetgedrag in balans

  Een mooie verbinding tussen theorie en praktijk in een prettig leesbare stijl voor pedagogisch professionals. Het kan ook een hulpmiddel zijn voor ouders die hun kinderen gezonder willen laten eten.Eetgedrag in balans gaat over het creëren van een gezonde… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  18,00