Boeken over management & bedrijf

 • Wetgeving gemeentelijk sociaal domein 2019-1

  Deze uitgave geeft u als gemeenteambtenaar snel inzicht in alle belangrijke wetten en regelingen rondom sociale zekerheid. De belangrijke onderwerpen bijstand, schuldhulpverlening en jeugdbeleid worden op basis van de meest actuele wetgeving besproken.… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  75,76
 • Ronald van Aggelen boeken
  Ronald van Aggelen - Mindhacking voor teams

  Iedereen kent ze wel: de groepen mensen die als team door het leven moeten, maar zonder dat ze een gezamenlijk doel voor ogen hebben, en zonder een goed zicht op teamdynamiek. Dan is het leven als team ondragelijk. Dit boek gaat over het vergroten van invloed… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  23,95
 • Bas Belleman, Laura De Adelhart Toorop, Josefien Van Pelt boeken
  Bas Belleman, Laura De Adelhart Toorop, Josefien Van Pelt - Keuzegids Masters 2019

  Een master kiezen doe je niet zomaar. Als je waarde hecht aan je eigen toekomst is een secure masterkeuze heel belangrijk. Maar de voorlichting van de masteropleidingen zelf is niet altijd objectief. De Keuzegids geeft een duidelijk overzicht van álle… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,95
 • Erika Prins boeken
  Erika Prins - Een geschenk aan de wereld

  Het Internationaal Juridisch Instituut (IJI) werd honderd jaar geleden opgericht met het idealistische doel om kosteloos en wereldwijd een juridische vraagbaak te zijn. Met dit “geschenk” was de wereldvrede gediend en zou Nederland zich na de Eerste… (Harde kaft)

  Lees meer...
  19,95
 • Jenny Elissen boeken
  Jenny Elissen - Van Big Ideas naar Giant Leaps. In een split second.

  Van Big Ideas naar Giant Leaps Big Ideas hebben de wereld veroverd. Nieuwe producten, diensten en concepten bereikten steeds beter en sneller de hoofden en harten van grote groepen mensen. Maar wat ooit Big Ideas waren, zijn inmiddels vaak niet veel meer dan… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,95
 • Karen Geertsema boeken
  Karen Geertsema - Rechterlijke toetsing in het asielrecht

  De intensiteit van de rechterlijke toetsing in asielzaken is sinds de invoering van de Vreemdelingenwet 2000 onderwerp van kritische discussie. De bestuursrechter toetst het bestuurlijk oordeel over de geloofwaardigheid van een asielrelaas terughoudend, zij… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  56,00
 • N.A.Th. Smetsers boeken
  N.A.Th. Smetsers - Country-by-Country Reporting

  Vanaf 1 januari 2016 geldt voor multinationals met een omzet vanaf # 750 miljoen een nieuwe documentatieverplichting: Country-by-Country Reporting. Deze uitgave behandelt de aanvullende verrekenprijsdocumentatie op structurele wijze. U verkrijgt een compleet… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  95,58
 • Geert Schaaij boeken
  Geert Schaaij - Strategisch beleggen met Geert Schaaij

  In dit boek deelt Schaaij zijn kennis van opties die hij tijdens zijn 30-jarige ervaring heeft opgedaan. Op een toegankelijke manier worden de optiebegrippen en de werking helder uitgelegd.In dit boek deelt Schaaij zijn kennis van opties die hij tijdens zijn… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  16,95
 • Frank Steenkamp, Laura de Adelhart Toorop, Josefien van Pelt boeken
  Frank Steenkamp, Laura de Adelhart Toorop, Josefien van Pelt - Keuzegids Mbo 2019

  Je wilt een leuke mbo-opleiding kiezen die goed bij je past. Maar er is zó veel keus, dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Op de websites ziet het er allemaal prachtig uit, maar wat vinden de studenten nou écht van hun opleiding? Daarvoor kijk je in… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,95
 • Jeroen Van Hijfte boeken
  Jeroen Van Hijfte - Combipakket wiskunde

  De basis wiskunde theorieboek / De Basis. Oefeningen wiskunde voor de lagere school ?DE bASIS is een praktisch en handig naslagwerk dat alle leerstof wiskunde van de lagere school samenvat. Met dit boek kan je in korte tijd je basiskennis en wiskundige… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  40,05
 • Menno Lanting boeken
  Menno Lanting - Disruptie in de overheid

  In ‘Disruptie in de overheid’ spitst Menno Lanting zijn inzichten over de zin en onzin van disruptie uit zijn bestseller ‘De disruptieparadox’ toe op de overheid. Lanting geldt als dé expert op het gebied van de impact van digitale technologie op… (Harde kaft)

  Lees meer...
  20,00
 • Maarten Verkerk, Dik Hermans, Paul Louis Iske boeken
  Maarten Verkerk, Dik Hermans, Paul Louis Iske - Iedereen beter

  Dit boek biedt een coherent stappenplan om zorginnovaties succesvol te ontwikkelen en te implementeren. Het stappenplan is gebaseerd op de Owls Breakthrough-methode én op ruim veertien jaar praktijkervaring van innovatieplatform VitaValley. Het boek is… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  34,95
 • Mark Diebels boeken
  Mark Diebels - De Kleine Gids voor het Nederlandse Arbeidsrecht 2019

  Het arbeidsrecht staat nooit stil. Dit maakt het het lastig voor bedrijven en adviseurs om volledig op de hoogte te blijven. Deze uitgave biedt de oplossing: een volledig, up-do-date overzicht van alle belangrijke regels en wetten voor iedereen met interesse… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  16,50
 • R.F. Feenstra boeken
  R.F. Feenstra - De curator en de failliet 2019

  Dit jaar gaat de jaarlijkse lustrumbundel van de Vereniging Insolventierecht Advocaten over de Curator en de Failliet. De bundel geeft professionals en wetenschappers werkzaam op het gebied van insolventierecht en schuldhulpverlening inzichten in zowel… (Harde kaft)

  Lees meer...
  22,50
 • Peter Ros boeken
  Peter Ros - Warorde

  In ‘Warorde’ betoogt Peter Ros dat de volgende stap in de ontwikkeling van mens en organisatie een eeuwenoud principe is: de balans herstellen tussen orde en chaos. Niet méér orde en regels, maar een beetje chaos en meer vertrouwen. De mens neigt immers… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  20,00
 • Wetteksten Financiële Dienstverlening 2019 (set van 2)

  Deze bundel biedt financieel dienstverleners een overzicht van alle actuele wetteksten om te kunnen excelleren in hun vak. De hoofdstukken verkennen verschillende relevante wetsgebieden # van het Burgerlijk Wetboek tot Belastingwetten. Dankzij de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  98,05
 • Willem Hengeveld boeken
  Willem Hengeveld - De advocatuur als onderneming

  De advocatuur moet op veel fronten professionaliseren en moderniseren. Een duidelijke en een realistische strategie is een allereerste vereiste. De eisen van deze en de komende tijd verlangen dat een advocatenkantoor, onafhankelijk van de omvang, als een… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  32,00
 • T.H. Sikkema boeken
  T.H. Sikkema - Beginsel en begrip van verdeling

  Dit proefschrift ontleedt de rechtstheoretische kaders van verdeling volgens art. 3:182 BW. Middels een systematische behandeling van de inhoud en reikwijdte van de rechtshandeling van verdeling, levert deze uitgave een essentiële bijdrage aan de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  50,90
 • Jaarboek Corporate Governance 2018-2019

  Bent u werkzaam op het gebied van corporate governance? In dit jaarboek werpen toonaangevende auteurs vanuit verschillende disciplines hun blik op de laatste ontwikkelingen en relevante onderwerpen binnen dit vakgebied. Van fundamentele vraagstukken rondom de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  50,90
 • Wmo 2015 Wetgeving & Rechtspraak 2019

  Werkt u in de gemeentelijke uitvoeringspraktijk? Dan zijn er tal van regels en wetten om bij te houden. Lastig om elk detail te overzien. Dat hoeft gelukkig ook niet; met dit handige naslagwerk beschikt u over een compleet overzicht van de Wmo 2015. Inclusief… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  48,00
 • Tobias van der Wal boeken
  Tobias van der Wal - Nemo condicit rem suam

  Naar huidig Nederlands recht kan zich samenloop voordoen tussen de revindicatie en de vordering uit onverschuldigde betaling. De mogelijkheid van deze samenloop is, historisch gezien, opmerkelijk. In het Romeinse recht waren beide acties immers aan elkaar… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  45,00
 • Rolinka van Wijne boeken
  Rolinka van Wijne - Medische aansprakelijkheid - tweede druk

  Patiënten kunnen tijdens of in verband met een geneeskundige behandeling door een arts te maken krijgen met (vermijdbare of onbedoelde) schade, in de zin van lichamelijk letsel, geestelijk letsel, of een aantasting van het zelfbeschikkingsrecht. Heeft de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  21,50
 • Matthijs Kuijpers boeken
  Matthijs Kuijpers - The Netherlands Commercial Court

  The Netherlands Commercial Court is a new international commercial court which opened its doors in Amsterdam on 1 January 2019. According to the Rule of Law Index of the World Justice Project, Dutch civil courts are among the most reputable in the world. In… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  21,50
 • Martin Scharenborg boeken
  Martin Scharenborg - Bewijs in het strafrecht

  In drie delen wordt in dit boek het bewijs in het strafrecht behandeld. Deel A beschrijft het bewijs in het algemeen, waaronder het bewijsstelsel, het bewijsminimum, de start van een onderzoek, de verdenking. Dit laatste voor zowel Sv, Ow als WWM. Deel B… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,50
 • Jaap van Driel boeken
  Jaap van Driel - Waar is de projectmanager toch mee bezig?

  Soms hebt u de indruk dat projectmanagers in een andere wereld leven. Snappen ze soms niet waar u mee bezig bent? Als manager of ondernemer is uw zorg begrijpelijk, maar niet helemaal terecht. Goede projectmanagers concentreren zich op hun taken en proberen… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  26,50