Boeken over management & bedrijf

 • Jessica van Wingerden, Janneke Schenning boeken
  Jessica van Wingerden, Janneke Schenning - Krachtige keuzes

  Goed gewerkt vandaag? Geïnspireerd en vol energie jouw unieke bijdrage geleverd? Of ben je toch niet helemaal tevreden over de plek waar je loopbaan je naartoe heeft gebracht? Zeg eens eerlijk: is de match tussen jouw kwaliteiten en je werk nog steeds ‘made… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,95
 • Jacques van Blijswijk (hoofdredactie) boeken
  Jacques van Blijswijk (hoofdredactie) - Nextens BTW Almanak 2019

  De btw levert veel inkomsten op voor de overheid en ondernemers zijn verantwoordelijk voor het afdragen daarvan aan de Belastingdienst. Maar ondernemers hebben ook recht op teruggaaf van aan leveranciers betaalde btw. Ook daarbij gaat het om veel geld.… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  144,97
 • Tekstuitgave Burgerlijke stand 2019-1

  In deze tekstuitgave vindt u de belangrijkste regelgeving op het terrein van de burgerlijke stand. Zo heeft u de meest belangrijke wetten, besluiten en overeenkomsten handig bijeen, zodat u snel de juiste informatie kunt vinden gedurende de werkdag. Bijgewerkt… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  46,78
 • Henny Krom boeken
  Henny Krom - Praktische Bedrijfseconomie Opgavenboek

  Dit opgavenboek hoort bij het theorieboek Praktische Bedrijfseconomie. Beide boeken zijn bedoeld als studiemateriaal voor het vak Bedrijfseconomie op hbo- en universitair niveau. Elk hoofdstuk bevat een groot aantal opgaven die naadloos aansluiten op het… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  25,00
 • Remko Hesse, Ton Mertens boeken
  Remko Hesse, Ton Mertens - Loonheffingen 2019

  met o.a. (selecties uit): Wet op de loonbelasting 1964 Wet financiering sociale verzekeringen Regelingen op grond waarvan de premiepercentages zijn vastgesteld Volksverzekeringen (AOW, Anw en de Wlz) Werknemersverzekeringen Zorgverzekeringswet Regelgeving… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  34,50
 • Peter Teunissen boeken
  Peter Teunissen - Jurisprudentie Merken- en handelsnamenrecht 1977-2018

  Jurisprudentie Merken- en handelsnamenrecht 1977-2018 bevat de belangrijkste uitspraken van (met name) het Hof van Justitie van de Europese Unie en de Hoge Raad. De bundel richt zich op studenten in de masterfase van de rechtenstudie, maar is evengoed… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  49,50
 • Willem van Genugten, Daniela Heerdt, Nico Schrijver boeken
  Willem van Genugten, Daniela Heerdt, Nico Schrijver - Ontdek het internationale recht

  Veel mensen beseffen het waarschijnlijk niet, maar het internationale recht speelt een grote rol in het leven van alledag. Bijvoorbeeld bij gewapende conflicten, bij natuurrampen als gevolg van klimaatverandering en daaropvolgende vluchtelingen-stromen, bij… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  34,95
 • C.P.M. Cleiren boeken
  C.P.M. Cleiren - Preadviezen 2018

  Omschrijving Dit zijn de preadviezen voor het jaarlijkse congres van de Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van België en Nederland. Doelgroep ?Rechtswetenschappers, onderzoekers, rechters en wetgevingsjuristen. (Zachte kaft)

  Lees meer...
  32,00
 • R.M.I. Lamp, M. Nelemans boeken
  R.M.I. Lamp, M. Nelemans - Handboek Handel met voorwetenschap

  Dit is het enige handboek dat zich volledig richt op het Nederlandse verbod op handel met voorwetenschap. Het bevat een diepgaande behandeling van het leerstuk voorwetenschap en de in Nederland geldende voorwetenschapregelgeving. Verplichte kost voor… (Harde kaft)

  Lees meer...
  101,75
 • Rechterlijke toetsing van besluiten en handelingen van de AFM en DNB: trends en analyses

  Heeft u geregeld te maken met zaken omtrent de rechtsbescherming tegen toezicht en handhaving door financiële toezichthouders in Nederland? Dit preadvies bereidt u voor op het handelen van de toezichthouder. Dit is de eerste uitgave die het verweer tegen… (Harde kaft)

  Lees meer...
  25,19
 • Noëlle van der Hagen, Machiel Willemsen boeken
  Noëlle van der Hagen, Machiel Willemsen - Advieskunst

  Werken vanuit een interne adviesrol biedt je unieke kansen om mensen in beweging te brengen en een bijdrage te leveren aan veranderingen in jouw organisatie. Hoe kun je als interne adviseur doorgroeien naar een stevige positie in de organisatie, naar iemand… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,50
 • Margot Groot boeken
  Margot Groot - Stilstaan bij bewegen

  stilstaan bij bewegen. De taal van het lichaam herkennenSta je er wel eens bij stil hoe je je beweegt, bij hoe je voorgaat, bij hoe je zit? Voelt dat allemaal goed? Zou het beter kunnen? Of weet je dat niet? Bewustwording van deze vragen is de hefboom om te… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  34,50
 • Manon Ruijters, Gerritjan van Luin, Freerk Wortelboer boeken
  Manon Ruijters, Gerritjan van Luin, Freerk Wortelboer - Mijn Binnenste Buiten

  Het wordt steeds belangrijker om te weten waar je als professional voor staat, wat je basis is, waar je van bent, wat onvervreemdbaar van jou is en je kleur geeft. Dat helpt je in sturing geven aan je eigen ontwikkeling, in het vergroten van veerkracht en… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  27,50
 • Robert Doyen, Meg Schneider boeken
  Robert Doyen, Meg Schneider - De kleine Rijk worden voor Dummies

  Wil je weten hoe je controle houdt over je financiële toekomst en je financiële dromen werkelijkheid kunt laten worden? De kleine Rijk worden voor Dummies geeft je talloze tips en trucs om geld te verdienen. Je leert slimme financiële keuzes te maken en… (Zachte kaft)

  Lees meer...
    9,99
 • Jan Dirk Imelman, Sieneke Goorhuis-Brouwer, Wilna Meijer boeken
  Jan Dirk Imelman, Sieneke Goorhuis-Brouwer, Wilna Meijer - Psychologie en pedagogiek van het jonge kind

  Psychologie en pedagogiek van het jonge kind biedt een perspectief op wat opvoeding en onderwijs voor kinderen van nul tot ongeveer tien jaar zou moeten inhouden. Wat houdt de groei 'van binnen naar buiten' in, hoe verhouden zich meedoen en stimuleren… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  23,50
 • Daniël Stein boeken
  Daniël Stein - Jurisprudentie Faillissementsrecht 1975-2018

  De huidige Faillissementswet is al sinds 1896 van kracht. Het faillissementsrecht wordt met name bij de tijd gehouden doordat rechters de Faillissementswet in hun rechtspraak uitleggen en interpreteren. Rechtspraak is voor het faillissementsrecht dus van groot… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  32,50
 • Piet Aarts boeken
  Piet Aarts - Geen doel, geen smoel

  De hoofdpersoon is voor een dubbeltje geboren, zoekt bewust risicovolle situaties op en dreigt in zijn jeugd in het criminele circuit te belanden. Met veel energie en creativiteit weet hij zich flink op te werken, maar blijft trouw aan zijn doelen afwisseling,… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  22,43
 • Dick Bonenkamp boeken
  Dick Bonenkamp - De conflictadviseur

  Met dit boek introduceren wij de conflictadviseur: een professional die een passend advies formuleert voor een lopend conflict. Dit advies komt tot stand op basis van een brede kennis over conflicten, behandelmethoden en communicatievaardigheden. Kennis die je… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  22,50
 • Olaf Schuwer boeken
  Olaf Schuwer - Juridisch zakboek raadsgriffier

  Het Juridisch praktijkboek voor de raadsgriffie(r) is een handig naslagwerk voor griffiers om goed juridisch advies te kunnen geven aan de raad en de raadscommissies. Voor de totstandkoming van dit boek is geput uit een eindeloze hoeveelheid praktijkvragen die… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  34,95
 • Fabian Dekker boeken
  Fabian Dekker - Theorie en praktijk van arbeid

  Theorie en praktijk van arbeid laat je kennis maken met de Nederlandse arbeidsmarkt. Het boek koppelt de praktijk van een sterk veranderende wereld van werk aan de theoretische kennis over de werking van arbeidsmarkten. Onder de redactie van Fabian Dekker… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  39,50
 • Sonja Ehlers, Alfred Volkers boeken
  Sonja Ehlers, Alfred Volkers - Flexibel werken met gezinnen

  Voor iedereen die intensief werkt met ouders en gezinnen en is bedoeld als steun in de rug bij het werken met gezinnen aan complexe opvoed- en gezinsproblematiek.Flexibel werken met gezinnen is geschreven voor iedereen die intensief werkt met ouders en… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  38,00
 • Annette Dölle, Martijn Aslander boeken
  Annette Dölle, Martijn Aslander - Easycratie in het Onderwijs

  Easycratie in het Onderwijs is de voorloper van het boek 'Nooit Af in het Onderwijs'. Omdat werkdruk één van de meest urgente vraagstukken is in het onderwijsveld (en gehele publiek domein), besloten de schrijvers een extra boek uit te brengen onder de titel… (Zachte kaft)

  Lees meer...
    8,00
 • Belastingwetten - pocketeditie 2019

  Met Pocket Belastingwetten heeft u alle belangrijke per januari 2019 geldende wetgeving bij de hand. Inclusief toegang tot Pocket Belastingwetten online. Pocket Belastingwetten 2019 bevat de wetteksten zoals die luiden per 1 januari 2019. Verder is er aandacht… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  31,95
 • Karen Geertsema boeken
  Karen Geertsema - Rechterlijke toetsing in het asielrecht

  De intensiteit van de rechterlijke toetsing in asielzaken is sinds de invoering van de Vreemdelingenwet 2000 onderwerp van kritische discussie. De bestuursrechter toetst het bestuurlijk oordeel over de geloofwaardigheid van een asielrelaas terughoudend, zij… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  56,00
 • Carla Dubbelman, Rixt Heegsma boeken
  Carla Dubbelman, Rixt Heegsma - Waarderend toezicht

  Het lijkt simpel: de bestuurder bestuurt en de toezichthouder houdt toezicht. Maar keer op keer blijkt het in de praktijk niet zo simpel. Hoe het toezicht ook ingericht wordt; toezicht blijft mensenwerk waarbij de dialoog en het goede gesprek belangrijke… (Harde kaft)

  Lees meer...
  25,95