Klassieke oudheid

 • Ambrosius van Milaan boeken
  Ambrosius van Milaan - Zingen moet ons hart

  Vertaald door Patrick Lateur, Onder redactie van Vincent Hunink In de 4e eeuw kwam een oude poëzievorm tot nieuwe bloei: de hymne. Niet meer als lied voor een held of antieke god, maar als lofprijzing van de ene, christelijke God. De grootste hymnendichter… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  14,90
 • Hesiodos, Alle goden!

  Vertaald door Ronald Blankenborg, Onder redactie van Vincent Hunink Hesiodos van Askra, een tijdgenoot en misschien zelfs een concurrent van de epische dichter Homeros (achtste eeuw v.Chr.), staat bekend als de oudste vertegenwoordiger van zogenoemde… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  14,90
 • Paulus boeken
  Paulus - Aan de Romeinen

  Het heeft Gerard Koolschijn verbaasd dat een tekst waarin een leer van zondebok en verzoening wordt verkondigd, gesteld in een merkwaardig Grieks, bijna tweeduizend jaar lang geleerde en intelligente mensen ernstig heeft beziggehouden. Hoeveel scherpzinnigheid… (Harde kaft)

  Lees meer...
  14,50
 • Aristoteles boeken
  Aristoteles - Problemen

  Gekozen, vertaald en toegelicht doorJeroen Beets & Rein Ferwerda & Ben SchomakersGedurende lange tijd zijn ze buitengewoon populair geweest, de Problemen van Aristoteles, en dat is niet meer dan logisch: het gaat om een verzameling teksten, elk in de vorm van… (Harde kaft)

  Lees meer...
  34,90
 • Maarten Tengbergen boeken
  Maarten Tengbergen - Vijftig hoogtepunten uit de Russische Literatuur 1

  Vijftig hoogtepunten uit de Russische literatuur is een standaardwerk met gedetailleerde samenvattingen en diepgaande analyses van de meest bekende werken uit de Russische literatuur (romans, novellen, dichtwerken, toneelstukken).In tegenstelling tot de meeste… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  22,95
 • Maarten Tengbergen boeken
  Maarten Tengbergen - Vijftig hoogtepunten uit de Russische Literatuur 2

  Vijftig hoogtepunten uit de Russische literatuur is een standaardwerk met gedetailleerde samenvattingen en diepgaande analyses van de meest bekende werken uit de Russische literatuur (romans, novellen, dichtwerken, toneelstukken).In tegenstelling tot de meeste… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  22,95
 • Rob Brouwer boeken
  Rob Brouwer - Lucanus' Bellum Civile uitgelezen

  Marcus Annaeus Lucanus (39-65), een jong gestorven Romeinse dichter, neef van de filosoof Seneca, heeft naam gemaakt door een lang episch gedicht te schrijven over de Burgeroorlog tussen Caesar en Pompeius (49-45 v.Chr.) Nadat hij succesvol had gedebuteerd met… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  22,50
 • Emma Crebolder, Albert Hagenaars boeken
  Emma Crebolder, Albert Hagenaars - Die felle...

  De dichters Emma Crebolder en Albert Hagenaars hebben een aantal eigentijdse Nederlandstalige gedichten over de vos bijeengebracht, in een zoektocht naar allerlei verschillende kanten van dit geheimzinnige dier, van deze dief en duivel, rover en rekel, jager… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  12,00
 • Martialis boeken
  Martialis - De waanzin van rome

  Verschenen in de serie Monobiblose Romeinse dichter Marcus Valerius Martialis (ca. 40-ca. 102) is de koning van het epigram. In zijn scherpe puntdichten is de toon is fel en hard, vaak opzettelijk grof of obsceen. Maar soms last hij tussen het verbale vuurwerk… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  14,90
 • Mieke de Vos boeken
  Mieke de Vos - Alles is Eros

  Alles is Eros en Eros is alles: hij is de vonk in de ogen van je geliefde, hij is een dwingeland, soms is hij een ramp, en altijd schiet hij raak. Eros inspireert de liedjes van herders die hun lammeren weiden in de velden. In deze herderspoëzie is de natuur… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  14,90
 • Plato boeken
  Plato - Platoonse liefde

  Er is geen filosoof van de westerse wijsbegeerte geweest die zo gefascineerd was door het begrip eros (liefde) als Plato. Zijn denken is doordrongen van dit begrip. Twee dialogen hebben eros als thema, het 'Symposium en de Phaedrus'. In beide werken is eros… (Harde kaft)

  Lees meer...
  32,90
 • Piet Gerbrandy boeken
  Piet Gerbrandy - Synesios

  Vertaald en toegelicht door Piet Gerbrandy Onder redactie van Vincent Hunink Hoe zou je het mysterie van het universum, dat een goddelijke oorsprong heeft, beter kunnen oproepen dan in liederen die de eeuwige kosmische ritmes als het ware reproduceren? Dat… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  14,90
 • Hugo Koning boeken
  Hugo Koning - Mythen moet je niet geloven!

  Lang niet alle Grieken geloofden zonder meer in hun spectaculaire mythen over goden, helden en monsters. Sommige denkers wezen de traditionele verhalen af, anderen probeerden via allegorie een diepere laag onder de mythische oppervlakte te vinden. Er waren er… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  16,90
 • Theognis van Megara boeken
  Theognis van Megara - Luister naar mij

  Vertaald en toegelicht door Hugo Koning Onder redactie van Vincent Hunink In een tijd van grote veranderingen zingt de aristocratische dichter Theognis in klinkende elegieën over alles wat hem dierbaar is en onherroepelijk verloren dreigt te gaan. Nieuwe… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  14,90
 • Origenes boeken
  Origenes - De Basis

  De basisVertaald, ingeleid en toegelicht door Freerk Jan H. BerghuisOrigenes (ca.185-254) was een van de toonaangevende theologen van zijn tijd. Hij werkte als kerkelijk leraar in Alexandrië en later in Caesarea. Hij stond bekend als inspirerend docent en… (Harde kaft)

  Lees meer...
  44,90
 • Vergilius boeken
  Vergilius - Bucolica

  De Eclogae van Vergilius zien het licht in de eerste eeuw vC, en zijn gecomponeerd naar het voorbeeld van de idyllen van de Griekse dichter Theocritus. Een jeugdige Vergilius wendt het erotische herderslied aan om de vrijmoedigheid van de dichter en de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,95
 • Homerische Hymnen

  Homerische Hymnen In middeleeuwse manuscripten is een verzameling Griekse gedichten overgeleverd onder de naam Homerische Hymnen: Griekse gedichten, geschreven in hexameters, gewijd aan verschillende goden en in de oudheid vaak toegeschreven aan Homerus. Dat… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,50
 • Patrick Lateur boeken
  Patrick Lateur - Goden

  De 'Anthologia Graeca' is een wondere verzameling van meer dan vierduizend Griekse epigrammen verspreid over meer dan duizend jaar. De Griekse, Romeinse, vroegchristelijke en Byzantijnse cultuur weerspiegelt zich in verzen allerhande, gaande van graf- en… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,90
 • Lucretius boeken
  Lucretius - Leerdicht over de natuur

  Ruim tweeduizend jaar geleden schreef Titus Lucretius Caro het leerdicht De Rerum Natura, Over de Natuur van de Dingen, waarmee hij de filosofie van de Griekse wijsgeer Epicurus onder de aandacht van het Romeinse publiek wilde brengen. Rome werd in die dagen… (Harde kaft)

  Lees meer...
  24,90
 • Philostratus boeken
  Philostratus - Het leven van Apollonius van Tyana

  Ze zijn bijna gelijktijdig geboren, Apollonius en Jezus, en ondanks alle verschillen vertonen hun levens opvallende overeenkomsten. In hun strijd tegen de christenen schoven de heidenen Apollonius naar voren als hún profeet, groter dan Jezus. Ook tegenwoordig… (Harde kaft)

  Lees meer...
  35,99
 • P. van Tralles boeken
  P. van Tralles - Wonderbaarlijke verschijnselen

  Phlegon uit Tralles was een vrijgelatene van Hadrianus die van 117-138 als keizer over Rome regeerde. Hij schreef een aantal historische werken die praktisch geheel verloren zijn gegaan, maar ook een boek Wonderbaarlijke verschijnselen dat wel bewaard is… (Harde kaft)

  Lees meer...
  19,90
 • Sophocles boeken
  Sophocles - Oedipus heerst

  Aristoteles wist het al: geen Griekse tragedie was mooier dan de 'Oidipous Turannos' van Sophocles. Het stuk geldt dan ook als een van de grootste literaire meesterwerken aller tijden. De te vondeling gelegde koningszoon die het raadsel van de Sfinx oplost,… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  28,99
 • A. de Visser boeken
  A. de Visser - De Romeinen

  Dat de Romeinen altijd de minderen van de Grieken zouden zijn geweest, is een even gratuite als hardnekkige bewering. Meer verantwoord en zeker zo charmant is het de Romeinen ànders te noemen. Toch zegt de Romein Cicero woordelijk: "Inzake theorie en… (Harde kaft)

  Lees meer...
  19,90
 • Demetrius, Dick Schenkeveld boeken
  Demetrius, Dick Schenkeveld - De juiste woorden

  DE JUISTE WOORDEN is een handleiding voor redenaars en schrijvers. De kracht en het vermogen om te overtuigen worden bepaald door de juiste verhouding tussen de vorm en de inhoud van een betoog. DE JUISTE WOORDEN bevat een uitgewerkte stijlleer, waarin… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,95
 • Mieke Mosmuller boeken
  Mieke Mosmuller - PROMETHEUS

  PrometheusDe Goden hadden Prometheus, zoon van Iapetos en Klymene, lief vanwege zijn vermogen tot ?voor-denken?, zijn wijsheid, kunst en kracht.Toch maakte hij zich gehaat omdat hij aan de alwetendheid van de Goden twijfelde...Prometheus is het beeld voor de… (Harde kaft)

  Lees meer...
  14,50